Waarschuwingen

 

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

 

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

 

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

 

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

 

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

 

Nota Bene

 

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

 

GETUIGENIS VAN ANGELICA ZAMBRANO

(Bijgewerkt op 15 01 2024)


Voordat u deze getuigenis leest, raden wij u aan een belangrijk voorbehoud te lezen dat wij hebben gemaakt ten aanzien van getuigenissen. Deze waarschuwing met de titel "Waarschuwing voor Getuigenissen" is te vinden op de website www.mcreveil.org.


Beste vrienden, we hebben het nodig gevonden om aan u ter beschikking deze getuigenis van Angelica, een jong meisje van 18 jaar uit Ecuador in Latijns-Amerika, dat onder leiding van de Heer Jezus Christus 23 uur lang de Hel en de Hemel heeft bezocht, te stellen. Het is een nogal stichtelijke getuigenis. Lees het en neem ook de moeite om het met anderen te delen om zo veel mogelijk mensen te waarschuwen. God zegene u!


Angelica getuigt dat zij Jezus Christus meerdere malen heeft zien huilen bij de aanblik van de menigte van zielen die eeuwig verloren zijn gegaan in de Hel, van een wereld die hem verwierp, van een Gemeente die grotendeels onvoorbereid was voor de Heer, van een volk dat niet meer over Hem getuigt onder de verloren zielen, en van een amusementsindustrie die kinderen naar de Hel leidt. Ze heeft vele beroemdheden in de Hel zien lijden: Zangers, kunstenaars en zelfs de Paus. Ze zag ook hoe goed voorbereid en klaar het Koninkrijk der Hemelen is, een plaats van een onvoorstelbare glorie waar het kwaad niet bestaat. Maar Jezus Christus zal alleen voor een heilig volk komen. Veel van Gods kinderen zullen op die dag niet weggenomen worden en zullen in een wereld van onrust verstrikt raken.


1- Dood


Tijdens het bidden voelde ik mij kortademig, ik kon niet meer ademen. Ik voelde een pijn in mijn buik en in mijn hart. Ik voelde dat mijn bloed langzamer ging stromen en ik voelde een enorme pijn over heel mijn lichaam. Het enige wat ik kon zeggen was: "Heere, geef mij kracht, geef mij kracht!" Ik voelde dat ik niet zo verder kon; ik had geen meer kracht, het was mij aan het verlaten! Toen ik met mijn spirituele ogen naar de Hemel keek, zag ik de Hemel die zich open te staan. Ik zag een veelheid van engelen zich verzamelen en in het midden van hen zag ik een licht 10.000 keer helderder dan de zon. En ik zei: "Heer, bent U het die komt?"


Jezus daalde af en ik voelde mijn lichaam sterven. Toen Jezus en de engelen naderden, voelde ik dat ik wegging en ik was niet langer mezelf. Ik leefde niet meer, ik was stervende en pijnlijke! Toen mijn lichaam op de grond viel, waren ze er al. Mijn huis was vol met engelen en ik zag tussen de engelen een licht dat helderder was dan de zon! Het was pijnlijk; ik had sterke pijnen; het was alsof mijn ziel en mijn geest uit mijn lichaam werden gescheurd. Ik huilde en schreeuwde toen ik mijn lichaam op de grond zag liggen. Ik vroeg: "Heer, wat gebeurt? Wat gebeurt?" Ik wilde mijn lichaam aanraken en teruggaan erin, maar dat kon ik niet meer, het was alsof ik probeerde om met de hand de lucht te grijpen; mijn hand ging zelfs recht door mijn lichaam. Niemand van de personen die was bidden kon me horen. Ik schreeuwde: "Heer, help me!"


Op dat moment luisterde ik naar de stem van de Heer, een prachtige stem, een stem als een donderslag, een stem vol liefde die me vertelde: "Wees niet bang, want Ik ben Jehova, jouw God, en Ik ben gekomen om je te laten zien wat Ik je heb beloofd. Sta op want ik ben Jehova die je bij je rechterhand vasthoudt en die je zegt dat je niet bang moet zijn omdat Ik je zal helpen". Plotseling, stond ik op. Al deze tijd, was ik op mijn knieën die tevergeefs proberen om mijn lichaam opnieuw te integreren. Toen ik Zijn stem hoorde verliet de angst mij en begon ik te wandelen en de engelen maakten de weg vrij. Er was een sterk licht dat scheen. Ik vond mijn vrede weer toen ik naar het licht keek. Ik zag een knappe, reusachtige, elegante, gespierde man en het licht kwam van hem. Het licht was zo helder dat ik zijn gezicht niet kon identificeren! Maar ik kon zijn mooie gouden haar zien en een wit gewaad met een brede gouden band om zijn borst waarop het geschreven staat: "Koning der koningen en Heer der heren."


Ik keek naar zijn voeten, hij droeg gouden sandalen die een gouden gloed uitstralen. Hij was erg knap! Hij reikte me de hand. Toen ik Zijn hand aanraakte, ging mijn hand niet door Hem heen zoals dat het geval met mijn lichaam was. Ik vroeg me af: "Wat is er aan de hand?" En Hij antwoordde: "Ik ga je de Hel laten zien, zodat je de mensheid kunt informeren dat deze plek echt bestaat. Dus Ik zal je Mijn glorie tonen, zodat je Mijn mensen kunt vertellen om zich voor te bereiden, want Ik leef echt en mijn glorie is echt". Hij zei tegen mij: "Mijn dochter, wees niet bang". Hij herhaalde het opnieuw en ik antwoordde: "Heer, ik wilde U zeggen dat ik de Hemel wil bezoeken, maar niet de Hel, want het is een vreselijke plek". Hij zei: "Mijn dochter, Ik zal bij je zijn. Ik zal je niet in de steek laten, Ik zal je de Hel laten zien omdat er veel mensen zijn die zich bewust zijn van het bestaan van de Hel, maar die helaas geen angst zijn, ze denken dat het een grap is en velen weten er niets van. Daarom moet je de Hel bezoeken, want er zijn meer mensen die omkomen dan degenen die in Mijn glorie binnengaan".


Toen hij klaar was met praten, zag ik tranen die zoveel liepen dat ze Zijn kleren natmaakten. Ik vroeg: "Heer, waarom huilt U?" Hij antwoordde: "Mijn dochter, want er zijn er veel die sterven en ik zal je laten zien, zodat je de waarheid gaat vertellen en niet teruggaat naar deze plek".


2- Hel


Plotseling, toen Hij aan het praten was, begon alles te bewegen. De aarde beefde en ging open. Ik zag een zwart gat eronder. We stonden op een soort rots, omringd door Engelen. Ik zeg: "Heer, ik wil daar niet naartoe". Hij antwoordde: "Mijn dochter, wees niet bang omdat Ik bij jij ben". In een oogwenk gingen we naar beneden in dit zwarte gat. Ik probeerde te zien, maar er was een diepe duisternis. Ik zag een grote cirkel en ik hoorde miljoenen stemmen. Ik was erg heet en ik voelde mijn huid branden. Ik vroeg: "Heer, wat is dat? Ik wil niet daar gaan!" De Heer legde me uit dat het alleen de ingang van de tunnel was die naar de Hel leidt. Er was een walgelijke, afstotende, misselijkmakende geur en ik smeekte de Heer om er niet te gaan. Hij antwoordde: "Mijn dochter, het is noodzakelijk dat je deze plek leert kennen". Ik schreeuwde: "Maar waarom Heer?" en Hij zei: "Zodat je de waarheid vertel aan de mensheid die vergaat, is het verloren en slechts een klein aantal gaat Mijn koninkrijk binnen". (Matteüs 7:14). Toen Hij dit zei, huilde Hij. Zijn woorden troostten me en ik kon blijven lopen.


We bereikten het einde van de tunnel, toen ik naar beneden keek, zag ik de afgrond bedekt met vlammen. De Heer zegt: "Mijn dochter, Ik geef je dit". Het was een map met blanco papieren. "Mijn dochter neemt dit potlood en schrijft alles op wat Ik je zal laten zien, wat je zult zien en waar je naar zult luisteren. Je zult alles precies schrijven zoals je het zult observeren, zoals je het zult leven". Ik zeg: "Heer, ik zal het doen, maar wat ik al gezien heb is genoeg Heer; zielen die gekweld worden in de immense vlam".


Ik zei tegen Jezus: "Ik zal getuigen dat de Hel echt is, dat de Hel bestaat, maar haal me hier weg!" Hij antwoordde: "Mijn dochter, we zijn nog niet eens in de Hel; Ik heb je nog niets laten zien en je wilt al dat ik je hier weghaal?" Ik antwoordde: "Alstublieft, Heer, haal me hier weg". Toen begonnen we af te dalen naar de afgrond! Ik begon te huilen en te roepen: "Heer, nee, nee, nee, nee, ik wil niet daar gaan!" En Hij antwoordde: "Het is in jouw belang om deze plek te zien".


Ik zag vreselijke demonen van allerlei aard, klein en groot; ze renden zo snel en hielden iets in de hand. "Heer, waarom rennen ze zo hard en wat hebben ze in hun handen?" Hij antwoordde: "Mijn dochter, ze rennen zo, omdat ze weten dat hun tijd bijna om is, de tijd om de mensheid, vooral mijn volk, te vernietigen is zeer beperkt. Ze houden pijlen in hun handen om de mensheid te vernietigen. Elke demon krijgt de naam van de persoon die vernietigd moet worden om hem naar de Hel te brengen; hun doel is om het slachtoffer te vernietigen en hem dan naar de Hel te brengen". En ik zag de demonen rennen en verschijnen op aarde. Hij zegt tegen mij: "Ze zullen op aarde gaan om de mensen in beslag te nemen om ze in de Hel te gooien." Terwijl Hij dit zei, huilde Hij, Hij huilde diep. Hij huilde de hele tijd en ik begon ook te huilen. Wat op die plek gebeurt is verschrikkelijk. Vertellen en luisteren is één ding, maar erheen gaan en de feiten ervaren is een ander verhaal - het was een extreem moeilijk moment, een onverklaarbaar moment.


De Heer zei tegen mij: "Ben je bereid om te zien wat ik je moet laten zien?" "Ja, Heer", antwoordde ik. Hij nam me mee naar een gevangeniscel waar een jongeman werd gekweld door vuur. Ik merkte dat deze gevangeniscel genummerd was, hoewel ik de nummering niet begreep, het leek achterstevoren. Er was een grote plaquette en de jongeman had het nummer "666" op zijn voorhoofd. Hij had ook een grote metalen plaat in zijn huid. Noch de regenwormen die hem aten, noch de vlam hadden de kracht om de plaat te beschadigen. Hij riep uit: "Heer, heb medelijden, haal me hier uit. Vergeef me, Heer!"


Jezus antwoordde: "Het is te laat: Ik heb je veel mogelijkheden gegeven, maar je wilde je niet bekeren". Ik vroeg Jezus: "Heer, waarom is hij hier?" Wat me het meest verontrustte was dat toen ik naar hem keek, ik me realiseerde dat ik hem kende. Op aarde kende deze jongeman het Woord, maar plotseling liet hij het geloof varen en gaf hij de voorkeur aan alcohol en drugs en ging hij de weg van de verdoemenis in. Hij wilde de Heer niet langer volgen, ondanks herhaalde waarschuwingen over het gevolg van een dergelijke beslissing. "Mijn dochter, hij is hier omdat degene die Mijn Woord afwijst, al een rechter heeft: Mijn Woord dat Ik heb gesproken zal hem veroordelen op de dag van het laatste oordeel". (Johannes 12:48). Toen huilde Jezus.


De manier van huilen van de Heer is anders dan de onze. Zijn kreten zijn erg diep en Hij drukt veel verdriet uit in zijn hart. Jezus zei: "Ik heb de Hel niet voor mensen geschapen". Toen heb ik Hem ondervraagd: "Maar waarom bevinden dan de mensen zich erin?" Hij antwoordde: "Mijn dochter, Ik heb de Hel geschapen voor satan en zijn engelen die de demonen zijn; (Matteüs 25:41) maar vanwege de zonde en de weigering om zich te bekeren, komen de mensen hier terecht en zijn er meer mensen die omkomen dan zij die Mijn heerlijkheid binnengaan!" (Matteüs 7:14). Hij bleef huilen en het betreurde me zeer dat Hij zo huilde. "Mijn dochter, Ik heb Mijn leven gegeven voor de mensheid, zodat het niet verloren gaat, zodat het niet naar de Hel gaat. Ik gaf Mijn leven uit liefde en barmhartigheid, zodat de mensheid zich zou bekeren en het Koninkrijk der Hemelen zou kunnen binnengaan".


Jezus klaagde als iemand die er niet meer aankon, dat is hoeveel pijn hij voelt als hij naar verloren zielen kijkt. Ik vroeg Hem: "Heer, Zijn er leden van mijn familie hier?" Hij keek me aan omdat ik huilde en zei tegen mij: "Mijn dochter, ik ben bij je", omdat ik erg bang was. Ik voelde me veilig in de aanwezigheid van Jezus Christus. Ik dacht: "Als ik de Heer loslaat, zou ik hier vastzitten". Toen ik Hem vragen stelde over mijn familieleden, nam Hij me mee naar een andere gevangeniscel. Ik kon me nooit voorstellen dat ik een lid van mijn familie in die gevangeniscel zou zien. Ik zag een gekwelde vrouw, er waren regenwormen die haar gezicht aten en demonen die een soort zwaard in haar lichaam staken. Ze riep: "Nee, Heer, heb medelijden met mij, vergeef me alstublieft, neem me even weg van deze plek minstens een minuut". (Lucas 16:24).


In de Hel worden mensen gekweld door zich te herinneren wat ze op aarde hebben gedaan. Demonen lachen de mensen uit en vertellen hen: "Aanbid en verheerlijk, want dit is uw koninkrijk". En de mensen schreeuwden en herinnerden zich dat ze God kenden, omdat ze de Schrift kenden. Degenen die de Heer kenden, hebben twee keer zoveel geleden. De Heer zegt: "Er is geen kans meer voor hen die hier zijn, maar er is nog steeds een mogelijkheid voor hen die nog in leven zijn". Ik vroeg Hem: "Heer, waarom is mijn overgrootmoeder hier? Ik weet niet of ze U kende. Waarom is ze hier, Heer?" Hij antwoordde: "Mijn dochter, ze is hier omdat ze niet wist vergeven... Mijn dochter, degene die niet vergeeft, zal Ik hem ook niet vergeven". Ik vroeg: "Heer, maar U vergeeft, U bent barmhartig". Hij antwoordde: "Ja, mijn dochter, maar het is belangrijk te vergeven. Veel mensen komen in de Hel terecht omdat ze niet vergeven hebben. Ga de wereld vertellen dat het tijd is te vergeven en vooral aan mijn volk, omdat velen van hen nog niet vergeven hebben. Zeg ze dat ze zich moeten ontdoen van de wrok, bitterheden, van deze haat in hun hart. Het is tijd te vergeven! Als de dood iemand verraste die niet kon vergeven, zou ze naar de Hel gaan, omdat niemand een leven kan verlossen".


Toen we de gevangeniscel van mijn overgrootmoeder verlieten, werd ze in het vuur opgeslokt en riep: "Aaaah", ze begon de naam van God te lasteren. Ze vervloekte God; iedereen in de Hel lastert God. Toen we deze plek verlieten, kon ik zien dat de Hel vol met gekwelde zielen zit. Veel mensen staken hun handen uit en smeekten Jezus om hen vandaar weg te halen. Maar de Heer kon niets voor hen doen en ze begonnen God te lasteren. Toen huilde Jezus en zei: "Het doet me pijn om ze te horen, het doet me pijn om te zien wat ze doen, omdat Ik niets meer voor hen kan doen. Wat Ik je kan zeggen is dat er nog steeds een kans is voor degene die nog steeds op aarde is, hij die nog niet dood is, dus de levende; hij heeft nog tijd om zich te bekeren!"


De Heer heeft mij uitgelegd dat er veel beroemdheden in de Hel zijn, en ook veel van hen die Hem kenden. Hij zegt: "Ik wil je een ander deel van de oven laten zien". We kwamen aan op een plek waar een vrouw met vuur bedekt was. Zij was in ondraaglijke pijn en riep uit door de Heer te bedelen voor genade. Jezus wees naar haar en zei tegen mij: "Mijn dochter, die vrouw die je daar ziet heet Selena". (De Heer zegt me dat Selena een Amerikaanse zangeres van Mexicaanse afkomst was). Toen we dichterbij kwamen, riep ze: "Heer, heb medelijden, vergeef me, bevrijd me van hier!" Op dat moment begon ze zich te bekeren, maar de Heer keek haar aan en zei: "Het is laat, te laat. Je kunt je niet langer bekeren". Ze zag me en zei tegen me: "Vertel de mensen alsjeblieft over de Hel, spreek hardop en zwijg niet. Zeg ze om niet naar deze plek te komen. Ga ze zeggen om mijn muziek niet spelen of zingen". (1Johannes 2:15). Ik vroeg hem: "Waarom wil je dat ik deze boodschap naar de wereld breng?" Ze antwoordde: "Want elke keer als mensen naar mijn liedjes spelen en luisteren, wordt mijn kwelling erger. De persoon die speelt en naar mijn muziek luistert, gaat op weg naar de Hel. Zeg ze alsjeblieft dat ze hier niet moeten komen. Ga zeggen dat de Hel echt is". Ze schreeuwde en de demonen gooiden de zwaarden naar haar en ze huilde: "Help me, Heer, wees mij genadig, Heer". Maar helaas zei de Heer tegen haar: "Het is te laat".


Ik keek om me heen, het was hier vol met muzikanten en artiesten. Het enige wat ze deden was de hele tijd zingen en zingen. De Heer legde uit: "De persoon in de Hel blijft doen wat ze op aarde aan het doen was".


Terwijl ik aan het observeren was, merkte ik dat er veel demonen zijn die sproeien wat ik dacht dat water was. Ik dacht dat het regende. Maar ik ontdekte dat mensen in vlammen in plaats daarvan wegrenden van de regen: "Nee, Heer, help me, het is niet mogelijk" en de demonen lachten en zeiden tegen het volk: "Prijs en adoreer omdat dit uw eeuwige koninkrijk is!" Ik zag de vlammen intensifiëren en de regenwormen, die aan elke mens worden beïnvloed, zich vermenigvuldigen. Het was niet het water, maar de zwavel die het vuur verergerde en het leed van de slachtoffers vermenigvuldigde. Ik vroeg Jezus: "Wat gebeurt er?... Heer, wat gebeurt er?" En de Heer antwoordde: "Dit is het loon van een ieder die geen berouw had". (Psalm 11:6).


Toen nam de Heer me mee naar waar er een beroemde man was. Toen nam de Heer me mee naar waar er een beroemde man was. Vroeger, was ik onwetend als christen. Ik dacht dat iedereen die sterft naar de Hemel gaat; dat degenen die de mis opdragen naar de Hemel zullen gaan, maar ik had het mis. Toen Paus Johannes Paulus II stierf, vertelden mijn vrienden en familieleden me dat hij naar de Hemel ging. Alle media (TV en anderen) zeiden: "Paus Johannes Paulus II is dood, moge zijn ziel in vrede rusten. Hij verheugt zich nu in de aanwezigheid van Jezus Christus en zijn Engelen in het Paradijs". En ik geloofde in al deze informatie. Maar ik werd voor de gek gehouden omdat ik hem in de Hel zag, gekweld door vuur. Ik keek naar zijn gezicht en herkende hem. De Heer zei tot mij: "Kijk, Mijn dochter, deze man die je hier ziet is Paus Johannes Paulus II. Hij is hier, gekweld omdat hij geen berouw had". Maar ik antwoordde: "Heer, waarom is hij hier? Hij was aan het prediken voor de gemeente".


Jezus antwoordde: "Mijn dochter, geen enkel echtbreker, afgodendienaar, egoïstisch, leugenaar zal het Koninkrijk der Hemelen erven". (Efeziërs 5:5). Ik antwoordde: "Ik weet dat dit waar is, maar ik zou graag willen weten waarom hij hier is, want hij predikte voor de menigte". En Jezus antwoordde: "Ja, mijn dochter, hij mag dan veel gezegd hebben, maar hij heeft nooit de waarheid verteld zoals die is. Hij heeft nooit de waarheid verteld. Hoewel hij de waarheid kende, had hij de voorkeur gegeven aan geld boven de prediking over het heil van de zielen. Hij vertelde niet de waarheid. Hij zei niet dat Hemel en Hel bestaan. Mijn dochter, hij is hier nu".


Toen ik naar hem keek, was er een grote slang met doornen om zijn nek en hij probeerde die tevergeefs te verwijderen. Hij smeekte de Heer: "Heer, help mij!" Hij riep uit: "Help mij, Heer, wees mij genadig, haal me hier weg; vergeef me, ik heb berouw Heer; ik wil graag terug naar de aarde om me te bekeren". De Heer observeerde hem en zei: "Je wist heel goed dat deze plek echt is... Het is te laat, er is geen kans meer voor je".


De Heer zei: "Luister, mijn dochter, Ik zal je het leven van deze man laten zien". Jezus liet me een reusachtig scherm zien waar ik kon zien hoe deze man de mis elke keer aan de menigte vierde en hoe de mensen die er bevonden erg afgodendienaars waren. Jezus zei: "Kijk, mijn dochter, deze plek zit vol met afgodendienaren. Mijn dochter, idolatrie redt niet. Ik ben de enige die redt, buiten mij is er geen redding. Mijn dochter, Ik hou van de zondaar, maar Ik haat de zonde. Ga en vertel de mensen dat Ik van ze hou en dat ze naar Me toe moeten komen".


Terwijl de Heer sprak, zag ik hoe de Paus veel geld kreeg en het voor zichzelf hield. Hij was erg rijk. Ik zag zijn afbeelding, gezeten op de troon, maar ik kon ook verder kijken. Hoewel het waar is dat deze mannen niet trouwen, kan ik u verzekeren dat deze mannen met de nonnen slapen, en vele andere vrouwen. Ik verzin dit niet; het was de Heer die het me liet zien.


De Heer heeft mij laten zien hoe deze mensen in ontucht leven en het woord zegt dat geen enkele hoereerders het Koninkrijk der Hemelen zal erven. Terwijl ik naar deze scène keek, sprak de Heer tot mij: "Kijk Mijn dochter, Ik heb je alleen maar laten zien wat hij heeft geleefd en dat is wat er nu op aarde gebeurt met veel mensen, veel priesters en de paus die leeft". Toen zei hij tegen mij: "Mijn dochter, ga de wereld vertellen dat het tijd is om tot Mij te komen".


De Heer liet me een plaats zien waar veel mensen naar de Hel liepen. Ik vroeg hem: "Hoe komt het dat ze naar deze plek lopen?" Hij antwoordde: "Ik zal je laten zien". Hij liet me een tunnel vol mensen zien. Ze waren van hand tot voet gebonden. Ze waren gekleed in het zwart en droegen een last op hun rug. Jezus zei: "Kijk, Mijn dochter, deze wereld die je ziet kent me nog niet. Wat zij op hun rug dragen is de zonde, maar ga hun zeggen dat zij Mij hun last moeten geven en Ik zal hen de rust geven. Zeg ze dat Ik degene ben die alle zonden van de wereld vergeeft... Mijn dochter, ga hen zeggen dat ze naar mij toe moeten komen; Ik wacht met open armen op hen. Zeg ze dat ze op weg zijn naar de Hel".


Terwijl ik ze zag lopen, herkende ik mijn neef, mijn nicht, mijn familie. Ik riep uit: "Heer, mijn familie is op weg naar de Hel!" Hij antwoordde: "Mijn dochter, ze lopen naar de Hel, maar ga hen op de hoogte brengen. Ga ze vertellen dat ze naar de Hel aan het lopen zijn. Ga en vertel hen dat Ik je als mijn boodschapper heb gekozen; het betekent dat je de waarheid zult vertellen. Je moet alles zeggen wat Ik je heb laten zien. Als je niets zegt en er gebeurt iets met deze mensen, zal Ik je om hun bloed vragen. Maar als je hen waarschuwt en dat zij geen berouw hebben, dan ben je ontheven van alle verantwoordelijkheid en hun bloed zal op henzelf vallen". (Ezechiël 3:18).


Jezus vertelt me dat veel beroemdheden tot de Hel lopen, beroemde en belangrijke mensen. Neem Michael Jackson, bijvoorbeeld. Hij was beroemd over de hele wereld, maar hij was een satanist. Hoewel de meeste mensen het niet zo zien, maar het is de waarheid. Hij had een overeenkomst getekend met de duivel; dit contract was om hem in staat te stellen de reputatie te hebben, om veel fans aan te trekken.


Ik zag de demonen op mensen in de Hel lopen op een manier die vergelijkbaar is met de danspassen die hij op aarde tentoonstelde. Ze gleden achteruit, niet vooruit, terwijl ze zich verheugden over de angst die ze hun slachtoffers veroorzaakten. Laat me je vertellen dat Michael Jackson is in de Hel. De Heer liet het me zien na zijn dood.


Hij gaf me de mogelijkheid om Michael Jackson door het vuur gekweld te zien worden. Ik schreeuwde naar de Heer: "Waarom?" Het was niet prettig om hem gekweld te zien worden en hoe hij schreeuwde in nood. Jij die naar Michael Jacksons liedjes luistert of die ze zingt of die zijn fan is, waarschuw ik je; de duivel je in zijn web gevangen houdt zodat je in de Hel terecht komt. Nu zelfs, verwerp dit in de naam van Jezus Christus! Jezus wil je bevrijden zodat je niet verdwaalt.


De Heer zegt me: "Mijn dochter, er zijn ook de mensen die Mij kennen die op weg zijn naar de Hel". Ik vroeg: "Heer, hoe is het mogelijk dat mensen die u kennen naar de Hel gaan?" Hij antwoordde: "De persoon die Mijn weg verlaat en de persoon die een dubbelleven leidt". Hij liet me de mensen zien die op weg waren naar de Hel. Ze waren van hand tot voet gebonden.


Ze droegen elk een wit gewaad, maar gescheurd, gekleurd en gerimpeld. Jezus zei: "Mijn dochter, zie hoe Mijn volk van mij is afgeweken. Mijn dochter, Ik zeg je dat Ik niet voor dit soort mensen kom. Ik kom voor een heilig volk, klaar, zonder vlek, zonder rimpel, zonder bezoedelingen... Ga ze zeggen dat ze terug moeten gaan naar de oude weg". (Efeziërs 5:26-27). Ik begon veel van mijn ooms te zien en veel van hen die de Heer in de steek hadden gelaten. En de Heer zei tegen mij: "Ga ze vertellen dat Ik wacht dat ze hun last op Mij ontladen en Ik zal ze rust geven". Jezus huilde toen Hij me deze woorden vertelde: "Mijn dochter, ze komen hierheen. Ga en vertel je ooms, je familieleden dat ze op weg zijn naar de Hel! Mijn dochter, vele zal je niet geloven, maar Ik ben jouw trouwe getuige, Ik ben jouw trouwe getuige. Ik zal je nooit opgeven. Mijn dochter, zelfs als ze niet willen geloven, ga ze de waarheid vertellen, omdat Ik bij je ben. Mijn dochter, Ik zal je ook laten zien hoe mensen hier komen".


We gingen naar een tunnel waar een veelheid aan mensen in de afgrond vielen. Niet duizend, niet tweeduizend maar evenveel als het zand van de zee. Ze vielen elke seconde, als een hand gevuld met zand dat we gegoten. De zielen vielen snel. Jezus huilde toen Hij tegen me zei: "Mijn dochter, dit is hoe de mensheid vergaat, dit is hoe het verloren gaat!... Mijn dochter, het bedroeft me om de mensheid te zien vergaan".


Jezus zei: "Demonen verzamelen zich ook in deze plaats." En ik zei: "Demonen in een vergadering?" Jezus zei: "Ja, Mijn dochter, ze ontmoeten elkaar om te plannen wat ze tegen de wereld zullen doen. Ze houden elke dag geheime vergaderingen". En daarmee nam Jezus me mee naar een gevangeniscel waar ik een houten tafel met stoelen om heen zag. Er waren allerlei soorten demonen. Jezus legde uit: "Mijn dochter, ze zijn nu van plan om de families van Herders, Missionarissen, Evangelisten en al diegenen die mij kennen te gaan vernietigen. Mijn dochter, ze willen ze vernietigen, ze hebben veel pijlen".


De demonen lachten al bespottende en zeiden: "Laten we de wereld vernietigen en hierheen brengen". Jezus zei: "Ga en zeg hen dat Ik bij hen ben. Mogen zij geen deur openlaten, mogen zij geen plaats voor satan achterlaten, omdat hij rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden". (1Petrus 5:8). Maar de Schrift zegt: "Hij gaat rond als", want de enige echte leeuw is die van de stam van Juda, Jezus Christus van Nazareth. (Openbaring 5:5). Jezus zei: "Mijn dochter, ze willen vooral de families der voorgangers vernietigen". Ik vroeg: "Waarom willen ze herdersfamilies vernietigen?" En Jezus antwoordde: "Omdat zij de herders zijn van vele schapen dat de Heer hun heeft toevertrouwd. De demonen willen dat deze schapen terugkeren naar het systeem van de wereld, dat ze teruggaan en dat ze eindigen naar de Hel... Ga de herders vertellen dat ze de waarheid moeten vertellen. Ga en vertel ze om de waarheid te prediken en om alles wat Ik hen verteld heb te vertellen en om niet voor zichzelf te houden wat Ik hen verteld heb".


Toen we deze plek verlieten, zei Hij me: "Ik wil je iets laten zien.... Er zijn hier ook kinderen". En ik antwoordde: Heer, kinderen in de Hel? Waarom zijn ze hier? Uw woord zegt: "… Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der Hemelen." (Matteüs 19:14). Jezus antwoordde: "Mijn dochter, het is waar, het Koninkrijk der Hemelen behoort toe aan hen die zo zijn, maar dit kind moet tot Mij komen, want wie tot Mij komt, zal niet worden uitworpen". (Johannes 6:37). Zojuist liet de Heer me een 8-jarige jongen zien die gekweld werd door vuur. De jongen riep: "Heer, heb medelijden met mij, neem me hier weg, ik wil hier niet bij zijn". Hij bleef huilen en schreeuwen. Ik zag de demonen rond deze jongen die eruitzagen als tekenfilmsafbeeldingen. Er was "Dragon Ball Z", "Ben 10", "Pokémon", "Dora", enz. "Heer, waarom is de kleine jongen hier?" Jezus liet me een groot scherm zien van het leven van dit kind. Ik zag hoe hij zijn hele leven op televisie lettend besteedde aan het zien deze tekenfilms.


Jezus zei: "Mijn dochter, deze tekenfilms, deze films, deze tv-series die elke dag op de televisie worden uitgezonden, zijn de satanische instrumenten om de wereld te vernietigen... Kijk, Mijn dochter, hoe het ging". Ik zag hoe de kleine jongen opstandig en ongehoorzaam tegen zijn ouders was. Toen zijn ouders met hem spraken, liep hij aangerend uit. Hij gooide dingen neer en was ongehoorzaam aan de ouders. Na deze gebeurtenis, verpletterde een auto hem en het was het eind van zijn leven op aarde. Jezus legde me uit: "Sindsdien is hij hier in de Hel".


Ik keek naar de kleine jongen hoe hij gemarteld werd. Jezus zei: "Mijn dochter, ga en zeg tegen de ouders dat ze hun kinderen moeten leren in het licht van Mijn Woord". (Spreuken 22:6). Het Woord van God is levend; Het leert ons het kind te corrigeren met de zweep, maar niet op enig moment; alleen wanneer het kind ongehoorzaam is aan zijn ouders. (Spreuken 22:15). De Heer zei tegen me iets heel triest en pijnlijk: "Er zijn hier veel kinderen vanwege tekenfilms en vanwege de rebellie". Ik vroeg Hem: "Heer, waarom zouden we tekenfilms de schuld geven?" En Hij legde uit: "Omdat tekenfilms demonen zijn die rebellie, ongehoorzaamheid, bitterheid en haat overbrengen bij kinderen; andere demonen bezitten deze kinderen zodat ze niets goeds doen, zodat ze alleen maar kwaad doen. Alles wat kinderen op televisie zien, willen ze het in de werkelijke leven reproduceren". De Hel bestaat en het is echt en zelfs kinderen moeten beslissen waar ze naartoe gaan. Ik zeg: "Heer, vertel me, waarom zijn de kinderen hier?" En Jezus antwoordde: "Zodra een kind zich ervan bewust is dat er Hel en Hemel zijn, dan heeft hij een keuze te maken".


3- Koninkrijk der Hemelen


Er valt zoveel te zeggen over de Hel, laat me nu delen wat ik in de Hemel heb gezien. Jezus zei: "Mijn dochter, nu zal Ik je laten zien wat Ik voor Mijn Heiligen heb voorbereid". We hadden de Hel verlaten door de tunnel. Terwijl we door de tunnel liepen, kwamen we ineens aan waar een sterk licht was. Jezus zei: "Mijn dochter, Ik zal je Mijn glorie laten zien". We zijn begonnen met de klim naar het Koninkrijk der Hemelen! Onmiddellijk kwamen we aan bij een deuropening waarop met een groot gouden karakter geschreven stond: "Welkom in het Koninkrijk der Hemelen".


Jezus zei: "Mijn dochter, ga daarheen omdat Ik de deur ben en wie door Mij binnenkomt, zal binnengaan en weiden vinden". (Johannes 10:9). Nadat Hij die woorden had gezegd, ging de deur open en gingen we naar binnen. Ik zag de engelen de hemelse Vader verheerlijken, eren en aanbidden! (Openbaring 7:11-12). Terwijl we verder liepen, naderden we een tafel waarvan ik het begin wel kon zien, maar niet het einde. (Openbaring 19:9). Ik zag de enorme troon, dan ik zag andere kleinere tronen omringd door duizenden stoelen. Tussen de stoelen lagen er kleren met kronen.


Jezus zei: "Mijn dochter, de kroon die je hier ziet is de kroon van het leven". (Openbaring 2:10). Hij voegde eraan toe: "Mijn dochter, dit is wat ik heb voorbereid voor mijn volk". Ik zag dat de tafel bedekt was met een witte stof met gouden uiteinden. Er waren borden, gouden bekers, fruit, alles werd geserveerd. Het was wonderbare. In het midden van de tafel stond een grote container met daarin de vrucht van de wijnstok voor het diner. En Jezus zei: "Mijn dochter, alles is klaar voor de ontvangst van Mijn Gemeente".


We zijn naar een andere plek gegaan waar ik veel mensen in een tuin zag. Dit waren de in de Bijbel bekende mensen, maar ze zijn niet ouder geworden; ze zijn allemaal jong. Er was een jongeman met een zakdoek in zijn hand die danste terwijl hij ronddraaide om de Heer te verheerlijken. Jezus zei: "Mijn dochter, deze jongeman die je ziet is Mijn dienaar David". Hij verheerlijkte de Vader. Onmiddellijk verschenen er andere jonge mannen en Jezus zei tegen mij: "Mijn dochter, het is Jozua, Mozes, Abraham". Jezus riep ze bij hun naam, maar ze hadden allemaal hetzelfde gezicht, ik kon ze niet uit elkaar houden, voor mij waren ze allemaal dezelfde. Toen liet Jezus mij de vrouwen zien en zei tegen mij: "Mijn dochter, deze vrouw die je hier ziet is mijn dienstknecht Maria Magdalena, en dit is mijn dienstknecht Sara".


Toen zei Hij: "Mijn dochter, dit is Maria; degene die geboorte gaf aan Jezus die tot je spreekt. Mijn dochter, Ik deel je mee dat ze niet op de hoogte is van wat er op aarde gebeurt. Ga de wereld, de afgodendienaren, vertellen dat de Hel echt is en dat de afgodendienaars mijn Koninkrijk niet zullen erven. Ga ze vertellen dat als ze berouw hebben, ze Mijn Paradijs zullen binnengaan. Ga ze vertellen dat Ik van ze hou en dat Maria niets weet over wat er op aarde gebeurt. De enige persoon dat ze moeten verheerlijken ben ik omdat noch Maria, noch de heilige Gregorius, noch enige andere heilige het heil kan bieden. Ik ben de enige die redt en naast mij niemand, niemand, niemand anders redt!" Hij herhaalde drie keer dat niemand anders kan redden. Hij is de Enige die redt.


De wereld is het slachtoffer van verleiding door te gelovend dat er een zekere heilige is, die in werkelijkheid slechts een demon is, die opereert door een idool gemaakt door mensen. Laat me je vertellen dat de Heer je het beste wil geven, Hij wil dat je het Koninkrijk van de Hemel erft, Hij wil dat je zich kunt bekeren en afgoderij kunt verlaten. Omdat afgoderij je niet kan redden. Jezus Christus van Nazareth is De enige die redt, die Zijn leven voor u en mij en voor de hele mensheid heeft gegeven. Toen Hij huilde, zei Hij tegen mij: "Alsjeblieft, Mijn dochter, blijf niet stil; ga en vertel de waarheid. Ga en vertel hen wat Ik je heb getoond".


Ik zag hoe Maria de Heer verheerlijkte. Ik heb vrouwen met mooi, zeer lang haar gezien. Ik zeg: "Hoe mooi ze zijn". Hij zegt tegen mij: "Mijn dochter, ga de vrouwen vertellen dat ze voor de sluier moeten zorgen die Ik ze heb gegeven". Toen zei Hij tegen mij: "Ik moet je iets belangrijks laten zien". Ik keek ver en zag een stralende stad, een stad van goud! Ik zeg: "Heer, wat is dat? Ik wil erheen gaan". Hij antwoordde: "Mijn dochter, Ik zal je laten zien wat er in zit. Wat je ziet is het hemelse rijk, de hemelse paleizen die klaar zijn voor mijn volk".


We begonnen te lopen, tot we bij een gouden brug kwamen. Na het oversteken ervan, kwamen we op een gouden weg! (Openbaring 21:21). Alles was prachtig, stralend als een stralend glas. Het was echt bovennatuurlijk, onverklaarbaar! We zagen de hemelse paleizen en zagen hoe de duizenden engelen ze bouwden. Sommige engelen bouwden snel, anderen bouwden langzaam en anderen bouwden helemaal niet. Ik vroeg aan de Heer: "Waarom is het dat sommige mensen snel bouwen, anderen langzaam en anderen zijn gestopt met bouwen?" De Heer legde uit: "Mijn dochter, dit is hoe Mijn volk werkt, Mijn engelen werken op het ritme van mijn volk op aarde... Mijn dochter, mijn volk deelt niet langer het Evangelie. Mijn volk vasten niet meer. Mijn volk gaat niet langer de weg op om traktaten te verspreiden die de waarheid verkondigen, mijn volk schaamt zich nu. Ga ze zeggen dat ze terug moeten gaan naar het oude pad. Deze engelen die jij hebt gezien, die niets meer doen, behoren tot degenen die Mij verlaten hebben. Mijn dochter, ga ze zeggen dat ze weer op de goede weg moeten gaan." (Jeremia 6:16). En daarmee, Hij begon te huilen.


Ik hoorde andere mensen zingen en vroeg de Heer: "Heer, ik wil dat U mij brengt waar mensen zingen". Jezus hield me in de gaten, ik weet dat Hij me in de gaten hield, ook al kon ik Zijn gezicht niet zien. Ik kon alleen de beweging van Zijn gezicht zien. Toen Hij me zag, Zijn tranen nat Zijn kleren, ik vroeg Hem waarom Hij huilde. Maar Hij gaf me geen antwoord. Later kwamen we aan in een prachtige tuin. Daar, in het midden van de hemelse paleizen, zag ik bloemen bewegen. Zij waren degenen die aan het zingen waren. De Heer wees met zijn vinger en zei: "Mijn dochter, luister, ze verheerlijken me, ze aanbidden me! Mijn volk doet niet meer wat het vroeger deed, Mijn volk aanbidt Mij niet meer, verheerlijkt Mij niet meer, zoekt Mij niet meer zoals voorheen".


"Daarom zeg Ik je om te gaan en hen te informeren om Mij te zoeken, want Ik zal gaan, Ik zal gaan, Ik zal gaan voor een volk dat Mij zoekt in geest en in waarheid, voor een volk dat klaar is, voor een heilig volk!" Huilend, vervolgde Hij: "Ik kom, Ik kom!" Toen begreep ik waarom Hij huilde, omdat Hij komt, maar niet voor hen die gedeeltelijk geloven. Hij zal komen, alleen voor hen die Hem zoeken in de geest en in waarheid. Dan zegt de Heer me dat ik terug moet keren naar de aarde. Ik zeg: "Heer, ik wil niet terug naar de aarde! Wat betekent dat! Terugkomen naar de aarde? Ik wil bij U blijven. U hebt me hierheen gebracht en ik wil niet meer van U gescheiden zijn!"


Jezus zei: "Mijn dochter, het is noodzakelijk dat je terugkeert naar de aarde om te getuigen dat Mijn heerlijkheid echt is, dat wat Ik je heb laten zien echt is, dat wat je hebt gezien echt is, zodat de wereld tot Mij komt, zodat de wereld zich bekeert en niet verloren gaat". Huilend, viel ik aan zijn voeten; toen zag ik erover de wonden. Ik vroeg: "Heer, wat zijn deze wonden?" Hij antwoordde: "Mijn dochter, dit is het litteken van gisteren toen ik Mijn leven voor de mensheid gaf".


Hij liet me ook de littekens in Zijn handen zien. Ik vroeg: "Heer, waarom hebt U nog steeds deze littekens?" Hij zei tegen mij: "Mijn dochter, het is het litteken dat overbleef". Toen vroeg ik: "Zal het verdwijnen?" Hij antwoordde: "Mijn dochter, dat zal verdwijnen wanneer alle heiligen hier verzameld zijn... Mijn dochter, Ik moet je terug naar de aarde brengen: Je familie en de naties wachten op je". Ik probeerde me te verzetten, maar Hij wees met zijn vinger naar de aarde en zei: "Kijk, deze mensen die je daar ziet, zijn de leden van jouw familie, dit lichaam dat je daar ziet, je zult erin terugkomen... Het is tijd om deze plaats te verlaten". Toen nam Hij me mee over een rivier zo helder als het water van de rots en zei: "Kijk, duik in het water". Voordat ik deze rivier van levenswater binnenging, voelde ik een onbeschrijflijke vreugde, en na onderdompeling in het water werd ik met vreugde vervoerd. Ik dacht dat ik niet meer naar de aarde hoefde terug te keren, maar de Heer zei tegen mij: "Mijn dochter, je moet terugkeren naar de aarde..." [Einde van de Getuigenis].


4- Oproep tot Berouw


4.1- Opleiding van kinderen


Veel kinderen van God zijn in de val gelopen van de satanische wetten die vandaag de dag worden geschapen. In veel westerse landen zijn er al wetten gemaakt om te voorkomen dat ouders hun kinderen corrigeren. Weet dat deze wetten puur satanische wetten zijn, die door demonen zijn geschapen om de mens tegen God in te brengen.


Het is God die de mens heeft geschapen. Het is God die ons kinderen geeft. God kent kinderen beter dan wij en Hij controleert hun opvoeding. God houdt meer van kinderen dan wij. En het is Hij die ons vraagt om de kinderen te corrigeren.


De demonen, aangezien zij er alleen zijn om God te bestrijden, vragen u om de kinderen niet te corrigeren, tot het punt om ervan een wet te maken. En wat verontrustend is, is dat zelfs de zogenaamde wedergeboren christenen zich dergelijke demonische wetten laten naleven. Zij laten hun kinderen onherstelbare worden, onder het voorwendsel dat zij zich aan de autoriteiten onderwerpen, zoals de Bijbel zegt.


Wat een waanzin! Ik stel u een vraag, antwoord me! Tussen God en de mensen, welke autoriteit is volgens u groter? De Bijbel vertelt ons in Romeinen 13:1 "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld."


Over hogere autoriteiten gesproken, onthoud dat God de hoogste autoriteit blijft. Het is daarom duidelijk dat God ons niet vraagt om ons voor te leggen aan de autoriteiten die van Hem zijn ingesteld, tot het punt van Hem verachten Hem zelf. Laten we deze verzen van Matteüs 10:28-33 lezen: "28En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. …32Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; 33maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is."


Laten we ook deze passage uit 1Korintiërs 15:20-28 lezen "… 27want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 28Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."


Zoals u kunt zien uit de bovenstaande passage, heeft God alles aan Christus onderworpen, maar Christus zelf is aan God onderworpen. Er is dus geen enkele reden om ons aan de mensen te onderwerpen die door God geschapen zijn, tot het punt de wetten van God te verachten. Het slaat nergens op en u hebt niet nodig dat ik u dat leren. Het is een kwestie van gezond verstand voor elk echt kind van God. God kan je niet vragen je te onderwerpen aan demonen die zich niet aan God onderwerpen, maar die in plaats daarvan met heel hun hart tegen God strijden. Als u in uw verleiding de wetten van God loslaat om de Antichrist te volgen door een aantal bijbelse verzen te gebruiken om u waanzin te rechtvaardigen, dan wacht de Hel op u.


Voor jullie allemaal die God dan ook verachten omdat jullie de mensen vrezen, weet dat jullie in de komende dagen voor Gods oordeel zullen bevinden. Mediteer met mij over deze Bijbelsteksten:


"Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een knaap, de tuchtroede zal haar vandaar verdrijven." Spreuken 22:15.


"13Onthoud de tucht niet aan de knaap; slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van; 14gij slaat hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk." Spreuken 23:13-14.


"Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande." Spreuken 29:15.


"Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen." Spreuken 29:17.


"Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg." Spreuken 13:24.


"Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden." Spreuken 19:18.


Jullie zien allemaal dat de wereld volledig is verslechterd. We leven in een generatie waar alles verdorven is, waar alles verrot is. De vreze voor God is volledig verdwenen. Kinderen hebben geen enkel respect meer voor volwassenen, hun gedrag ziet niet langer een gedrag van kind eruit. Jullie vinden ze momenteel betrokken bij allerlei soorten misdrijven, verkrachting, geweld en alle vormen van seksuele gruweldaden. De meeste kleine meisjes worden vandaag de dag moeder voor de leeftijd van 14 jaar. Kinderen onder de 10 jaar zijn betrokken bij drugsgebruik. Veel mensen zijn niet langer bereid om het beroep van leraar te accepteren vanwege het ondraaglijke karakter van kinderen.


Maar in welke wereld leven we? Dit alles gebeurt omdat ouders niet langer het recht hebben om hun kinderen te corrigeren. Wat voor soort samenleving kunnen we opbouwen met dit soort wetten? U hebt niet nodig dat ik u vertel dat een samenleving zonder God gedoemd is tot verderf. Iedereen is overweldigd. De politie is overweldigd, de leraren zijn overweldigd, de ouders zijn overweldigd, en de politici zelf die voor deze wetten stemmen zijn overweldigd, of geven tenminste de indruk overweldigd te zijn. Maar niemand doet iets. Een vreemde situatie, is het niet?


Bedenk daarom dat u het recht en de plicht hebben om uw kinderen te corrigeren en weer recht te buigen en dat zij die hun kinderen niet corrigeren, tegen God zondigen. Als uw kinderen slecht opgevoed zijn, zult u verantwoording verschuldigd aan God zijn. Wanneer je kinderen niet goed opgevoed zijn, is het een duidelijk bewijs dat je een onverantwoordelijk persoon bent. Voor degenen onder u die christenen zijn die Oudsten in de Gemeente willen worden, merk op dat een van de voorwaarden die God stelt om oudste te worden, is dat u uw kinderen in onderwerping en in volmaakte eerlijkheid houdt. Daarom moet u trouwe, volkomen eerlijke en volkomen onderdanige kinderen hebben, als u een titel in een Vergadering van heiligen moet hebben.


De opvoeding van kinderen is een cruciale fase in het leven van elke ouder in het algemeen en van elke christelijke ouder in het bijzonder. De opvoeding van kinderen is niet iets wat we ongestraft lichtvaardig kunnen opvatten. De opvoeding van kinderen volgens God is een gebod van God. Alle kinderen van God, en allen die beweren dat ze van God zijn, hebben de plicht en de verplichting om hun kinderen op te voeden volgens God, dat wil zeggen volgens de Bijbel. En Gods leer over de opvoeding van kinderen staat duidelijk in de Bijbel verklaart, zoals we zojuist hebben gezien.


Als element van onderscheidingsvermogen, weet dat deze zogenaamde christelijke ouders die hun kinderen niet corrigeren onder het voorwendsel dat ze van hen houden of zich onderwerpen aan satanische wetten, simpelweg agenten van satan zijn. Het is niet omdat ze zich graag onderwerpen aan de wetten van deze wereld, noch omdat ze van hun kinderen houden. Het is eerder omdat ze voor de Hel hebben gekozen en er met hun kinderen naartoe willen gaan. Onthoud dat heel goed. Elk echt kind van God weet hoe het zich aan God moet onderwerpen en houdt ervan zich aan God te onderwerpen.


4.2- Televisie en Internet


Zoals we in andere leerstellingen hebben bestudeerd, is televisie een van de instrumenten die satan gebruikt om deze generatie te vervuilen. Met deze afschuwelijke beelden die de hele dag door scrollen op televisieschermen, is deze generatie verloren zoals u kunt zien. Als televisie al niet goed is voor volwassenen, verwacht dan niet dat het goed is voor kinderen. Als er tegenwoordig zoveel geweld, misdaden, moorden, drugsgebruik en andere seksuele gruweldaden onder kinderen plaatsvinden, dan is dat vanwege de televisie.


Televisie bezoedelt, en satan met zijn agenten hebben ervoor gezorgd dat tv-programma's steeds onzuiverder worden. U kunt dus niet doen alsof de heiliging zoekt door tijd te besteden aan het vervuilen van uzelf door tv. Televisie is absoluut onverenigbaar met het leven van heiligmaking dat Gods kinderen geacht worden te leiden. U moet daarom uzelf en uw kinderen beschermen tegen televisie. Hetzelfde geldt voor het Internet. Als de computer tegenwoordig een werkinstrument is geworden, ook voor kinderen, moet u ervoor zorgen dat zij geen toegang hebben tot het Internet. Er zijn zogenaamde christenen die hun huizen met televisies vullen, tot het punt zelfs er in de kinderkamers te plaatsen, zodat elk kind zijn eigen televisie heeft. Ze beweren dat ze van kinderen houden, alsof het een teken van liefde is om kinderen naar de Hel te brengen. U moet de televisie ontvluchten, inclusief wat u christelijke televisie door verleiding noemt.


Ik wil u er ook aan herinneren dat er geen christelijke televisie is. Val niet meer in de valstrik van de verleiding. Als Gods Gemeente vandaag de dag zo rottingslucht en zo vies is, dan is dat vooral te wijten aan de zogenaamde christelijke televisie. Al deze agenten van satan, die u door onwetendheid dienaren van God noemt, gebruiken deze zogenaamde christelijke televisie om de onwetenden en zwakken te verleiden en ze af te wenden van het woord van God.


Door al deze heksen, die zich herder, evangelist, leraar, profeet en apostel noemen, telkens op televisie te zien, met hun hoofd onbedekt, in een broek, met make-up, juwelen en andere satanische outfits, komen de zwakke christelijke vrouwen tot de overtuiging dat God dit soort waanzin goedkeurt, en beginnen ze om ze te kopiëren.


Door deze agenten van satan te zien, dat u door onwetendheid dienaren van God noemt, telkens op televisie, met nekken, handen en vingers vol kettingen en ringen van welke aard dan ook, en deze andere demonen zogenaamd zangers en andere leiders van groepen van lof met lang haar soms gebonden achter het hoofd, in satanische kleren en sieraden van welke aard dan ook, de verblinde en onwetende christenen die geloven dat deze mensen van God zijn, zijn gekomen om te geloven dat als God ze accepteert zoals ze zijn, dan is er geen probleem om ze te kopiëren. Daarom hoort u ze allemaal elke keer zeggen dat God niet naar het uiterlijke aspect kijkt. Sommige van deze demonen, die dienaren van God worden genoemd, dragen zelfs oorbellen en hebben hun haar gevlochten. Als u gered wilt worden, ren dan snel van hen weg. Ik raad u aan onze leer over "Het Onderscheidingsvermogen" te lezen. U zult het vinden op de website www.mcreveil.org.


Bescherm uw kinderen tegen de televisie en tegen het Internet. Voor jullie allemaal, kinderen van God, die uw kinderen al beschermen tegen de televisie, weet dat het Internet net zo verrot is als de TV, zo niet meer. Als u ze toegang geeft tot het Internet, zullen ze alles zien wat u hen belet op televisie te zien. Geef kinderen geen toegang tot het Internet, anders zult u ze kwijt raken.


4.3- Videospelletjes


Videospelletjes zijn puur satanisch. Door middel van videospelletjes, satan bezit kinderen, en houdt ze gevangen voor de Hel. Ouders die vreze voor de Heer zijn moeten nooit zulke gruwelen voor hun kinderen kopen. De kinderen zelf die naar de Hemel willen gaan, moeten alle videospelletjes ontvluchten en ze volledig opgeven.


4.4- Tekenfilms en strips


Zoals u zojuist heeft gelezen in deze getuigenis, zijn tekenfilms en strips demonen die vrijelijk en zeer gemakkelijk de kinderen bezitten die naar ze kijken of ze lezen. Deze demonen brengen of magie, of geweld, of rebellie, of ongehoorzaamheid, of criminaliteit, of bitterheid en haat, enz. bij kinderen over.


In feite had u deze getuigenis niet eens nodig om te begrijpen dat strips en tekenfilms satanisch zijn en een valstrik voor kinderen. Het enige wat u hoeft te doen is enerzijds naar deze vreemde beelden te kijken, die vaak worden gebruikt, en anderzijds naar de boodschappen die worden overgebracht. De Bijbel waarschuwt ons goed tegen de wereld en de dingen die in de wereld zijn. Alleen omdat je de woorden "tekenfilms" of "strips" in de Bijbel niet ziet, betekent niet dat u zult geloven dat de Heer er niets over gezegd heeft. De Heer hoeft niet elk kleinigheidje te noemen waar we van weg moeten rennen. Hij weet dat Hij ons het minimale onderscheidingsvermogen heeft gegeven dat we nodig hebben om verder te gaan. U moet daarom alle strips en tekenfilms vermijden, ook de zogenaamde christelijke.


Ik wil u eraan herinneren dat er geen christelijke- tekenfilms of strips zijn. Val niet in de valstrik van verleiding. Al deze monsterlijke personages uit tekenfilms of stripverhalen zijn monsters, demonen. En zoals u het kunt begrijpen, zijn er noch christelijke monsters noch christelijke demonen. Er is dus geen reden dat er christelijke- strips en tekenfilms zouden moeten zijn. Laten we weglopen voor verleiding nu er nog tijd is.


4.5- Boodschap aan de kinderen


Ik wil dat de kinderen heel goed begrijpen dat geen enkel ongehoorzaam kind naar de Hemel zal binnenkomen. Alle kinderen die Jezus Christus niet liefhebben en die niet wandelen volgens de wet van Jezus Christus, zullen naar de Hel gaan. Jullie allemaal, die alleen kinderen zijn als het gaat om Gods woord, en oude mensen als het gaat om de dingen van de wereld, zal God u naar de Hel sturen, ongeacht uw leeftijd.


4.6- Wereldse of satanische muziek


Veel christenen hebben het gevaar van wereldse muziek nog steeds niet begrepen. Weet dat elke keer als u naar wereldse muziek luistert, uitnodigt u in uw alle demonen die die muziek beheersen, en deze demonen u bezitten. U moet de wereldse muziek volledig opgeven, voor degenen die er nog steeds aan vastklampen, en de hele voorraad van dit soort muziek die u thuis nog steeds in huis hebt, weggooien. U moet alles verbranden. Probeer niet om dat aan heidenen te geven onder het voorwendsel dat ze naar hen kunnen luisteren omdat ze heidenen zijn.


Zoals u zojuist in deze getuigenis hebt gelezen, wordt u bij het beluisteren van wereldse muziek niet alleen door demonen bezeten, maar verhoogt u ook de kwelling van de auteurs van deze muziek in de Hel. Dus met andere woorden, terwijl u uzelf "blij" maakt met hun muziek, ondergaan ze in de Hel een dubbele marteling. Doe deze kleine gunst aan die arme gekwelde zielen: Speel hun muziek niet meer af, maak hun lijden en kwelling in de Hel niet groter.


Laat al diegenen die zichzelf Zangers en Sterren noemen heel goed begrijpen dat als zij zich niet bekeren en dit satanische beroep dat zij uitoefenen niet opgeven, zij hun eeuwigheid in de Hel zullen doorbrengen met dansen in het vuur, en vreselijk gemarteld zullen worden. De Michael Jackson, Selena, Whitney Houston en anderen wachten al daar op u. Ze hebben de glorie van de wereld, de grote huizen en grote auto's al op aarde gelaten en staan elke dag in het vuur van de Hel te branden. Hun eeuwigheid is begonnen. Dit is de ijdelheid van het leven.


4.7- Katholicisme


Het is vaak erg moeilijk om Gods liefde voor mensen te bewijzen. Elke keer als we ze de waarheid voor hun eigen bestwil vertellen, worden ze boos en beschouwen ze ons voor vijanden. Meerdere malen werd ik bijna gelyncht door de Katholieken omdat ik ze probeerde te redden. Laat me u een voorbeeld geven:


Ik was uitgenodigd om een lezing te geven aan een Amerikaanse universiteit. De meerderheid van de menigte was katholiek. Uit liefde voor hen heb ik hen punt voor punt de ontsporingen van het katholicisme uitgelegd. Ik vertelde hen dat het katholicisme nooit een gemeente is geweest, en dat het inderdaad de grootste sekte ter wereld is. Ik vertelde hen dat de man die zij "heilige vader" noemden, slechts een demon was die de komende dagen in de Hel zou verbranden. In die tijd leefde Paus Johannes Paulus II nog. Ik vertelde hen dat de Hel wachtte op Johannes Paulus II, en dat hij er niet aan zou ontsnappen.


Terwijl ik les gaf, waren er mensen in de kamer aan het tandenknarsen. En omdat de meesten van hen intellectuelen en academici waren, konden ze niet accepteren dat hun trots tot op dit punt gekwetst wordt. U weet dat de meeste intellectuelen zo vol van zichzelf zijn dat zij geloven dat zij ofwel kleine goden of kleine broeders van God zijn, in termen van kennis. Ze denken altijd dat ze alles weten, en ze denken niet dat ze iets geleerd kunnen worden.


Ik vertelde hen dat ik geschokt was om te zien dat de grote academici, met PhD, masters en anderen, niet in staat waren om de basis te begrijpen. Ik heb de tijd genomen om hen uit te leggen dat deze notie van de maagd maria een grote dwaasheid was. Voor hun ogen heb ik de leer van de katholieke sekte ontdaan van al haar inhoud, de Bijbel in de hand.


Terwijl sommigen getroffen werden door de wijsheid en autoriteit waarmee ik les gaf, omdat niemand ooit eerder zo met hen had durven praten, waren anderen rood van woede, en waren ze bereid om als bommen te ontploffen. De sfeer in de zaal was oververhit. Sommigen van hen begonnen te mopperen in de zaal en zeiden dat ze me niet hadden uitgenodigd zodat hen te komen beledigen.


Ik vertelde hen dat ik niets te winnen had bij het beledigen van hen, en dat ik hen gewoon de waarheid vertelde, voor hun eigen bestwil. Ik vertelde hen dat ik, zelfs als ik mijn verstand zou verliezen, niet het risico zou nemen om meer dan 10.000 kilometers te reizen, met alles wat het me gekost heeft, alleen maar om hen te komen beledigen. Sommigen begrepen en kalmeerden, terwijl anderen meer waren dan maar hondsdolle honden. Uiteindelijk werd de kamer in twee groepen verdeeld. Aan de ene kant, de groep van hen die de nederigheid hadden gehad om te erkennen dat wat ik hun had geleerd duidelijk en onbetwistbaar was, en aan de andere kant, de groep van hen die niets wilden begrijpen, en die slechts één taal hadden: "We hebben hem niet uitgenodigd opdat hij ons komen beledigen".


Zodra ik me realiseerde dat het punt op welke veel mensen zich vastklampten, was aan het feit dat ze me niet hadden uitgenodigd om hen te komen beledigen, hield ik hen tegen en stelde hen deze vraag: "Hoeveel heeft mijn vliegticket, mijn hotelkosten en andere reiskosten in de stad u gekost?"


Naar aanleiding van mijn vraag kalmeerde iedereen zich een beetje en begon zich de vraag te stellen. Velen van hen wisten niet eens dat ik de leiding had over mijn vliegticket en al mijn onkosten, en dat ik van geen van hen iets had afgenomen. Ze waren verbijsterd. Ik vertelde hen toen dat ik een geestelijk ziek zou zijn als ik enkele honderden dollars voor een vliegticket betaald, met alle andere onkosten van dien,  door mijn programma te veranderen, door het risico te nemen van een mogelijk vliegtuigongeluk en door meer dan 10.000 kilometers af te leggen, alleen al om mensen te beledigen.


Op dit punt was de verdeling in de zaal duidelijker geworden. Degenen die de moed hadden om de waarheid te erkennen, waren fel gekant tegen de agenten van satan die ondanks alle verklaringen met mij wilden vechten. De sfeer was zo elektrisch dat men me onder bescherming uit de zaal moest escorteren. Achter me bleven de twee groepen urenlang in de zaal staan kibbelen.


Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat ik elke keer als ik word uitgenodigd om lezingen te geven, weiger om mijn onkosten te laten dekken door degenen die mij uitnodigen. En ik accepteer zelfs geen donaties van hen. Het is om te voorkomen dat de boodschap die God van mij vraagt om te geven wordt verdund vanwege geschenken, dat ik dit doe. Deze positie stelt me in staat om vrijelijk te prediken en te onderwijzen, zonder te geloven dat ik iemand iets verschuldigd ben.


Ook, als er minstens één klein plekje in het huis van een broer of iemand anders is, ben ik tevreden met die plek, in plaats van naar een hotel te gaan als een wereldse persoon. Vergeet niet dat we alleen in hotels moeten bevinden als we geen andere keuzen hebben, en niet uit lust en niet uit liefde voor de wereld.


Ter afsluiting van dit hoofdstuk over katholicisme wil ik u eraan herinneren dat het niet alleen Johannes Paulus II die in de Hel is. Alle pausen, kardinalen, katholieke priesters en alle katholieken die sterven zonder Jezus Christus als Heer en Redder te aanvaarden, gaan rechtstreeks naar de Hel. Als u nog katholiek bent, weet dat als u geen afstand doet van katholicisme nu, en geen Jezus Christus als uw persoonlijke Lord en Redder goedkeurt, zult u de eeuwigheid in Hel doorbrengen. Katholicisme is geen gemeente. Het is de grootste satanische sekte ter wereld. U kunt daar niet doorheen gaan en gered worden. En u kunt erin niet blijven en aan de Hel ontsnappen.


Als u gered wilt worden, moet u daar weggaan, Jezus Christus accepteren als uw persoonlijke Heer en Redder, en in water gedoopt worden voor de vergeving van uw zonden. Alleen in deze hoedanigheid kunt u gered worden.


4.8- De Heer die huilt


Ik weet dat u verbaasd was om in dit getuigenis te lezen dat de Heer, toen Hij de mensen in de Hel zag lijden, meerdere malen begon te huilen. U zult zichzelf zeker afvragen waarom de Heer huilt, terwijl Hij almachtig is en in staat om deze mensen uit de Hel te verwijderen. De dingen zijn niet zo eenvoudig als u denkt. Wat u niet weet is dat de Heer beperkt is. Ik weet dat sommige kinderen van God zullen geloven dat ik laster als ik zeg dat de Heer beperkt is.


Luister heel goed naar me. In tegenstelling tot wat u denkt, of wat u altijd hebt geleerd, is God beperkt. Dit is een leer die ik de komende dagen zal ontwikkelen, als de Heer het mij toestaat. In de tussentijd zal ik het hier voor u samenvatten. God wordt, ondanks Zijn almacht, beperkt door Zijn woord. Hij zal niet het tegenovergestelde doen van wat Zijn woord zegt. Daarom moeten we alles in het werk stellen om zich naar Zijn woord te richten. God zal zichzelf niet later compromitteren om Zijn liefde voor ons te bewijzen. Hij heeft het ons al bewezen door Zijn enige Zoon op te offeren voor onze redding. Zij die deze redding niet willen, zullen het niet krijgen en allen die het offer van Jezus Christus verachten, zullen helaas niet aan de Hel ontkomen.


Lieve vriend, jij die dit onderricht zojuist hebt gelezen, bekeer je en verzoen jezelf met God nu er nog tijd is. Accepteer Jezus Christus als jouw persoonlijke Heer en Redder, en laat je dopen in water, dat wil zeggen door onderdompeling, voor de vergeving van jouw zonden. En voor jou die jezelf een in water gedoopte Christen noemt, ziet af van al uw zonden en al uw boze wegen, als je wilt binnenkomen naar de Hemel. Anders wacht de Hel op je. En vergeet niet dat de Hel echt is, en het is eeuwig.


De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!

 

Uitnodiging

 

Beste broeders en zusters,

 

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

 

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

 

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

 

De genade van de Here Jezus zij met u!

 

Bron & Contact:

Website: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Klik hier om dit Boek in PDF te downloaden