Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

EEN DOKTER WAARSCHUWT TEGEN COVID-VACCIN

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


1- Inleiding


Terwijl dwaze, hypocriete en corrupte artsen deze gruwelijke misdaad tegen de mensheid steunen, stellen bekwame, serieuze en eerlijke artsen, met gevaar voor eigen leven, deze genocide tegen de wereld aan de kaak, die de demonen die de wereld regeren, plegen met dit vergif dat zij vaccin noemen.


Voor degenen die het niet weten, dit Covid-19 vaccinproject is niet alleen een medisch probleem, het is ook en vooral een spiritueel probleem. Godsdienstige mensen begrijpen het geestelijke aspect van deze kwestie iets beter, omdat zij de Bijbel hebben gelezen, die in zijn laatste boek, "Openbaring" genaamd, dit satanische project blootlegt. Het plan van wereldheerschappij door satan en zijn agenten werd enkele honderden jaren geleden in de Bijbel aangekondigd. En de heerschappij van satan, zoals aangekondigd in de Bijbel, zal gepaard gaan met de inbeslagneming van de vrijheden van de bewoners van de aarde, en met een systematische markering van de bevolking door elektronische chips.


Het is in feite dit project dat zich voor onze ogen begon te materialiseren, door middel van dit zogenaamde Covid-vaccin, dat in werkelijkheid de eerste fase is van de hypnose van de bevolking, als voorspel van het grote project van de totale markering van de wereldbevolking. Wees dus niet verbaasd dat dit vaccin, dat iedereen met een beetje gezond verstand voorbarig, ongerechtvaardigd en nutteloos zou vinden, aan de bevolking wordt opgedrongen, ondanks de aanklachten van sommigen, de terughoudendheid van anderen en de vele gevolgen die we nu al zien bij sommige van de idioten die ermee hebben ingestemd om proefkonijn te spelen door dit vergif genaamd het Covid-19 vaccin in te nemen.


Dit project van een vaccin tegen Covid-19 als voorspel van de markering van de mensheid door nano-chips, wordt al tientallen jaren bestudeerd door de Illuminati en andere machtige agenten van de satanische wereld. Dit sinistere Illuminati-Reptiliaanse geheime project om de wereld te chippen was al in 1993 onthuld door Serge Monast, een Canadese onderzoeksjournalist, die zoals allen die de Illuminati durfden te ontmaskeren, was vermoord. U vindt dit artikel van Serge Monast, getiteld "Markeringsplan van de Mensheid" op de website www.mcreveil.org in de Illuminati-Sectie.


Het zijn dus alleen mensen die niet voldoende zijn opgeleid die verbaasd zijn over wat er in de wereld gebeurt. In de afgelopen decennia zijn de plannen van deze demonen, die de wereld regeren, gebleven blootgesteld te worden. Terwijl aan de ene kant wetenschappers en onderzoeksjournalisten deze illuminati-projecten ontmaskerden, ontmaskerden aan de andere kant de dienaren Gods het plan van satan en de bijbelse profetieën. Bijna 30 jaar geleden hebben wij zelf overal seminars en conferenties georganiseerd om de bevolking uit te leggen wat er nu gebeurt.


De tijd is gekomen om eindelijk te geloven dat als wat de Bijbel enkele honderden jaren geleden aankondigde voor uw ogen in vervulling gaat, dat is omdat de Bijbel waar is, in tegenstelling tot wat velen hebben gedacht. Het verhaal dat we u hieronder aanbieden, is een interview met de Amerikaanse arts Carrie Madej, die net als alle andere eerlijke en verlicht artsen en wetenschappers ervoor heeft gekozen om de satanische maffia dat deze vermeende Covid-19 pandemie vormt, en het gif vermomd als een vaccin dat aan de mensheid wordt opgelegd.


Wij bevelen u het lezen van dit onderricht en van de andere zeer stichtelijke onderrichten aan die te vinden zijn op de website www.mcreveil.org.


2- Begin van het Interview


Dr. Carrie Madej, een arts voor interne geneeskunde en osteopathie, leidde 19 jaar lang twee klinieken in de staat Georgia, Amerika. Ze raakte al vroeg gefascineerd door vaccins, vooral het tetanusvaccin, waarvoor veel reclame werd gemaakt. Ze was verbaasd dat er geen collega kon worden gevonden die ooit een "tetanusgeval" had gezien. Dit liet haar niet met rust, wat haar ertoe aanzette om onderzoek te doen. Tot haar verbazing kwam ze erachter dat er een toevoeging voor de sterilisatie van vrouwen in het vaccin zat.


Haar scepsis over vaccins groeide en Dr. Madej begon het gebied van de vaccins steeds meer te onderzoeken. Haar diepgaande onderzoek leidde tot de ontdekking van nieuwe technologieën in de nieuwe vaccins tegen COVID-19, en ze sloeg alarm.


Dr. Madej is een klokkenluider geworden die haar kennis door middel van lezingen, interviews en videomateriaal beschikbaar stelt aan een breed publiek. Haar oproep aan de wereld om te ontwaken: "Human 2.0: Wake Up Call To The World" vond een snelle verspreiding op het internet, totdat deze het slachtoffer werd van de censuur van YouTube & Co.


Dr. Madej schuwt het echter niet om onvermoeibaar door te gaan met het blootleggen van deze dingen. Momenteel openbaart zij dat regeringen samen met de farmaceutische industrie en technische giganten zoals Google en Microsoft enz. het doel nastreven om de hele wereldbevolking zo snel mogelijk te vaccineren.


Onze Kla.TV-correspondent uit de VS heeft Dr. Carrie Madej kunnen winnen voor een interview. Wat ze in dit interview onthult, is tegelijk beangstigend en alarmerend. Maar kijkt u zelf welke technologieën en methoden worden geïntroduceerd in verband met het Covid-19-vaccin. De veronderstelling dat er een enorme strijd woedt die de hele mensheid betreft, kan op grond van haar ontdekkingen niet worden ontkend.


Dan: Goedendag, Dr. Madej! Bedankt dat u uw instemming hebt gegeven voor dit interview!


Dr. Madej: Bedankt voor de uitnodiging, Danny! Het is een genoegen om hier met u te kunnen praten!


Dan: Oké, laten we zeggen dat ik volledig geloof in het gevaar van het Coronavirus om er ziek door te worden en dat ik het eens ben met alle regels die de overheid heeft ingevoerd. Ik draag mijn masker waar ik ook ga, ik ga op sociale afstand en ik ga akkoord met de Lockdowns. Momenteel worden er miljarden uitgegeven aan dit nieuwe vaccin. Veel bedrijven concurreren met elkaar om het veiligste en meest effectieve vaccin te maken. Dus zou zo ik zeggen, laten we ons ermee vaccineren en weer terugkeren naar de normaliteit, oké? Wat zegt u ervan?


Dr. Madej: Tja, ik zou tegen de mensen zeggen dat ze echt even moeten wachten en er grondig over moeten nadenken, omdat dit vaccin tot dusver anders is dan elk ander vaccin of medicijn, en zij in een snel proces wordt geproduceerd. We slaan veiligheidstests over, we slaan dierproeven over en mensen moeten weten dat dit geen veilig vaccin is. Het is niet bewezen dat het veilig is. En ik heb, net als mijn andere collega's, een vermoeden waarom dierproeven worden overgeslagen. De reden hiervoor is dat alle eerdere pogingen in de afgelopen twintig jaar om een soortgelijk vaccin te produceren (omdat het namelijk een heel ander soort vaccin is) gestrand zijn bij de dierproeven. In de dierproeven van die tijd, waar ze bijvoorbeeld deze gemodificeerde boodschapper RNA of DNA-vaccinserums toedienden, zagen de dieren er in eerste instantie, als het om hun immuunsysteem ging, zeer robuust uit. Wauw, dat leek een succes te zijn! Het antilichaamgehalte in de bloedmonsters is gestegen en ook het T-cel antwoord is verbeterd.


Maar bij dierproeven wordt een zogenaamde challenge test (= Een gevaccineerd dier wordt bewust blootgesteld aan hetzelfde virus en geobserveerd) uitgevoerd. Deze testtoepassing is onethisch voor de mens en wordt daarom alleen in dierproeven gebruikt. Dit betekent dat als bijvoorbeeld de bloedmonsters er aanvankelijk goed uitzagen, maar als de dieren vervolgens werden blootgesteld aan het virus of de bacterie, er aanzienlijke problemen waren. In werkelijkheid hadden de dieren elke keer een Cytokine reactie, dus een ontstekingsreactie, waardoor hun gezondheid in het totaal gezien verslechterde nadat ze opzettelijk waren blootgesteld aan het virus of de bacterie. Dit betekent dat ze zieker werden, dat ze meer longontstekingen hadden, meer leverproblemen hadden en dat er meer doden vielen. Dus als deze symptomen bij de dieren bijna elke keer optreden bij de vorige vaccins van dit soort, kunnen we ervan uitgaan dat het met dit vaccin juist met dit specifieke vaccin, dat ze nu bij ons proberen te gebruiken, ook zo gebeurd.


Laten we nu eens aannemen dat ze dit vaccin aan ons zouden toedienen. In het begin ziet het er goed uit voor iedereen, dat is oké? En dan, wat gebeurt er als deze mensen dan worden blootgesteld aan een heel gewone verkoudheid, een griep of Covid-20 of wat er ook maar op lijkt? Ik verwacht dan, net als mijn collega's, dat er bij deze mensen meer sterfgevallen, meer morbiditeit (= ziektefrequentie in een populatie), en meer problemen zullen komen. En ik vermoed dat ze dit niet aan het vaccin zullen toeschrijven, want de vaccinfabrikanten kunnen op dit moment niet aansprakelijk worden gesteld, maar ze zullen eenvoudig zeggen: dat is gewoon het karakter van dit nieuwe virus, dat daarbuiten werkzaam is. Ze zouden het virus de schuld geven! Daarom moeten we heel voorzichtig zijn, want dit vaccin is, gezien de gegevens die we tot nu toe hebben, niet veilig! Dat alleen al zou genoeg moeten zijn.


Daar komt nog bij dat dit vaccin voor de mensheid absoluut nieuw is in zijn soort. Het is nog nooit eerder onthuld. Ze rommelen met het DNA, het RNA, het genoom en de genen. Dit zijn allemaal soortgelijke begrippen die voor dezelfde zaak worden gebruikt. Het genoom is wat ons tot mensen maakt. Het is ons bouwplan. Het is wat ons doet groeien, wat ons doet voortplanten, wat ons ertoe brengt om ons te ontwikkelen, wat ons gezond maakt – het is alles wat het lichaam nodig heeft om te weten wat het moet doen. Als zij dan dat geheel op een of andere wijze manipuleren, kan zelfs een heel kleine verandering een verwoestend effect hebben. Het kan leiden tot kanker, mutagenese (= veroorzaken van veranderingen in de genetische samenstelling), mutagenen (= veranderde genetische samenstelling door de bestaande beïnvloedende factoren) en auto-immuunziekten (= het lichaam valt zichzelf van binnenuit aan). Dit zouden dan de uiteindelijke gevolgen kunnen zijn. Dit is absoluut nieuw.


De onderzoeken worden dus niet correct uitgevoerd, maar worden in een snel proces erdoor gejaagd. We moeten ons dus bezig houden met lange termijn onderzoeken over dit onderwerp. Maar geen enkele van deze onderzoeken zal voor oktober 2021 worden afgerond. Als dit vaccin dan wordt geïntroduceerd, bevinden we ons praktisch gezien in het midden van een groot experiment. Dat is toch ongelooflijk? Welnu ... dit leidt terug naar de Neurenberg Codex (= verplichte richtlijn uit 1947 voor experimenten op mensen) uit de Tweede Wereldoorlog: zonder onze toestemming mogen er geen experimenten op ons worden uitgevoerd! De mensen moeten dat beslist weten: We bevinden ons midden in een experiment!!!


Dan: Dat is waar! En zelfs oktober 2021 zou nog vrij snel zijn. Hoe lang duurt het normaal gesproken voordat een vaccin is getest en veilig verklaard is?


Dr. Madej: Een goede studie, goede studies zouden 10-15 jaar moeten duren. Nu zeggen ze vijf jaar. Maar zelfs vijf jaar is te snel, maar laten we dat eens aannemen. In vijf jaar is het echter nauwelijks mogelijk en nu zou het in minder dan een jaar moeten gebeuren.


Dan: Minder dan een jaar... En men kan ervan uitgaan dat het leger zeker als proefkonijn zal worden ingezet om verdere tests uit te voeren. Ik vraag me ook af wie dit vaccin het eerst krijgt. En als ze ermee zouden beginnen, zal het waarschijnlijk nodig zijn voor vliegreizen enz.


Dr. Madej: Dat is het probleem. We zitten nu allemaal midden in een groot experiment en we weten niet wat er gaat gebeuren. Ik wil de mensen eraan herinneren dat bij dit soort vaccins gebruik gemaakt wordt van een technologie die transfectie heet (= introductie van genetisch materiaal in zoogdiercellen). En als ze dat doen, is het dezelfde technologie die ze hebben gebruikt voor genetisch gemodificeerde organismen. Die groenten en dat fruit zijn steriel, dat hebben mensen waarschijnlijk al lang begrepen; ze reproduceren hun eigen zaden niet op de normale wijze. Hetzelfde kan een mens overkomen.


Bovendien zijn deze groenten niet zo gezond, ze hebben niet de voedingssamenstelling van normale gezonde biologische groenten en fruit. Als je kijkt naar de genetisch gemanipuleerde dieren: Ze leven niet zo lang, ze hebben een zeer korte levensduur. Dit zou ons zeker op een of andere wijze genetisch veranderen, en we kunnen dezelfde gevolgen verwachten. Dit zou kunnen worden overgedragen op de mens. We moeten echt stilstaan en dit even goed bekijken!


Hun voorwendsel voor het gebruik van dit type vaccin is dat ze het zeer snel kunnen maken, massaal kunnen produceren en versturen. Echt, dat is de reden, dat is de enige reden die ze ons geven om precies dit vaccin te produceren.


Dan: Ja, ze gaan er ook van uit dat Covid zelf ongelooflijk gevaarlijk is. Bent u het daarmee eens? - Ik heb een tijdje geleden met een vriend van mij gesproken die zei: "Oh, dit is tien keer dodelijker dan de griep!" Maar ik zie dat getal zelfs niet in de officiële cijfers.


Dr. Madej: Nee, alle gegevens laten zien dat het helemaal niet zo dodelijk is. Het CDC (Amerikaanse epidemie autoriteiten), de Wereldgezondheidsorganisatie en al deze groepen geven toe dat het virus niet zo dodelijk is. We kunnen het misschien vergelijken met de Mexicaanse griep, en daar hebben we de wereld toch ook niet voor geblokkeerd?


Trouwens, we weten nu dat de gegevens erg gemanipuleerd zijn...


Dan: Juist!


Dr. Madej: ... en er zijn hier veel verkeerde getallen opgedoken. En met al deze fouten kan ik niet zeggen dat dit niet ... Ik denk dat het opzettelijk is. Ik denk dat het de bedoeling is dat de cijfers opzettelijk omhoog gaan. Want als je... Neem bijvoorbeeld de federale staat Florida, met meer dan 300 laboratoria die 100% positieve testresultaten melden. ... is dat geen vergissing. Dat zijn op zichzelf staande laboratoria. De testresultaten werden onderzocht, en toen werd dat gecontroleerd, en ze vonden eigenlijk minder dan 10% positieve gevallen, niet 100%. Daar is toch iets aan de hand. Dat werd gedupliceerd, niet alleen in andere staten van Amerika, maar ook in andere landen van de wereld! Dus, wacht eens even, wat is hier aan de hand? We zien dat dit in de hele wereld herhaald wordt. Dus we zien dat er hier iets groters gebeurt.


En weet u, het zit niet alleen in de manipulatie van de gegevens. Als men ziet hoe sommige mensen hier heel veel geld in hebben geïnvesteerd. – Daar kun je veel geld mee verdienen. En de mensen die aandringen op dit vaccin zijn natuurlijk de mensen die er geld mee zullen verdienen.


En bovendien moeten de mensen weten dat we geen enkele vergoeding krijgen van deze vaccinfabrikanten als we daardoor schade oplopen. Ze hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen, dus geen enkele aansprakelijkheid! Als u sterft, als iemand anders sterft, als iemand gehandicapt wordt, als iemand langdurige bijwerkingen of ziekten krijgt als gevolg van de vaccinatie, dan is dat pech. Er is gewoon niets wat u er aan kunt doen. Ze verdienen al hun geld, al hun geld en wij lijden. Hoe kan dat fair zijn; hoe kan dat correct zijn - hoe kan dat rechtmatig zijn??? Stelt u zich eens voor: U hebt de macht om elk product te produceren dat u maar wilt. U hoeft het onderzoek en de ontwikkeling niet, zoals is voorgeschreven, te doorlopen; u hoeft geen veiligheidstesten te doen. U brengt het product gewoon op de markt en u kunt zoveel geld verdienen als u maar wilt en er kan u niets gebeuren. Stelt u zich dat eens voor! Onder deze omstandigheden zou u toch nooit een auto kopen, maar ze willen dit wel onze lichamen aandoen?! Ons lichaam is veel waardevoller dan handelswaar, dan welk ander product ook!!!


Dan: Ja, dat is waar. Ik heb gisteren geluisterd naar het interview dat u gehad hebt met Dr. Kaufman (Dr. Andrew Kaufman: Dokter en bioloog). Kunt u ons vertellen wat in Godsnaam het spul "luciferase" is en ook wat het patent van Bill Gates met de merkwaardige nummering is?


Dr. Madej: Ja... dit is iets wat me nog meer ergert, dan dat vaccin waar ik het net over had. Het is de technologie die erbij hoort. Dus als ze het over dit vaccin hebben, zijn ze erg bij betrokken dat ieder van ons op deze wereld gevaccineerd wordt. Bill Gates heeft zelfs gezegd dat hij wil dat ten minste 7 miljard mensen [www.kla.tv/16320 (D)] worden gevaccineerd - en dat is ongeveer de hele wereld – voordat we kunnen terugkeren naar de "nieuwe normaliteit".


Om er zeker van te zijn dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, vertrouwt hij niet op de artsen en het medische establishment. Hij vertrouwt u ook niet als u zegt dat u de vaccinatie hebt gekregen. U zult dat moeten bewijzen. Daarom willen ze u brandmerken, u identificeren met een onzichtbare "tatoeage" die onder uw huid komt en gelezen kan worden met een speciale toepassing op uw smartphone of ander apparaat. En dat geeft u een unieke identificatiecode. Begrijpt u wel? Op mij komt het over alsof men een koe brandmerkt. Veel meer is het niet.


En dit merkteken moet uw vaccinatiebewijs, uw gezondheidsachtergrond en andere informatie bevatten. En wat ze willen gebruiken om ervoor te zorgen dat uw lichaam het niet afstoot is een hydrogel (implantaat van microchips gewikkeld in een speciaal weefsel) en de nano-technologie (= nieuwe technologie van de materie in het nanometerbereik). En dit is een speciale uitvinding van DARPA (DARPA = afkorting voor "Defense Advanced Research Projects Agency"). Het VS Ministerie van Defensie heeft een onderafdeling voor onderzoeksprojecten met de naam "DARPA". En deze technologie wordt niet afgestoten door het lichaam en doet nog verschillende andere dingen.


En dus besloten ze het te laten patenteren, omdat ze er natuurlijk meer geld aan kunnen verdienen als er een patent op zit. En deze identificatie noemden ze "luciferase". Het is een enzym dat oplicht. Dat is dus hun benaming daarvoor: "luciferase", die heel... Ik heb deze naam niet graag, ik vind het een vreselijke naam. En dit zal uw brandmerk zijn, uw speciale identificatiekenteken.


Het probleem daarmee is veelzijdig. Dat je die identificatie hebt is niet het enige probleem! Op 26 maart 2020 presenteerden ze, heel toevallig, een internationaal octrooi en raad eens door wie? Bill Gates - zijn Microsoft bedrijf introduceerde het. U ziet dezelfde namen steeds weer terugkomen.


Het is voor hem niet genoeg om geld te verdienen met dit vaccin of daarmee deze "luciferase" aan te bieden. Hij kan zelfs geld verdienen met het octrooi dat hij daarvoor heeft aangevraagd. Het octrooinummer is 060606; een internationaal octrooi over de hele wereld. En dit is wat deze nanotechnologie, de hydrogel, de luciferase in een cloud (= gegevenswolk) met 5G verbindt. Dit zal via uw smartphone, die in een netwerk met de cloud is verbonden, functioneren. En als het allemaal in de cloud is opgeslagen, zijn alle data gebundeld. Dus al uw biometrische gegevens worden verzameld en opgeslagen. En dit aantal, deze gegevens zullen allemaal in een netwerk worden gekoppeld aan de crypto-valuta.


Dus, in principe zal uw lichaam uw handelswaar worden. Geen contant geld meer, geen creditcards meer! Ziet u hoe gevaarlijk dat is?! Want alles kan ook worden gehackt. We weten dat onze smartphones en onze computers problemen hebben. Elk elektronisch apparaat kan worden gehackt. Wie zegt dat ook u op dit punt niet kunt worden gehackt?


En wat gebeurt er als u iets doet wat de regering niet bevalt? Bijvoorbeeld, als u uw mond open doet over iets, of u bent een onruststoker? Misschien nemen ze uw "geld" weg?


Dan: Dat klinkt te gek om waar te zijn; maar feit is dat het octrooi op deze 060606-technologie is geregistreerd, het bestaat echt. Dit is geen complottheorie meer.


Dr. Madej: Ja en niet alleen dat. Als men naar Afrika kijkt, daar zijn ze al begonnen om volwassenen en kinderen met deze technologie te testen. Mastercard en de Gates Foundation zitten erachter. Ze gebruiken de biometrische gegevens en het ID (= wereldwijd geldig identificatienummer) van deze mensen, terwijl we het over vaccinatie hebben. Het is dus geen fantasie, het is al ingevoerd in Afrika.


Dan: Ik neem aan dat u bekend bent met resolutie 6666 van het Amerikaanse parlement, de "Tracking Act (Traceringwet)"?


Dr. Madej: Ja, ja!


Dan: Weet u, als ik, als ik ... zeggen we het is 1995 is en ik ben een Hollywood-directeur en we zijn in een studio, in een kantoor en we denken aan een draaiboek en we gaan een sciencefictionfilm over de toekomst maken, waarin een dystopie is (ongunstige ontwikkeling in een niet echt verhaal) waarin iedereen de hele tijd wordt gecontroleerd. En we gaan te maken krijgen met iets wat luciferase heet, dat verbonden is met een cloud met een drie-zes identificatiecode. Bovendien om veilig te stellen dat iedereen dit doet en kan worden gevolgd, worden er nog vier zessen toegevoegd. Ik bedoel, dat is merkwaardig. Wat is hier aan de hand? Dat zou ons te denken moeten geven.


Dr. Madej: Als ik het draaiboek lees, zou ik echt zeggen; zou ik zeggen; oh, dit is te gek, niemand gaat deze film kopen. Ik zou deze film of dit draaiboek niet eens in overweging nemen, want je zou het wat vager of wat interessanter moeten maken.


Dan: Geloofwaardiger?


Dr. Madej: Ja, precies. Maar ze doen het recht voor onze ogen en weet u, ik, ik ben een kind van God, ik geloof. Ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in God. Ja, en ik geloof ook, en ik - wij - er zijn bewijzen. Er zijn mensen die Satan aanbidden, ze geloven in Satan, ze geloven in de 666, ze geloven in de symboliek. En ik geloof dat ze denken dat ze ons moeten vertellen wat ze van plan zijn te doen, voordat ze het doen. Er is nog iets dat daarboven uit gaat dan wat er in de zichtbare dimensie gebeurt. Dit geldt eigenlijk ook voor het spirituele bereik, denk ik. En u zult deze symboliek overal zien, als u het echt wilt zien. Hoe hoog zijn de toevalligheden om dergelijke getallen te gebruiken? Persoonlijk denk ik niet dat het gewoon toeval is. Waarom gebeurt dit overal ter wereld en niet in één land? Nu zou men daar tegen in kunnen brengen, ja, daar is corruptie in één land, maar het gebeurt over de hele wereld! En als u ziet dat dezelfde namen steeds weer opduiken, de Gates Foundation, Bill Gates; elke keer. Hij is degene die van ons profiteert. En in Afrika, in India... staat hij erom bekend, dat hij ongeveer 500.000 kinderen heeft verlamd en/of vermoord. Hij deed dat zonder officiële toestemming, hij loog tegen hen, en hij kwam er ongeschonden mee weg. Er is niets met hem gebeurd! Waarom gelooft u dan nog dat hij, met ons en voor alle anderen op deze aarde, iets anders zou doen? Hij gelooft ook in ontvolking, hij gelooft in eugenetica, hij komt uit deze familie lijn van denken. Hij denkt dat we met teveel zijn, hij wil de kudde uitdunnen. Mensen, wordt wakker! Deze man wil niet dat we allemaal op deze aarde leven! Hij heeft het al vele malen op verschillende manieren gezegd. Zijn succesverhaal heeft het bewezen, en hij is geen wetenschapper, hij is geen dokter, hij is geen epidemioloog! Waarom geven we hem deze macht? Hij heeft alles te winnen en wij hebben alles te verliezen.


Dan: Juist, juist. - Eh...er is nog één ding over de tests dat ik vergat te vragen, en daar wil ik nog even op terugkomen. eh...eh, ik begrijp niet helemaal wat een vals-positief meetresultaat is. Maar één ding valt me op: We hebben deze curven die in april of mei begonnen te dalen en het sterftecijfer daalde bijna tot nul; het zweefde boven nul, juist? Dus, ofwel zijn de tests geldig en de gevallen stijgen. Dat zou op zijn beurt betekenen dat de gevallen toenemen - het sterftecijfer blijft zeer laag. Dat betekent dat het virus zelf elke dag minder dodelijk is, wat immers goed is. Of de resultaten zijn vals-positief, wat betekent dat we de gevallen helemaal niet hebben. Is het daarom niet in beide gevallen een win-win situatie en zouden we dan niet moeten terugkeren naar de normaliteit?


Dr. Madej: Ja, u gebruikt uw gezonde mensenverstand, en ik ben het absoluut met u eens. Er is op dit moment geen reden voor het begin van een noodtoestand. Waarom bevinden we dan nog steeds in een noodtoestand, praktisch gezien zijn we dat nog steeds. Waarom gebeurt dit? Nee, er is geen reden om de noodtoestand uit te roepen. Er zijn veel advocaten die proberen dit voor de rechter te brengen, omdat we ons niet in een noodtoestand zouden moeten bevinden. En ik moet zeggen dat de PCR-test nooit bedoeld was om iemand te diagnosticeren. Er wordt maar een piepklein stukje DNA genomen, dat men vermenigvuldigd. Eigenlijk vermenigvuldigt men het alleen zodat men het beter kan analyseren en bekijken. Men bekijkt dus maar naar één piepklein stukje en dat betekent dat dit stukje veel verschillende oorsprongen kan hebben: Het kan afkomstig zijn van een gewone verkoudheid of een gewone griep. En we hebben feitelijk gezien dat deze sequentie (=de volgorde van nucleotiden in genetisch materiaal) afkomstig is van het chromosoom 8 van het menselijk lichaam. En dat betekent weer dat als men het genoeg vermenigvuldigt, we allemaal positief zouden testen. En iedere labo vermenigvuldigt het op een andere manier. Hier is geen standaardprocedure voor! Dat is te gek voor woorden! Men zou een wetenschapper moeten zijn om dat te kennen of begrijpen. Als u een PCR-test op een bepaalde manier gebruikt, zou praktisch iedereen positief getest kunnen worden. Maar dat betekent niet echt dat ze deze infectie hebben. Want het is maar een piepklein stukje dat eruit wordt gehaald. Dit is erg verontrustend! Zoveel artsen en wetenschappers hebben zich uitgesproken, en ze worden gecensureerd en onderdrukt. – Dit is geen goede wetenschap, dit is geen goede geneeskunde die we momenteel beoefenen.


Dan: Hebt u Elon Musk onlangs nog gehoord? Het was pas gisteren, geloof ik.


Dr. Madej: Nee, dat heb ik niet! Wat zei hij?


Dan: Weet u, ik weet niet wat ik van Elon Musk moet denken. Soms denk ik dat hij deel uitmaakt van de transhumanistische beweging. Aan de andere kant zegt hij nu en dan zeer verstandige dingen. Ze vroegen hem, de interviewster vroeg hem, uh... Eerst zei hij dat dit een overdreven reactie is, de hele COVID-zaak is behoorlijk overdreven. Hij zei dat er geen reden is om de economie te stoppen en dat er geen reden is voor quarantainemaatregelen enz. En toen kwam het punt waarop de interviewster zei: "Dus, het lijkt erop dat er een oplossing is voor dit alles: er komt een nieuw vaccin!" En dan zegt Elon Musk: "Ik zal het niet nemen." De interviewster was echt verbijsterd. Ik denk niet dat het interview die kant op moest gaan. Hij herhaalde zichzelf en zei: "Nee, ik zal het niet nemen, en mijn gezin ook niet!" En ze vraagt "Waarom niet?" en hij zegt "Uh... omdat het volgens mij niet gevaarlijk genoeg is om me er zorgen over te maken, en het is zeker niet gevaarlijk genoeg om het aan mijn jonge kinderen te geven."


Dr. Madej: Ja, hij brengt mij ook in de war, dat ben ik het met u eens. Want, weet u, aan de ene kant zegt hij zoiets en aan de andere kant gelooft hij in het transhumanisme, dat we ons moeten verenigen met cyborgs (= half mens, half machine) en één moeten worden met KI (= kunstmatige intelligentie). Ik heb het gevoel dat het misschien ook financiële redenen zijn waarom hij dat zei, want hij verliest momenteel geld met zijn fabrieken die niet op volle capaciteit werken. Dus ik heb het gevoel dat het misschien een beetje te maken heeft met zijn financiële winst. Maar ik heb gehoord dat hij onlangs zelf in de vaccinindustrie is begonnen. Dus weet u, hij is een tegenspraak in zichzelf. Ik weet niet wat ik van hem moet denken.


Dan: Ik ook niet. Maar ik zag onlangs een foto van hem naast Ghislaine Maxwell (= Jeffrey Epstein's zakenpartner en vriendin) en dat is voor mij genoeg om hem bijna af te schrijven, begrijpt u?


Dr. Madej: Ja, ik vertrouw hem niet.


Dan: Nee, tja... Nu, dat was erg leerzaam en informatief en... Oh, nog één ding dat ik u wilde vragen voordat we sluiten: Wat is de Emergency Preparedness Act? (Wet op de voorbereiding op noodsituaties)?


Dr. Madej: Ja. Deze wet werd denk ik, ongeveer rond februari 2020 aangenomen. En dit gaf de vaccinfabrikanten alle mogelijke onschendbaarheid tegenover aansprakelijkheidsclaims. Want ze moesten worden aangemoedigd om hun vaccins zo snel mogelijk te produceren, zonder dat ze bang hoefden te zijn voor ziekmakende effecten van dat het vaccin. Want, weet u, als mensen erg ziek zouden worden of zouden sterven, wilden ze niet al hun geld verliezen. En dus, om hen te beschermen, hebben ze hen daarmee ingedekt. Dat was een onderdeel van de wet.


Dan: Ik dacht...wanneer wij naar het jaar 1986 teruggaan, naar wat ik hoorde van RFK Junior (= Robert Francis Kennedy Junior), dat er toen al een aansprakelijkheidsonschendbaarheid voor vaccins was. Wat was dat dan? Was dat slechts een volgende stap?


Dr. Madej: Hiermee willen ze hen echt volledig beschermen. Dat sprak al een hele duidelijke taal; het was als een net met een dubbele bodem! Want door de wet van 1986 stemden ze er binnen het rechtssysteem in toe, dat er problemen waren als gevolg van vaccinatieschade, dus gaven ze hen een kleine, speciale rechtbank. Voor die speciale rechtbank, kon men dan nog een klacht indienen en wat geld krijgen voor vaccinatieschade. Evenwel werd door deze noodwet echter ook deze rechtbank buiten werking gesteld.


Dan: Hm, hm. Ik denk dat ik nog een laatste vraag voor u heb. Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar stel dat het een vriend van u was, of uw moeder, of ik weet niet wie, die u zou vragen: "Nu, Carrie, gaat u zich laten vaccineren"?


Dr. Madej: Absoluut niet. Uit principe zal ik helemaal geen vaccin nemen! Ik vertrouw ze helemaal niet. Niet in deze tijden. We zijn al onze veiligheidsmaatregelen kwijtgeraakt. Nee, absoluut niet! Ik hecht te veel waarde aan mijn lichaam en mijn soevereiniteit.


Dan: Nu komt de tweede golf, we weten dat die eraan komt. Ze gaan elk geval dat zich voordoet opblazen; volgens mij gaan ze proberen om ons weer een lockdown op te leggen. Zou u de mensen tot besluit nog iets mee willen geven voor de komende tijd? Waarop moeten we letten tijdens het griepseizoen dat in de herfst komt?


Dr. Madej: Ik zou ook het reguliere griepvaccin afwijzen, omdat ze daar bestanddelen bijvoegen die niet op veiligheid zijn getest. En in het verleden, toen de mensen het reguliere griepvaccin hebben gekregen en zij toen in aanraking kwamen met een zeldzame stam van het virus zoals pN1 – Mexicaanse griep of COVID-19, hadden ze zelfs een nog slechtere reactie op het virus. Ze waren slechter af dan degenen die geen griepvaccin kregen. Ik vertrouw hen helemaal niet! En we hebben onderzoeken die dat bevestigen. Ik zou dat de mensen echt op het hart willen leggen: zolang we geen onafhankelijk onderzoek van de vaccins hebben door internationale wetenschappers en artsen, zou ik geen van hen vertrouwen.


Dan: Dus u hebt heel weinig vertrouwen in het griepvaccin en nog minder vertrouwen in het komende COVID-vaccin?


Dr. Madej: Absoluut, dat klopt!


Dan: Oké Dr. Madej, heel erg bedankt dat u de tijd genomen hebt om vandaag met ons te praten en ik hoop dat we het ooit nog eens kunnen herhalen.


Dr. Madej: Bedankt, Danny, dat u mij hebt uitgenodigd! Het was me een waar genoegen.


[Einde van het Interview]
Bron: www.kla.tv/17917


3- Conclusie


Geliefde broeders en vrienden, om dit onderricht niet onnodig lang te maken, vinden wij het beter u te verwijzen naar andere onderrichten waarin de punten die wij hier wilden ontwikkelen reeds goed zijn ontwikkeld. Op de website www.mcreveil.org vindt u in de Rubriek Gezondheid de artikelen "Ziekte en Voeding", "Het Vaccin: Een Extreem Gevaarlijk Vergif", "De Waarheid Over AIDS", en "Geneeskunde C: Een Georganiseerde Genocide", onder andere, die u onthullen hoe de luciferianen die over deze wereld heersen de geneeskunde manipuleren om hun satanische verlangens te bevredigen; in de sectie Illuminati vindt u verschillende artikelen die de manier van werken van de Illuminati onthullen, en in de sectie Onderrichten, het onderricht getiteld "Het Onderscheidingsvermogen", dat de ware aard onthult van deze zogenaamde grote mannen en vrouwen die deze wereld regeren.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden