Advarsler

 

Denne Boken er gratis og kan på ingen måte utgjøre en kilde til handel.

 

Du står fritt til å kopiere denne Boken for din forkynnelse, eller for distribusjon, eller også for din Evangelisering på Sosiale Nettverk, forutsatt at innholdet i denne Boken ikke blir endret eller modifisert på noen måte, og forutsatt at du siterer kilden, nemlig nettstedet mcreveil.org.

 

Ve dere, satans agenter som er fylt av grådighet og som vil prøve å selge disse læresetningene og disse vitnesbyrdene!

 

Ve dere, satans sønner som liker å publisere disse læresetningene og vitnesbyrdene på sosiale nettverk mens de skjuler adressen til det www.mcreveil.org nettstedet, eller forfalsker innholdet i disse læresetningene og vitnesbyrdene!

 

Vit at du kan unnslippe menneskers rettssystem, men du vil absolutt ikke unnslippe Guds dom.

 

I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom? Matteus 23:33.

 

Vel å Merke

 

Denne Boken oppdateres jevnlig. Vi anbefaler deg å laste ned den oppdaterte versjonen fra følgende Nettsted: www.mcreveil.org.

 

EN ADVARSEL FOR VITNESBYRDENE
(Oppdatert 21 02 2024)


Kjære brødre og venner, det er med glede at vi legger ulike vitnesbyrd til din disposisjon. Vi finner dem nyttige for vår åndelige fremgang og for vår oppbyggelse. Noen av disse beretningene kommer fra folk som tjente satan, og andre fra folk som så Himmelen og/eller Helvete. I det hele tatt styrker disse fortellingene vår klokskap, og åpner øynene våre for Åndelig Krigføring. I tillegg hjelper de oss med å bli bedre rustet mot angrepene som vi stadig er ofre for satan og hans agenter for.


Disse vitnesbyrdene bør på ingen måte tas som Evangeliets Ord, det vil si som absolutt sant, og de bør heller ikke erstatte Bibelen din. Gi aldri opp Bibelen din, for å sette et vitnesbyrd i praksis. Det er ikke på grunnlag av noe vitne at Gud vil dømme oss senere, men på grunnlag av Bibelen. Vær oppmerksom på at hvis vi har valgt å publisere disse vitnesbyrdene, er det ikke på grunn av dette at vi anbefaler forfatterne av disse vitnesbyrdene.


Som vi allerede har fortalt deg i undervisningen med tittelen "Klokskap", bruker Gud hvem Han vil, for å manifestere Sin herlighet, eller for å tale til Sine barn.  Bare det faktum at en person vitner, gjør ikke denne personen til et Guds barn. Enten vitnesbyrdet er det til en person som tjente satan, eller det til en person som har sett Himmelen og/eller Helvete, må du bare motta det Gud ønsker å gi deg som åpenbaring gjennom disse vitnesbyrdene, uten å falle i fellen av å tro at de Herren har brukt til å gi dem til deg, tilhører Gud.


Vet godt at Gud, for å formidle budskapene Sine, kan bruke til og med gjenstander og dyr. Som et eksempel har du Bileams esel. La meg oppdatere minnet ditt med dette avsnittet fra 4. Mosebok 22. "...  27Og da aseninnen så Herrens engel, la den sig ned under Bileam; da optendtes Bileams vrede, og han slo aseninnen med sin kjepp. 28Men Herren oplot aseninnens munn, og den sa til Bileam: Hvad har jeg gjort dig, siden du nu har slått mig tre ganger? 29Bileam svarte aseninnen: Du har hatt mig til narr. Hadde jeg bare et sverd i min hånd, så vilde jeg nu slå dig ihjel. 30Da sa aseninnen til Bileam: Er ikke jeg din aseninne, som du har ridd på all din tid like til denne dag? Har jeg nogensinne hatt for vis å gjøre således mot dig? Han sa: Nei! ..." 4. Mosebok 22:1-33.


Hvis du er enig med meg i at eselet som brukes av Gud til å snakke med Balaam var verken en sann Guds tjener eller et Guds barn, forstå at de som Gud bruker til å gi oss de ulike vitnesbyrdene vi leser, ikke nødvendigvis er sanne Guds tjenere eller Guds barn. Denne advarselen må være tydelig for deg fra nå av.


Flere personer etter å ha lest attester vi publiserte, gikk på internett for å gjøre litt forskning på sine forfattere, og hva de så sjokkerte dem. De innså at forfatterne av disse vitnesbyrdene ikke har noe av Gud i sin livsstil. Nesten alle disse forfatterne utgjør en reell bakvaskelse for Jesu Kristi Evangelium. De er rett og slett gjenstand for skandaler. Nesten alle disse såkalte eks-satanistene, menn og kvinner, har erklært seg for å være Guds tjenere. Alle har gitt seg selv den tittelen de liker. Noen kaller seg Hyrder, andre Evangelister, andre Profeter. Andre har til og med dristigheten til å kalle seg Apostler. Noen startet som Hyrder, og noen måneder senere ble de Apostler, og nå har de blitt det de kaller "Biskoper".


De har begitt seg ut på et evangelium som ikke har noe med Kristi sunne lære å gjøre. Når du ser noen av dem, finner du det vanskelig å tro at de allerede har kjent Jesus Kristus. De er ikke forskjellige fra verdslige mennesker. De har på seg alle slags smykker og sminke. Kvinner har parykker, hårforlengelseslåser og andre motbydelige frisyrer på hodet. Selv om disse kvinnene sier at De har møtt Jesus Kristus Herren, ser det ut til at de ikke vet at en kvinne som Er Et Guds barn, må bære et slør, det vil si dekke hodet i Guds nærvær. Det ser ut til at disse kvinnene ikke vet det et kvinnebarn av Gud skal kle seg anstendig, unngå sminke, smykker, satanisk antrekk som bukser og andre forførende klær.


Nesten alle disse kvinnene ga seg selv titlene som Menighetens Eldste, det vil si at de alle ble hyrder, evangelister, profeter, lærere, apostler. Ved å gjøre det, forakter disse kvinnene Guds ord, som forbyr kvinnen å undervise og ta autoritet over mannen. Disse kvinnene har altså blitt virkelige instrumenter i hendene på satan for å lede Guds folk på villspor, fordi mange uvitende kristne tar dem for Guds barn på grunn av deres vitnesbyrd. Dere, Guds Barn, ikke la dette overraske dere lenger. Det er bare en annen satan plan å så forvirring i Guds arbeid. La oss velsigne Gud for Klokskap.


En av disse kvinnene, en såkalt eks-satanist, avslører i sitt vitnesbyrd tydelig for deg at satan hadde foreslått å åpne en hel kjede av smykkebutikker for henne, og forklarte henne at ved å selge juvelene, skulle hun tillate satan å få menneskelig blod og menneskelige sjeler hele tiden. Det er hun selv som forteller oss at satan hadde åpenbart for henne at alle som kjøper juveler umiddelbart blir bytte for satan og hans demoner. Denne kvinnen avslører for oss at smykker, takket være de mange besvergelsene som er gjort på den fra mørkets verden, inneholder demoner, og at når noen kjøper en juvel, er det faktisk demoner han kjøper. Og en gang i folks hjem tar disse demonene blodet fra beboerne i huset over natten. Så hun vet bedre enn deg og meg at smykker inneholder demoner som ikke bare besitter de som bærer det, men til og med besitter de som bor i samme hus som de som bærer det. Men når du ser denne kvinnen, en antatt ex-satanist, blir du skandalisert.Hun er alltid pyntet med smykker av alle slag, til og med de mest ekstravagante. Dette er en sann bakvaskelse av Evangeliet. Husk at en av misjonene til agentene til satan er å baktale Evangeliet, å forvirre menneskers sinn, slik at de som ønsker å følge Herren, blir forvirret.


De som leser disse vitnesbyrdene og blir skandalisert av å se forfatterne sine på Internett, skriver til oss for å spørre hvordan det er mulig at en person som hevder å ha sett Himmelen og/eller Helvete, og som til og med møtte Herren Jesus Kristus, leve det motsatte av det som Guds ord lærer. Svaret er enkelt: De er ikke av Gud. Så se opp for uttrykkene "ex-satanister" eller "tidligere satanister" som brukes til å beskrive de som har tjent satan og hevder å ha konvertert til Jesus Kristus. Det er mulig at noen av disse konverteringene er sanne; men disse såkalte eks-satanistene er generelt ikke noe annet enn satanister. Så la dere aldri mer forføre av disse satans agenter forkledd som Guds barn. Gjør god bruk av undervisningen om "Klokskap" som du finner på nettsiden www.mcreveil.org.


Vit da, elskede, at mange av disse vitnesbyrdene om Himmelen, Helvete, mørkets verden osv., er sanne. Hvis deres forfattere ikke er av Gud, eller hvis de velger å vende seg bort fra Gud, ugyldiggjør dette ikke disse vitnesbyrdene. Bare forstå at dette er eslene som Gud pleide å åpenbare for oss hva Han ønsket å åpenbare for oss. Budskapet som eselet ga Bileam var fra Gud. Det faktum at dette budskapet virkelig kom fra Gud, gjorde ikke eselet til et Guds barn eller en Guds tjener. Esel ga sin melding til Bileam, og esel forble et esel. Bileam mottok Guds budskap, og var fri til å adlyde eller ikke adlyde. Dette er tilfelle for deg i dag. Etter å ha mottatt disse vitnesbyrdene som Gud gir oss gjennom disse eslene, er du fri til å omvende deg og frykte Gud, eller fortsette å ha det gøy med Gud.


Kjære brødre og kjære venner, husk en gang for alle at det å ha sett Himmelen og/eller Helvete ikke gjør noen til Guds barn. Å ha tjent satan og senere møtt Kristus gjør ingen til et Guds barn. Flere tjenere for satan som hevder å ha forlatt ham for å følge Jesus, ender alltid opp med å vende tilbake til sin sanne mester, satan. Så ta det som oppbygger deg i vitnesbyrdene, men ikke bry deg om forfatterne deres. Gjør som Jesus anbefalte oss i Matteus 23:1-3 "1Da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa: 2På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke."


Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!

 

Invitasjon

 

Kjære brødre og søstre,

 

Hvis du har flyktet fra falske kirker og vil vite hva du skal gjøre, her er de to løsningene som er tilgjengelige for deg:

 

1- Se om det rundt deg er noen andre Guds barn som frykter Gud og ønsker å leve i henhold til Sunne Lære. Hvis du finner andre, står du fritt til å bli med dem.

 

2- Hvis du ikke finner en og ønsker å bli med oss, er våre dører åpne for deg. Det eneste vi ber deg om å gjøre er å først lese alle Læresetningene som Herren har gitt oss, og som er på vår nettside www.mcreveil.org, for å forsikre deg om at de er i samsvar med Bibelen. Hvis du finner dem i samsvar med Bibelen, og er villig til å underkaste deg Jesus Kristus, og leve i henhold til kravene i Hans ord, vil vi ønske deg velkommen med glede.

 

Den Herre Jesu nåde være med eder!

 

Kilde & Kontakt:

Nettsted: https://www.mcreveil.org
E-post: mail@mcreveil.org

Klikk her for å laste ned denne Boken i PDF