THÔNG ĐIỆP CHO NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA CHRIST

 

1- Giới thiệu

 

Hỡi những người anh em thân mến và những người bạn thân mến, trong những giây phút cuối cùng, khi chúng ta chỉ còn một chút thời gian để xây dựng lại bức tường, trước khi tiếng kèn vang lên, chúng ta thấy điều quan trọng là phải đưa ra lời kêu gọi cho tất cả các Chiến sĩ chân chính của Đức Chúa Trời, và cho tất cả những kẻ giả hình và kẻ dối trá, những người tự cho mình là Chiến sĩ thật của Đức Chúa Trời, để mọi người xem xét lại vị trí của mình và mọi người khẳng định rõ ràng và xác nhận sự lựa chọn của mình, theo chỉ dẫn của Chúa Jêsus trong Khải Huyền 22:10-15 "10Rồi người lại phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến. 11Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa! 12Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 13Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. 14Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! 15Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy."

 

2- Thông điệp cho những người đặt điều kiện để làm công việc của Đức Chúa Trời

 

Các bạn thân mến, những người cam kết tự cho mình làm công việc của Đức Chúa Trời và ai, để làm như vậy, hãy sử dụng xảo quyệt để yêu cầu thiết bị làm việc, hoặc tài liệu hoặc hỗ trợ tài chính cho lý do này, hoặc tiền thù lao không phải là được gọi bằng tên của nó, đây là thông điệp của Đức Chúa Trời dành cho bạn.

 

Thứ nhất: Đã đến lúc bạn cần hiểu rằng mọi người phục vụ Đức Chúa Trời đều làm điều đó vì lợi ích của mình. Bằng cách phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta đang tìm kiếm phước lành của chính chúng ta, không phải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không còn cần phước lành, Ngài đã được ban phước. Khi chúng ta làm việc cho Đức Chúa Trời, đó là vương miện mà chúng ta tìm kiếm, không phải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không còn cần vương miện, Ngài đã có chúng. Bằng cách đầu tư sức mạnh thể chất, tiền bạc và tài năng của chúng tôi để phục vụ Đức Chúa Trời, đó là kho báu của chúng tôi mà chúng tôi tích lũy, chứ không phải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không còn cần kho báu, Ngài đã có chúng.

 

Thứ hai: Bạn phải hiểu rằng làm công việc của Đức Chúa Trời là một sự hy sinh. Chính Đức Chúa Trời đã chọn hy sinh Con duy nhất của Ngài để cứu chúng ta. Chúa Jêsus Christ là con duy nhất của Đức Chúa Trời đã hy sinh chính mình cho chúng ta, để chúng ta có được hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta sau cuộc sống đau khổ trần thế này. Và mỗi đứa con đích thực của Đức Chúa Trời cũng phải hy sinh bản thân mình vì vinh quang của Chúa Jêsus Christ, và vì sự cứu rỗi của tất cả những người mà Chúa Jêsus đã chết.

 

Thứ ba: điều bắt buộc là bạn hiểu rằng bạn không làm Đức Chúa Trời bất kỳ ân bằng cách phục vụ Ngài, và rằng bạn không làm ơn cho Tôi tớ của Đức Chúa Trời bằng cách làm công việc của Đức Chúa Trời. Bạn đang làm cho mình một ân huệ lớn bằng cách phục vụ Đức Chúa Trời. Đó là một đặc ân để phục vụ Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy ngừng tống tiền Đức Chúa Trời và tôi tớ của Đức Chúa Trời khi bạn muốn làm việc của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không muốn phục vụ Đức Chúa Trời, đừng làm điều đó. Nếu bạn tin rằng bạn đang làm bất kỳ ân huệ nào cho Đức Chúa Trời hoặc Tôi tớ của Ngài bằng cách làm việc của Đức Chúa Trời, không làm điều đó nữa.

 

Tôi có một sự mặc khải quan trọng cho các em. Đó là như sau: "cho dù bạn làm việc cho Đức Chúa Trời, hoặc bạn không làm việc, công việc của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Cho dù bạn phục vụ Đức Chúa Trời, hoặc từ chối phục vụ Ngài, Dịch vụ của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Không có gì, và không có ai, có thể ngăn chặn công việc của Đức Chúa Trời." Vì vậy, ngừng tống tiền, nó là vô dụng.

 

Trước khi bạn được sinh ra, công việc của Đức Chúa Trời đã được thực hiện, và sau bạn, công việc của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Vì vậy, Đức Chúa Trời không nhất thiết cần bạn cho công việc của Ngài. Có hoặc không có bạn, công việc của anh ấy sẽ được thực hiện. Bạn chắc chắn là quan trọng đối với công việc của Đức Chúa Trời nếu bạn chọn để làm cho mình hữu ích, nhưng bạn không phải là không thể thiếu, và bạn sẽ không bao giờ. Không ai là không thể thiếu.

 

Thiền với tôi về đoạn văn này từ Ma-la-chi 1:6, 8; 13-14: "6Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu? 8Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dân nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Ðức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. 13... Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đang, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật nầy nơi tay các ngươi sao? Ðức Giê-hô-va phán vậy. 14Ðáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực, mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa! Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là Vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại."

 

Đức Chúa Trời nói gì trong đoạn này?

 

Chúa tiết lộ với bạn ở đây rằng Ngài chỉ lấy niềm vui trong các lễ vật mà chúng tôi một cái gì đó chi phí, và đó tạo thành một sự hy sinh cho chúng tôi. Khi bạn không sẵn sàng để cung cấp cho Đức Chúa Trời những gì có chi phí bạn đắt, bạn không yêu ngài. Khi bạn chỉ nhanh chóng để cung cấp cho Đức Chúa Trời những gì bạn đã bị đánh cắp, hoặc những gì bạn đã nhặt, hoặc những gì vô dụng cho bạn, bạn đang chế giễu Đức Chúa Trời. Ông không chấp nhận các dịch vụ như vậy.

 

Đức Chúa Trời để cứu chúng ta đã không gửi một con chiên yếu đuối, hoặc một con cừu bị bệnh, hoặc bất kỳ thiên thần nào, Ngài đã gửi Con trai duy nhất của Ngài, điều mà Ngài mong muốn nhất. Đây là một sự hy sinh thực sự, và đây là loại của lễ mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm cho chúng ta. Tại sao chúng ta phải dâng cho Ngài những lễ vật không có giá trị? Tại sao chúng ta đổi lại phải giả vờ với những hy sinh của Ngài mà không phải trả giá cho chúng ta? Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận họ.

 

1Sử-ký 21:24 "Vua Ða-vít nói cùng Oït-nan rằng: Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó; vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Ðức Giê-hô-va cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn chi cả." Do đó, nếu bạn muốn làm việc cho Đức Chúa Trời, bạn phải đặt trái tim mình vào đó, lòng nhiệt thành và tất cả các phương tiện của bạn. Đừng nói rằng bạn muốn làm việc cho Đức Chúa Trời, và bạn chờ đợi cho tất cả mọi thứ bạn cần phải được đưa vào xử lý của bạn. Đó là muốn dâng một con thú mù làm vật hiến tế cho Đức Chúa Trời, đó là muốn dâng cho Ngài một con thú què quặt hoặc bệnh tật, nó là muốn trình bày với Đức Chúa Trời những gì không phải của bạn, mà chi phí bạn không có gì. Mỗi đứa con đích thực của Đức Chúa Trời thậm chí nên vội vã phục vụ Đức Chúa Trời, vì đó là vinh quang được phục vụ Đức Chúa Trời.

 

Bạn tìm thấy nhiều kẻ đạo đức giả ngày nay, được gọi là con của Đức Chúa Trời, khi họ muốn mua những đôi giày đắt tiền mới để thấy, những chiếc áo mới xa hoa để làm cho mình được chú ý, điện thoại di động thời thượng, và các tiện ích khác thừa và đôi khi vô dụng, họ không bao giờ hết tiền. Nhưng bất cứ khi nào nó là cần thiết để làm công việc của Đức Chúa Trời, họ yêu cầu họ được mua, hoặc được cung cấp cho họ, những gì họ gọi là tài liệu làm việc; những người khác yêu cầu được đưa ra những gì họ gọi là một động lực nhỏ. Họ chỉ sẵn sàng để trình bày cho Ðức Giê-hô-va những gì không phải là của họ.

 

Cho bạn kẻ đạo đức giả, người giả vờ là con của Đức Chúa Trời, nhưng không thể làm gì cho Đức Chúa Trời mà không được trả tiền, hãy nhớ rằng nó không phải là ở Thiên đàng của Chúa Jêsus Christ mà bạn sẽ nhập vào với một trái tim xấu xa như vậy. Bạn đang trên đường đến Địa ngục. Dừng quyến rũ chính mình. Trái tim của bạn là đầy tham lam và ham muốn của tất cả các loại. Bạn muốn tận dụng mọi cơ hội nhỏ có sẵn cho mình, để biến nó thành cơ hội chiến thắng. Tham lam, ăn năn!

 

Khi bạn không bao giờ hết tiền để mua các mặt hàng tự phụ, khi bạn luôn có phương tiện cho những thứ quan trọng đối với bạn và bạn chỉ thiếu phương tiện khi cần thiết phải làm công việc của Đức Chúa Trời, khi bạn có mỗi khi có thời gian để làm những việc của riêng bạn và bạn chỉ hết thời gian khi cần thiết phải làm công việc của Đức Chúa Trời, bạn nằm trong số những người có trong đàn của họ một phái nam, và những người thờ phượng và hy sinh cho Chúa một nhỏ con thú. Bạn là kẻ lừa dối, kẻ trộm thực sự.

 

Chúa đã không hy sinh mình cho bạn để bạn có thể không phục vụ Ngài một cách vị tha. Nếu Đức Chúa Trời mong đợi bất kỳ tài liệu hoặc bồi thường nào từ chúng tôi trước khi hy sinh Con trai duy nhất của Ngài cho chúng tôi, thì Ngài sẽ không bao giờ làm điều đó. Và nếu Con Đức Chúa Trời mong đợi bất kỳ tài liệu hay bất kỳ động lực nhỏ nào từ chúng ta trước khi đến chết cho chúng ta, thì Ngài sẽ không bao giờ đến. Đây là tình yêu đích thực. Bạn không thể giả vờ yêu Đức Chúa Trời bằng cách không thể làm bất cứ điều gì cho Ngài mà không được trả tiền, hoặc bị cầu xin.

 

Phần kết luận: Nếu bạn muốn được trả tiền để làm công việc của Đức Chúa Trời, không làm điều đó. Nếu bạn muốn được cung cấp các tài liệu làm việc và động lực nhỏ cho bạn để làm công việc của Đức Chúa Trời, không làm điều đó. Nếu bạn muốn được cầu xin làm công việc của Đức Chúa Trời, đừng làm điều đó. Với bạn hoặc không có bạn, công việc của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Tôi sẽ không hối lộ bất kỳ người đàn ông nào để làm công việc của Đức Chúa Trời. Ngày mà sẽ không còn người đàn ông làm công việc của Đức Chúa Trời, Chúa thậm chí sẽ nâng đá để làm việc đó.

 

3- Thông điệp cho những người phá hoại công việc của Đức Chúa Trời

 

Bạn cũng có cái gọi là con cái của Đức Chúa Trời, người chấp nhận làm công việc của Đức Chúa Trời, nhưng lại tự nguyện chọn cách phá hoại công việc của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là những người này chọn một cách tự nguyện, hoặc thực hiện công việc một cách không hoàn chỉnh, hoặc để có ý thức và tự nguyện chèn lỗi vào công việc của Đức Chúa Trời, hoặc để thêm vào công việc những gì không tồn tại. Biết rằng lỗi này là rất nghiêm trọng. Điều này không khác gì lời báng bổ chống lại Ðức Thánh Linh. Cho dù đó là những người tự nguyện dạy dối trá cho dân Đức Chúa Trời, hay những người tự nguyện phá hoại công việc của Đức Chúa Trời, mục đích là để sẵn sàng chuyển hướng người từ Đức Chúa Trời; Mục tiêu là tự nguyện đánh lừa những người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn vì điều đó. Không bao giờ. Hãy để thông điệp này rõ ràng cho tất cả các đại lý của sa-tan chấp nhận rủi ro như vậy. Địa ngục của bạn sẽ tỷ lệ thuận với sự tà ác của bạn.

 

4- Thông điệp cho những người không có động lực cho công việc của Đức Chúa Trời

 

Đối với các bạn của những người không có động lực cho công việc của Đức Chúa Trời, biết rằng đây là những phước lành của riêng bạn mà bạn khinh miệt. Bạn chắc chắn là Ê-sau. Phước lành không cho bạn biết bất cứ điều gì vào lúc này. Thời gian đến khi các phước lành này sẽ cho bạn biết điều gì đó, nhưng nó sẽ là quá muộn. Những phước lành mà bạn khinh thường hôm nay, bạn sẽ tìm kiếm bằng nước mắt trong những ngày sắp tới, vô ích. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không rời khỏi trái đất với bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì dường như là hạnh phúc hay niềm tự hào của bạn bây giờ, bạn sẽ rời bỏ nó trong những ngày tới có sẵn lòng hay không. Không có gì sẽ rời khỏi trái đất với bạn. Không có gì. Ngay cả khi bạn muốn điều ngược lại.

 

Hãy hành thiền trên các đoạn dưới đây:

 

Sáng-thế Ký 25:29-34 "29Một ngày kia, Gia-cốp đương nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; 30liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. 31Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. 32Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? 33Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. 34 Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế."

 

Hê-bơ-rơ 12:15-17 "15Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. 16Hãy coi chừng, trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 17Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi."

 

Hãy để tôi giải thích những người Ê-sau là. Các Ê-sau là những người chỉ nghĩ của hiện tại. Tương lai không cho họ biết bất cứ điều gì. Điều gì quan trọng với họ là hiện tại. Tất cả họ muốn là những gì họ nhìn thấy bây giờ với đôi mắt của riêng mình. Nói chuyện với họ về phước lành trong tương lai là một chút ngu ngốc. Họ không có quan tâm đến những gì họ không nhìn thấy. Khi họ được khuyến khích để làm công việc của Đức Chúa Trời nhiệt tâm, nhắc nhở họ rằng Vương miện đang chờ những người lính thực sự của Đức Chúa Trời, họ nói với mình như Ê-sau Vương miện là những gì cho? Thời gian đến khi họ sẽ khóc lóc tìm kiếm Vương miện này, nhưng sự hối cải của họ sẽ không có hiệu lực. Khi Ê-sau khinh miệt phước lành, ông chỉ nghĩ về hiện tại, ông không tưởng tượng rằng tương lai sẽ đến. Tương lai đến, nó đã trở thành một hiện nay, một khác bây giờ, nhưng một bây giờ mà đã không còn trong tầm tay của mình.

 

Giê-rê-mi 48:10 "Ðáng rủa thay là kẻ làm việc Ðức Giê-hô-va cách dối dá! Ðáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình." Bạn không chỉ phải dấn thân làm công việc của Đức Chúa Trời, bạn còn phải làm điều đó mà không bỏ bê.

 

5- Thông điệp cho những người từ chối làm công việc của Đức Chúa Trời

 

Đối với tất cả các bạn của những người từ chối làm công việc của Đức Chúa Trời, biết rằng Đức Chúa Trời tạo ra bạn để phục vụ Ngài, để làm công việc của ông. Hãy nhớ một lần và cho tất cả những gì làm công việc của Đức Chúa Trời không phải là một lựa chọn cho bạn, nhưng một nghĩa vụ. Nếu bạn muốn được cứng đầu, cảm thấy tự do, và bạn sẽ hiểu nó trong những ngày sắp tới.

 

Ma-thi-ơ 25:24-30 "24Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, 25nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. 26Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; 27vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. 28Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. 29Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. 30Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."

 

Bạn có biết tại sao Đức Chúa Trời sẽ gửi bạn xuống địa ngục vì từ chối làm công việc của Ngài không? Hãy để tôi giải thích cho bạn: Sức mạnh thể chất bạn có là Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Sức khỏe bạn có là Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Sự thông minh mà bạn có là Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Sự khôn ngoan mà bạn có là Đức Chúa Trời đã ban nó cho bạn. Và Ngài đã cho các em tất cả những điều này như là thiết bị làm việc, để phục vụ ngài. Vì vậy, nếu bạn lấy thiết bị cho công việc, và từ chối làm việc, bạn biết những gì đang chờ bạn: khóc lóc và nghiến răng trong sự đau khổ vĩnh cửu. Sự lựa chọn là của bạn.

 

6- Thông điệp cho những người làm công việc của Đức Chúa Trời với niềm vui

 

Đối với tất cả các bạn của những người yêu Chúa với tất cả trái tim của bạn, những người lo sợ Chúa, và những người làm việc cho Đức Chúa Trời với nhiệt tình, niềm vui, và trong một cách vị tha hoàn toàn, biết rằng bạn không lãng phí thời gian của bạn. Đó là phước lành của bạn mà bạn tích lũy. Bạn đang xây dựng ngôi nhà của bạn trong Vương Quốc thiên đàng. Bạn đang thu thập kho báu vĩnh cửu ở trên trời, nơi nấm ngoài da và rỉ sét không phá hủy, và nơi mà kẻ trộm không đột nhập vào và ăn cắp. Ma-thi-ơ 6:19-20. Đứng vững cho đến khi kết thúc, và bạn sẽ không hối tiếc nó.

 

Hãy hành thiền trên các đoạn dưới đây:

 

2Giăng 1:8 "Chính Các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ."

 

1Cô-rinh-tô 2:9 "Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài."

 

Chúng ta hãy ngân nga cho ca đoàn nhỏ này nói rằng: "Thiên đường thật đẹp và tuyệt vời, Thiên đường thật đẹp và tráng lệ!"

 

7- Cảnh Báo Cuối Cùng

 

Bạn của những người mỗi lần liên hệ với chúng tôi để nói rằng bạn muốn tham gia vào công việc của Đức Chúa Trời, và khi bạn được cho cơ hội này, bạn trải qua mánh khóe để thỏa mãn dục vọng của trái tim của bạn bằng cách yêu cầu cho cái gọi là vật liệu làm việc và viện trợ khác của tất cả các loại, đây là lần cuối cùng. Chúng tôi không ở đây để vui chơi. Chúng tôi đang ở đây để làm việc cho Đức Chúa Trời, và để làm điều đó với niềm vui. Chúng tôi không được trả tiền bởi bất cứ ai, và chúng tôi không thể chịu được những kẻ đạo đức giả tham lam tiếp cận chúng tôi không phải để làm việc, mà để làm dịu lòng tham của họ. Chúng tôi không sẵn sàng mua chuộc bất cứ ai để làm công việc của Đức Chúa Trời, cũng không trả tiền cho bất cứ ai để làm công việc của Đức Chúa Trời. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận vào làm việc đội tất cả những ai yêu người Chúa Jêsus Christ, với tất cả trái tim của họ, những người sợ Anh ta, và những người đã sẵn sàng để làm việc cho Đức Chúa Trời, với nhiệt tình, với niềm vui, với lòng vị tha, và trong một hoàn toàn vô tư cách. Nếu bạn là một trong những người, hãy liên hệ với chúng ta. Nếu không tránh mất tập trung chúng tôi.

 

Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta!

Bấm vào đây để tải xuống cuốn sách này ở dạng PDF