Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl, a život byl světlo lidí. Jan 1:1-4

Vítejte na mcreveil.org


VAROVANI OHLEDNE SVEDECTVI

POSELSTVI KRISTOVÝM VOJAKUM

PREDPOKLADY PRO BIBLICKA STUDIA

NABOR PRO PANA

COVID-19 VAKCÍNA: PLANETÁRNÍ GENOCIDA PROJEKT

KREST VODY

FORMULE KRTU VODOU

KŘEST DUCHEM SVATÝM A MLUVENÍ V JAZYCÍCH

JAK OPUSTIT SATANUV TABOR

RESTITUCE

DUŠE MRTVÉHO MUŽE VYCHÁZEJÍCÍ Z JEHO TĚLA


       Klikněte zde pro přístup na stránky      
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Lamed Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích. Žalmy 119:89
Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé. Žalmy 119:105

A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. Jan 8:32