PROFESSOR JEAN-BERNARD FOURTILLAN VRIJGELATEN

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


Beste broeders en vrienden, dankzij de energieke actie die wij hadden ondernomen en het geestelijke gevecht die wij hadden gestreden, hadden de reptielachtigen die denken dat zij goden zijn in deze wereld geen andere keus dan Professor Jean-Bernard Fourtillan snel en onvoorwaardelijk vrij te laten.


U moet dus weten dat Professor Fourtillan vrij is. We verheugen ons hierin, en we zegenen allen die bij deze strijd betrokken waren. Maar laten we waakzaam blijven.


De genade van de Here Jezus zij met u!

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden