Tuyển Dụng Cho Chúa

 

Thông điệp cho tất cả những ai mong muốn các phước lành

 

Đối với tất cả những người mong muốn phước lành, Chúa đang tuyển dụng một đội quân dịch giả để dịch các giáo lý của Trang web www.mcreveil.org sang một trong những ngôn ngữ được liệt kê trên trang web.

 

Mục đích là để làm cho tất cả các giáo lý tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta, có sẵn cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Nếu bạn thành thạo một trong những ngôn ngữ có sẵn trên trang web, hãy biết rằng bạn có thể đặt điều này để phục vụ Chúa. Ngài cần bạn dịch những giáo lý này thành việc làm cho chúng có sẵn cho mọi người dân, bộ lạc, chủng tộc và lục địa.

 

Đừng ngần ngại đặt tài năng của bạn để phục vụ Chúa để truyền bá thông điệp của Ngài cho toàn thế giới. Và nếu bạn không thể dịch những lời dạy, nhưng biết những người có thể, bạn có thể khuyến khích họ làm điều đó.

 

Và nếu bạn có tài năng trong việc đọc các giáo lý trong âm thanh và / hoặc video, hoặc trong bất kỳ lĩnh vực nào khác có thể góp phần vào sự tiến bộ của công việc của Chúa, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Đóng góp của bạn sẽ được hoan nghênh. Chúa cần các anh em thúc đẩy công việc của Ngài. Đây là thời gian để làm cho mình hữu ích cho Chúa Jêsus Christ Sư phụ của bạn và tích lũy các phước lành của bạn trên Thiên Đàng. Nếu bạn muốn trở thành một phần của đội quân này của Chúa, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mail@mcreveil.org cho biết bạn muốn làm ngôn ngữ nào.

 

Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta!

Bấm vào đây để tải xuống cuốn sách này ở dạng PDF