Rekruttering til Herren
(Oppdatert 21 02 2024)


Melding til alle som ønsker velsignelser


Til alle dem som ønsker velsignelser, rekrutterer Herren en hær av oversettere for å oversette de læresetningene som finnes på Nettstedet www.mcreveil.org, til et av språkene som er oppført på nettstedet.


Målet er å gjøre all den fantastiske læren som Herren gir oss tilgjengelig for alle rundt om i verden. Så hvis du er dyktig på noen av språkene som er tilgjengelige på nettstedet, bør du vite at du kan sette dette til tjeneste for Herren. Han trenger deg til å oversette disse forskjellige læresetningene for å gjøre den tilgjengelig for mennesker av hvert folk, hver stamme, hvert løp og hvert kontinent.


Ikke nøl med å sette dine talenter i Herrens tjeneste for å spre budskapet Hans til hele verden. Og hvis du ikke kan oversette læren, men kjenner folk som kan, oppmuntre dem til å gjøre det.


Og hvis du har et talent for å lage lyd- og/eller videoversjonene av læresetningene, eller hvis du har talenter på et annet område som kan bidra til å fremme Herrens arbeid, kan du gjerne kontakte oss.


Bidraget ditt vil være velkommen. Herren trenger at du beveger arbeidet Hans fremover. Nå er det på tide å gjøre deg nyttig for Jesus Kristus din Mester og samle dine velsignelser i Himmelen. Hvis du ønsker å være en del av denne Herrens hær, ikke nøl med å kontakte oss på e-postadressen mail@mcreveil.org, og spesifisere hvilket språk du vil jobbe på.


Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!

Klikk her for å laste ned denne Boken i PDF