Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

DRINGENDE OPROEP: DE GEVAREN VAN 5G

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


1- Eerste dringende Oproep om wakker te worden: 5G is een gevaar voor het lichaam en het leven


De zogenaamde kwaliteitsmedia berichten zeer euforisch over de nieuwe 5G mobiele telefonie generatie. Volgens hen, Duitsland is achtergebleven met de verspreiding van de mobiele telefonie en heeft als belangrijke economische stad absoluut een volledige bereikbaarheid van de mobiele telefonie nodig.


Volgens hen, er mogen geen stralingsvrije zones meer zijn. Juist 5G maakt autonoom rijden mogelijk, meldt ons automatisch wanneer de melkfles leeg is en is existentieel noodzakelijk voor onze toekomst.


Wij brengen u vandaag als tegenstem een dringende oproep die u wakker zal schudden. Hier nu de essentiële gevaren van 5G:


1.1- 5G: Gevaar voor onze fysieke integriteit


Wie denkt dat de sprong van 4G naar 5G een volgende stap is, vergelijkbaar met de sprong van 3G naar 4G, vergist zich geweldig. Want 5G betekent een gigantische kwantumsprong en is de meest zwaarwegende menselijke ingreep in de natuur in de hele geschiedenis van de mensheid.


Voor de installatie van 5G in heel het gebied van Duitsland, zijn ca. 800.000 nieuwe zenders nodig. 5G vereist zo’n massale uitbreiding van de infrastructuur als nooit tevoren. Voor 5G, moeten exploitanten in stedelijke gebieden, ongeveer om de 100 meter een sterk stralende mobiele telefonie antenne installeren. Wat een woud van antennes, wat een "Straling-tsunami"!


Om ervoor te zorgen dat 5G ondanks de korte golfstraling voldoende doordringende kracht heeft, moet het zendvermogen tot 1000 keer worden verhoogd. 5G betekent dus twee dingen: 1- Overal aanwezige microgolfantennes 2- Dramatische opvoering van de stralingsintensiteit


Deze exponentiële toename van de gedwongen bestraling van de hele bevolking, is een onverantwoordelijk experiment op de menselijke gezondheid. Reeds in 2011 classificeerde de WHO mobiele telefonie in categorie 2B, die van waarschijnlijk kankerverwekkende stoffen. Gerenommeerde wetenschappers eisen zelfs de classificatie in categorie 1 als "kankerverwekkend" op basis van de meest recente wetenschappelijke studies.


Hoe gevaarlijk de 5G-technologie kan zijn, bleek eind oktober 2018 in Den Haag/NL. Tijdens een 5G test vielen minstens 298 gezonde vogels dood uit de Lucht. Ooggetuigen meldden dat ook eenden zich vreemd gedroegen en voortdurend probeerden hun kop onder water te houden. Ongeveer een week na de dood van de eerste vogels, toen weer een 5G test werd uitgevoerd, vielen er opnieuw meer dan honderd dode spreeuwen uit de bomen in het Huijgenspark in Den Haag.


Conclusie 1: 5G vormt een aanzienlijke bedreiging voor de fysieke integriteit van mens en dier.


1.2- 5G: Gevaar voor het leven en voor onze vrijheid


Door dit wereldwijde microgolf-antennebos en deze RFID-microchips, die overal moeten worden ingebouwd, wordt het mogelijk om alles met alles te verbinden en dat alle dingen met elkaar te laten communiceren. Het wordt het "Draadloos verbonden objecten" genoemd.


Tom Wheeler, ex-president van de Federal Communication Commission, FCC (verklaring: FCC is een Amerikaanse autoriteit die communicatiekanalen, omroep, satelliet en kabel regelt) vat het samen: "Honderden miljarden microchips die met producten zijn verbonden, variërend van pillenflessen tot gazonsproeiers. We moeten het idee terzijde schuiven dat de 5G toekomst uitsluitend voor stedelijke gebieden zal zijn. De 5G-revolutie zal alle hoeken van ons land treffen! Als er iets aangesloten kan worden, wordt het aangesloten!"


Dus ook de PC, de microfoon en de camera van de computer zullen worden aangesloten en daarmee komt er een totaal controlesysteem in onze huizen. Het 5G-netwerk kan door muren en huizen heen kijken en leidt tot een digitale controle van elke persoon. Deze controle strekt zich echter niet alleen uit tot het eigen huis, maar 5G maakt ook een omvangrijke controle van het hele landschap mogelijk, aangezien 5G een mobiele netwerkcapaciteit is.


Ieder bewegend punt kan worden gecontroleerd. Onze huizen moeten tot zogenaamde "smart homes" worden. En de steden moeten "smart city's" worden. Alles is digitaal verbonden via microgolven en zo zitten we gevangen in een microgolfnetwerk dat ons geestelijk, psychisch en fysiek verlamt. In het kader van deze "digitaliseringwaanzin" moet ook het geld gedigitaliseerd worden, d.w.z. men zal ongeloofwaardige argumenten gebruiken om burgers ervan te overtuigen dat contant geld "voorbijgestreefd " is. Zodra alles gedigitaliseerd is en het internet van de dingen verbonden is met de echte wereld, ontstaat er een volledige controle over ieder afzonderlijke mens.


Conclusie 2: 5G baant de weg naar een "controledictatuur" waarvan zelfs George Orwell de omvang niet had kunnen vermoeden.


Beste kijkers, aangezien de massamedia deze tegenstemmen tot nu toe voor de mensen verzwijgen, is deze uitzending ook een oproep. De frequenties worden al in het voorjaar van 2019 door de federale netwerktoezichthouder geveild. De doelstelling is dat eind 2022 98% van de huishoudens op het 5G-netwerk zijn aangesloten. Steun daarom alstublieft onze wakker-schuddende oproep, door dit programma nu naar zoveel mogelijk van uw vrienden en kennissen te sturen via de ingelaste link. Lees meer over 5G technologie in onze 5G serie. Zo helpt u actief mee opdat ook uw onmiddellijke omgeving wakker wordt en er een belangrijke gemeenschappelijke tegenbeweging ontstaat.


2- Tweede dringende oproep om wakker te worden:
5G is een gevaar voor het lichaam en het leven


Onze oproep om wakker te worden "5G is een gevaar voor het lichaam en het leven", heeft zich als een lopend vuurtje op sociale platforms verspreid. Deze tweede oproep toont met zeven concrete voorbeelden een steeds terugkerend patroon: De schade die wordt veroorzaakt door straling van mobiele communicatie wordt categorisch ontkend door de mobiele communicatie lobby, de politiek en de media, ondanks onweerlegbaar bewijs. Blijkbaar mag letsel als gevolg van mobiele-communicatiestraling niet openbaar worden.


Onze eerste uitzending "Dringende oproep om wakker te worden: 5G is een gevaar voor het lichaam en het leven" heeft zich als een lopend vuurtje op alle sociale platforms verspreid. Meerdere honderdduizenden standpunten, alleen op Youtube, tonen de exponentiële verspreiding van de oproep tot ontwaken tegen 5G. Dit laat zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in een kritische benadering van 5G. In deel 1 van de oproep werd ook gewezen op een zeer mysterieuze vogelsterfte in Den Haag, waarover verschillende internetplatforms hebben bericht. Zij schrijven de dood van honderden vogels toe aan 5G-tests die parallel zouden hebben plaatsgevonden. Dat deze uitleg niet absurd is, blijkt onder andere uit de beoordeling van professor Dr. Werner Thiede. Hij zegt: "De nieuwe mobiele telefoniestandaard 5G zal een compleet nieuwe stralingsomgeving voor flora en fauna creëren. De straling zal intenser en meer korte golf-, dus "harder" worden. De golfvorm en het effect zal lijken op dat van een stralingswapen." Professor Werner Thiede.


Toch zijn er op het internet stemmen opgedoken die een verband tussen 5G of mobiele straling en de plotse dood van vogels categorisch ontkennen. Er is echter geen volledig wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat de dood van de vogels geen verband zou houden met mobiele telefoniestraling. Deze tweede wekoproep geeft dit concrete voorbeeld dat een terugkerend patroon laat zien.


Zodra iemand beweert dat mobiele telefoniestraling de oorzaak zou kunnen zijn van schade aan mens, dier en milieu, uiten zich massaal tegenstemmen die dit verband categorisch ontkennen.


2.1- Eerste voorbeeld: Mysterieuze bijensterfte


In de deelstaat Beieren loopt momenteel het referendum "Red de bijen". De achteruitgang van de bijenpopulatie met ongeveer 80% is alarmerend. In het initiatief, dat onder andere door de FDP en de Groenen werd geïnitieerd, wordt mobiele telefonie echter niet eens genoemd als mogelijke oorzaak van de dramatische bijensterfte.


Talrijke wetenschappelijke studies geven echter onloochenbare aanwijzingen dat bijen worden gestoord in hun oriëntatie vermogen en communicatie, door draadloze telefoniestraling, en dit ver onder de toegestane grenswaarden.


Het is zeer opvallend dat de achteruitgang van het bijenbestand gepaard ging met de uitbreiding van de mobiele telefonie. Desalniettemin beweren politici: "De nu geldende grenswaarden de grenswaarden zijn die in overeenstemming zijn met de volksgezondheid en het preventiebeginsel." Jürgen Trittin, voormalig federaal minister van Milieu.


2.2- Tweede voorbeeld: Mysterieuze boomschade


Bomen nemen mobiele telefoniestraling op zoals een antenne. Als bomen konden spreken, zou niemand meer de schade door mobiele telefonie kunnen ontkennen. Onze beelddocumentatie spreekt echter ook zonder woorden een duidelijke taal. Toch herhalen de mobiele operatoren dit bijna als een mantra: " We hoeven ons geen zorgen te maken!" Karsten Menzel, hoofd voor milieu, gezondheid en veiligheid bij E-plus.


2.3- Derde voorbeeld: Mysterieuze veranderingen in het bloedbeeld


Het bloedbeeld van een gezond persoon onder de donkerveld microscoop ziet er zo uit. Een kort telefoontje van slechts 3 minuten leidt tot een ernstige verandering in ons bloedbeeld. De donkerveld microscoop brengt het gevaar van mobiel telefoneren onverbiddelijk aan het licht en toont het klonteren van rode bloedcellen tot zogenaamde "geldrollen". Dit klontereffect verhoogt het risico op infarcten of beroertes enorm. Toch beweert de mobiele-telefoonindustrie: "Mobiele technologie, zoals wij die gebruiken, is niet schadelijk voor de gezondheid." Georg von Wagner, persvoorlichter T-Mobile.


2.4- Vierde voorbeeld: Mysterieuze toename
van de ziekte van Alzheimer en dementie


Ook in de openbare verslaggeving over de duidelijke toename van de ziekte van Alzheimer en dementie wordt mobiele telefonie bijna altijd verzwegen als mogelijke oorzaak van deze ziekten. Uit wetenschappelijke studies blijkt echter zonder twijfel dat zelfs een relatief laag niveau van mobiele straling onze bloed-hersenbarrière kan openen. Deze barrière beschermt onze hersenen tegen giftige stoffen. De Zweedse wetenschapper Salford bewijst dit in een studie met rattenhersenen. Verdere studies van andere onderzoekers hebben zijn resultaten bevestigd.


Via de opening van de bloed-hersenbarrière dringen er dus schadelijke stoffen onze hersenen binnen, wat kan leiden tot de ziekte van Alzheimer en dementie. Toch beweren politici: "Er is geen bewijs dat straling van mobiele telefoons, WIFI-apparaten (...) gezondheidsrisico’s hebben voor de mens." (Federale overheid geciteerd in het Ärzteblatt van 13.12.2018.)


2.5- Vijfde voorbeeld: Mysterieuze toename
van de elektrogevoeligheid


Het aandeel van elektrogevoelige mensen die reageren op straling van mobiele telefonie, vergelijkbaar met een soort allergie, is sterk gestegen. Volgens enquêtes gaat het om 9% van de bevolking.


Studies en experimenten hebben aangetoond dat zelfs de hartactiviteit van elektrosensibele mensen significant verandert in een stralingsveld. Elektrogevoelige mensen zijn dus een levend, afdoend bewijs van schade door mobiele telefoons.


Toch beweren politici: "Van de huidige mobiele telefonietechniek gaat geen gevaar uit. In het beste geval is er een psychisch probleem met de getroffenen." Monika Stolz, voormalig minister van Arbeid en Sociale Zaken van Baden-Württemberg.


2.6- Zesde voorbeeld: Mysterieus in diskrediet
brengen van wetenschappelijke studies


In zijn wetenschappelijke reflexstudie heeft professor Franz Adlkofer in een dubbelblind experiment aangetoond dat mobiele telefoniestraling breuken in de DNA-keten veroorzaakt - voorloper teken van kanker. Een ongekende lastercampagne tegen Adlkofer en zijn onderzoeksteam begon. Adlkofer kon echter alle rechtszaken tegen zijn lasteraars winnen.


Hier zijn nog meer onderzoekers die het net zo verging. Professor Peter Semm, die onderzoek deed voor Telekom, mocht zijn zorgwekkende resultaten nooit publiceren. Professor George Carlo deed onderzoek voor de Amerikaanse mobiele telefonielobby. Toen hij zijn studie publiceerde, werd hij ontslagen. Zijn huis werd op mysterieuze wijze platgebrand. De mobiele telefonielobby heeft dus, uit eigen onderzoek, weet van het gevaar van mobiele telefoniestraling – ze beweert echter openlijk het tegenovergestelde. "Ze ruïneren de gezondheid van mensen door angst, meer dan mobiele telefoons dat ooit zouden kunnen." Thomas Barmüller, FMK, Forum Mobiele telefonie Communicatie.


2.7- Zevende voorbeeld: Mysterieus gedrag van dieren


Veel boeren melden ernstige ziekten bij dieren. Nadat mobiele telefoonzenders in gebruik werden genomen, berrichtte Friedrich Stengel uit Öttingen/Beieren over 25 dode koeien en 75 spontane abortussen in de 3e of 4e maand.


Het Beierse ministerie van milieu was niet bereid om zich met de zaak te belasten en ontkende elk verband met mobiele telefoniestraling. Hier raden we de documentaire "Mobiele telefonie - het verzwegen gevaar" (https://www.youtube.com/watch?v=anz4V5Y9W_k&t=152s) aan, die de onwetendheid van de autoriteiten uitvoerig documenteert. Hier is een kort fragment:


"Maar de onwetendheid gaat nog verder. In 2006 heeft een medische delegatie de Federale Dienst voor Stralingsbescherming (BfS) een 700 pagina's tellend document met stralingsgerelateerde ziektegevallen voorgelegd. Tot dusver is dit document niet in aanmerking genomen om "over te gaan" tot beschermende maatregelen."


Telekomwoordvoerder Dr. Volker Böckelmann: "Een commerciële onderneming kan geen moraal hebben."


De 7 genoemde voorbeelden vormen slechts het topje van de ijsberg van een gigantisch verzwijgen van schade door mobiele telefoons. Men kan niet ontkomen aan de conclusie dat alle geautoriseerde en ongeautoriseerde middelen worden gebruikt om te voorkomen dat schade veroorzaakt door mobiele telefonie aan het licht komt. Het argument dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor dergelijke schade moet toch worden ontmaskerd als kwaadwillige misleiding en crimineel onverantwoord gedrag.


Dr. Gerd Oberfeld, referent voor gezondheids- en milieugeneeskunde van de regering van de deelstaat Salzburg, vat de situatie samen door een relevante vergelijking te maken met cholera. 150 jaar geleden werd in Londen ontdekt dat het aantal gevallen van ernstige diarree met fatale afloop in de buurt van bepaalde waterbronnen toenam. Daarop werden de bronnen onmiddellijk gesloten en daalde het aantal infecties daadwerkelijk. M. Oberfeld vindt dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen, want hij schat dat er nu al meer mensen door mobiele telefonie worden beschadigd of zelfs gedood dan door verkeersongevallen of luchtverontreiniging.


Beste kijkers, aangezien het monopolie houdende media deze levensbelangrijke samenhangen voor de mensen verzwijgen, is deze wekroep opnieuw een oproep tot verdere verspreiding. Stuur daarom deze uitzending nu door via de ingelaste link naar zoveel mogelijk vrienden en kennissen en geef zo een actief signaal tegen deze duidelijke censuur! Wilt u in de toekomst specifiek geïnformeerd worden over mobiele telefonie en 5G, meldt u dan onder www.kla.tv/5G, wij nemen dan contact met u op. Hartelijk dank.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden