Varoitukset

 

Tämä Kirja on ilmainen, eikä se voi millään tavalla olla kaupankäynnin lähde.

 

Voit vapaasti kopioida tämän Kirjan saarnaamista, jakelua tai Evankeliointia varten Sosiaalisessa Verkostossa edellyttäen, että sen sisältöä ei muuteta tai muuteta millään tavalla ja että mcreveil.org sivusto mainitaan lähteenä.

 

Voi teitä, saatanan agentit, jotka olette ahneita ja jotka yritätte markkinoida näitä opetuksia ja todistuksia!

 

Voi teitä, saatanan pojat, jotka nautitte näiden opetusten ja todistusten julkaisemisesta Sosiaalisissa Verkostoissa piilottaen samalla Verkkosivuston www.mcreveil.org osoitteen tai väärentämällä niiden sisältöä!

 

Tietäkää, että voitte paeta ihmisten vanhurskautta, mutta ette varmasti välty Jumalan tuomiolta.

 

Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Matteuksen 23:33

 

Hyvät Lukijat,

 

Tätä Kirjaa päivitetään säännöllisesti. Suosittelemme, että menet ja lataat ajantasaisen version verkkosivustolta www.mcreveil.org.

 

Haluamme huomauttaa, että tämä Opetus on kirjoitettu Englanniksi ja Ranskaksi. Ja jotta se olisi mahdollisimman monen ihmisen saatavilla, käänsimme sen muille kielille tietokoneohjelmistolla.

 

Jos huomaat virheitä kielellesi käännetyssä tekstissä, älä epäröi ilmoittaa siitä meille, jotta voimme korjata ne. Ja jos haluat kunnioittaa Jumalaa ja edistää Jumalan työtä kääntämällä Opetukset omalle kielellesi, ota rohkeasti yhteyttä.

 

Mukavia Lukuhetkiä!

 

TAKAISINMAKSU

(Päivitetty 05 06 2024)

 

1- Johdanto

 

Hengellisen sodankäynnin opetuksessa määrittelimme varkauden kaksoissynniksi: itse varkaudeksi ja jumalattomuudeksi. Tästä opetuksesta käy ilmi, että kun varastat henkilön esineen, riistät kyseiseltä henkilöltä hänen asiansa ja asetat kyseisen henkilön ahdinkoon, kärsimykseen ja suuriin ongelmiin. Olet näin syyllinen Jumalan edessä jumalattomuuden synnistä ja epäoikeudenmukaisuuden synnistä. Vaikka pahuuden synti voidaan vain tunnustaa muiden syntien tavoin, Jumala katsoo, että vääryyden synti ei ole vain tunnustettava, vaan se on korjattava. Käsitelläkseen tätä vääryyden ongelmaa Jumala on asettanut sen, mitä Raamattu kutsuu takaisinmaksu.

 

Raamatun mukaan palautus on teko, jolla palautetaan oikealle omistajalle tai laillisille oikeudenomistajille asia, joka on vapaaehtoisesti varastettu, tai asia, joka on pidätetty laittomasti, tai asia, jonka omistaja on löytänyt tai poiminut, mutta ei heittänyt pois. Herra, joka oli päättänyt esitellä itsensä kansalleen oikeudenmukaisuuden Jumalana, ei ollut jättänyt antamatta selkeitä ohjeita varastettujen ja/tai löytyneiden tavaroiden käsittelystä. Jotta voisimme varmistaa, ettemme tee enempää emmekä vähempää kuin Jumala on vaatinut, on tärkeää, että tutkimme Raamattua.

 

2- Mitä Vanha liitto sanoo?

 

Raamatussa, erityisesti Vanhassa liitossa, Jumala oli vaatinut varastetun tavaran palauttamista sekä kadonneen ja löydetyn tavaran palauttamista, kuten voimme lukea seuraavista kohdista:

 

Neljäs Mooseksen 5:5-8 "5Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 6Puhu israelilaisille: Jos mies tai nainen tekee rikkomuksen minkä tahansa, jonka ihminen tekee menettelemällä uskottomasti Herraa kohtaan, ja niin joutuu vikapääksi, 7tunnustakoon hän rikkomuksensa, jonka on tehnyt, ja maksakoon velkansa täyteen määrään sekä pankoon siihen lisäksi viidennen osan sen arvosta ja antakoon sen sille, jolle hän on velkaa. 8Mutta jos hänellä ei ole sukulunastajaa, jolle velka olisi maksettava, maksettakoon velka Herralle, se on papille, ja sitä paitsi sovitus-oinas..."

 

Kolmas Mooseksen 5:20-24 tai 6:1-5 riippuen siitä, mikä on raamatunkielesi versio "1Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 2Jos joku tekee rikkomuksen ja on uskoton Herraa kohtaan kieltämällä saaneensa lähimmäiseltään, mitä tämä on hänen haltuunsa antanut tai hänen hoitoonsa uskonut, tahi mitä hän itse on väkisin ottanut tai vääryydellä anastanut lähimmäiseltään, 3tahi jos hän on löytänyt kadotetun esineen ja kieltää sen, tahi vannoo väärin missä asiassa tahansa, jossa ihminen helposti rikkoo, 4niin hän, jos hän näin on rikkonut ja tullut vikapääksi, antakoon takaisin, mitä hän väkisin on ottanut tai vääryydellä anastanut, tahi mitä hänen haltuunsa oli uskottu, tahi kadotetun esineen, jonka hän oli löytänyt, 5kaiken, jonka tähden hän oli väärin vannonut; ja korvatkoon sen täyteen määräänsä ja pankoon siihen vielä lisäksi viidennen osan sen arvosta. Sille, jonka oma se on, hän antakoon sen sinä päivänä, jona hän vikauhrinsa toimittaa."

 

Toinen Mooseksen 22:1-4"1"Jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa tahi myy sen, antakoon viisi raavasta yhdestä härästä ja neljä lammasta yhdestä lampaasta.4Jos varastettu eläin, olipa se härkä, aasi tai lammas, tavataan hänen hallustaan elävänä, niin korvatkoon sen kaksinkertaisesti."

 

3- Mitä Uusi liitto sanoo?

 

Uusi liitto ei kumonnut tätä käytäntöä, vaikka Zacchaeuksen nähtiin vapaaehtoisesti tarjoutuvan korjaamaan vääryytensä kaikille niille, joille hän olisi tehnyt vääryyttä. Tämän me luimmeLuukkaan 19:8 "Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin".

 

Olemme juuri lukeneet, mitä Raamattu sanoo takaisinmaksua. Nyt kun puhdistamme itsemme ja valmistaudumme Kirkon Ylöstempaaminen, on tärkeää, että emme jätä mitään, mikä voi estää meidät viime hetkellä. On myös tärkeää, että emme anna katkeran innon ja tietämättömyyden saada meitä moninkertaistamaan virheitä. Tätä varten on olennaisen tärkeää ymmärtää hyvin tämä takaisinmaksua käsite. Muotoilemme joitakin olennaisia kysymyksiä, joiden vastaukset auttavat meitä ymmärtämään tätä aihetta.

 

4- Olennaiset kysymykset

 

- Miksi Herra oli vaatinut takaisinmaksua?

 

- Kenen pitäisi hyötyä?

 

- Miten takaisinmaksua oli tarkoitus tehdä?

 

- Onko meidän edelleen sovellettava tätä takaisinmaksua koskevaa lakia?

 

- Mitä nyt pitäisi tehdä?

 

Nämä kaikki kysymykset kiinnostavat meitä, ja niiden vastaukset auttavat meitä olemaan Jumalan kanssa sopusoinnussa tässä asiassa, jotta emme enää eläisi syyllisyydessä.

 

4.1- Miksi Herra oli vaatinut takaisinmaksua?

 

Herra oli säätänyt varastetun tai löydetyn tavaran palauttamisesta, jotta oikeudenmukaisuus kansan keskuudessa palautuisi. Jumalan huolenaiheena oli, ettei kukaan kärsisi siitä, että joku muu oli ottanut hänen tavaransa joko varastamalla tai huijaamalla tai löytämällä sen palauttamatta sitä omistajalleen. Tämä käy selvästi ilmi äsken lukemistamme kohdista.

 

4.2- Kenen pitäisi hyötyä?

 

Korvausta koskevassa laissa Jumala puhuu "lähimmäisestä". On selvää, että Jumala ei kutsu lähimmäistä instituutioksi, kansakunnaksi tai organisaatioksi, vaan yksilöksi.

 

4.3- Miten takaisinmaksua oli tarkoitus tehdä?

 

Kysymykseen "Miten korvaus oli tehtävä?" vastataan juuri lukemissamme kohdissa Neljäs Mooseksen 5:5-8, Kolmas Mooseksen 5:20-24 ja Toinen Mooseksen 22:1-4.

 

4.4- Onko meidän edelleen sovellettava tätä takaisinmaksua
koskevaa lakia?

 

Vastaus on KYLLÄ. Meidän on edelleen toteltava tätä käskyä, vaikka sen soveltamista ei enää tulisi tehdä kuten ennen, kun oli välttämätöntä palauttaa joko koko esine lisäämällä siihen viidennes tai kaksinkertainen määrä varastettua esinettä tai nelinkertainen tai viisinkertainen määrä varastetusta esineestä riippuen. Se, että Herra päätti olla puhumatta siitä uudelleen Uudessa liitossa, ei mitätöi tätä lakia, koska Jumalan kanta vanhurskauteen ei ole muuttunut.

 

4.5- Mitä nyt pitäisi tehdä?

 

Ensinnäkin: yritä olla lentämättä enää. Älä varasta enää. Älä aseta itseäsi asemaan, jossa olet hämmentynyt tästä takaisinmaksua ongelmasta. Tiedätte itse, että takaisinmaksua on hyvin nolo teko. Vältä varastamista, jotta sinun ei tarvitsisi käsitellä sitä uudelleen.

 

Toiseksi: Kaikki aiemmin varastamasi tavarat on poistettava talostasi. Älkää jättäkö taloonne yhtään varastettua esinettä, minä sanon ei varastettuja esineitä. Mikä tahansa varastettu esine, jota säilytätte talossanne, voi aina antaa saatanalle pääsyn. Sinun on siis lajiteltava kaikki nämä esineet. Ne, jotka kuuluvat yksityishenkilöille, toisin sanoen fyysisille henkilöille, jotka tunnet ja jotka ovat vielä elossa, sinun on pyydettävä heiltä anteeksi ja palautettava se, mikä heille kuuluu. Jos nämä ihmiset eivät ole enää elossa ja tunnet heidän lapsensa, anna lapsille nämä tavarat tai esineet. Mutta jos sinulla ei ole lapsia tai muita läheisiä sukulaisia, joille antaa nämä tavarat, mene ja anna ne todelliselle Jumalan palvelijalle, joka tietää, miten niistä pitää huolehtia Herralta saamiensa ohjeiden mukaan.

 

Jos sinulla on hallussaan esimerkiksi maata, taloja, autoja tai muuta omaisuutta, jonka olet väkisin kaapannut köyhien ja heikoimpien käsistä tai jonka olet takavarikoinut tai varastanut tai jonka olet hankkinut väärentämällä todellisen omistajan nimeä tai käyttänyt huijausta ottamaan ne haltuunsa tai käyttänyt väärin valtaasi tai valtuuksiasi saada ne, sinun on palautettava kaikki henkilölle, jos hän on vielä elossa, tai hänen perheelleen, jos ei. Muistakaa, että jos teillä on edelleen hallussanne nämä tavarat, teitä odottaa Helvetti. Ja jos perheenjäsenesi eivät kuolemasi jälkeen palauta näitä tavaroita oikeille omistajille, Helvetti odottaa myös heitä. Ennen kuin siis tartutte omaisuuteen, joka ei kuulu teille, tietäkää hyvin, että vietätte ikuisuutenne Helvetissä.

 

Mutta jälleen kerran, jos hänen perheessään ei ole ketään vastaanottamassa ominaisuuksia, vie ne Jumalan todellisen palvelijan luo, niin hän näkee, mitä tehdä heidän kanssaan Herran edessä. Älkää ottako oikotietä siitä, että menette Jumalan palvelijan luo asioiden kanssa, kun oikeutetut omistajat ovat helposti tavoitettavissa.

 

Siinä tapauksessa, että olet varastanut esineitä yksilöiltä, ja nämä henkilöt ovat edelleen siellä, mutta nämä esineet, joita sinulla ei enää ole, sinun on mentävä pyytämään anteeksiantoa näiltä henkilöiltä ja tarjottava heille takaisinmaksua. Jos he hyväksyvät takaisinmaksua, mutta haluavat mieluummin rahassa ilmaistun tavaran arvon kuin itse tavaran, sinun on annettava heille se, mitä he pyytävät. Ja jos he suostuvat antamaan sinulle anteeksi, mutta kieltäytyvät vastaanottamasta korvausta, mene ja anna varastetun esineen arvo Jumalalle uhrina. Jos nämä ihmiset eivät ole enää elossa, takaisinmaksua maksetaan heidän perheelleen, jos heillä oli sellainen.

 

Yleensä, jos uhrisi vaativat takaisinmaksua aikana jonkinlaista korvausta, koska olet riistänyt heiltä heidän esineensä, sinun on alistuttava siihen. Ja jos he huomaavat, että heidän tavaransa ovat kuluneet, ja haluavat ne alkuperäisessä kunnossaan, sinun on suostuttava heidän vaatimukseensa, koska se on normaalia Jumalan edessä. Kun joudut palauttamaan varastetut tavarat, sinun on rukoiltava Herraa rauhoittamaan uhrien sydämet.

 

Jos varastat esineitä esimerkiksi laitoksilta, järjestöiltä tai yrityksiltä, sinun ei ole pakko palata näihin yrityksiin. Mene todellisen Jumalan palvelijan luo, tunnusta tämä teko ja anna hänelle kaikki varastetut tavarat. Hän rukoilee puolestasi ja tarjoaa nuo tavarat tarvitseville.

 

5- Ihmiset, joiden puoleen ei kannata kääntyä palautuksen saamiseksi

 

On ihmisiä, joille ei ole viisasta mennä tapaamaan, tavoitteenaan tehdä takaisinmaksua, vaikka he olisivat vielä elossa. Tämä koskee erityisesti noitatohtoreita, maraboutteja ja kaikkia satanisteja. Jos sinulla on ollut epäonnea varastaa jotain velholta, maraboutilta tai palvelijalta, on vaarallista palata hänen luokseen tehdäksesi hänestä takaisinmaksua. Sen sijaan pyri ottamaan yhteyttä todelliseen Jumalan palvelijaan, joka auttaa sinua käsittelemään tätä asiaa. Älä ota riskiä pitää hallussasi mitään esineitä, jotka on varastettu velholta tai okkultismin harjoittajalta. Jos teet niin, tiedä, että henkesi on suuressa vaarassa.

 

6- Ketä takaisinmaksua koskee?

 

Takaisinmaksua koskee jokaista varasta tai huijaria. Kuka tahansa oletkin, olitpa jo uudestisyntynyt kristitty tai et, jos olet ollut osallisena varkauteen, petokseen, kiristykseen tai lahjontaan, luonnollisia henkilöitä tai yksilöitä kohtaan, sinua kaikkia koskee takaisinmaksua. Tämä opetus ei siis koske vain uudestisyntyneitä kristittyjä. Se koskee kaikkia. Myös pakanoiden on ymmärrettävä, että jokainen jumalaton teko on kirous. Varkaudet, petokset, kiristys, korruptio ja kaikenlainen väärinkäyttö ovat pahuutta, ja siksi ne muodostavat todellisen kirouksen lähteen kaikkien niihin syyllistyneiden elämässä.

 

Tietyt ammatit altistavat niiden harjoittajat tämänkaltaiselle jumalattomuuden synnille. Tämä koskee tullivirkamiehiä, poliiseja, santarmia, veronkantajia, tuomareita, oikeuden virkamiehiä, asianajajia, poliitikkoja, julkisen varallisuuden hoitajia ja kaikkia niitä, jotka ovat usein osallisina korruptiossa ja kaikenlaisissa juonitteluissa. Kaikki he ovat kirouksen alaisia ja ovat huolissaan takaisinmaksua, ja heidän on, jos he haluavat vapautua kirouksesta, joka leijuu heidän yllään, palautettava kaikki, mitä he ovat joko varastaneet, joko kiristäneet, joko huijanneet, joko kavaltaneet jne.

 

Kaikki ne, jotka väärinkäyttävät valtaansa rikastuakseen köyhien uhriensa kustannuksella, ovat kirouksen alaisia, ja jos he epäonnekseen kuolevat katumatta ja palauttamatta uhreilleen varastettuja tai kiristettyjä tavaroita, he ymmärtävät Helvetissä, että Jumala, joka ei näyttänyt olevan oikeudenmukaisuuden Jumala ja joka havaitsi heidän tekevän tyhmyyksiään vapaasti, on todellakin oikeudenmukaisuuden Jumala. Vasta heidän kuolemansa jälkeen he ymmärtävät, että oikeus on olemassa.

 

Jos siis olette jossakin näistä äsken mainitsemistani ammateista tai jossakin muussa ammatissa, jossa voitte käyttää hyväksenne köyhien ja heikkojen heikkoutta tai tietämättömien tietämättömyyttä, tietäkää, että takaisinmaksua odottaa teitä. Ennen kuin ryhdytte täydestä sydämestänne harjoittamaan korruptiota ja köyhien ja heikkojen tavaroiden kiristämistä, pitäkää mielessä, että palautatte kaiken, muuten vietätte ikuisuutenne Helvetissä. Ja jos olet kuten Jehovan todistajat, jotka eivät usko Helvettiin, ole itsepäinen; kun pääset sinne, uskot sen.

 

Joissakin tapauksissa, jos vanhemmat, jotka ovat syyllistyneet varkauksiin, petoksiin ja kiristykseen, eivät tee takaisinmaksua ennen kuolemaansa, heidän lapsensa joutuvat tekemään niin. Jos teillä on siis vanhemmat, jotka ovat kieroutuneita ja pahoja, jotka rikastuvat mielihyvin viattomien verellä ja käyttävät kaiken tämän ruokkiakseen teitä ja kasvattaakseen teitä pahojen tekojensa hedelmillä, niin tietäkää, että olette kirouksen alaisia ja saatatte joissakin tapauksissa joutua palauttamaan kaiken sen, mitä vanhempanne ovat varastaneet, huijanneet, takavarikoineet tai kiristäneet.

 

6.1- Tullivirkailijat ja veronkantajat

 

Tullivirkailijat ja veronkantajat, jotka väärinkäyttävät tehtäviään huijatakseen ja tuhotakseen köyhiä, joille heidän oletetaan palvelevan normaalia ja ilmaista palvelua, ovat kirouksen alaisia, ja heitä kaikkia koskee palautus. Heidän on palautettava uhreilleen kaikki, mitä he ovat heiltä kiristäneet; muuten heitä odottaa Helvetti.

 

6.2- Epäoikeudenmukaiset tuomarit ja oikeusviranomaiset

 

Pahat tuomarit ja oikeuslaitoksen virkamiehet, jotka antavat lahjoa itsensä antamaan epäoikeudenmukaisia tuomioita, ovat kirouksen alaisia, ja heitä kaikkia koskee palautus. Heidän on palautettava uhreilleen kaikki, mitä he ovat heiltä kiristäneet; muuten heitä odottaa Helvetti.

 

6.3- Poliisit, santarmit ja muut turvallisuusviranomaiset

 

Poliisit, santarmit ja muut turva-agentit, jotka käyttävät hyväkseen asemaansa teillä huijatakseen ja tuhotakseen taksinkuljettajia, linja-auto- tai kuorma-autonkuljettajia ja muita köyhiä pikkukuljettajia, jotka kamppailevat selviytyäkseen, ovat kirouksen alaisia ja heitä kaikkia koskee palautus . Heidän on palautettava uhreilleen kaikki, mitä he ovat heiltä kiristäneet; muuten Helvetti odottaa heitä.

 

6.4- Petolliset ja ilkeät asianajajat

 

Asianajajat, jotka antavat asiakkaidensa vastustajien lahjoa itsensä saadakseen asiakkaansa häviämään asian, syyllistyvät kaksinkertaiseen rikokseen, pahuuteen ja maanpetokseen. Nämä demonit tulevat tavalla tai toisella maksamaan hirvittävistä rikoksistaan. Heidän kaikkien on osallistuttava prosessiin takaisinmaksua. Heidän on korvattava uhreilleen kaikki se, mitä he ovat heiltä varastaneet ja mitä he ovat heille tehneet.

 

6.5- Ne, jotka väärinkäyttävät titteliään,
valtaansa tai auktoriteettejaan

 

Kaikki ne, jotka käyttävät väärin titteliään, valtaansa, auktoriteettiaan tai korkeaa asemaansa huijatakseen tai kiristääkseen ihmisten omaisuutta, ovat palautuksen alaisia. Heidän on palautettava uhreilleen kaikki, mitä he ovat heiltä kiristäneet, jos he aikovat pelastua.

 

6.6- Naiset, jotka pettävät ja jotka huijaavat miehiä

 

Naiset, jotka pettävät ja jotka huijaavat miehiä ja saavat heiltä rahoitusta lupaamalla heille valheellisesti avioliittoa ja teeskentelemällä olevansa heidän morsiamensa, ovat kirouksen alaisia, ja heitä kaikkia koskee takaisinmaksua. Heidän on palautettava uhreilleen kaikki, mitä he ovat heiltä kiristäneet, jos he aikovat pelastua.

 

6.7- Naisia, jotka pettävät ja jotka huijaavat miehet

 

Naisia, jotka pettävät ja jotka huijaavat miehet ja saavat heiltä rahoitusta lupaamalla heille valheellisesti avioliittoa ja esiintymällä heidän sulhasinaan, ovat kirouksen alaisia, ja heitä kaikkia koskee takaisinmaksua. Heidän on palautettava uhreilleen kaikki, mitä he ovat heiltä kiristäneet, jos he aikovat pelastua.

 

6.8- Julkisten varojen kavaltajat

 

Toisin kuin edellä selitin ja väitin, että vain yksityishenkilöihin kohdistuvat rikokset vaativat korvausta, teidän pitäisi tietää, että on olemassa varkaus- ja kavallustapauksia, joissa on osallisena valtioita, jotka myös vaativat takaisinmaksua. Kun tekosi johtaa monien uhrien kurjuuteen ja kärsimykseen, et pääse pakoon Jumalan vihaa ja rangaistusta. Olette kirouksen alaisia ja olette huolissanne hyvityksestä. Teidän on ehdottomasti palautettava kaikki varastettu julkinen varallisuus, muuten teitä odottaa Helvetti. Ja kaikki lapsenne, joita ruokitte ja kasvatatte tällä varastetulla ja kavalletulla rikkaudella, ovat kaikki kirouksen alla. Sinua on varoitettu!

 

6.9- Kierot, epärehelliset ja ahneet poliitikot

 

Kaikki nämä kierot poliitikot ja muut epärehelliset ja ahneet julkisen varallisuuden hoitajat, jotka tyhjentävät hallitusten kassoja rikastuakseen itse, kun miljoonat ihmiset heidän ympärillään menehtyvät äärimmäiseen köyhyyteen, ovat siis kaikki kirouksen alaisia, ja palautus koskee heitä kaikkia. Heidän on palautettava kansalle kaikki varastamansa, muuten heitä odottaa Helvetti. Ja jos teillä on tällaisia demoneita vanhempina ja elätte hyvää elämää köyhien verellä, ette pääse pakoon. Sinua myös varoitetaan!

 

7- Varo Tekopyhiä

 

Ymmärrä rakkaat, mitä tahansa teemme, teemme sen Herralle emmekä ihmisille. Emme ole kiinnostuneita näytöstapahtumasta, emme halua tulla nähdyiksi miesten toimesta. Haluamme Herran hyväksynnän. Siksi meidän on aina toimittava järkevästi ja Jumalan sanan mukaisesti. Älkää siis jäljitelkö fariseuksia, jotka ulkokultaisuudessaan näyttävät olevan vanhurskaampia kuin kaikki muut ja jotka pyytävät teitä tekemään sen, mihin he itse eivät kykene, ja lopulta työntävät teidät virheisiin tyydyttääkseen egonsa. Nämä tekopyhät teeskentelevät olevansa liian vanhurskaita. Annan muutamia esimerkkejä:

 

7.1- Ensimmäinen Esimerkki

 

Ensimmäinen esimerkki on nuori tyttö, joka asui Euroopan maassa ja joka ei ollut vielä saanut papereitaan. Hänen fariseuspappinsa, joka väitti olevansa vanhurskaampi kuin kaikki ja joka uskoi olevansa yksi harvoista, jotka harjoittivat takaisinmaksua koskevaa opetusta, kertoi hänelle, että hänen oli tehtävä takaisinmaksua ja että Raamattu suosittelee takaisinmaksua. Sitten sisko kysyi häneltä, mitä hyvittää ja miten. Tuo fariseus pyysi häntä menemään maahanmuuttoviranomaisten luo ja kertomaan heille, että hän asui laittomasti maassa.

 

Naiivi sisar oli noudattanut tätä inhottavaa neuvoa. Tietämättömyyttään hän oli totellut. Hän meni ja teki, mitä velho pyysi häntä tekemään, ja maahanmuuttoviranomaiset pidättivät hänet paikan päällä ja palauttivat hänet kotimaahansa antamatta hänelle mahdollisuutta ottaa mitään tavaroitaan. Vietettyään useita vuosia ulkomailla hänet lähetettiin kotiin kuin varas tyhjin käsin.

 

Minäpä kerron teille, että tuollaisen naisen on hyvin helppo kirota Jumalaa kärsimyksessään ja ymmärtämättömyydessään. Hän menee jopa niin pitkälle, että uskoo Jumalan varmasti asettaneen hänelle ansan. Hän ei ymmärrä, että fariseuspastorit ovat johtaneet häntä harhaan. Tämä on se haittapuoli, joka liittyy väärissä seurakunnissa olemiseen ja tietämättömien ja sokeutuneiden pastoreiden seuraamiseen, jotka useimmiten ovat velhoja.

 

7.2- Toinen Esimerkki

 

Toinen esimerkki on eräs toinen fariseus, joka sanoi, että läpäistääkseen kokeen hän oli huijannut, ja kun hän oli alkanut työskennellä, Jumala oli pyytänyt häntä menemään ja tekemään takaisinmaksua . Niinpä hän meni viranomaisten luo luopumaan työstään ja kertoi huijanneensa kokeessa. Viranomaiset kertoivat hänelle, etteivät he olleet koskaan löytäneet niin vanhurskasta ihmistä. Ole varovainen viettelyn kanssa!

 

Tämä palautuksen väärintulkinta on hyvin yleistä joissakin helluntailaislahkoissa, jotka eivät ymmärrä Jumalan sanaa eivätkä ole Kristuksen mielen mukaisia ja jotka uskovat, että he pääsevät Taivaaseen oman vanhurskautensa kautta. Tarkastellaan seuraavia kohtia: Matteuksen 5:20 "Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan." Saarnaaja 7:16 "Älä ole kovin vanhurskas äläkä esiinny ylen viisaana: miksi tuhoaisit itsesi?

 

Näistä kohdista opimme, että meidän on etsittävä vanhurskautta ja elettävä vanhurskaasti. Herra odottaa meidän olevan vanhurskaampia kuin maailman ihmiset. Ja hän sanoo Johanneksen Ilmestys 22:11:ssä, että meidän, jotka olemme vanhurskaita, on edelleen harjoitettava vanhurskautta. On siis selvästi osoitettu, että Herra välittää oikeudenmukaisuudesta. Sama Herra kehottaa meitä olemaan olemasta liian vanhurskaita. Todellisuudessa ei ole edes mahdollista olla reilu liiallisuudelle. Emme ole jo nyt niin vanhurskaita, että olisimme liian vanhurskaita. Herra tarkoittaa tässä sitä, että meidän ei pidä ylpeydessämme uskoa, että teemme oikeutta paremmin kuin kukaan muu, ja että meidän ei pidä jäljitellä fariseuksia, jotka pyrkivät tekemään oikeutta, jotta ihmiset näkisivät sen. He kuormittavat ihmisiä taakoilla, joita he itse eivät voi kantaa (Luukkaan 11:46).

 

Emme saa jäljitellä niitä tekopyhiä, jotka eivät kykene tekemään pieniä asioita, mutta jotka teeskentelevät tekevänsä suuria asioita. Jumalan sanan tarkkailu ja harjoittaminen on heidän ulottumattomissaan, mutta ne antavat vaikutelman siitä, että he ovat liian vanhurskaita ihmisten edessä. Palautusta koskevaa opetusta ei ole vaikea ymmärtää; Tekopyhät, jotka ovat liian oikeudenmukaisia omissa silmissään, tekevät tästä opetuksesta monimutkaista.

 

8- Kymmenysten ja Lahjoitusten Varkaat

 

Kymmenysten ja lahjoitusten varkaita on kahta eri ryhmää: niitä, joita Herra kutsuu varkaiksi, koska he eivät anna kymmenyksiä ja lahjoituksia, ja niitä, jotka sallivat itsensä varastaa Jumalan Lasten antamat kymmenykset ja lahjoitukset. Jos ensimmäistä luokkaa voidaan kutsua yksinkertaiseksi varkaudeksi tai ahneudeksi, toinen luokka ylittää yksinkertaiset synnit, joita tavallinen Jumalan lapsi voi tehdä, ja paljastaa pikemminkin arvostelukyky elementin. Puhutaanpa näistä kahdesta kategoriasta.

 

Kaikki te Jumalan lapset, jotka olette syyllistyneet varkauteen Jumalan edessä valitsemalla olla antamatta kymmenyksiä tai uhrauksia Jumalan temppeliin, ymmärtäkää, että varkaus, kuten muutkin synnit, johtaa teidät suoraan Helvettiin, jos ette tee parannusta. Ja katuminen tarkoittaa tässä sitä, että palautat kaiken sen, mitä olet jo varastanut. Älä pelaa pelastuksellasi uhkapeliä. Älä ota sitä riskiä, että ahneus voittaa sinut, vain löytääkseen itsesi helvetin tulesta ikuisiksi ajoiksi. Jos kuulut niihin, jotka joka kerta keksivät jonkin syyn varastaa Jumalan rahoja, tiedä, että olet matkalla Helvettiin. Pyri palauttamaan kaikki, mitä olet koskaan varastanut, ja lopeta varastaminen Jumalalta.

 

Jos ette joka kerta anna kymmenyksiä tai uhrauksia Jumalalle sillä verukkeella, että olette juuri ottaneet lainaa aikomuksenanne maksaa takaisin, tietäkää, että olette varkaita Jumalan silmissä. Lakatkaa pettämästä itseänne. Teillä ei ole mitään oikeutta käyttää Jumalan tavaroita ilman lupaa, vaikka se olisikin takaisinmaksua varten. Lopettakaa ahneus ja lakatkaa katsomasta himokkaasti asioita, jotka on tarkoitettu Jumalalle. Pyri palauttamaan nopeasti kaikki jo varastamasi tavarat. Jos jatkatte sinnikkäästi, ettette palauta kaikkea, ja kuolema saa teidät kiinni, Helvetti on alkanut teille.

 

Ja kaikki te saatanan agentit, niin kutsutut Jumalan lapset, jotka uhmaatte Jumalaa tulemalla Jumalan huoneeseen varastamaan, ottakaa tämä viesti vakavasti. Saatana on varmasti vakuuttanut sinut siitä, että Helvettiä ei ole olemassa ja että hän jakaa valtakuntansa kanssasi. Haluan muistuttaa teitä siitä, että saatana pettää teitä. Hänellä ei ole valtakuntaa jaettavana kanssasi. Häntä odottaa Helvetti, ja tämä kuuluisa valtakausi, jonka hän aikoo jakaa kanssanne, on helvetin tuli. Joten ennen kuin seuraat häntä, sinun on parasta miettiä uudelleen.

 

Muistakaa, että saadaksenne anteeksi, jos teillä on aikomus saada anteeksi, teidän on maksettava takaisin kaikki varastamanne rahat, penniäkään vähemmän. Jos aiot paeta Helvetistä, jokainen varastamasi penni on maksettava takaisin. Ja jos haluat nähdä ennen kuin hyväksyt, ole itsepäinen maksamatta takaisin, ja ymmärrät sen lähipäivinä.

 

Teille, Jumalan Lapset, käytän tämän tilaisuuden hyväkseni antaakseni teille erään harkintakyvyn elementin. Tietäkää, että yksikään todellinen Jumalan lapsi ei voi ottaa itselleen vapautta mennä Jumalan huoneeseen varastamaan.. Yhdelläkään Jumalan todellisella lapsella ei ole varaa varastaa Herran laatikoista. Niinpä kaikki nämä niin kutsutut Jumalan lapset tai kaikki nämä johtajat, jotka sallivat itsensä auttaa itseään Herran uhrilaatikoissa, koska he uskovat, ettei kukaan näe heitä, ovat joko demoneita tai riivattuja. Vaikka tavallinen kristitty voi heikkoina hetkinään varastaa, kukaan ei voi sallia itsensä mennä Jumalan huoneeseen ja varastaa Jumalan Lasten uhrilahjoja tai mitään muutakaan esinettä.

 

9- Varkaat Jumalan Huoneessa

 

Olipa kyse rahasta tai muusta esineestä, jonka kerran varastit Jumalan huoneesta, muista, että sinun on tehtävä siitä kaiken palautus ja pyydettävä hengellistä vapautustasi, jos et ole demoni. On vain kaksi ihmisryhmää, jotka voivat varastaa Jumalan huoneesta: demonit ja saastaisten henkien riivaamat ihmiset. Jos olet vain riivattu, katu nopeasti, palauta kaikki varastamasi ja pyydä vapautumistasi.

 

10- Johtopäätös

 

Muista lopuksi, palautuksen tekeminen on eri asia kuin kaikkien menneisyyden syntien korjaaminen. Takaisinmaksua koskee varkauden syntiä, eikä sitä pidä yleistää muihin synteihin. Älkää enää koskaan langetko siihen ansaan, jonka saatanan agentit ovat asettaneet teille, kun he käskevät teitä menemään ja palauttamaan vanhat tutkintotodistukset, jotka on hankittu huijaamalla, työpaikat, jotka on hankittu korruptiolla, maahanmuuttopaperit, jotka on hankittu virheellisillä ilmoituksilla, jne.

 

Tiedä erittäin hyvin, että sinun on yksinkertaisesti mahdotonta väittää korjaavasi kaikki menneisyyden virheesi. Jumalan sanan vääntäminen ja palautuksen käsitteen ulottaminen asioihin, joita Jumala ei ole opettanut, on siis ansa niille, jotka opettavat näitä valheita, ja niille, jotka niitä seuraavat. Varastettujen ja poimittujen esineiden yhteydessä sinun on näin ollen pantava takaisinmaksua käytäntöön, kuten olemme juuri opiskelleet. Ja muiden syntien osalta teidän on korjattava se, mikä on vielä korjattavissa tai mitä on vielä korjattava.

 

Jos siis menneisyydessä on virheitä, jotka voit korjata aiheuttamatta lisää ongelmia, tee niin. Muista, että tavoitteemme on paeta ongelmia ja välttää kaikki ongelmat. Kun voit korjata ongelman luomatta uutta ongelmaa, tee niin. Älä lankea siihen ansaan, että yrität ratkaista pieniä ongelmia luomalla suurempia.

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta tai jos olet huolissasi takaisinmaksua etkä tiedä, miten toimia, ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin autamme sinua. Ja jos olet riivattu, jos elät yhä saastaisen hengen vaikutuksen alaisena, jos olet yhä jonkinlaisen kirouksen alaisena ja etsit vapautusta, varmista ensin, ettei sinulla ole elämässäsi palautusta, ennen kuin pyydät veljiä rukoilemaan vapautuksesi puolesta. Suosittelen opetusta nimeltä "Vapautus", jonka löydät osoitteesta https://www.mcreveil.org.

 

Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta - katoamattomuudessa.

 

Kutsu

 

Rakkaat veljet ja sisaret,

 

Jos olet paennut vääriä kirkkoja ja haluat tietää, mitä sinun pitäisi tehdä, tässä on kaksi sinulle tarjottua ratkaisua:

 

1- Katso, onko ympärilläsi muita Jumalan lapsia, jotka pelkäävät Jumalaa ja haluavat elää Terveen Opin mukaan. Jos löydät sellaisia, liity niihin rohkeasti.

 

2- Jos et löydä yhtään ja haluat liittyä joukkoomme, ovemme ovat avoinna sinulle. Ainoa asia, jota pyydämme sinua tekemään, on lukea ensin kaikki Herran meille antamat opetukset, jotka ovat Verkkosivuillamme www.mcreveil.org, vakuuttaaksemme sinut siitä, että ne ovat Raamatun mukaisia. Jos pidät niitä raamatullisina ja olet valmis alistumaan Jeesukselle Kristukselle ja elämään Hänen sanansa vaatimusten mukaan, toivotamme sinut tervetulleeksi.

 

Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

 

Lähde ja yhteystiedot:

Verkkosivusto: https://www.mcreveil.org
Sähköposti: mail@mcreveil.org

Klikkaa tästä ladataksesi tämän Kirjan PDF-muodossa