Varoitukset

 

Tämä Kirja on ilmainen, eikä se voi millään tavalla olla kaupankäynnin lähde.

 

Voit vapaasti kopioida tämän Kirjan saarnaamista, jakelua tai Evankeliointia varten Sosiaalisessa Verkostossa edellyttäen, että sen sisältöä ei muuteta tai muuteta millään tavalla ja että mcreveil.org sivusto mainitaan lähteenä.

 

Voi teitä, saatanan agentit, jotka olette ahneita ja jotka yritätte markkinoida näitä opetuksia ja todistuksia!

 

Voi teitä, saatanan pojat, jotka nautitte näiden opetusten ja todistusten julkaisemisesta Sosiaalisissa Verkostoissa piilottaen samalla Verkkosivuston www.mcreveil.org osoitteen tai väärentämällä niiden sisältöä!

 

Tietäkää, että voitte paeta ihmisten vanhurskautta, mutta ette varmasti välty Jumalan tuomiolta.

 

Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Matteuksen 23:33

 

Hyvät Lukijat,

 

Tätä Kirjaa päivitetään säännöllisesti. Suosittelemme, että menet ja lataat ajantasaisen version verkkosivustolta www.mcreveil.org.

 

Haluamme huomauttaa, että tämä Opetus on kirjoitettu Englanniksi ja Ranskaksi. Ja jotta se olisi mahdollisimman monen ihmisen saatavilla, käänsimme sen muille kielille tietokoneohjelmistolla.

 

Jos huomaat virheitä kielellesi käännetyssä tekstissä, älä epäröi ilmoittaa siitä meille, jotta voimme korjata ne. Ja jos haluat kunnioittaa Jumalaa ja edistää Jumalan työtä kääntämällä Opetukset omalle kielellesi, ota rohkeasti yhteyttä.

 

Mukavia Lukuhetkiä!

 

RAAMATUN OPINTOJEN EDELLYTYKSET

(Päivitetty 05 06 2024)

 

1- Johdanto

 

Herra varoittaa meitä sanassaan siitä, mitä Hän itse päätti kutsua "... alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet...". 1Timoteukselle 6:5.

 

Vaikka meidät on kutsuttu tekemään parhaamme viedäksemme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ihmisille heidän pelastamisekseen ja vaikka meidät on kutsuttu osoittamaan kaikkea tarvittavaa kärsivällisyyttä auttaaksemme kaikkia ihmisiä ymmärtämään Jumalan sanaa, meitä ei ole missään nimessä kutsuttu keskustelemaan Jumalan sanasta. Meidän on vältettävä joutumasta siihen ansaan, jonka saatanan agentit ovat asettaneet meille, luomalla keskusteluja, joiden tarkoituksena ei ole ymmärtää Jumalan sanaa, vaan vain häiritä meitä. Meidän on myös vältettävä kaikkea keskustelua, joka ei rakenna meitä.

 

2- Saatanan ansat

 

Kuten Herra on jo ilmoittanut meille, kun saatanan agentit eivät onnistu vangitsemaan meitä syntien vuoksi, jotka he ovat asettaneet meille, he yrittävät asettaa meille toisen ansan, häiritsemään meitä, jotta emme keskittyneet meidän pelastuksemme ja Jumalan työhön. Siksi meidän on oltava hyvin valppaita.

 

Nyt kun tiedät, että helvetin agentit ovat vannoneet, etteivät koskaan hyväksy totuutta, ja nyt kun tiedät, että heidän tehtävänään on tehdä kaikkensa käännyttääkseen sinut pois Jumalan tieltä viedäkseen sinut helvettiin, sinun on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin aina, kun haluat ryhtyä minkäänlaiseen keskusteluun tai väittelyyn ihmisten kanssa Raamatusta.

 

Emme voi sulkea ovia ihmisiltä, jotka kysyvät meiltä kysymyksiä ymmärtääkseen paremmin Jumalan sanaa, saatanan agenttien takia. Mutta koska emme voi tietää etukäteen, kuka kysyy kysymyksiä oppiakseen ja kuka viihdyttääkseen, meidän on oltava avoimia, kärsivällisiä ja valmiita vastaamaan rakkaudella ja lempeydellä kaikille niille, jotka haluavat oppia.

 

Jotta ette joutuisi saatanan agenttien ansaan, joiden tehtävänä on kääntää teidät pois Jumalan sanasta, tässä on salaisuus, jonka annamme käyttöönne. Kyse on niistä seitsemästä edellytyksestä, jotka teidän on asetettava ihmisille ennen jokaista debatteja, ennen jokaista keskustelua, kun ajattelette, että tämä debatteja tai tämä keskustelu tuottaa hedelmää.

 

3- Lahkojen raamatut

 

On olemassa saatanallisia lahkoja, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että he eivät voi perustella väärää oppiaan Pyhällä Raamatulla, ja siksi heidän on ollut pakko valmistaa omia raamattujaan. Näin on katolilaisten, Jehovan todistajien, mormonien ja joidenkin muiden saatanallisten ryhmittymien kohdalla. Katolilaiset ovat laatineet niin sanotut "Jerusalemin raamattu" ja "TOB- raamattu". Tämän lisäksi heillä on muutamia muita käsikirjoituksia ja vihkosia, joita he käyttävät seuraajiensa huijaamiseen. Jehovan todistajat ovat tuottaneet niin sanotun "Uuden maailman käännöksen". He käyttävät myös monia esitteitä harhaanjohdattaakseen kannattajiaan. Näin on myös mormonien kohdalla, jotka ovat laatineet niin sanotun "Mormonin kirjan".

 

Et saa koskaan hyväksyä keskusteluja tai väittelyjä sellaisten ihmisten kanssa, jotka käyttävät näiden lahkojen raamattuja. Ja jos haluat väitellä heidän kanssaan, vaadi, että he jättävät väärän raamattunsa syrjään ja kärsivät siitä, että he käyttävät oikeaa Raamattua väittelyn aikana.

 

Olemme lainanneet edellä katolista raamattua TOB. On tärkeää täsmentää, että TOB tarkoittaa ekumeenista raamatunkäännöstä, käännöstä, joka on tarkoituksella tehty miellyttämään kaikkia uskontoja; käännös, joka on tehty sovittamaan yhteen kaikki mahdolliset uskomukset. Siinä on siis Raamatun todellinen prostituointi, Jumalan sanan häpeämätön prostituointi.

 

4- Seitsemän (7) edellytystä

 

Riippumatta siitä, oletko tekemisissä edellä mainittujen lahkojen vai jonkin muun nimeämättömän lahkon kanssa, periaate, jota sinun on sovellettava, on sama. Ennen kuin osallistut mihinkään Raamatun tutkimiseen tai keskusteluun tai väittelyyn Raamatusta kenenkään kanssa, sinun on ensin hyväksyttävä seuraavat seitsemän (7) ennakkoehtoa:

 

1- Samaa mieltä siitä, että Raamattu on Jumalan Sana.

 

2- Samaa mieltä siitä, että vain Raamattu on Jumalan Sana, joka on, että mikään muu kirja, ei muu asiakirja, ei muuta käsikirjoitus, tai jopa kommenteilla Raamattussa, edustaa Jumalan Sanaa.

 

3- Samaa mieltä siitä, että Jumala on ainoa kirjoittaja Raamatun, eli ei ole sanaa Pietarin tai Johanneksen tai Paavalin, jne., Raamatussa.

 

4- Ole samaa mieltä siitä, että koko Raamattu on osoitettu meille, toisin sanoen, ettei Raamatussa ole sanomaa korinttilaisille tai efesolaisille jne.

 

5- Olkaa samaa mieltä siitä, että todellinen Raamattu, jonka Jumala on antanut meidän saatavillemme, sisältää 66 kirjaa. Näissä 66 kirjassa on oltava Pyhän Raamatun kirjojen nimet, jotka me tiedämme, ja ne on lueteltava Pyhässä Raamatussa esitettyjen kirjojen normaalissa järjestyksessä.

 

6- Olkaa samaa mieltä siitä, että Raamattu on totta.

 

7- Samaa mieltä siitä, että mitä ei ole kirjoitettu, ei koske meitä.

 

Näitä seitsemää (7) edellytystä on ehdottomasti kunnioitettava, jos haluat tehdä Raamatun tutkimista tai jakamista Raamatun ympärillä, joka kunnioittaa Jumalaa. Sinun ei missään tapauksessa pidä ryhtyä raamattukeskusteluun sellaisten ihmisten kanssa, jotka kieltävät Raamatun Auktoriteetin. Se olisi tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Et saa koskaan mennä pidemmälle kuin mitä on kirjoitettu, kuten Herra käskee meitä tässä 1Korinttilaisille 4:6: "Tämän olen, veljet, sovittanut itseen... teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: Ei yli sen, mikä kirjoitettu on, ...". Opi pysymään Raamatussa, koko Raamatussa ja ei missään muussa kuin Raamatussa!

 

Todellinen Raamattu sisältää 66 kirjaa, jotka on järjestetty seuraavassa järjestyksessä:

 

5- Vanha Testamentti

 

Ensimmäinen Mooseksen, Toinen Mooseksen, Kolmas Mooseksen, Neljäs Mooseksen, Viides Mooseksen, Joosua, Tuomarien, Ruut, 1Samuelin, 2Samuelin, 1Kuningasten, 2Kuningasten, 1Aikakirja, 2Aikakirja, Esra, Nehemia, Ester, Job, Psalmit, Sananlaskut, Saarnaaja, Korkea Veisu, Jesaja, Jeremia, Valitusvirret, Hesekiel, Daniel, Hoosea, Jooel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Naahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malakia. Yhteensä 39 kirjaa.

 

6- Uusi Testamentti

 

Matteuksen, Markuksen, Luukkaan, Johanneksen, Apostolien Teot, Roomalaisille, 1Korinttilaisille, 2Korinttilaisille, Galatalaisille, Efesolaisille, Filippiläisille, Kolossalaisille, 1Tessalonikalaisille, 2Tessalonikalaisille, 1Timoteukselle, 2Timoteukselle, Titukselle, Filemonille, Heprealaisille, Jaakobin, 1Pietarin, 2Pietarin, 1Johanneksen, 2Johanneksen, 3Johanneksen, Juudaksen, Ilmestys. Yhteensä 27 kirjaa.

 

7- Huomautus

 

Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että todellisen Raamatun piti olla opetuksiltaan ja ilmestyksiltään rikkaampi kuin mitä nykyisessä 66 kirjasta koostuvassa Raamatussa on. Mutta saatana, joka agenttiensa kanssa johtaa armotonta sotaa Jumalan sanaa vastaan, teki kaikkensa varmistaakseen, että tiettyjä opetuksia ja ilmoituksia, jotka piti löytyä Raamatusta, ei löytynyt sieltä. Näin ollen on todettu, että meillä tällä hetkellä oleva 66 kirjasta koostuva Raamattu on epätäydellinen.

 

Jotkut teistä saattavat kysyä, miksi vaadin, että opetuksemme ja raamattututkimuksemme perustuvat vain siihen 66-kirjaiseen Pyhään Raamattuun, joka meillä tällä hetkellä on, vaikka tiedän, että se on epätäydellinen. Rakkaat ystävät, vastaus on tämä:

 

Ensinnäkin, jos perustaisimme opetuksemme ja raamatuntutkimuksemme käsikirjoituksiin, jotka eivät ole kaikkien saatavilla ja joista emme ole edes varmoja, että Jumala on ne hyväksynyt, meidän olisi käytännössä mahdotonta olla yhtä mieltä Jumalan sanasta. Toisin sanoen olisi hyvin vaikeaa tietää, kuka todella opettaa totuutta ja kuka valhetta, tai tietää, mikä opetus on todella totta ja mikä valhetta.

 

Toiseksi, Herra on varmistanut, että huolimatta siitä, että saatana ja hänen asiamiehensä ovat poistaneet Raamatusta opetuksia ja ilmoituksia, keskeiset asiat, jotka meidän on tiedettävä pelastuaksemme, ovat säilyneet. Tämä tarkoittaa, että niiden opetusten ja ilmoitusten puuttuminen, jotka saatana ja hänen agenttinsa ovat ottaneet Raamatusta, ei voi saada meitä jäämään pois taivaasta. Herra huolehtii suvereenisti siitä, että tämä ilmestysten puute tai puuttuminen korvataan, jotta emme kärsi siitä ja jotta emme ole todella hengellisesti epätasapainossa.

 

8- Johtopäätös

 

Joten meidän on, rakkaani, tyydyttävä tähän 66-kirjaiseen Raamattuun, joka meillä tällä hetkellä on, opetuksiamme ja Raamatun opintojamme varten. Vaikka Raamattu on epätäydellinen, se sisältää olennaisen sen, mitä meidän on tiedettävä Jumalasta ja palveltava häntä.

 

Työ, jota saatanan asiamiehet tekevät luodessaan omia Raamattujaan, on vain jatkoa sodalle, jota saatanan leiri on käynyt vuosisatojen ajan Jumalan sanaa vastaan tekemällä kaikkensa, jotta totuus katoaisi kokonaan auringon alta. Valitettavasti helvetin asiamiesten kannalta, ja onneksi meille Jumalan lapsille, kaikki taistelu Jumalan sanaa vastaan on hävitty taistelu. Saatana ja hänen asiamiehensä eivät koskaan onnistu tuhoamaan Jumalan sanaa eivätkä saamaan totuutta katoamaan.

 

Kuten kerroin teille "erottamiskykyä" käsittelevässä opetuksessa, Totuutta ei koskaan tukahduteta. Jumalan Sana on totuus, ja Jumala on luvannut varjella ja suojella Sanaansa. Kaikki ne, jotka taistelevat Totuutta vastaan, ovat pikemminkin kuin leikkaisivat baobab-puuta partaterällä. Kyllä, nämä hölmöt tyhjentävät valtamerta kupilla. Ja tyhmyydessään he uskovat, että jonain päivänä he onnistuvat. Halleluja!

 

Jos Herra sallii, kehitän tätä aihetta yksityiskohtaisemmin teille, toisessa opetuksessa.

 

Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa.

 

Kutsu

 

Rakkaat veljet ja sisaret,

 

Jos olet paennut vääriä kirkkoja ja haluat tietää, mitä sinun pitäisi tehdä, tässä on kaksi sinulle tarjottua ratkaisua:

 

1- Katso, onko ympärilläsi muita Jumalan lapsia, jotka pelkäävät Jumalaa ja haluavat elää Terveen Opin mukaan. Jos löydät sellaisia, liity niihin rohkeasti.

 

2- Jos et löydä yhtään ja haluat liittyä joukkoomme, ovemme ovat avoinna sinulle. Ainoa asia, jota pyydämme sinua tekemään, on lukea ensin kaikki Herran meille antamat opetukset, jotka ovat Verkkosivuillamme www.mcreveil.org, vakuuttaaksemme sinut siitä, että ne ovat Raamatun mukaisia. Jos pidät niitä raamatullisina ja olet valmis alistumaan Jeesukselle Kristukselle ja elämään Hänen sanansa vaatimusten mukaan, toivotamme sinut tervetulleeksi.

 

Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

 

Lähde ja yhteystiedot:

Verkkosivusto: https://www.mcreveil.org
Sähköposti: mail@mcreveil.org

Klikkaa tästä ladataksesi tämän Kirjan PDF-muodossa