For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. 1 Tessalonikerne 4:16-17


TIDENS ENDEArtikler om Tidens ende


Menighetens Bortrykkelse


Den Siste Oppvåkning av Menighetens: Visjon om Tommy Hicks


Dyrets Merke
La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort! Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er. Apenbaring 22:11-12