Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Efeziërs 6:11LISTEN VAN SATANListen van satan


Missie van de Koningin van de Kust


Satan's plannen tegen Christenen


Satanisten Circulaire
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1Petrus 5:8