Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

HOE SATAN ONZE GEBEDEN BLOKKEERT


Voordat u deze getuigenis leest, raden wij u aan een belangrijk voorbehoud te lezen dat wij hebben gemaakt ten aanzien van getuigenissen. Deze waarschuwing met de titel "Waarschuwing voor Getuigenissen" is te vinden op de website www.mcreveil.org.


Geliefden, we vinden het gepast, in deze tijd waarin miljoenen demonen op de aarde zijn uitgestort om de kinderen van God te bevechten, om u deze getuigenis van een voormalige satanist ter beschikking te stellen, verteld door Pastor John Mulinde. Deze getuigenis laat ons zien hoe satan alles doet om te voorkomen dat wij zegevieren in het geestelijk gevecht. Het is daarom noodzakelijk dat elk kind van God wakker wordt om nooit meer één enkele overwinning aan satan in zijn leven te laten.


Begin van de Getuigenis


Ik (John Mulinde) wil graag een uittreksel van een getuigenis met u delen van een persoon die de duivel heeft gediend, voordat hij wordt gered. En toen deze man zijn getuigenis gaf, schokte het mij! Ik wilde het niet geloven. Ik heb ervoor moeten vasten voor Gods aangezicht gedurende tien dagen, om Hem te vragen als dit waar was. Het was vanaf dat moment dat God me begon te onderwijzen over de dingen die plaatsvinden in de geestelijke wereld als we bidden.


Deze man werd geboren nadat zijn ouders zich hadden toegewijd aan satan. Toen hij nog in de baarmoeder van zijn moeder was, makten ze veel rituelen om hem aan de dienst van satan toe te wijden. Toen hij vier jaar oud was begon hij zijn geestelijke macht uit te oefenen en zijn ouders begonnen hem te vrezen. Toen hij zes jaar oud was bracht zijn vader hem naar een aantal heksen zodat hij werd getraind door ze. Toen hij tien jaar oud was, volbracht hij enorme prestaties voor het koninkrijk van de duivel. Hij werd gevreesd door de andere heksen.


Hij was nog maar een jonge jongen maar hij was al zo verschrikkelijk in de dingen die hij deed. Hij groeide uit tot een jonge man van in de twintig met veel bloed aan zijn handen. Hij doodde naar believen. Hij had de mogelijkheid om zijn lichaam te verlaten door middel van transcendente meditatie. En hij kon soms zweven; zijn lichaam van de grond getild, hangend in de lucht. Soms ging hij in trance en verliet zijn lichaam; zijn lichaam bleef, tijdens hij uit ging in de wereld. Dit is wat men een astrale reis noemt. En hij werd gebruikt door satan om vele gemeenten en vele voorgangers te vernietigen.


Op een dag werd hem toegewezen om een gemeente die fervent in het gebed was te vernietigen. Er was veel verdeeldheden en veel verwarringen in deze gemeente. En hij begon tegen deze gemeente te werken. Maar in die tijd riep de voorganger een vasten uit voor de hele Gemeente. Zodra de gemeente begon te vasten was er veel berouw en veel verzoeningen. De mensen kwamen samen en begonnen te bidden zodat de Heer in hun midden werkt. Ze bleven voorbede doen en God aanroepen om hen genadig te zijn en in hun leven in te grijpen. En terwijl de dagen verstreken, kwam deze man steeds weer met demonische geesten tegen deze gemeente. Maar een woord van profetie kwam naar hen voren vertellend de christenen om op te staan en oorlog te voeren tegen de machten der duisternis die de gemeente aanvielen.


Dus op een dag verliet deze man zijn lichaam in zijn kamer en ging voor een astraal reis. Hij voerde een sterk leger van demonische geesten aan tegen deze gemeente. Zijn geest bewoog door de lucht over de gemeente en probeerde de gemeente aan te vallen, maar er was een bedekking van licht over de gemeente. Plotseling viel een leger van engelen hen aan en vocht tegen hen in de luchten. Alle demonen vluchtten weg, maar hij werd gearresteerd door de engelen. Zij brachten hem door het dak heen, vlak voor het altaar van de gemeente. Hij verscheen daar terwijl de mensen diep aan het bidden waren. Ze hielden zich bezig met geestelijke strijd, binden, verbreken en demonen uitdrijven.


De voorganger was op het podium en leidde het gebed en de oorlogsvoering. De Heilige Geest sprak tot hem: "Het juk was gebroken en het slachtoffer ligt vlak voor jullie. Help hem door middel van bevrijding." Toen de voorganger zijn ogen opende, zag hij deze jonge man liggen en zijn lichaam was bij hem. Hij zei dat hij niet wist hoe zijn lichaam bij hem kwam; hij had het in zijn huis achtergelaten. Maar hij was er, in zijn lichaam. Hij wist niet hoe hij erin was gekomen; alles wat hij wist was dat de engel hem door het dak heen had gedragen. De voorganger bracht de gemeente tot stilte en vertelde hen wat de Heer tot hem had gesproken en vroeg de tovenaar: "Wie bent u?" De jonge man trilde toen de demonen uit hem begonnen te gaan. Zodoende baden ze voor zijn bevrijding en daarna begon hij zijn getuigenis te vertellen. Deze jonge man behoort nu aan de Heer en velen worden bevrijd door zijn getuigenis.


Op een avond ging ik naar een diner. De enige reden waarom ik er ging was, omdat iemand me over deze jonge man had verteld en ik was erg benieuwd om hem te ontmoeten en om te zien of zijn verhaal waar was. Dus nam ik deel aan dit diner en ’s avonds kreeg hij de kans om zijn getuigenis te geven. Hij sprak over zoveel dingen. Op sommige momenten huilde hij vanwege de dingen die hij had gedaan. Toen hij klaar was deed hij een beroep. Er waren veel voorgangers aanwezig in deze zaal. En hij zei: "Ik doe een beroep op jullie, voorgangers. Alstublieft onderwijs de mensen hoe ze moeten bidden." Mensen die niet bidden kunnen door de duivel in elk domein worden genomen en de vijand kan hun leven en gebeden op vele manieren uitbuiten. De vijand weet zelfs hoe de gebeden van degene, die niet weten hoe te bidden, te gebruiken. "Leer de mensen hoe ze de geestelijke wapenrusting aan moeten doen die God ons aanbiedt."


Daarna vertelde hij hoe hij expedities leidde in de luchten. Hij ging met andere satanische vertegenwoordigers en vele demonische geesten. Het was alsof ze in opeenvolgende ploegendiensten werkten. Hij had een vaste tijd dat hij verplicht was om te gaan om oorlog te voeren in de hemelse plaatsen. Hij zei dat in de hemelse plaatsen, als het land bedekt is met een deken van duisternis, deze deken zo dicht is dat het is als een stevige rots. En het bestrijkt de hele regio. En deze geesten kunnen zowel boven als onder deze deken gaan. En van daaruit beïnvloeden ze de gebeurtenissen op aarde.


Wanneer boze geesten en menselijke satanische agenten hun posten verlaten, komen ze naar de aarde op plaatsen waar pacten worden gedaan, in wateren of op aarde, om hun geesten te verfrissen. Hoe kunnen ze hun geesten verfrissen? Door de offers die mensen brengen op deze altaren. Het kunnen offers zijn in openlijke hekserij, offers van bloed van alle soorten, met inbegrip van abortussen, oorlogvoeringen, menselijke offers en dierlijke offers. Dit kunnen offers van seksuele immoraliteit zijn waarbij mensen zich begeven in allerlei seksuele perversiteiten. Deze offers versterken de satanische machten. Hij zei dat als satanische vertegenwoordigers in de hemelse plaatsen zijn en christenen beginnen op aarde te bidden, de gebeden van de christenen in drie vormen aan hun verschijnen. Alle gebeden verschijnen als rook dat opstijgt naar de hemel:


- Sommige gebeden verschijnen als rook dat langs drijft en verdwijnt in de lucht. Deze gebeden komen van mensen die in hun leven hebben gezondigd en die deze zonden in hun leven niet bereid zijn op te geven. Hun gebeden zijn zo zwak dat ze verdwijnen in de lucht.


- Een ander soort van gebed is ook als rook die stijgt naar boven tot het de rots bereikt; maar het kan niet door de rots heen breken. Deze gebeden komen meestal van mensen die proberen zichzelf te zuiveren, maar die niet over genoeg geloof beschikken als zij bidden. Ze negeren meestal de verschillende aspecten die nodig zijn wanneer men bidt.


- Het derde soort gebed is als rook dat is gevuld met vuur. Als het omhoog stijgt, is het gebed zo heet dat wanneer het de rots bereikt, de rots begint te smelten als was. Het doorboort de rots en gaat erdoorheen.


Als mensen beginnen te bidden, lijken hun gebeden op het eerste type. Maar als ze blijven bidden, veranderen hun gebeden en worden als het tweede type. Maar als ze dan nog door blijven bidden, ontbrandt plotseling hun gebed in vlammen. Hun gebed wordt dan zo krachtig dat ze door de rots heen breekt. Als de kwaadwillige vertegenwoordigers merken dat gebeden veranderen en bijna vuur worden, contacteren ze met andere geesten op aarde en zeggen tegen hen: "Leidt die personen van hun gebeden af. Laat ze stoppen met bidden. Haal ze die positie uit."


Heel vaak geven christenen aan deze afleidingen toe. Terwijl ze doorbreken, zich bekeren, het Woord toestaan om hun geest te onderzoeken en om hun geloof te versterken, ziet de duivel dat hun gebeden aan kracht wint en stuurt afleidingen. Soms, in het midden van een zeer intens gebed, rinkelt de telefoon en we denken dat we kunnen gaan beantwoorden en dan terugkomen en door gaan bidden. Echter, als we terug zijn, gaan we terug naar het begin. En dat is wat de duivel wil.


Andere vormen van afleidingen kunnen komen. Het kan een aanval op uw lichaam zijn, die ergens pijn veroorzaakt. Het kan ook een plotselinge honger zijn en u wilt naar de keuken om iets te eten. Zolang ze u uit uw positie wisten te krijgen, hebben ze u verslagen. Hij zei tegen de voorgangers: "Leer de Kinderen van God om tijd apart voor Gods aangezicht te nemen, niet alleen voor een occasioneel gebed. Eenmaal per dag zouden ze een tijd moeten hebben waarin ze zich met heel hun hart op God concentreren, zonder enige afleiding."


Als de mensen volharden in dit soort van gebed en zich laten inspireren door geest en dat ze doorgaan, gebeurt er iets in de geest. Het vuur raakt de rots en het smelt. En hij zei dat als het smelten begint het zo heet is, dat geen demonische geest het er kan uitstaan en geen menselijke geest kan het uitstaan. Ze rennen allemaal weg. Dan komt er een opening in de geestelijke wereld. De persoon die aan het bidden op aarde is voelt dat zijn gebed ineens glad, plezierig, krachtig en intens is geworden. En deze man zei dat zodra de gebeden doordringen, er geen weerstand meer is. De biddende persoon kan doorgaan zolang ze wil.


Toen zei hij dat als de persoon klaar is met bidden, het gat open blijft. En wanneer mensen opstaan van hun plaats van gebed en verder gaan, de opening meebeweegt samen met hen. Zij functioneren niet langer onder de deken. Zij functioneren onder een open hemel. En in deze staat kan de duivel niet langer doen wat hij wil tegen hen. De aanwezigheid van God is als een pilaar die uit de hemel komt dat rust op hun leven. Ze worden beschermd. En er is zo veel macht binnen deze pilaar dat als ze zich rond bewegen, deze aanwezigheid ook andere mensen raakt. En als ze met de mensen voor hen praten, gaan deze mensen die pilaar binnen. En zolang ze binnen die pilaar blijven, verzwakken alle banden van de vijand in hun leven.


Dus als de mensen, die deze geestelijke doorbraak hebben ervaren, Jezus Christus met zondaars delen, dan is de weerstand van deze zondaars laag. Het is dan heel gemakkelijk om ze tot verlossing te brengen. Als ze voor zieken bidden of bidden voor andere dingen, dan maakt de aanwezigheid die met hen is, al het verschil. De duivel haat zulke mensen. Hij zei dat op plaatsen waar gebed regelmatig beoefent op deze wijze, de aanwezigheid van God op die plaats komt en het niet verlaat. Zo worden zelfs mensen die God niet kennen, als ze zo'n plek betreden, al hun banden verzwakken.


Zoals u zich kunt voorstellen, zaten we allemaal te staren naar deze man, toen hij ons vertelde over de dingen die hij eerder gewoon was te doen en te zien. Toen vertelde hij ons wat zij doen aan hen die in gebed doorbreken. Hij zei dat ze zulke mensen opsporen, hen bestuderen en alles opmerken wat ze over hen kunnen vinden. Dan kennen ze hun zwakheden en wanneer een van hen ze in toom houdt in gebed, en doorbreekt, communiceren zij met andere geesten en zeggen: "Val hem aan met dit en dat. Dat zijn zijn zwakheden!" Dus wanneer deze persoon van zijn gebedsplek wegloopt, is de geest van gebed op hem, de aanwezigheid van God is met hem, zijn geest is versterkt en de vreugde van de Heer is zijn kracht. En wanneer hij beweegt, probeert de vijand dingen te doen die hem kunnen afleiden en hem kunnen verhinderen zich op de Heer te concentreren.


Als de stemming zijn zwakke punt is, zal de vijand mensen ertoe leiden om dingen te doen die echt hem boos kunnen maken. En als hij niet gevoelig is voor de Heilige Geest en zichzelf boos laat worden, wendt hij zijn ogen van God af. Hij wordt boos. Dan, na een paar minuten, wil hij dat achter zich laten en verder gaan in de vreugde van de Heer. Maar hij voelt het niet meer. Hij probeert zich weer goed te voelen, maar hij kan het nog steeds niet. Waarom niet? Terwijl hij toegaf aan de verleiding, waren ze hard aan het werk om de rots boven hem te sluiten. Zodra ze dan de rots hebben hersteld, is de aanwezigheid van God afgesneden. De persoon houdt niet op een kind van God te zijn, maar de extra zalving op zijn leven, de aanwezigheid dat zonder zijn eigen krachten werkte, wordt afgesneden. Als zijn zwakte in seksuele verleiding ligt, zal de vijand mensen of gebeurtenissen voorbereiden, iets dat plotseling die passie naar buiten laten brengen zal komen om naar die verleiding te gaan. En als de man toegeeft aan deze verleiding, accepteert om deze gedachten te ontvangen, leidt hij zichzelf af, en wanneer hij eindigde zichzelf af te leiden en hij opnieuw in de zalving wil bewegen, realiseert hij zich dat de zalving is er niet meer.


Elke keer, wanneer u een doorbraak in gebed heeft, onthoud dan dat u slechts een zwak mens bent. Onthoud dat u nog niet perfect bent. Vraag de Heer om u te beschermen tegen alle valkuilen van de duivel.


Deze man zei dat wanneer het gebed zo doorboort, het antwoord altijd komt. Hij zei dat hij geen enkel geval kent waar het gebed doorboorde en het antwoord niet aankwam. Hij zegt dat het antwoord altijd aankomt, maar dat de persoon die erom heeft gevraagd dat antwoord in de meeste gevallen nooit krijgt. Waarom niet? Vanwege de strijd in de hemelse gewesten.


Toen zei de man iets dat mijn geloof echt schudde. Het was vanwege wat het volgende en dat hij met ons deelde, dat ik gedurende tien dagen heb gevast met de vraag: "Heer, is dit waar? Kunt U het mij bewijzen?" Deze man zei dat iedere christen een engel heeft die hem dienst. We weten wat de Bijbel zegt over de engelen in Hebreeën 1:14 "Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?" Hij zei dat als mensen bidden, het antwoord in de handen van hun engel komt. En de engel brengt het antwoord, net zoals we het in het boek van Daniël 10 lezen. Toen zei hij iets wat moeilijk te geloven was: Als degene die bidt weet van de geestelijke wapens en ermee is bekleed, komt het antwoord door een engel die ook gekleed is in volle wapenrusting. Echter, als degene die bidt zich niet bekommert om gekleed te zijn in geestelijke wapenrusting, zal zijn engel komen zonder geestelijke wapenrusting. Als Christenen onzorgvuldig zijn over de soort van gedachten die hun geest binnenkomen en niet de strijd van gedachten voeren, dan komen hun engelen tot hen zonder helmen. Ieder geestelijk wapen dat u negeert op aarde, uw engel heeft het niet wanneer hij u bedient. Met andere woorden, onze geestelijke wapenrusting is niet voor het beschermen van ons fysieke lichamen; het beschermt onze geestelijke heldendaden.


Hij zei dat als de engel komt, de demonen hem observeren en kijken naar de delen die onbedekt zijn om hem vervolgens aan te vallen op die delen. Als hij geen helm heeft, schieten ze op zijn hoofd. Als hij geen pantser heeft, schieten ze op zijn borst. Als hij geen schoenen heeft, maken ze een vuur zodat hij in het vuur loopt. Toen vroegen we hem: "Kunnen engelen vuur voelen?" En weet u wat hij ons antwoorde? Vergeet niet dat dit een spirituele rijk is. Het zijn geesten die met geesten behandelen. De strijd is intens en wanneer ze een engel van God controleren, is het eerste wat ze beschouwen het antwoord dat hij bij zich draagt en ze ontrukken het van de engel! Ze geven het dan aan mensen die betrokken zijn bij satanische sekten of in de hekserij.


Toen zei deze man dat ze niet tevreden waren met alleen maar het stelen van het antwoord. Ze zijn ook geïnteresseerd in het gevangen nemen van de engel. Ze beginnen te vechten tegen hem. En hij zei dat ze er soms in slagen in hem vasthouden en binden. En wanneer dat gebeurt, de christen op aarde hun slachtoffer wordt. Ze kunnen deze christen alles aandoen omdat hij niet langer de bescherming van de engel geniet.


Ik vroeg hem: "Bedoelt u dat een engel gevangen kan worden gehouden door demonische krachten?" Deze man kende de Schriften zelfs niet op het moment dat hij dit alles vertelde. Hij deelde gewoon zijn ervaringen. Hij zei dat ze de engel niet erg lang gevankelijk konden vasthouden want als andere christenen elders baden kwam er versterking en de engelen waren weer vrijuit. Maar als de christen die verantwoordelijk voor het gebed is niet in zijn gebed doorboort, blijft de engel een gevangen. Dan stuurt de vijand zijn eigen engel naar hem als een engel des lichts. Dit is waar misleidingen, valse visioenen, valse profetieën en zelfs sommige slechte beslissingen vandaan komen. En vele malen staan deze personen openen voor alle soorten van aanvallen en gebondenheden.


Ik verliet dat diner zeer verward. En ik vroeg de Heer: "Heer, ik wil niet eens proberen om dit te geloven." Het neemt al mijn vertrouwen en mijn veiligheid weg. Gedurende de tien dagen dat ik de Heer zocht, deed de Heer twee dingen. Eerste, Hij heeft niet alleen de dingen die ik had gehoord bevestigd, Hij opende ook mijn geest om veel meer van wat er gebeurt in het spirituele rijk, dat de man ons niet kon vertellen, te begrijpen. En twee, Hij leidde me om te zien wat we moeten doen als deze dingen gebeuren zodat we niet worden verslagen maar kunnen overwinnen. We moeten weten en ons vertrouwd maken met drie dingen:


1- Hoe de wapens van onze strijd te gebruiken. De Bijbel noemt ze de wapens van God. Het zijn niet onze wapens; het zijn Gods wapens. Als we ze gebruiken, staan we God toe om te vechten voor ons.


2- Begrijpen de relatie tussen de dienst van geesten – de engelen - en ons geestelijk leven en gevoelig zijn voor wat er gebeurt in onze harten als toonaangevend over wat er moet gebeuren in de geestelijke, over wat betreffend ons.


3- De Heilige Geest: We moeten de Heilige Geest niet als onze dienaar beschouwen, die ons ten dienste is en ons dingen brengt. Hij loopt niet heen en weer tussen ons en de Vader om Hem te vertellen wat we nodig hebben. Dat is de taak van de engelen. Hij staat aan onze zijde. Om wat te doen? Om ons te begeleiden, ons te leren, ons te leiden, ons te helpen op de juiste manier te bidden. En wanneer deze dingen gebeuren in de geestelijke wereld, laat Hij het ons weten. Soms maakt Hij je midden in de nacht wakker en zegt: "Bid". Maar je zegt: "Nee! Mijn tijd van gebed is nog niet gekomen." En Hij zegt: "Bid nu!" Waarom? Omdat Hij ziet wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Soms zegt Hij: "Je moet morgen vasten!" Maar je zegt: "O, nee, ik zal beginnen op maandag!" Maar Hij begrijpt wat er gebeurt in de geestelijke wereld. We moeten leren gevoelig te zijn voor de Heilige Geest. Hij leidt ons in de rechte sporen. [Einde van de Getuigenis].


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Click here to download this Book in PDF