Sjelen til et ulykkesoffer som kommer ut av kroppen hans