Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl. Johannes 6:27

Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren! 1. Korinter 15:58


 

Kommer Snart...

           Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er. Åpenbaringen 22:12

For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige. Hebreerne 6:10