I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var
I begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt
Til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes 1:1-4

Velkommen til mcreveil.org


EN ADVARSEL FOR VITNESBYRDENE

BUDSKAP TIL KRISTI SOLDATER

FORUTSETNINGER FOR BIBELSTUDIER

REKRUTTERING TIL HERREN

COVID-19 VAKSINE: PROSJEKT AV ET PLANETARISK FOLKEMORD

VANNDÅP

FORMELEN FOR VANNDÅP

DÅP I DEN HELLIGE ÅND OG TALE MED TUNGER

HVORDAN TIL FORLATE LEIREN AV SATAN

Sjelen til et ulykkesoffer som kommer ut av kroppen hans


           
             
     
Klikk her for å komme til Nettsiden
     
             
     
   
   
     
   
   
             Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Salmene 119:89
Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti. Salmene 119:105

Og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. Johannes 8:32