Jezus Christus is de Ware
God en het Eeuwige LevenWelkom op onze Website!


Alvorens u de page scrolt, neem een paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag:Waar zal je je Eeuwigheid voorbijgaan?In de Hemel?


Heaven

Of


In de Hel?


Hell

De Hel is Echt, en het is Eeuwig.


Denk er over na!
Nu, ontspan uzelf! Geniet van uw lezen! De genade van de Here Jezus zij met u!


De onderrichten zijn beschikbaar in PDF-formaat. Als u ze in boekvorm wilt hebben, klikt u op het PDF-icoontje, en u zult ze kunnen downloaden.


U bent vrij om de onderrichten van deze Site te gebruiken, hetzij voor uw Evangelisatie, hetzij voor uw onderrichten, op voorwaarde dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd, en dat de inhoud van de onderrichten op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast.