Advarsler

 

Denne Boken er gratis og kan på ingen måte utgjøre en kilde til handel.

 

Du står fritt til å kopiere denne Boken for din forkynnelse, eller for distribusjon, eller også for din Evangelisering på Sosiale Nettverk, forutsatt at innholdet i denne Boken ikke blir endret eller modifisert på noen måte, og forutsatt at du siterer kilden, nemlig nettstedet mcreveil.org.

 

Ve dere, satans agenter som er fylt av grådighet og som vil prøve å selge disse læresetningene og disse vitnesbyrdene!

 

Ve dere, satans sønner som liker å publisere disse læresetningene og vitnesbyrdene på sosiale nettverk mens de skjuler adressen til det www.mcreveil.org nettstedet, eller forfalsker innholdet i disse læresetningene og vitnesbyrdene!

 

Vit at du kan unnslippe menneskers rettssystem, men du vil absolutt ikke unnslippe Guds dom.

 

I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom? Matteus 23:33.

 

Vel å Merke

 

Denne Boken oppdateres jevnlig. Vi anbefaler deg å laste ned den oppdaterte versjonen fra følgende Nettsted: www.mcreveil.org.

 

FORMELEN FOR VANNDÅP
(Oppdatert 21 02 2024)


1- Innledning


I Matteus 28:18-20, Herren og Mester Jesus Kristus gir instruksjoner for Dåp i Vann til Sine Apostler i disse vilkårene: "18Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i Himmel og på jord; 19gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!"


Selv om Herrens budskap slik du nettopp har lest det ovenfor, er entydig, har satans agenter lyktes, som de vet hvordan de skal gjøre, med å skape et amalgam rundt dette emnet ved å snedig prøve å bevise at det du nettopp leste, vil heller være en lignelse som skjuler et mysterium som ikke ville bli avslørt før senere til Apostelen Peter. De hevder derfor at Jesu instruksjon i Matteus 28:19 faktisk ville ha en annen betydning enn budskapet som ble gitt. Denne forvirringen smart skapt og vedlikeholdt av disse Helvetes agenter endte opp med å skape det som nå kalles Formelen for Vanndåp, som med andre ord tilsvarer å stille følgende spørsmål: I hvis navn skal vanndåp gjøres?


2- I hvis navn skal vanndåp gjøres?


Spredning av sataniske sekter gjør Herrens arbeid svært komplisert. Ting som ikke burde være et problem i det hele tatt, er nå et problem på grunn av det destruktive arbeidet som Helvetes agenter gjør blant Guds folk. Disse slangene forurenset Jesu Kristi lære med deres gift, til det punkt hvor mange Guds Barn som er uvitende, faller i forvirring og tvil. Dette er hva som skjer med tilfelle av vann dåp, hvor konseptet av "dåpen formelen" har blitt et alvorlig problem. Apostlenes Gjerninger 20:29-30 sier: "29Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig." Dette er det vi opplever akkurat nå.


Noen fysisk demoner, dumdristig, sverget for å lykkes der deres første kolleger hadde mislyktes. De har tatt på seg ansvaret for å lykkes i å ødelegge sannheten og bevise med suksess at Guds ord er falskt, og at Gud bare er en vulgær løgner. Ettersom blasfemi er det eneste sanne motivet til disse satans sønner, forplikter de seg grundig til det. Slangene til denne siste generasjonen er mye mer målbevisste enn de som sto bak Jesus. De sverget for å nekte Johannes dåp, og å bevise at denne dåpen ikke er av Gud. For å komme dit skapte de først en lære om at Gud Faderen og den Hellige Ånd ikke ville eksistere. Og for å fylle tomrommet som ikke-eksistensen av Gud Faderen og den Hellige Ånds ikke-eksistens ville forlate, skapte de en jesus som ifølge dem ville være på samme tid, Gud Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. I denne forbindelse inviterer vi deg til å lese undervisningen med tittelen "Er Jesus Kristus Gud Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd?", hvis du ennå ikke har lest den. Du vil finne det på nettstedet www.mcreveil.org.


Denne store manipuleringen av den okkulte verden har som mål å hjelpe dem å bevise og demonstrere at Jesu befaling i Matteus 28:19 bare er en blasfemi fordi Gud Faderen i virkeligheten ikke ville eksistere, og Helligånden i virkeligheten ville heller ikke eksistere. Når uvitende mennesker faller i fellen til disse trollmennene og tror At Gud Faderen og Den Hellige Ånd ikke eksisterer, er det lettere for dem å akseptere ideen om at da Jesus ba Sine apostler om å døpe mennesker i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn for å gjøre disipler av dem, snakket Jesus ganske enkelt blasfemi og til og med satte en felle for Sine apostler. La oss analysere sammen diskursen av demoner.


3- Diskursen av demoner


Begynnelsen av utdraget fra demonenes tale: [For faktisk Bibelen erklærer: Matteus 28:19 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn." Så her ser vi Herrens befaling (en orden) til sine apostler når han stiger opp til himmelen. Men Bibelen sier også: Matteus 16:17-19 "Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." Fra dette avsnittet ser det ut til at Peter, etter å ha mottatt åpenbaringen av hvem Kristus er, hadde fått nøklene til himmelriket. Når ble disse nøklene brukt? Apostlenes Gjerninger 2:38 "Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!" Vi ser i dette avsnittet på den ene side bruken av peter av himmelriketes nøkler og på den annen side Peters lydighet til Herrens Jesu Kristi befaling med hensyn til dåpen. For Peter nøyde seg ikke med en enkel resitasjon eller repetisjon av budet fra Herren Jesus, etter å ha forstått at bak navnet på Herren Jesus Kristus ligger all fylden av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Denne forståelsen av ordet bekreftes i Herrens befaling, når Herren sier: "... i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn"."I navnet" er skrevet i singular og ikke i flertall. Denne subtiliteten i skriften var ikke en feil, men snarere indikasjonen på et felles navn for den samme personen til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd: Navnet På Herren Jesus Kristus.] Slutten av utdraget fra demonenes tale.


4- Analyse av demonenes resonnementer


Du har nettopp lest resonnementet til disse agentene til satan som tror de kan demonstrere at de kjenner Bibelen mer enn Gud, forfatteren av Bibelen. De tror de er i stand til å forklare Gud hva Gud ikke ville forstå, ifølge dem. Nå, elskede, la oss sammen undersøke dumheten i resonnementet til disse forførerne. Ifølge dem, da Herren spurte oss, Hans disipler, om å gå og gjøre disipler av alle nasjoner, døpe dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, ga Herren oss en instruksjon som ingen skulle ta risikoen for å sette ut i livet, redd for å ende opp i Helvete. Bare et minimum av sunn fornuft lar deg forstå at Jesus som, beveget av Sin store kjærlighet, kom for å dø for å frelse oss, ikke samtidig kan sette oss en så åpenbar felle. Ifølge læren om disse demonene vil alle som blir døpt i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn gå til Helvete, og alle Guds tjenere som døper mennesker i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, vil gå til Helvete.


Trenger du virkelig å være veldig intelligent for å forstå at denne doktrinen er rent satanisk? Hvordan kan det bare faktum av å sette en Jesu instruksjon i praksis være verdt Helvete for alle som gjør? Hvordan er det mulig at lydighet mot Jesus blir en dør til Helvete? Fortell meg hvordan du skal adlyde Jesus, og å døpe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, ville være synd og en synd så stor at alle som begår det, vil gå til Helvete? Du som er litt åndelig bør lett forstå at hvis Jesus Kristus vår Frelser ønsket å sende oss til Helvete for ingenting, ville Han aldri ha valgt å komme og dø for oss. Det er drevet av ønsket om å frelse oss at Jesus kom for å lide på jorden, og for å akseptere den mest ydmykende død. Disse demonene prøver å bevise for deg at dette faktisk er en komedie som Jesus spilte ved å gi inntrykk av at Han kom for å redde oss, når Han kom for å miste oss. Forstå veldig tydelig at hvis det å døpe mennesker i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn er en synd, ville dette bety at Jesus ville ha satt en felle for oss, for å ha et påskudd for å sende oss til Helvete.


Ifølge disse trollmennene må enhver dåp gjøres i Jesu navn, fordi Peter, etter å ha mottatt en nøkkel som inneholder hemmeligheter som Jesus Selv ikke hadde, ville være den eneste som hadde dåpens mysterium. Et mysterium som verken døperen Johannes eller Jesus Kristus kjente. Halleluja! Disse demonene for å bevise for deg at de ikke forstår noe av Guds ord, tillater seg å hevde at Paulus døpte disiplene igjen i Apostlenes Gjerninger 19 fordi den første dåpen som disse disiplene hadde tatt var dåpen til Johannes, som ifølge disse demonene er en falsk dåp, fordi den ikke ble gjort i Jesu navn. Hva en aberrasjon! Ifølge dem ville Paulus ha kansellert Johannes dåp, for å gi disse disiplene den sanne dåpen, den som er i Jesu navn.


Nå, elskede, la meg blottlegge idiotien i læren om disse demonene. La meg vise deg at ingen agent for Helvete vil være i stand til å ødelegge Guds ord. La oss anta at de har rett, og se hvor langt læren om disse demonene vil ta oss:


5- Konsekvensene av demoners resonnement


I følge disse demonernes ræsonnement ville Jesus ha gitt Peter nøklene til himmelriket, og disse nøklene ville ha åpnet kammeret der det var skjult mysteriet med formelen om vann dåp. Hvis dette var sant, elskede brødre, ville det bety at inntil Peter hadde utnyttet nøklene sine til å få tilgang til det berømte mysteriet om dåpsformelen, hadde ingen dåp blitt gjort med riktig formel, det betyr at ingen dåp var god, da:


1- Alle dåp gjort før Peter oppdager den mystiske formelen, er ugyldige.


2- Døperen Johannes kastet derfor bort all sin tid, fordi ingen av dåpene han utførte er gyldige.


3- Døperen Johannes ville derfor ikke være av Gud siden hans tjeneste ikke ville være av Gud.


4- Gud som sa at han sendte døperen Johannes ville være en løgner, siden Han ikke ville ha sendt ham.


5- Jesus Kristus, som vitner om døperen Johannes, ville bare være en løgner, og en forfører, som oppfordrer folk på en utspekulert måte å ta Johannes dåp, som angivelig er en falsk dåp.


6- Jesus Kristus ville ikke være noe annet enn en komiker fordi han tillot seg foran alle å ta dåpen til Johannes som ville være en falsk dåp. Ved å gjøre det, setter Han en stor felle for alle oss som er kalt til å følge i Hans fotspor.


6- Undersøkelse av noen bibelske passasjer


Johannes 3:22 forteller oss: "Derefter kom Jesus og hans disipler til Judea, og han blev der sammen med dem og døpte."


Som du selv ser, hadde Jesus ennå ikke gitt nøklene til Peter på den tiden. Den berømte og mystiske formelen for dåp ble derfor ennå ikke oppdaget. Her er Jesus som døper uten den mystiske formelen til disse demonene. Spørsmål: Hva vil skje med alle disse dåpen som Jesus gjorde før Peters oppdagelse av formelen? Svar: I følge doktrinen til disse demonene vil Paulus gjøre alle disse dåpen igjen.


Johannes 4:1-2 "1Da nu Herren fikk vite at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes 2- dog var det ikke Jesus selv som døpte, men hans disipler."


Som du selv ser, hadde Jesus ennå ikke gitt nøklene til Peter på den tiden. Den berømte og mystiske formelen for dåp ble derfor ennå ikke oppdaget. Her er disiplene, inkludert Peter, som døper uten den mystiske formelen til disse demonene. Spørsmål: Hva skjer med alle disse dåpene som Peter og de andre disiplene gjorde før Pierre oppdaget formelen? Svar: Ifølge læren om disse demonene vil Paulus ta dem alle tilbake.


Spørsmål: Mens Vi venter På At Paulus skal møte alle disse disiplene for å døpe dem igjen, hva blir det av dem som vil ha ulykken med å dø i mellomtiden? Svar: Ifølge denne sataniske læren vil de alle gå til Helvete for å bekrefte at Jesus har kommet for å sette dem en felle for å sende dem til Helvete.


Matteus 3:13-15 "13Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. 14Men han nektet ham det og sa: Jeg trenger til å bli døpt av dig, og du kommer til mig? 15Men Jesus svarte og sa til ham: La det nu skje! for således sømmer det sig for oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje."


Her er Jesus som frivillig går til Johannes for å ta en falsk dåp, siden ifølge læren om disse demonene er Johannes dåp falsk. Spørsmål: Hvordan kan Jesus Kristus være så uvitende at han velger å bli døpt av noen hvis dåp ville være falsk? Svar: Han hadde ennå ikke møtt Paulus, som skulle lære Ham sann dåp, i henhold til læren om disse demonene.


Spørsmål: Nå da Jesus er blitt døpt med Johannes dåp som er en falsk dåp, hva skal Han gjøre? Svar: I henhold til læren om disse demonene, den dagen Paulus vil møte Ham, vil Paulus lære Ham den sanne dåp, og så vil Paulus døpe Ham igjen. Hallelujah!


Apostelen Peter og alle de andre Apostlene ble alle døpt før Peter oppdaget den mystiske formelen av dåpen. Spørsmål: Hva vil bli av Peters dåp og de andre Apostlene? Svar: I følge læren om disse demonene vil alle Apostlene gå til Paulus slik at han skal døpe dem igjen.


7- Andre konsekvenser av demoners resonnement


Ifølge demonene døpte Paulus disiplene på nytt i Apostlenes Gjerninger 19 fordi disse disiplene hadde blitt døpt med Johannes' dåp, noe som ifølge de samme demonene bekrefter at Johannes' dåp ikke er av Gud, dette er grunnen til at Paulus annullerte denne dåpen. Hvis dette var sant, ville alle de som ble døpt i henhold til Johannes dåp, være forpliktet til, for å bli frelst, å bli døpt igjen av Paulus eller av noen andre, med den eneste sanne formelen for dåp som Peter oppdaget ved hjelp av sine magiske nøkler. Av dem som ble døpt i henhold til Johannes' dåp, er det Jesus Selv, det er Apostelen Peter, det er alle de andre Apostlene, det er tusenvis av disipler, menn og kvinner, som Johannes, Jesus og disiplene døpte. Spørsmål: Alle disse menneskene, hva skal de gjøre? Svar: I følge læren om disse demonene vil de alle bli tvunget til å bli døpt igjen, enten Av Paulus, eller av noen som ville tro det samme som Paulus, at Johannes dåp ikke er av Gud.


Fra Matteus til Åpenbaringen er det ikke noe vers som sier at Apostlene ble døpt igjen. Hvis de ikke ble døpt på nytt, betyr det at de alle forble med Johannes-dåpen, som ifølge demonene er en falsk dåp. Spørsmål: Hvor er alle disse Apostlene nå? Svar: I Helvete selvfølgelig. Hvordan kan det være noe annet, siden de ikke ble døpt på nytt med den sanne formelen, ifølge læren om disse demonene?


Fra Matteus til Åpenbaringen er det ikke noe vers som sier at disiplene som mottok Johannes dåp, ble døpt igjen. Hvis de ikke ble døpt på nytt, betyr det at de alle forble med Johannes-dåpen, som ifølge demonene er en falsk dåp. Spørsmål: Hvor er alle disse disiplene nå? Svar: I Helvete selvfølgelig. Hvordan kan de gå til Himmelen med en falsk dåp i henhold til disse demonene?


Fra Matteus til Åpenbaringen er det ikke noe vers som sier at Jesus ble døpt igjen etter at Han var blitt døpt av Johannes. Hvis Han ikke gjenopptok Sin dåp, betyr det at Han valgte å gjøre opprør mot Gud ved å godkjenne Johannes' falske dåp. Spørsmål: Hvor ville Jesus være nå? Svar: Ifølge læren om demoner ville Han være i Helvete, fordi ingen kan gjøre opprør mot Gud og komme til Himmelen. Du forstår nå hvorfor disse demonene sier at Jesus Kristus ikke er ved Faders høyre hånd. Det er fordi ifølge disse demonene er Jesus Kristus i Helvete.


Ifølge læren om demoner måtte alle disiplene som ble døpt av Johannes alle bli døpt igjen, for å bli frelst, for de som fortsatt var i live da Peter oppdaget den mystiske formelen. Og for alle de som var så uheldige å dø før Peter brukte nøklene sine, så vel som de som nektet å bli døpt igjen, er Helvete garantert.


I følge læren om demoner er Jesus verken Gud, Kristus eller Mesteren. Han er bare en enkel uvitende. Han tillot seg å døpe og la Sine disipler døpe tusener, uten den eneste sanne autoriserte formelen for dåp. I tillegg til dette har Han Selv blitt døpt fra en dåp som ikke er av Gud.


Matteus 3:16-17 "16Men da Jesus var døpt, steg han straks op av vannet, og se, himmelen åpnet sig for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. 17Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag."


Her er Jesus i vannet og tar en falsk dåp. I mellomtiden åpner himmelen; den Hellige Ånd kommer ned på Jesus i form av en due for å godkjenne Sin falske dåp; Gud Faderen taler fra himlene, og godkjenner Sin elskede Sønn av det han har tatt en falsk dåp. Spørsmål: Hvordan kan Gud Faderen, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd alle ta feil på denne måten om døperen Johannes? Hvordan kunne de alle tro at Johannes' dåp var en sann dåp, så mye at de alle godkjente den sammen? Svar: Ingen av dem hadde ennå møtt Paulus, for å få Paulus til å undervise dem sann dåp, ifølge læren om disse demonene.


8- Disse demonene contest guds autoritet


De andre demonene som sto bak Jesus hadde allerede dette oppdraget å vende folk bort fra Johannes 'dåp, ved å demonstrere at Johannes' dåp ikke var av Gud. Men frykt for å bli stoned av mengden, hadde de ikke våget. De foretrukket å si at de ikke visste hvor Johannes dåp kom fra. Men siden demonene i denne generasjonen er trygge og vet at de ikke kan steines, har de fritt tillatt seg å demonstrere at Johannes' dåp ikke er av Gud, en måte å fortelle deg at Johannes ikke var av Gud. Så disse demonene angriper ikke bare Gud Faderen, Jesus Kristus, Faderens Sønn og Den Hellige Ånd, de angriper til og med døperen Johannes. De bestrider hele Bibelen. Det er faktisk Guds autoritet de bestrider.


Matteus 21:24-27 "24Jesus svarte og sa til dem:... 25Johannes' dåp, hvorfra var den? fra himmelen eller fra mennesker? Da tenkte de ved sig selv og sa: Sier vi: Fra himmelen, da sier han til oss: Hvorfor trodde I ham da ikke? 26Men sier vi: Fra mennesker, da frykter vi for folket; for alle holder Johannes for en profet. 27De svarte da Jesus og sa: Vi vet det ikke..."


Dette spørsmålet som Herren Jesus adressert til disse agentene av satan i Matteus 21:25 avslører til deg noe veldig viktig. Herren visste at en av oppdragene til disse demonene var å ødelegge og fullstendig opphever døperen Johannes' tjenestegjerning. Ved å stille dem dette spørsmålet, viste Herren for dem at Han kjente deres misjon svært godt. Og disse demonene var forvirret over å vite At Herren kontrollerte dem. Jesus hadde gjort dem forlegne, og de ble fylt av forvirring.


Vit derfor elskede, at tjenesten til de demonene som hevder at dåpen i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn er falsk, ikke er en ny tjeneste. Denne misjonen hadde begynt siden Johannes hadde begynt sin tjenestegjerning. Dagens demoner fullfører ganske enkelt oppdraget som deres kolleger begynte i døperen Johannes og Jesu dager, men som endte i fiasko på den tiden. Dagens demoner er overbevist om at de vil fullføre dette oppdraget. Disse demonene sier til seg selv at Jesus ikke lenger er fysisk på jorden og at Han ikke lenger kan lukke munnen deres. Det de ikke vet er at selv om Jesus ikke lenger er fysisk på jorden for å lukke munnen deres, har Han betrodd denne oppgaven til Sine tjenere at vi er. Vi vil lukke munnen på disse Helvetes agenter, og vi vil gjøre det like vellykket som Mesteren Selv.


Disse demonene anser at Herren har gjort vanndåp til et så stort mysterium at en spesiell nøkkel er nødvendig for å få tilgang til den. Og denne berømte nøkkelen, det er bare Peter som ville ha mottatt den. Jesus ville derfor være der, ifølge disse demonene, og gi Peter en nøkkel hvis innhold Jesus Selv ikke kjenner. Ifølge tolkningen av disse slangene, kjente Jesus Selv ikke læren om vanndåp. Hvis Jesus kjente læren om vanndåp, ville Han aldri gått til å bli døpt av Johannes, siden Johannes 'dåp ifølge dem ikke er fra Gud. Nå som disse demonene prøver å vise oss at døperen Johannes ikke var av Gud fordi hans tjeneste ikke var av Gud, la oss se hva Bibelen sier om døperen Johannes.


9- Hva Bibelen sier om døperen Johannes


Gud sier om døperen Johannes at han er Hans sendebud: Markus 1:2 "Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei."


Jesus sier om døperen Johannes at han er en profet, og enda mer enn en profet: Matteus 11:7-9 "7Da nu disse gikk bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hvorfor var det I gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for vinden? 8Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se et menneske klædd i fine klær? Se, de som går i fine klær, er i kongenes hus. 9Eller hvorfor var det I gikk der ut? for å se en profet? Ja, jeg sier eder, endog mere enn en profet."


Gud kunngjør at døperen Johannes vil bli fylt med den Hellige Ånd like fra mors liv: Lukas 1:13-17 "13Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! din bønn er hørt, og din hustru Elisabet skal føde dig en sønn, og du skal kalle ham Johannes; 14og han skal bli dig til glede og fryd, og mange skal glede sig over hans fødsel. 15For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den Hellige Ånd like fra mors liv; 16og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud, 17og han skal gå i forveien for ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å berede Herren et velskikket folk."


Døperen Johannes er den som hadde til oppgave å forkynne omvendelsens dåp for syndens forlatelse: Lukas 3:2-3 "2Mens Annas og Kaifas var yppersteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarias' sønn, i ørkenen; 3og han kom rundt i hele landet om Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse."


Jesus irettesetter folk for ikke å ha trodd på døperen Johannes: Matteus 21:32 "For Johannes kom til eder på rettferdighets vei, og I trodde ham ikke, men tolderne og skjøgene trodde ham; men I, enda I så det, angret I det ikke siden, så I trodde ham."


10- Disse demoner demonstrere at Bibelen er falsk


Hvis det er i veien for rettferdighet at Johannes forkynte omvendelsens dåp til hele Israels folk, så å utfordre sin dåp ville være den samme som å fornekte den som sendte ham, det vil si Gud Selv. Det er faktisk den unconfessed hensikten med disse demonene. De svor å fornekte Gud. Med det du nettopp har lest, tror du at hvis Bibelen er sann, kan Johannes ' dåp være falsk til det punktet hvor Paulus finner seg i å døpe igjen de som tok denne dåpen? Demonene demonstrerer derfor for deg at Bibelen er falsk; fordi for at Johannes dåp skal være falsk, må Bibelen selv være falsk. Disse demonene hevder at vi ikke skulle døpe folk i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De forteller deg at Apostlene og alle disiplene døpte folk i Jesu navn, og siterer deg alle de følgende versene:


Apostlenes Gjerninger 2:38 "Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!"


Apostlenes Gjerninger 10:48 "Og han bød at de skulde døpes i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der nogen dager."


En liten avklaring angående Apostlenes Gjerninger 10:48. Mens det i noen versjoner av Bibelen står at Peter befalte at disse menneskene skulle døpes i Herrens navn, sies det i andre versjoner at Peter befalte at disse menneskene skulle døpes i Jesu Kristi navn. Dette i virkeligheten er ikke noe problem, siden for Apostelen Peter som fryktet Gud, var det bare én sann Herre, Jesus Kristus. Dette viser at Peter når som helst følte seg fri til å tale enten om Herren eller Jesus Kristus, vel vitende om at han sier det samme, eller at han peker på den samme personen.


Apostlenes Gjerninger 19:5 "Da de hørte dette, lot de sig døpe til den Herre Jesu navn."


Nå som du nettopp har lest disse passasjene på nytt, vis meg hvor formelen de brukte i vannet er nevnt. Fortell meg hvor du ser en enkelt Apostel eller disippel i vannet uttale noen formel. Når Apostlene og disiplene er i vannet, vis meg ett sted der formelen de brukte er nevnt.


Jeg vil minne deg på at det å gjøre noe i Jesu navn ikke er en formel. Alt vi gjør for Guds herlighet, det er i Jesu navn at vi gjør det. Når vi kommer nærmere Gud, er det i Jesu navn. Når vi gjør Guds verk, er det i Jesu navn. Når vi priser Gud, er det i Jesu navn. Alt vi gjør som Guds tjenere eller som Guds barn, det er i Jesu navn at vi gjør det. Som ikke gjør navnet på Jesus noen formel. Kolosserne 3:17 sier: "Og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!"


Hvis uttrykkene som ble brukt av Apostlene i Apostlenes Gjerninger var formler, ville vi ende opp med flere forskjellige formler for dåp, siden flere uttrykk ble nevnt. Eksempel: I Apostlenes Gjerninger 2:38 spurte Peter at folk blir døpt i Jesu Kristi navn, derav den første formelen. I Apostlenes Gjerninger 10:48 ifølge noen versjoner, ordinerte den samme Peter, at folk ble døpt i Herrens navn, derav den andre formelen. I Apostlenes Gjerninger 19:5 døper Paulus mennesker i Herrens Jesu navn, derav den tredje formelen. Så du ender opp med to eller tre formler, avhengig av din versjon.


Uansett, du ender opp med minst to formler, uansett hvilken versjon av Bibelen du bruker. Så hva formelen er sant? Hvem fikk til slutt de virkelige nøklene, siden vi ender opp med flere forskjellige formler? Peter, den samme som ville ha mottatt nøklene som avslørte for ham den eneste sanne formelen, bruker på to forskjellige steder, to forskjellige formler. Ville ikke Peter være en svimmel mann? Hadde han virkelig fått sin berømte mystiske formel gjennom nøklene sine? Hvorfor skulle Peter da risikere å endre formelen avhengig av hvor han befinner seg?


Kanskje demoner vil bli fristet til å fortelle deg at "i navnet av Jesus Kristus" og "i Herrens navn" betyr det samme. Det er ikke sant. For de som er av Gud og som frykter Gud som Apostelen Peter, disse to uttrykk som betyr det samme. Men i følge resonnementet til agentene til satan, er det ikke den samme tingen. La meg bevise det for deg. Hvis man ønsker å snakke strengt i form av Formelen, disse forskjellige formler er ikke alle det samme. "I navnet av Jesus Kristus" er forskjellig fra "i navnet av Herren", og forskjellig fra "i navnet til Herren Jesus".


I Jesu kristi navn betyr det i jesu kristi navn, en Jesus Kristus som kanskje ikke er Herre, siden det er flere Jesus Kristus. Satans agenter har i mørkets verden sin jesus kristus, som er forskjellig fra vår. I Herren Jesu navn handler det egentlig om Herren Jesus. I Herrens navn kan det være hvilken som helst Herre, uten nødvendigvis å være Jesus. Hvis vi derfor må forbli strengt på forestillingen om formelen, betyr dette at disse formlene er forskjellige, og der vil du forstå at Apostlene selv brukte flere formler, og at Peter selv, selv om han var den som ville ha mottatt nøklene til den mystiske formelen, ville ha brutt instruksjonene og hemmelighetene til denne mystiske åpenbaringen, og ville ha brukt flere formler.


Og hvis disse demonene ønsker å ha rett i å hevde at "i Jesu Kristi navn" (Apostlenes gjerninger 2:38) er lik "i Herrens navn" (Apostlenes gjerninger 10:48), og lik "i Herren Jesu navn" (Apostlenes gjerninger 19:5), vil de bli tvunget til å innrømme at i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn (Matteus 28:19-20), i Jesu Kristi navn, i Herrens navn og i Herren Jesu navn, er nøyaktig det samme. Dette er hva de hevder uten å innse det, når de sier at Peter hadde "forstått at bak Herren Jesu Kristi navn ligger hele fylden av Faderen til Sønnen og Den Hellige Ånd". De bekrefter på denne måten at Herren Jesu Kristi navn og Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn er det samme. Men siden de ikke har noen intelligens, tror de at det er forskjeller.


11- Demoner har kunsten å vri betydningen av Guds ord


Demoner har virkelig kunsten å vri betydningen av Guds ord. Se på hvor lett de presenterer deg det motsatte av det som er skrevet, det motsatte av hva du leser, og de gir deg inntrykk av at løgnen de lærer deg er det som er skrevet. Her er et reelt eksempel på manipulasjonen som satan bruker for å forføre og lure verden.


La oss undersøke denne uttalelsen av demonene: "Vi ser i dette avsnittet på den ene side bruken av peter av himmelriketes nøkler og på den annen side Peters lydighet til Herrens Jesu Kristi befaling med hensyn til dåpen."


Ifølge læren om disse demonene, Peter åpenlyst krenket Herrens instruksjoner, og han tydelig ikke adlyde Jesus. Fordi Jesu instruksjon om å døpe i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn er tydelig nok; men ifølge demonenes lære gjorde Peter det motsatte. Men disse slangene mangler ikke frimodighet når de kaller Peters ulydighet "lydighet", så langt at de forteller deg om "Peters lydighet mot Herrens befaling." Så forstår godt, at satans agenter bare underviser det motsatte av sannheten. Konklusjon: Hvis du vil vite sannheten, ta hver gang motsatt av hva satans agenter forteller deg.


Lytt igjen til hvordan disse onde menneskene, ved list, prøver å reise Peter opp mot Jesus. La oss analysere følgende setning: "For Peter nøyde seg ikke med en enkel resitasjon eller repetisjon av budet fra Herren Jesus, etter å ha forstått at bak navnet på Herren Jesus Kristus ligger all fylden av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd."


For disse slangene var Jesus så tåpelig at Han ikke forsto at Han ikke hadde råd til å utsette voksne mennesker for enkle resitasjoner eller repetisjoner av budene, fordi det Han ba oss om å gjøre, ifølge demonene, ville være en enkel resitasjon eller repetisjonav budet.


12- Begrepet enkel repetisjonav budet ifølge demonene


La oss snakke litt om denne forestillingen om enkel resitasjon eller repetisjon av budet. Hva er Pierre' s nye formel? Elskede, la meg vise deg at satans agenter har fullstendig tilslørt intelligens, selv om de har nerve til å tro at de er intelligente. Her kjemper de instruksjonen for dåpen som Herren har overlatt oss, fordi denne instruksjonen ville være en enkel resitasjon eller repetisjon av budet. Hvis vi forlater denne enkle resitasjon av Jesus fordi vi ønsker å rette Hans feil, og begynne å døpe bare i navnet av Jesus Kristus i henhold til "formel" av Demoner, hva vil være forskjellen?


Når du er i vannet og du sier hver gang "Jeg døper deg i Jesu Kristi navn", er dette ikke en enkel resitasjon? For å snakke i form av enkel resitasjon eller repetisjon av budet, gi meg forskjellen mellom den som døper ti ganger ved å gjenta "Jeg døper deg i Jesu Kristi navn", og den som døper ti ganger ved å gjenta "Jeg døper deg i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd". Hva er mindre en resitasjon eller mindre en repetisjon mellom disse to måtene å gjøre ting på? Idiotien til disse demonene er virkelig enorm. Glem aldri at det er til oss, Guds Barn, at Gud har gitt visdom og intelligens. Demonene er blottet for det.


Peter, som visste at Jesus bare var en dåre ifølge demonene, forsto at man ikke skulle stole på det Jesus hadde sagt. Vel vitende om at Jesus, ifølge de samme demonene, var en uvitende mann som ikke visste hva Han sa, korrigerte Peter da Jesu uvitenhet ved å erstatte instruksjonen Jesus hadde gitt med en annen instruksjon.


Jeg vil også minne om at Jesu instruksjon om å gå og døpe i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn ikke bare var adressert til Peter. Denne instruksjonen var også rettet til de andre Apostlene, til de andre disiplene som hadde evnen til å døpe, og til og med til oss som er kalt i dag, til å døpe. Dette betyr at selv om Peter virkelig var en opprører, slik disse demonene ønsker å presentere ham, kan han ha endret Jesu instruksjon på sitt nivå, men ikke på nivået til alle andre, siden han ikke har den retten. Dette betyr at Hvis Peter var en opprører, ville hans opprør bare involvere ham, og endringen av formelen ville bare angå ham. Det ville ikke angår de andre Apostlene som var med ham, og det ville ikke angår oss heller.


Ifølge blasfemien til disse agentene i Helvete, har Peter råd til å gjøre opprør mot Jesus som han vil, å forakte Jesu instruksjoner som han vil, å forandre alt som han vil, under påskudd av at han har mottatt nøklene til Guds rike. Og ifølge deres tolkning, er det siden Peters bruk av nøklene i Apostlenes Gjerninger 2:38 at folk vil begynne å bli frelst, siden det er bare siden Peter at folk vil ta den sanne dåpen, med den sanne formelen. Når jeg forteller deg at folkene som solgte sin sjel til satan, er de mest idioter på jorden, tenker du noen ganger at det er en fornærmelse. Analyser dette resonnementet selv. Forstår du hva dette innebærer? Dette betyr ganske enkelt at ingen har kommet inn i Himmelen før den mystiske oppdagelsen av Peter, og at ingen vil komme inn i Himmelen uten Peters tillatelse. Herren Jesus som kom for å frelse oss, ville ha mistet Sin tid, fordi til tross for Hans offer, må hver gå gjennom den magiske formelen som Peter ville ha oppdaget gjennom bruk av den berømte nøkler, for å bli frelst. Det er opp til deg å fortelle meg om du tror at en slik ting er mulig. Så dette er resonnementet til disse satans sønner, som også tror de forstår Guds ord.


La oss merke til at Bibelen ikke nevner hvor som helst uttrykket "formel" som skal brukes til dåp. Det er demonenes sekter som underviser i den sataniske læren som Jesus samtidig er Gud Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som kommer på villspor ved å føre andre på villspor, med forestillingen om formelen for vanndåp. Dette er disse samme demonene som oppfant disse forestillinger om "guds funksjoner", "guds attributter", av "unitary gud", av "treenig gud". Dette er meningsløse termer, bygget bare for å forvirre hodet av uvitende og svake i ånden.


Bibelen viser ikke noe sted hvor disiplene i vannet ytret noen formel. Når demonene forteller deg at disiplene bare døpte I Jesu navn, be dem om å vise deg et enkelt sted hvor en disippel i vannet uttalt denne formelen. Ikke la deg forføre av demoner lenger. Hvis du fortsatt er i en av de sataniske sektene som støtter blasfemien om at Jesus Kristus er samtidig Gud Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, kom deg raskt ut derfra hvis du verdsetter din frelse. Bibelen er klar og utvetydig, som vi nettopp har demonstrert. Man trenger ikke å gå gjennom rare tolkninger for å forstå Bibelen. Bibelen er mye lettere å forstå enn du tror.


13- Apostlenes Gjerninger 18:24-28 og Apostlenes Gjerninger 19:1-7


Apostlenes Gjerninger 18:24-28 "24Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, en vel talende mann, som kom til Efesus; han var sterk i skriftene. 25Han var oplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. 26Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, tok de ham til sig og la Guds vei nøiere ut for ham. 27Da han nu vilde dra videre til Akaia, tilskyndte brødrene ham, og skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, blev han ved Guds nåde til stort gagn for de troende; 28for med kraft målbandt han jødene offentlig, idet han viste av skriftene at Jesus er Messias."


Bibelen presenterer Apollos for oss som en vel talende mann, var sterk i Skriftene. Guds ord spesifiserer at Apollos bare kjente Johannes 'dåp. Ingen steder ser du brødrene i Efesos som ber ham om å gjenoppta sin dåp. Tvert imot, de anbefaler det til brødrene til Akaia. Og når Apollos ankommer Akaia, brødrene som mottar ham ikke be ham om å ta sin dåp igjen. Dette eksemplet hjelper deg å forstå at Apostelen Paulus ikke stilte spørsmål ved disiplenes dåp i Apostlenes Gjerninger 19 fordi deres dåp var Johannes' dåp. Demonene, som har oppdraget med å vri betydningen av Guds ord, hevder at Paulus døpte disiplene igjen i Apostlenes Gjerninger 19 fordi deres dåp var Johannes' dåp, og at denne dåpen ble gjort uten den sanne formelen. Herren lukker munnen på disse demonene med dette eksempelet på Apostlenes Gjerninger 18.


La meg nå fortelle deg forskjellen mellom Apostlenes Gjerninger 18 og Apostlenes Gjerninger 19, det vil si mellom saken om Apollos og den av Efesus disipler som Paulus møtte.


Apollos, selv om han bare hadde kjent Johannes' dåp, det vil si, selv om han ennå ikke hadde kjent den Hellige Ånds dåp, var en disippel som var bevandret i Skriftene. Han kjente og forsto Guds ord, til det punktet å kunngjøre og lære nøyaktig hva som angår Jesus. Derimot hadde disiplene i Efesus som Paulus møtte, også bare kjent Johannes' dåp, det vil si at de, i likhet med Apollos, ennå ikke hadde kjent Den Hellige Ånds dåp. Men i motsetning til Apollos, visste de ingenting om Guds ord, til et poeng av ikke engang å kjenne eksistensen av Den Hellige Ånd. Denne grad av uvitenhet hos disse disiplene beviste at deres dåp ikke hadde blitt gjort under gode forhold. En sann Jesu Kristi disippel, døpt under gode forhold, kan ikke ignorere Den Hellige Ånds eksistens. Denne lille demonstrasjonen lukker helt munnen til trollmennene, og demonterer definitivt løgnen deres.


Apostlenes Gjerninger 19:1-7 "Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, efterat han hadde vandret igjennem de øvre landskaper. 2Der fant han nogen disipler og sa til dem: Fikk I den Hellige Ånd da I kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt om den Hellige Ånd er kommet. 3Han sa da: Hvad dåp blev I da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp. 4Da sa Paulus: Johannes, han døpte med omvendelses dåp, idet han sa til folket at de skulde tro på den som kom efter ham, det er på Jesus. 5Da de hørte dette, lot de sig døpe til den Herre Jesu navn, 6og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. 7Disse menn var i alt omkring tolv."


14- I mitt navn


Da Jesus ønsket at en handling skulle utføres i Hans navn, eller noen anbefaling som skulle gjøres i Hans navn, tok Han ikke omveier for å si det. Herren har aldri hatt noe problem med å befale at noe skal gjøres i Hans navn. Dette er hva versene nedenfor forteller deg:


Matteus 18:5 "Og den som tar imot ett sådant barn for mitt navns skyld, tar imot mig."


Matteus 18:20 "For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem."


Markus 9:37 "Den som tar imot et sådant lite barn for mitt navns skyld, han tar imot mig, og den som tar imot mig, han tar ikke imot mig, men imot ham som sendte mig."


Markus 9:39 "Men Jesus sa: Forbyd ham det ikke! for ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn, vil snart efter kunne tale ille om mig."


Markus 9:41 "For den som gir eder et beger vann å drikke i mitt navn, fordi I hører Kristus til, sannelig sier jeg eder: han skal ikke miste sin lønn."


Markus 16:17 "Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger."


Lukas 9:48 "Og sa til dem: Den som tar imot dette lille barn for mitt navns skyld, tar imot mig, og den som tar imot mig, tar imot ham som sendte mig; for den som er den minste iblandt eder alle, han er stor."


Lukas 21:8 "Og han sa: Se til at I ikke føres vill! for mange skal komme i mitt navn og si: Det er mig, og: Tiden er nær. Gå ikke efter dem!"


Johannes 14:13 "Og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen."


Johannes 14:14 "Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det."


Johannes 14:26 "Men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder."


Johannes 15:16 "I har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, forat Faderen skal gi eder alt det I beder ham om i mitt navn."


Johannes 16:23 "Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn."


Johannes 16:24 "Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!"


Johannes 16:26 "På den dag skal I bede i mitt navn, og jeg sier eder ikke at jeg skal bede Faderen for eder."


Hvis Herren kunne føle seg så komfortabel med å be disiplene Sine om å gjøre dette eller det andre i Hans navn, hvorfor, når det gjelder vanndåp, må han gå gjennom innuendo for å gi dem instruksjoner? Hva ville Jesus tape for å si til Sine disipler: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem i mitt navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!" Hvorfor skulle Han være redd eller skamme seg for å be disiplene Sine døpe i Hans navn? Ville Han plutselig ha vært redd for at Hans Far ville beskylde ham for å gi seg selv for stor betydning? Du forstår derfor, elskede, at det ikke tar mye kunnskap for å forvirre den store manipulasjon av agentene i Helvete.


15- Andre oppløftende passasjer


Apostlenes Gjerninger 1:1-22 "1Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, 2inntil den dag da han blev optatt, efterat han ved den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt sig, 3dem som han også fremstilte sig for levende med mange beviser efterat han hadde lidt, idet han i firti dager viste sig for dem og talte om det som hører til Guds rike. 4Og da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulde vike fra Jerusalem, men bie på det som Faderen hadde lovt, som I, sa han, har hørt om av mig; 5for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter. 6Da de nu var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel? 7Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; 8men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. 9Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. 10Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, 11og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen. 12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. 13Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus' sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn; 14alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. 15Og i disse dager stod Peter op midt iblandt brødrene der var samlet en flokk på omkring et hundre og tyve og han sa: 16Brødre! Det skriftord måtte opfylles som den Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, som blev veiviser for dem som grep Jesus; 17han var jo regnet blandt oss og fikk del i denne tjeneste. 18Han kjøpte sig nu en aker for lønnen for sin ugjerning, og han styrtet ned og brast itu, og alle hans innvoller veltet ut, 19og det blev vitterlig for alle dem som bor i Jerusalem, så at hin aker på deres eget mål fikk navnet Hakeldama, det er blodaker. 20For det er skrevet i Salmenes bok: Hans bolig bli øde, og ingen bo der, og: La en annen få hans embede! 21Derfor bør en av de menn som vandret sammen med oss i all den tid den Herre Jesus gikk inn og ut hos oss, 22like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han blev optatt fra oss en av disse bør sammen med oss bli vidne om hans opstandelse."


Denne passasjen alene gjør slutt på kontroversen rundt det som kalles "Formelen For Vanndåp". Vers 5 bekrefter at det bare er to typer dåp: Vanndåp og Den Hellige Ånds dåp, og at det bare er to forfattere av disse to dåpene: Johannes som forfatter av vanndåp, og Jesus som forfatter av Den Hellige Ånds dåp, Gud Faderen er selvfølgelig Forfatter av alt. Når vi forstår at Johannes er den eneste forfatteren av vanndåpen, blir det lettere for oss å forstå hvorfor vanndåpen fortsatt kalles Johannes' dåp.


I vers 5 sier Jesus: For Johannes døpte vel med vann, ...dermed erkjenner han som den eneste gyldige dåpen, Johannes 'dåp. I vers 22 sier Peter: Siden Johannes 'dåp... Peter anerkjenner også johannesdåpen som den eneste gyldige dåpen. Herren anerkjenner at det var Johannes som innstiftet vanndåp, og Hans apostel Peter, som demonene anklager for å ha mottatt en nøkkel som åpenbarer for ham den såkalte sanne formelen, anerkjenner Johannes' dåp som den eneste sanne dåpen. Likevel ventet ikke Johannes på at Peters berømte formel skulle begynne vanndåpen.


Johannes 1:33 "Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd."


Dette avsnittet viser oss at Gud Faderen bare anerkjenner to dåp: Vanndåp og Den Hellige Ånds dåp. Og Gud Faderen har bare utnevnt to forfattere av disse to dåpene: Johannes som forfatter av vanndåp, og Jesus som forfatter for dåpen av Den Hellige Ånd.


Lukas 7:29-30 "29Og alt folket som hørte ham, og tolderne, de gav Gud rett og lot sig døpe med Johannes' dåp; 30men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for sig og lot sig ikke døpe av ham."


Ifølge Jesus, er det de som avviser Johannes' dåp som vil gå til Helvete, for de avviser Guds vilje for seg selv. Men ifølge agenter i Helvete, er det de som er døpt med Johannes dåp, som vil gå til Helvete, for å ha akseptert en dåp ikke gjort i henhold til en formel som ikke eksisterte i Johannes tid, og som ville ha blitt oppdaget av Peter lenge etter døperen Johannes, og etter Jesus. Det er opp til deg å utpeke hvem mellom Jesus Kristus og satans agenter som har rett. Hvis du tror at Jesus Kristus har rett, omvend deg raskt og kom ut av alle sekter av demoner som sier at dåpen i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn er falsk. Og hvis du tror at det er djevelens sønner som har rett, bli i deres sekter og fortsett blasfemien din.


Apostlenes Gjerninger 13:24 "Efterat Johannes forut for hans fremtreden hadde forkynt omvendelses dåp for hele Israels folk."


Vi har nettopp lest at før Jesu komme hadde Johannes forkynt omvendelsens dåp for hele Israels folk. Hvis derfor Johannes dåp er falsk, ville det bety at det Bibelen her kaller omvendelsens dåp, snarere er fordømmelsens dåp. I følge satans agenter er det faktisk en falsk dåp, en dåp med fordømmelse og død, som Johannes hadde forkynt for hele Israels folk før Jesu komme. Døperen Johannes som ble sendt av Gud Faderen for å berede Veien for verdens Frelser, ville derfor ha hatt oppdraget med å lede hele Israels folk til Helvete før Jesu komme, ifølge læren om demoner. Ikke bli overrasket over dette. Demoner er på et oppdrag for å bekjempe Gud, og blasfemi er et av deres våpen.


Johannes 1:19-36 "19Og dette er Johannes' vidnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du? 20Da bekjente han og nektet ikke; han bekjente: Jeg er ikke Messias. 21Og de spurte ham: Hvad da? Er du Elias? Han sa: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei. 22De sa da til ham: Hvem er du? så vi kan gi dem svar som har sendt oss; hvad sier du om dig selv? 23Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt. 24Og de som var utsendt, var fariseere, 25og de spurte ham: Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten? 26Johannes svarte dem: Jeg døper med vann; midt iblandt eder står den I ikke kjenner, 27han som kommer efter mig, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse. 28Dette skjedde i Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte. 29Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd! 30Det er ham om hvem jeg sa: Efter mig kommer en mann som er kommet foran mig, fordi han var før mig. 31Og jeg kjente ham ikke; men forat han skulde åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. 32Og Johannes vidnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blev over ham.33Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd; 34og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn. 35Dagen efter stod atter Johannes og to av hans disipler der, 36og han så Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam!"


Når vi mediterer over dette avsnittet, er det klart at da Johannes døpte, brukte han ikke "formelen" "I Jesu navn" eller "I Herren Jesu navn" eller "I Jesu Kristi navn", siden Jesus i begynnelsen av Johannes tjeneste ennå ikke var åpenbart for folket som Kristus. Før han visste at Jesus var Kristus, døpte Johannes allerede. Dette bekreftes av Apostlenes Gjerninger 13:24 som vi har lest ovenfor. Selv om Den Hellige Ånd i Johannes kunne hjelpe ham til å gjenkjenne hvem Kristus var (og det gjorde den faktisk, som beskrevet i Johannes 1:29), forteller Johannes selv i vers 31 og 33 at han ennå ikke kjente Jesus som Kristus. Selv om han visste at Kristus allerede var til stede blant folket, visste Johannes selv ennå ikke hvem blant folket som var Kristus. I tillegg til Den Hellige Ånd som hadde hjulpet Johannes med å identifisere Kristus, hadde Gud Faderen også gitt Johannes det tegnet som er åpenbart i vers 33. Vi forstår at det var fra dette øyeblikket Johannes visste hvem blant folket som var Kristus, det vil si fra Jesu dåp. Likevel før jesu dåp hadde Johannes allerede døpt mange mennesker, som også vist i verset i Lukas 3:21 "Men det skjedde da alt folket lot sig døpe, og Jesus var blitt døpt ..." og kapittel 3 i Matteus.


Åpenbart hadde John ikke ennå identifisert Kristus, og kunne ikke bruke navnet Hans i noen dåpsformel. Så Johannes døpte folk uten den berømte formelen "I Jesu Kristi navn". Hvis Gud Faderen som sendte Johannes for å døpe validerte denne dåpen, så er læren om demoner (som avviser enhver dåp som ikke er gjort med en såkalt formel som Apostelen Peter ville ha oppdaget lenge etter døperen Johannes' død), ubegrunnet, som vi allerede har vist.


Johannes 8:14-18 "14Jesus svarte og sa til dem: Om jeg også vidner om mig selv, er mitt vidnesbyrd sant; for jeg vet hvorfra jeg er kommet, og hvor jeg går hen; men I vet ikke hvorfra jeg kommer, eller hvor jeg går hen. 15I dømmer efter kjødet; jeg dømmer ingen. 16Men om jeg også dømmer, da er min dom rett; for jeg er ikke alene, men jeg og Faderen, som har sendt mig; 17men også i eders lov står det skrevet at to menneskers vidnesbyrd er sant. 18Jeg er den som vidner om mig, og Faderen, som har utsendt mig, vidner om mig."


Du vil uten tvil lure på hvorfor jeg siterer dette avsnittet fra Johannes 8:14-18 i denne læren som omhandler Formelen for Vanndåp. La meg gi deg grunnen. Demonene som hevder at dåpen i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er falsk, er de samme som hevder at Gud Faderen ikke eksisterer, og at den Hellige Ånd ikke eksisterer. Dette er de samme demonene som sier at Jesus Kristus ikke har noen Far, og at Han er Hans egen Far. Det er derfor fra denne diaboliske lære som benekter Gud Faderen og den Hellige Ånd at denne blasfemien om Johannes 'dåp følger. Disse to sataniske læresetningene henger derfor sammen.


Så hvis en av disse to læresetningene er usanne, er den andre automatisk usann. I dette avsnittet fra Johannes 8:14-18 bekrefter Herren Skriftene og sier to menneskers vidnesbyrd er sant. Og Han fortsetter med å si at Hans vitnesbyrd og Hans Fars vitnesbyrd er to menneskers vitnesbyrd. Jesus Kristus, Guds Sønn, sier her ubestridelig at Hans Fader og Han er to separate personer. På dette nivået er det klart fastslått at Jesus Kristus ikke er Gud Faderen, og at Jesus Kristus er helt forskjellig fra Gud Faderen. For de som fortsatt tvilte på det, viser dette at Jesus Kristus verken er Gud Fader eller Den Hellige Ånd; Han er virkelig Guds Sønn. Denne passasjen alene er nok til å lukke munnen permanent for alle demonene som støtter denne sataniske læren. Hvis derfor demonenes lære om at Jesus Kristus Selv er Gud Faderen og Den Hellige Ånd er falsk, er også deres lære som bestrider dåpen i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn falsk.


16- Åpenbaring


Et annet element som disse trollmennene prøver å gjemme seg bak når de har blitt hjørnet, er passasjen i Matteus 11:27 som sier: "Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner Sønnen, uten Faderen, heller ikke kjenner nogen Faderen, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for." Disse onde menneskene prøver å imponere de naive ved å fortelle dem at Apostelen Peter var den eneste som kjente hemmeligheten til formelen for vanndåp, fordi det var noe skjult, som Sønnen hadde vært villig til å avsløre for ham. Elskede, selv om det virkelig var nødvendig å snakke om åpenbaring, ville det være umulig for Apostelen Peter å motta en åpenbaring om døperen Johannes' tjeneste, som døperen Johannes selv ikke visste. Jeg håper at fra dette øyeblikket vil ingen noen gang falle i fellen til disse djevelens sønner igjen.


17- Trollmenn mener de er smartere enn Jesus


Du har andre små demoner som forteller deg at du bare skal døpe i Jesu Kristi navn, fordi alle Apostlene ville ha døpt i det navnet. Be disse slangene vise deg ett sted i Bibelen der du kan høre en Apostel eller en annen disippel i vannet uttale en formel. Be dem sitere navnet på en enkelt Apostel eller en annen disippel, som er i dåpens vann og døper noen, sa: "Jeg døper deg i Jesu navn, eller i Jesu Kristi navn, eller i Herren Jesu navn". La dem gi deg navnet på disippelen som brukte denne formelen, og la dem gi deg Bibelverset som snakker om det. Hvis disse slangene gir deg et slikt vers, kan du gjerne følge dem og skrive til oss slik at vi kan omvende oss.


Andre slanger forteller deg at "I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn" er en rent katolsk og satanisk treenighet. Ved å si dette, forteller de deg faktisk at Jesus Kristus, som ba Sine disipler om å døpe i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, er en katolikk og en satanisk. Når disse slangene forveksles med verset i Matteus 28:19, sier noen at verset sier "I navnet" i entall, og andre sier at "Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd" ikke er egennavn. En måte å fortelle deg at de er smartere enn Jesus. For disse bandittene visste Jesus ingenting om syntaks, Jesu grammatikknivå var veldig lavt.


Atter andre demoner snakker med deg enten om Guds funksjoner eller om egenskapene til Gud. De som snakker om funksjoner sier at Gud er unik og forandrer seg etter hva han ønsker å gjøre. Og de forklarer at "Gud Faderen" er en funksjon, "Gud Sønnen" er en annen funksjon og "Gud den Hellige Ånd" er nok en funksjon, og alt dette representerer en og samme person som metamorfoserer etter omstendighetene.


De som snakker om egenskaper, sier at "den ene evige Gud tilkjennegir sine forskjellige egenskaper i henhold til oppgaven han utfører. Gud er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, for Gud ble vår Far gjennom Jesus Kristus, menneske, vår Herre, som bor i oss gjennom Sin Hellige Ånd som ganske enkelt er Jesus Kristus som Ånd." Dette er vederstyggeligheten som disse satans sønner støtter, og dermed gjør Gud til en løgner, og dermed erklærer Bibelen falsk.


Ikke la disse demonene distrahere deg lenger med det de kaller "guds funksjoner" eller "guds egenskaper." Bare be dem om et vers. Hvis du ikke vil at disse demonene skal kaste bort tiden din med sine resonnementer som vil irritere og skandalisere deg ved deres nedrighet, gjør dette: Bare be disse demonene om å gi deg navnet på en enkelt Apostel eller en annen disippel som, mens han var i dåpens vann og døpte en person, uttalte formelen "Jeg døper deg i Jesu navn, eller i Jesu Kristi navn, eller i Herrens Jesu navn". Be dem om å gi deg bibelverset som sier dette.


18- Et spørsmål om sunn fornuft


Hvis det fantes en formel for dåp i vann uten hvilken ingen dåp ville være gyldig, ville denne formelen naturligvis blitt brukt så snart dåpen ble innstiftet, og denne formelen ville bli åpenbart for den som introduserte vanndåpen, det vil si til døperen Johannes. Det er et spørsmål om sunn fornuft. Johannes døperen hadde vanndåpens tjeneste. Han kunne ikke fullføre sin tjeneste og dø uten å kjenne formelen for denne tjenesten, og at denne såkalte formelen for hans tjeneste ble åpenbart etter ham for dem som bare hadde som oppgave å fortsette hans tjeneste. Hvis ideen om denne berømte åpenbaringen om at Peter ville ha hatt, var sanne, ville John' s hele tjenestegjerning vært ubrukelig, siden han ville ha arbeidet fra begynnelsen til slutten, uten åpenbaringen om hva som var selve essensen i hans tjenestegjerning. Tror du en slik ting er mulig?


Husk at Johannes ble fylt av Den Hellige Ånd mens han fortsatt var i mors liv. Tror du at Herren kan sende Sin tjener Johannes, fylle ham med Den Hellige Ånd fra mors liv, betro ham et viktig oppdrag som å berede veien for Kristus, menneskehetens Frelser, men skjule for ham selve hemmeligheten bak dette oppdraget? Det er bare demoner som kan si denne typen blasfemi, og det er heldigvis bare andre demoner som kan tro på slik galskap. Ethvert sant Guds barn er bebodd av Den Hellige Ånd, og som sådan nyter et minimum av klokskap som hjelper ham til å bruke sunn fornuft når det er nødvendig.


Tjenestegjerning for Vanndåpen var hverken tjenestegjerning for Jesus, eller at av Apostlene av Jesus. Det var døperen Johannes' tjenestegjerning. Dette er grunnen til at hele folket, inkludert Jesus og Hans Apostler, ble døpt av Johannes. Og ingen av dem kan stille spørsmål ved Johannes' tjeneste, som de alle anerkjente som sann. Så ikke bli distrahert av disse demonene som prøver å vende deg bort fra Guds ord. Disse slangene er agenter fra Helvete, hvis oppgave er å forføre og avlede det maksimale av mennesker fra Guds vei, slik deres mester lucifer hadde gjort med Adam og Eva i Edens hage. Hvis du følger dem, vil du brenne med dem i Helvete.


19- Vitnesbyrd


Jeg fant meg en dag på konferanse med de menighetens eldste, det vil si disse mennene som generelt bærer titler av Apostler, Profeter, Lærer, Hyrder og Evangelister. Disse Guds tjenere tilhørte for det meste disse sataniske sektene som hevder at Jesus Kristus samtidig er Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. Mens jeg forkynte for dem læren om Vanndåp, berørte jeg dette punktet om formelen for vanndåp. Og blant bibelversene jeg leste for å hjelpe dem med å forstå læren, var dette avsnittet fra Matteus 28:18-20 som sier:"18Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!"


Så snart jeg ferdig med å lese denne passasjen, en av deltakerne, en påstått evangelist, erklærte i midten av Forsamlingen, i en høy og forståelig stemme, at han var allergisk mot dette verset 19 av Matteus 28 som jeg nettopp hadde lest, og at dette verset gjorde ham kvalm. Elskede, jeg hadde nettopp provosert uten å være klar over det, avskyen til en såkalt Guds tjener, en stor evangelist dessuten, bare ved å lese et bibelvers. Du kan forestille deg forlegenheten min foran denne scenen. Jeg måtte finne meg selv å gjøre det jeg ofte unngå å gjøre, det vil si, utsette demonene foran alle. Denne demonen selv hadde nettopp blottet seg, og jeg kunne ikke lenger dekke ham. Jeg var nødt til å avbryte læren om dåp i vannet som jeg forkynte for dem, for først å gi dem en del av læren om Klokskap, som snarere var ment for de neste dagene.


Jeg fortalte denne store evangelisten før hele Forsamlingen at han var en demon. Og mens hans andre kolleger virket forbløffet, og det var mange av dem, ba jeg dem om å være rolige og tålmodige og lytte til denne læren som jeg måtte gi dem. Jeg sa til dem at hvis det etter denne læren som jeg måtte gi dem, viste seg at dommen jeg nettopp hadde fattet om kollegaen deres var feil, skulle jeg omvende meg og stoppe seminaret. De var alle fortsatt veldig overrasket. De var allerede veldig rolige fra starten av, veldig høflige og veldig ansvarlige.


Så jeg tok meg tid til å forklare dem at jeg betraktet dem som brødre og venner, og at jeg ikke trodde jeg var noe bedre enn dem. Jeg fikk dem til å forstå at jeg ta hensyn til mitt språk når jeg er før Guds folk, og at jeg aldri tar meg selv for det jeg ikke er. Jeg fortalte dem at jeg alltid har mye respekt for Guds tjenere, selv når de er i total uvitenhet, slik tilfellet var for dem, og at jeg for dette aldri ville ta risikoen for å kalle en guds tjener en demon, bare av forakt eller for å fornærme ham. De hadde alle blitt enda roligere og mer oppmerksomme.


Jeg ga dem en del av læren om Klokskap, og lovet dem at denne læren i sin helhet var på agendaen for resten av seminaret vårt. Jeg demonstrerte for dem ved Guds ord at ingen sann Guds barn kan ha kvalme ved den enkle lesningen av et bibelsk vers. Jeg tok meg tid til å gå inn i alle detaljene som ville gjøre det mulig for dem å forstå læren om Klokskap. I løpet av timer gikk vi gjennom hele Bibelen. Da jeg var ferdig med å forkynne denne læren, var de alle lammet. Så åpenbarte jeg for dem at midt blant Guds folk er det flere demoner enn Guds barn. Jeg viste dem også at et veldig stort antall av dem som feilaktig kalles "Guds tjenere", ikke engang er av Gud i det hele tatt. Etter forklaringene jeg nettopp hadde gitt dem gjennom Bibelen, forsto de alle, og de ventet utålmodig på dagen som var planlagt for læren om Klokskap.


Jeg har anstrengt meg for å oppsummere dette vitnesbyrdet så mye som mulig, for ikke å gjøre denne læren for lang. Her, elskede, er et lite vitnesbyrd som viser deg i hvilken grad satans agenter, som du anser på grunn av din uvitenhet som Guds barn eller guds tjenere, føler deg ukomfortabel i sannheten. De mest nidkjære føler rett og slett avsky for sannheten, og føler seg kvalme i møte med sannheten. Som den demonen jeg nettopp fortalte om, er satans agenter allergisk mot sannheten. Dette er grunnen til at de er veldig nidkjære i å forkynne løgner og i å støtte falsk lære. Dette aspektet er godt forklart i læren om "Klokskap", som du finner på nettstedet www.mcreveil.org.


20- Advarsler


For å unngå å gjøre denne læren unødvendig lang, vil jeg her ikke utvikle alle advarslene som allerede er gitt i andre læresetninger, som jeg vil henvise deg til. Det du trenger å huske er at når du bare holder deg til det som er skrevet svart og hvitt i Guds ord, lukker du veldig lett munnen for alle satans agenter. For for at disse demonene skal lykkes med å vende deg bort fra Guds vei, blir disse slangene alltid tvunget til å komme ut av Guds ord.


Ikke nøl med å lese læren med tittelen "Er Jesus Kristus Gud Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd?" som jeg anbefalte til deg ovenfor. Les også forutsetningene jeg har anbefalt Guds Barn å observere når de må delta i ethvert bibelstudium, eller i enhver diskusjon eller debatt rundt Bibelen med satans agenter. Du finner denne lille teksten på nettstedet mcreveil.org. Det har tittelen "Forutsetninger for Bibelstudier".


Elskede, dette studiet vi nettopp har gjort, gir deg en ny mulighet til å identifisere noen andre demoner som lurer blant Guds folk. Jeg gir deg her et annet element av klokskap som vil hjelpe deg til å gjenkjenne noen demoner midt i Guds Barn. Men før du setter dette elementet av klokskap i praksis, må du vise stor fleksibilitet og toleranse i dommen, som vi er vant til å gjøre.


Derfor, selv om det er fastslått at ethvert sant Guds barn finner det lett å forstå Guds ting, selv om det er fastslått at ingen sanne Guds barn kan blasfemere på denne måten ved å hevde kraftig at Bibelen er falsk, antar likevel at alle de religiøse som støtter denne sataniske læren enten er i uvitenhet eller bare besatt. Gi dem denne læren som er tilstrekkelig forseggjort og tydelig nok til å åpne øynene.


De blant disse menneskene som heller var i uvitenhet, vil bli frigjort av sannheten som ble utsatt i denne læren. Og de som rett og slett var besatt, vil også bli frigjort av sannheten som er tydelig etablert i denne læren, fordi sannheten frigjør, som du vet. Johannes 8:32. Men de som, etter å ha lest all demonstrasjonen som er gjort i denne læren, velger å ikke omvende seg, og vil foretrekke å holde fast ved deres blasfemi, vil gi deg der, beviset på at de er demoner. Med andre ord, vet at enhver såkalt kristen, som etter å ha lest denne læren fortsetter å opprettholde at Johannes 'dåp er falsk, er en demon. Husk at demoner aldri omvender seg av frykt for å bli frelst."... Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer." 1. Timoteus 4:1.


Til alle de som fremdeles er i denne sataniske læren, appellerer jeg til omvendelse. Alle dere som forplanter denne doktrinen om demoner, og dere som tror på denne blasfemien, tar Herrens utstrakte hånd og omvender dere. Forlat denne sataniske doktrinen, og flykt fra veien til Helvete mens det fortsatt er tid. Kom deg ut av alle disse sataniske sektene som sier blasfemier mot Gud. Hvis du velger å gå ut av disse sataniske klubbene og bestemmer deg for å vandre i den sunde lære om Kristus, er du fri til å kontakte oss.


21- Konklusjon


Ved denne konklusjonen vil vi vise deg at vi ikke trengte all analysen vi nettopp har gjort, for å demontere læren om disse demonene, og for alltid å lukke munnen til disse Helvetes agenter som blasfemerer ved å si at Johannesdåpen er en falsk Dåp. La oss analysere følgende skriftsteder fra Matteus 3:11 og Apostlenes Gjerninger 1:5:


Matteus 3:11 "Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild."


Apostlenes Gjerninger 1:5 "For Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter."


Døperen Johannes presenterer seg selv i Matteus 3:11 som den som har Vanndåpens oppdrag, og presenterer Jesus Kristus som den som har makt til å døpe med Den Hellige Ånd. Det følger av dette verset at det bare finnes to typer dåp, nemlig Vanndåpen, med Johannes døperen som forfatter, og Dåpen i Den Hellige Ånd, med Jesus Kristus som forfatter.


Jesus Kristus presenterer seg selv i Apostlenes Gjerninger 1:5 som den som har makt til å døpe med Den Hellige Ånd, og presenterer døperen Johannes som den som er sendt for å døpe med vann. Det fremgår også av dette verset at det bare er to typer dåp, nemlig Vanndåpen med døperen Johannes som forfatter, og Den Hellige Ånds Dåp, med Jesus Kristus som forfatter.


Døperen Johannes døpte under sitt virke tusenvis av mennesker, inkludert Jesus og Hans Apostler. I henhold til læren fra demonene, var det etter døperen Johannes død og Jesu Kristi avgang at den sanne dåpens formel ble oppdaget av Peter. Disse Helvetes agenter forteller deg derfor at enhver dåp som blir gjort i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn ville være falsk, og ville føre til Helvete alle de som døper med denne "formelen", og alle de som blir døpt med denne "formelen". De forteller deg faktisk at Johannes' dåp er falsk, og at Johannes ikke ble sendt av Gud. Disse tusenvis av mennesker som Johannes døpte, inkludert Herren Jesus Kristus, Apostelen Peter og de andre Apostlene, vil alle dra til Helvete. Og bare de som har blitt døpt i henhold til formelen angivelig oppdaget etter avgang av Johannes Døper og Jesus Kristus, ville bli frelst.


Ifølge læren om demoner, Apostelen Peter selv, som ville ha mottatt nøklene avslørende for ham mysteriet med den eneste sanne formelen for dåp av vann som redder, er i Helvete. Hvorfor er Apostelen Peter også i Helvete, når det var han som mottok åpenbaringen av mysteriet om den eneste formelen som frelser? Dette fordi Peter brukte den virkelige formelen for å døpe de andre disiplene, men glemte å bli døpt igjen med denne samme nye formelen. Og som enhver dåp utført uten den ene sanne formelen snarere fører til Helvete, er Apostelen Peter som forble med sin dåp ifølge Johannes utført uten den rette formelen, i Helvete. Halleluja! Dette hjelper deg å forstå, elskede, at idiotien til satans agenter er veldig stor. Helvetes agenter er store idioter.


Husk til slutt en gang for alle at Apostel Peter aldri oppdaget en såkalt formel for dåp, at han aldri satte spørsmålstegn ved dåpen til Johannes, og at han selv ikke ble døpt på nytt for å ha blitt døpt av Johannes uten demonenes formel. Teorien om en såkalt dåp, som bare må gjøres i Jesu navn, er en rent satanisk lære, rett fra avgrunnen. Hvis du etter all demonstrasjonen vi nettopp har gjort, fortsetter å tro at læren om demoner er sann, vil du ikke ha flere unnskyldninger.


Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!

 

Invitasjon

 

Kjære brødre og søstre,

 

Hvis du har flyktet fra falske kirker og vil vite hva du skal gjøre, her er de to løsningene som er tilgjengelige for deg:

 

1- Se om det rundt deg er noen andre Guds barn som frykter Gud og ønsker å leve i henhold til Sunne Lære. Hvis du finner andre, står du fritt til å bli med dem.

 

2- Hvis du ikke finner en og ønsker å bli med oss, er våre dører åpne for deg. Det eneste vi ber deg om å gjøre er å først lese alle Læresetningene som Herren har gitt oss, og som er på vår nettside www.mcreveil.org, for å forsikre deg om at de er i samsvar med Bibelen. Hvis du finner dem i samsvar med Bibelen, og er villig til å underkaste deg Jesus Kristus, og leve i henhold til kravene i Hans ord, vil vi ønske deg velkommen med glede.

 

Den Herre Jesu nåde være med eder!

 

Kilde & Kontakt:

Nettsted: https://www.mcreveil.org
E-post: mail@mcreveil.org

Klikk her for å laste ned denne Boken i PDF