Chúa Jêsus Christ Là Ðức Chúa Trời
Chân Thật Và Là Sự Sống Ðời ÐờiChào mừng bạn đến Trang Web của chúng tôi!


Trước khi bạn cuộn xuống, hành thiền cho một vài phút về câu hỏi sau đây:Nơi bạn sẽ dành thời Vĩnh cửu của?Trong Thiên đàng?
Hoặc


Trong Dịa Ngục?Địa Ngục là có thật, và nó vĩnh cửu.


Hãy suy nghĩ về nó!
Bây giờ thư giãn! Đọc tốt! Nguyền xin ơn của Ðức Chúa Jêsus Christ ở với anh em!


Các giảng dạy có sẵn trong phiên bản PDF. Nếu bạn muốn có chúng ở định dạng sách, chỉ cần nhấp vào biểu tượng PDF và bạn có thể tải xuống chúng.


Bạn có thể tự do sử dụng các giảng dạy của Trang Web này, cho việc Truyền bá Phúc âm hóa hoặc cho các giảng dạy của bạn, với điều kiện là trang web mcreveil.org được trích dẫn làm nguồn, và lời dạy này không được sửa đổi hay thay đổi theo bất kỳ cách nào.