Advarsler

 

Denne Boken er gratis og kan på ingen måte utgjøre en kilde til handel.

 

Du står fritt til å kopiere denne Boken for din forkynnelse, eller for distribusjon, eller også for din Evangelisering på Sosiale Nettverk, forutsatt at innholdet i denne Boken ikke blir endret eller modifisert på noen måte, og forutsatt at du siterer kilden, nemlig nettstedet mcreveil.org.

 

Ve dere, satans agenter som er fylt av grådighet og som vil prøve å selge disse læresetningene og disse vitnesbyrdene!

 

Ve dere, satans sønner som liker å publisere disse læresetningene og vitnesbyrdene på sosiale nettverk mens de skjuler adressen til det www.mcreveil.org nettstedet, eller forfalsker innholdet i disse læresetningene og vitnesbyrdene!

 

Vit at du kan unnslippe menneskers rettssystem, men du vil absolutt ikke unnslippe Guds dom.

 

I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom? Matteus 23:33.

 

Vel å Merke

 

Denne Boken oppdateres jevnlig. Vi anbefaler deg å laste ned den oppdaterte versjonen fra følgende Nettsted: www.mcreveil.org.

 

BUDSKAP TIL KRISTI SOLDATER
(Oppdatert 21 02 2024)


1- Innledning


Kjære brødre og kjære venner, i disse øyeblikkene i endetiden, når vi har liten tid igjen til å gjenoppbygge muren, før lyden av basunen, finner vi det viktig å lansere en appell til alle de som er sanne Guds Soldater og til alle hyklere og løgnere som later til å være sanne Guds Soldater, slik at alle analyserer sin posisjon godt, og at alle tydelig støtter og bekrefter hans valg, i henhold til Jesu instruksjoner i Åpenbaringen 22:10-15 "10Og han sier til mig: Du skal ikke sette segl for de profetiske ord i denne bok; for tiden er nær. 11La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort! 12Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er. 13Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. 14Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden. 15Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn."


2- Budskap til de som setter betingelser for å gjøre Guds arbeid


Kjære venner, dere som forplikter dere visstnok til å gjøre Guds verk, og som for å gjøre det bruker list til å kreve enten arbeidsutstyret, eller materiell eller økonomisk støtte av den eller den grunn, eller en lønn som ikke er kalt ved dets navn, her er Guds budskap til deg.


For det første: Det er på tide at dere forstår at hvert menneske som tjener Gud, gjør det til sitt eget beste. Når vi tjener Gud, søker vi våre velsignelser, ikke Guds. Gud trenger ikke lenger velsignelser, Han er allerede velsignet. Når vi jobber for Gud, er det våre kroner vi søker, ikke de av Guds. Gud trenger ikke lenger kroner, Han har dem allerede. Ved å investere vår fysiske styrke, våre penger og våre talenter i Guds tjeneste, er det våre skatter som vi samler, ikke Guds. Gud trenger ikke lenger skatter, Han har dem allerede.


For det andre: Du må forstå at å gjøre Guds arbeid er et offer. Gud Selv valgte å ofre Sin enbårne Sønn for å redde oss. Jesus, Guds enbårne Sønn, ofret Seg Selv for oss, for at vi skulle få den evige lykke som venter oss etter dette jordiske livet i elendighet. Og ethvert sant Guds barn må også ofre seg for Sin Mester Jesu Kristi ære og for frelse for alle dem som Jesus kom for å dø for.


For det tredje: Det er viktig at du forstår at du ikke gjør Gud noen tjenester ved å tjene Ham, og at du heller ikke gjør noen tjenester til Guds Tjener ved å gjøre Guds arbeid. I stedet gjør du deg selv en stor tjeneste ved å tjene Gud. Det er et privilegium å tjene Gud. Så slutte å utpressing Gud og Guds Tjener når du ønsker å gjøre Guds arbeid. Hvis du ikke vil tjene Gud, ikke gjør det. Hvis du tror at du gjør noen tjenester til Gud eller hans tjener ved å gjøre Guds verk, ikke gjør det lenger.


Jeg har en viktig åpenbaring å gi dere. Her er åpenbaringen: "Om du jobber for Gud, eller ikke fungerer for Gud, Guds arbeid vil bli gjort. Enten du tjener Gud, eller nekter å tjene Ham, vil Guds tjeneste gjøres. Ingenting, og ingen, kan stoppe Guds arbeid." Så stopp utpressingen, den er ubrukelig.


Før du ble født, var Guds arbeid allerede gjort, og etter deg vil Guds arbeid bli gjort. Så Gud trenger ikke nødvendigvis deg for Hans arbeid. Med eller uten deg vil Hans arbeid bli utført. Du er sikkert viktig for Guds arbeid hvis du velger å gjøre deg nyttig, men du er ikke uunnværlig, og du aldri vil bli. Ingen er uunnværlig.


Meditere med meg denne passasjen fra Malaki 1:6, 8; 13-14: "6En sønn ærer sin far, og en tjener sin herre; er nu jeg far, hvor er da min ære, og er jeg herre, hvor er da frykten for mig? sier Herren, hærskarenes Gud, til eder, I prester som forakter mitt navn. Og I sier: Hvormed har vi vist forakt for ditt navn? ... 8Når I kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt deri? Og når I kommer med et halt eller et sykt dyr, er det da intet ondt deri? Kom med slike gaver til din stattholder! Mon han vil finne behag i dig, eller mon han vil ta nådig imot dig? sier Herren, hærskarenes Gud. 13... Og I bærer frem slikt som er røvet, og det som er halt og sykt - sådant bærer I frem som offergave! Skulde slike gaver fra eder behage mig? sier Herren. 14Forbannet være den som farer med svik, enda der er handyr i hans hjord, og den som gjør et løfte og enda ofrer til Herren et hundyr som har lyte; for jeg er en stor konge, sier Herren, hærskarenes Gud, og mitt navn er forferdelig blandt folkene."


Hva sier Gud i dette avsnittet?


Herren åpenbarer for dere her at Han bare godkjenner offergaver som koster oss noe, og som utgjør et offer for oss. Når du ikke er klar til å ofre til Gud det som har kostet deg dyrt, elsker du Ham ikke. Når du er rask til å tilby Gud bare det du har stjålet, eller hva du har plukket opp, eller hva som er ubrukelig for deg, gjør du narr av Gud. Gud godtar ikke slike offergaver.


Gud for å frelse oss sendte ikke et svakt lam, eller en syk sau eller noen engel, Han sendte det som var mest dyrebart for Ham: Hans enbårne Sønn. Dette er et virkelig offer, og dette er den slags offergave som Gud har valgt å gi oss. Hvorfor må vi gi verdiløse offergaver til Ham til gjengjeld? Hvorfor må vi gjøre såkalte ofre til Ham til gjengjeld som ikke har kostet oss noe? Gud vil ikke ta imot dem.


1. Krønikebok 21:24 "Men kong David svarte: Nei, jeg vil kjøpe det for full pris; jeg vil ikke ta til Herren det som ditt er, og ofre brennoffere som jeg har fått for intet." Så hvis du ønsker å arbeide for Gud, du har til å sette ditt hjerte, din iver, og alle din midler inn i det. Ikke si at du vil jobbe for Gud, og vent til alt du trenger er gjort tilgjengelig for deg. Det er å ønske å ofre et blindt dyr som et offer til Gud, det er å ville ofre Ham et halt eller sykt dyr, det er å ville presentere for Herren det som ikke er ditt, det som ikke koster deg noe. Ethvert sant Guds barn bør til og med skynde seg å tjene Gud, for det er en herlighet å tjene Gud.


Du finner mange hyklere i dag, såkalte Guds barn, som, når de ønsker å kjøpe nye par dyre sko for å gjøre seg lagt merke til, nye ekstravagante getups for å gjøre seg lagt merke til, trendy mobiltelefoner og andre overflødige og noen ganger ubrukelige gadgets, de mangler aldri penger. Men så snart Guds verk må gjøres, ber de om at vi kjøper til dem, eller stiller til deres disposisjon, det de kaller arbeidsmateriell; andre ber om å få det de kaller en liten belønning som motivasjon. De er bare klare til å presentere for Herren det som ikke er deres.


For dere, hyklere, som utgir dere for å være Guds barn, men som ikke kan gjøre noe for Gud uten å bli betalt, husk at det ikke er i Jesu Kristi Himmel at dere vil komme inn med et slikt ondt hjerte. Du er på vei til Helvete. Slutt å forføre deg selv. Ditt hjerte er fylt med grådighet og begjær av alle slag. Du vil utnytte hver liten mulighet som er tilgjengelig for deg, for å gjøre det til en mulighet for personlig gevinst. Grådig, omvende deg!


Når du aldri går tom for penger til å kjøpe ubrukelige gjenstander, når du har måter å gjøre ting som er viktige for deg, og du ikke har noen midler bare når det gjelder å gjøre Guds arbeid, når du alltid har tid til å gå om din egen virksomhet, og du ikke har tid når det har å gjøre med Guds arbeid, du er en av dem som har en hann i flokken sin, og som vier og ofrer til Herren et lyte dyr. Dere er bedragere, ekte tyver.


Herren har ikke ofret seg selv for deg slik at du ikke kan tjene Ham uselvisk. Hvis Gud forventet noe materiell av oss, eller hvis Gud forventet av oss noen kompensasjon før han ofret Sin enbårne Sønn for oss, ville Han aldri ha gjort det. Og hvis Guds Sønn ventet noe materiale fra oss, eller hvis Han ventet en liten belønninger før han kom for å dø for oss, ville Han aldri ha kommet. Dette er ekte kjærlighet. Du kan ikke hevde å elske Gud, ved å være ute av stand til å gjøre noe for ham uten å få betalt, eller være ute av stand til å gjøre noe for Ham uten å bli spurt insisterende.


Konklusjon: Hvis du vil få betalt for å gjøre Guds verk, ikke gjør det. Hvis du ønsker å bli gitt arbeidsutstyr og små belønninger for deg å gjøre Guds arbeid, ikke gjør det. Hvis du vil ha oss til å tigge deg til å gjøre Guds arbeid, ikke. Med deg eller uten deg vil Guds arbeid bli gjort. Jeg kommer ikke til å forderve noe menneske til å gjøre Guds arbeid. På den dagen da det ikke er flere mennesker til å gjøre Guds arbeid, vil Herren reise opp selv steinene for å gjøre det.


3- Budskap til de som saboterer Guds arbeid


Du har også såkalte Guds barn, som aksepterer å gjøre Guds verk, men som frivillig velger å sabotere Guds verk. Dette betyr at disse menneskene velger frivillig, enten å gjøre arbeidet på en ufullstendig måte, eller bevisst og frivillig sette inn feil i Guds verk, eller legge til arbeidet hva som ikke eksisterer. Du bør vite at denne feilen er veldig alvorlig. Dette er ikke forskjellig fra blasfemi mot Den Hellige Ånd. Enten det er de som frivillig underviser løgnen til Guds folk, eller de som villig sabotasje Guds verk, er målet å bevisst avlede folk fra Gud; målet er å bevisst villede dem som søker Gud. Gud vil aldri tilgi deg for det. Aldri. La denne meldingen være tydelig for alle agenter av satan som tar slike risikoer. Ditt Helvete vil være proporsjonalt med din ondskap.


4- Budskap til de som ikke er motivert for Guds arbeid


For de av dere som ikke er motivert for Guds verk, vit at det er deres egne velsignelser dere forakter. Du er sikkert folk som Esau. Velsignelsene betyr ingenting for deg noe i øyeblikket. Tiden kommer når disse velsignelsene vil fortelle deg noe, men det vil være for sent. De velsignelsene du forakter i dag, vil du søke med tårer i de kommende dager, forgjeves. Husk at du vil forlate jorden uten å ta noe. Alt som ser ut til å gjøre deg lykkelig eller gjøre deg stolt nå, vil du bli skilt fra den i løpet av de neste dagene, villig eller med makt. Ingenting vil forlate jorden med deg. Ingenting. Selv om du ønsker det motsatte.


La oss meditere passasjene nedenfor:


1. Mosebok 25:29-34 "29Engang da Jakob holdt på å koke en velling, kom Esau hjem fra marken og var rent opgitt. 30Og Esau sa til Jakob: La mig få til livs noget av det røde, det røde du har der, for jeg er rent opgitt! Derfor kalte de ham Edom. 31Men Jakob sa: Selg mig først din førstefødselsrett! 32Esau svarte: Jeg holder på å dø; hvad skal jeg da med førstefødselsretten? 33Da sa Jakob: Gjør først din ed på det! Og han gjorde sin ed på det og solgte så sin førstefødselsrett til Jakob. 34Og Jakob gav Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk og stod op og gikk sin vei. Således ringeaktet Esau førstefødselsretten."


Hebreerne 12:15-17 "15Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den, 16at ikke nogen er en horkarl eller en vanhellig som Esau, som for en eneste rett mat solgte sin førstefødselsrett. 17I vet jo at han og senere, da han vilde arve velsignelsen, blev avvist - for han fant ikke rum for bot - enda han søkte den med tårer."


La meg forklare hvem folket er som Esau. Mennesker som Esau er mennesker som bare tenker på nåtiden. Fremtiden sier ingenting til dem. Det som betyr noe for dem er nåtiden, er nå. Alt de ønsker er det de ser med øynene nå. Å snakke med dem om fremtidige velsignelser er litt tåpelig. De har ingen interesse i det de ikke ser. Når vi oppfordrer dem til å gjøre Guds verk med iver og minne dem om at kronen venter på de sanne Guds Soldater, sier de til seg selv, som Esau: "Hva godt er kronen for meg?" Tiden kommer når de tårevåt vil be om denne kronen, men deres omvendelse vil ikke ha noen effekt. Da Esau foraktet velsignelsen, tenkte han bare på nåtiden, forestilte han seg ikke at fremtiden ville komme. Fremtiden har kommet, den har blitt en annen nåtid, en annen nå, men et "nå" som ikke lenger var innen dens rekkevidde.


Jeremia 48:10 "Forbannet være den som gjør Herrens gjerning med lathet, og forbannet være den som holder sitt sverd fra blod!" Ikke bare må du forplikte deg til å gjøre Herrens verk, du må gjøre det uten uaktsomhet.


5- Budskap til de som nekter å gjøre Guds arbeid


For alle dere som nekter å gjøre Guds arbeid, vet at Gud skapte deg for å tjene Ham, for å utføre Sitt arbeid. Husk en gang for alle at å gjøre Guds arbeid ikke er et alternativ for deg, men en forpliktelse. Hvis du vil forherde hjertet ditt, føl deg fri; du vil forstå det i løpet av de neste dagene.


Matteus 25:24-30 "24Men også han kom frem som hadde fått den ene talent, og sa: Herre! jeg visste at du er en hård mann, som høster hvor du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde; 25derfor blev jeg redd, og gikk bort og gjemte din talent i jorden; se, her har du ditt. 26Da svarte hans herre og sa til ham: Du dårlige og late tjener! du visste at jeg høster hvor jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde! 27derfor burde du ha satt mine penger ut hos pengevekslerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. 28Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talenter! 29For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal tas endog det han har. 30Og kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel."


Vet du hvorfor Gud vil sende deg til Helvete fordi du nekter å gjøre Hans arbeid? Jeg skal forklare det for deg: Den fysiske styrken du har, dette er Gud som ga den til deg. Helsen du har, dette er Gud som ga den til deg. Intelligensen du har, dette er Gud som ga den til deg. Visdommen du har, dette er Gud som ga den til deg. Og Han ga deg alt dette som arbeidsutstyr, for å tjene Ham. Så hvis du tar dette arbeidsutstyret og nekter å jobbe, vet du hva som venter deg: Gråt og tenners gnissel i evig pine. Du har valget.


6- Budskap til de som gjør Guds arbeid med glede


Alle dere som elsker Herren av hele ditt hjerte, som frykter Herren, og som jobber for Gud med iver, med glede, selvfornektelse og på en helt uselvisk måte, vet at du ikke kaster bort tiden din. Det er dine velsignelser du akkumulerer. Du bygger huset ditt i Himmelriket. Du samler evige skatter i Himmelen, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke stjeler! Matteus 6:19-20. Stå fast til slutten, og du vil ikke angre på det.


La oss meditere passasjene nedenfor:


2. Johannes 1:8 "Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!"


1. Korinter 2:9 "Men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham."


La oss nynne på dette lille salmen som sier: "Himmelen er vakker og vidunderlig, Himmelen er vakker og praktfull!"


7- Siste Advarsel


Alle dere som kontakter oss hver gang for å si at dere ønsker å engasjere dere i Guds verk, og når dere får denne muligheten, bruker dere list til å tilfredsstille hjertets lyster ved å be om såkalte "arbeidsutstyr" og annen hjelp av alle slag, enten dette er siste gang. Vi er ikke her for å ha det gøy. Vi er der for å jobbe for Gud, og for å gjøre det med glede. Vi får ikke betalt av noen, og vi tolererer ikke grådige hyklere som henvender seg til oss for ikke å jobbe, men for å tilfredsstille deres grådighet. Vi er ikke villige til å forderve noen til å gjøre Guds arbeid, eller til å betale noen for å gjøre Guds arbeid. Vi er klare til å akseptere i arbeidet team, alle som elsker Herren Jesus Kristus av hele sitt hjerte, som frykter Ham, og som er klar til å arbeide for Gud med iver, med glede, med selvfornektelse, og i en helt uinteressert måte. Hvis du er en av disse, kan du gjerne kontakte oss. Ellers, ikke distraher oss.


Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!

 

Invitasjon

 

Kjære brødre og søstre,

 

Hvis du har flyktet fra falske kirker og vil vite hva du skal gjøre, her er de to løsningene som er tilgjengelige for deg:

 

1- Se om det rundt deg er noen andre Guds barn som frykter Gud og ønsker å leve i henhold til Sunne Lære. Hvis du finner andre, står du fritt til å bli med dem.

 

2- Hvis du ikke finner en og ønsker å bli med oss, er våre dører åpne for deg. Det eneste vi ber deg om å gjøre er å først lese alle Læresetningene som Herren har gitt oss, og som er på vår nettside www.mcreveil.org, for å forsikre deg om at de er i samsvar med Bibelen. Hvis du finner dem i samsvar med Bibelen, og er villig til å underkaste deg Jesus Kristus, og leve i henhold til kravene i Hans ord, vil vi ønske deg velkommen med glede.

 

Den Herre Jesu nåde være med eder!

 

Kilde & Kontakt:

Nettsted: https://www.mcreveil.org
E-post: mail@mcreveil.org

Klikk her for å laste ned denne Boken i PDF