Avertisment

 

Această Carte este gratuită și nu poate fi în niciun caz o sursă de comerț.

 

Sunteți liberi să copiați această Carte pentru predicarea dumneavoastră, sau pentru distribuire, sau de asemenea pentru Evanghelizarea dumneavoastră pe Rețelele de Socializare, cu condiția ca conținutul ei să nu fie modificat sau alterat în vreun fel, iar site-ul mcreveil.org să fie citat ca sursă.

 

Vai vouă, agenți satanici lacomi care vor încerca să comercializeze aceste învățături și mărturii!

 

Vai de voi, fiii satanei care vă place să publicați aceste învățături și mărturii pe Rețelele Sociale în timp ce ascundeți adresa site-ului www.mcreveil.org sau falsificarea conținutului lor!

 

Să știți că puteți scăpa de sistemul de justiție al oamenilor, dar cu siguranță nu veți scăpa de judecata lui Dumnezeu.

 

Şerpi, pui de năpîrci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? Matei 23:33

 

Dragi Cititori,

 

Această Carte este actualizată în mod regulat. Vă sfătuim să descărcați versiunea actualizată de pe Site-ul www.mcreveil.org.

 

Am dori să subliniem că această Invățătură a fost scrisă în limbile Engleză și Franceză. Și pentru a-l face disponibil pentru cât mai mulți oameni posibil, am folosit software de calculator pentru a-l traduce în alte limbi.

 

Dacă detectați erori în textul tradus în limba dvs., vă rugăm să nu ezitați să ne anunțați, astfel încât să le putem corecta. Și dacă doriți să-L onorați pe Dumnezeu și să avansați lucrarea lui Dumnezeu prin traducerea Învățăturilor în limba dvs., nu ezitați să ne contactați.

 

Lectură Plăcută!

 

PRECONDIȚII PENTRU STUDIILE BIBLICE

(Actualizat în 06 06 2024)

 

1- Introducere

 

Domnul, în cuvântul Său, ne avertizează împotriva a ceea ce El Însuși a ales să numească "... Zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi cari cred că evlavia este un izvor de cîştig ..." 1Timotei 6:5.

 

Deși suntem chemați să facem tot posibilul pentru a aduce Evanghelia lui Isus Hristos la oameni pentru a-i salva și, deși suntem chemați să arătăm toată răbdarea necesară pentru a-i ajuta pe toți oamenii să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, nu suntem în nici un fel chemați să discutăm cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să evităm să cădem în capcana pe care agenții lui satana ne-au pus-o, creând discuții nu pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, ci doar pentru a ne distrage atenția. De asemenea, ar trebui să evităm orice discuție care nu ne edifică din punct de vedere spiritual.

 

2- Satana capcane

 

Așa cum Domnul ne-a dezvăluit deja, atunci când agenții satanei nu reușesc să ne prindă în capcanele păcatelor pe care ni le întind, ei se străduiesc să ne întindă o altă capcană, aceea de a ne distrage atenția, astfel încât să nu ne concentrăm asupra mântuirii noastre și asupra lucrării lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să fim foarte vigilenți.

 

Acum, că știți că agenții Iadului au promis să nu accepte niciodată adevărul, și acum că știți că misiunea lor este de a face totul pentru a vă distrage atenția de la calea lui Dumnezeu, în scopul de a vă duce în Iad, există măsuri pe care trebuie să le facă ori de câte ori doriți să se angajeze în orice dezbatere sau discuție cu oamenii din jur Biblia.

 

Nu putem, din cauza agenților lui satana, să închidem ușile oamenilor care ne pun întrebări pentru a înțelege mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Dar din moment ce nu putem a priori să știm cine pune întrebări pentru a învăța și cine le pune întrebări pentru a distrage atenția, trebuie să fim deschiși, răbdători și gata să răspundem cu dragoste și blândețe tuturor celor care doresc să învețe.

 

Pentru a nu cădea în capcana agenților satanei a căror misiune este să te îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu, iată un secret pe care ți-l punem la dispoziție. Acestea sunt cele șapte condiții prealabile care trebuie impuse oamenilor înainte de fiecare dezbatere sau înainte de fiecare discuție, atunci când credeți că această dezbatere sau discuție poate da roade.

 

3- Bibliile sectelor

 

Există secte satanice care, convinse că nu vor putea să-și justifice doctrina falsă prin Sfânta Biblie, au fost forțate să-și facă propriile biblii. Acesta este cazul catolicilor, martorilor lui Iehova, mormonilor și altor câteva grupuri satanice. Catolicii au făcut ceea ce ei numesc "Biblia de la Ierusalim", și "Biblia TOB." În plus, au alte câteva manuscrise și broșuri pe care le folosesc pentru a-și păcăli adepții. Martorii lui Iehova au fabricat ceea ce ei numesc "Traducerea lumii noi". De asemenea, ei folosesc multe broșuri pentru a induce în eroare turma lor. Acesta este, de asemenea, cazul mormonilor, care au făcut ceea ce ei numesc "Cartea lui mormon".

 

Nu trebuie să accepți niciodată dezbateri sau discuții cu oameni care folosesc bibliile acestor secte. Și dacă vrei să te contrazici cu ei, cere-le să lase deoparte biblia lor falsă și să sufere din cauza folosirii Bibliei reale în timpul dezbaterii tale.

 

Am citat mai sus Biblia catolică TOB. Este important să se clarifice faptul că TOB înseamnă traducere ecumenică a Bibliei, o traducere intenționat făcute pentru a vă rugăm să toate religiile; o traducere fabricate pentru a reconcilia toate credințele posibile. Iată, așadar, adevărata prostituție a Bibliei, o prostituție rușinoasă și nerușinată a cuvântului lui Dumnezeu.

 

4- Cele șapte (7) condiții prealabile

 

Indiferent dacă aveți de-a face cu aceste secte enumerate mai sus sau cu o altă sectă nelistată, principiul pe care trebuie să îl aplicați este același. Înainte de a vă angaja într-un studiu biblic sau în orice discuție sau dezbatere biblică cu cineva, trebuie să fiți de acord cu următoarele șapte (7) condiții preliminare:

 

1- Pentru a conveni asupra faptului că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.

 

2- Să fie de acord că numai Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, adică nici o altă carte, nici un alt document, nici un alt manuscris, sau chiar un comentariu în Biblie, reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu.

 

3- Să fie de acord că Dumnezeu este singurul autor al Bibliei, adică nu există nici un cuvânt al lui Petru sau Ioan sau Pavel în Biblie, etc.

 

4- Pentru a conveni asupra faptului că întreaga Biblie este adresată nouă, adică nu există nici un mesaj în Biblie pentru Corinteni, sau pentru Efeseni, etc.

 

5- Să fim de acord că adevărata Biblie, pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, conține 66 de cărți. Aceste 66 de cărți trebuie să aibă numele cărților din Sfânta Biblie pe care le cunoaștem și să fie aranjate în ordinea normală a cărților, așa cum sunt prezentate în Sfânta Biblie.

 

6- Pentru a conveni asupra faptului că Biblia este adevărată.

 

7- Să fie de acord cu privire la faptul că ceea ce nu este scris nu ne privește.

 

Aceste șapte (7) premise trebuie să fie absolut respectate dacă doriți să faceți un studiu biblic sau o împărtășire în jurul Bibliei, care îl onorează pe Dumnezeu. În nici un caz nu ar trebui să vă angajați într-o dezbatere biblică, cu oameni care neagă Autoritatea Bibliei. Aceasta ar însemna să nu ascultăm de Dumnezeu. Nu trebuie să mergeți niciodată dincolo de ceea ce este scris, așa cum ne poruncește Domnul în acest pasaj din 1Corinteni 4:6 " Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine... să învăţaţi... nu treceţi peste ce este scris, ..." Învață să rămâi pe Biblie, pe întreaga Biblie și doar pe Biblie!

 

Biblia adevărată conține 66 de cărți, aranjate în următoarea ordine:

 

5- Vechiul Testament

 

Facerea - Geneza, Ieşirea - Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1Samuel, 2Samuel, 1Regi, 2Regi, 1Cronici, 2Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov, Psalmi, Proverbe, Ecleziast, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Ţefania, Hagai, Zaharia, Maleahi. Total 39 de lire sterline.

 

6- Noul Testament

 

Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1Corinteni, 2Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1Tesaloniceni, 2Tesaloniceni, 1Timotei, 2Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Iacob, 1Petru, 2Petru, 1Ioan, 2Ioan, 3Ioan, Iuda, Apocalipsa. Total 27 de lire sterline.

 

7- Notă

 

Cu toate acestea, vreau să vă reamintesc că adevărata Biblie trebuia să fie mai bogată în învățături și revelații decât ceea ce găsim în Biblia actuală din 66 de cărți. Dar satana, care împreună cu agenții săi duc un război necruțător împotriva cuvântului lui Dumnezeu, a făcut totul pentru ca anumite învățături și revelații care urmau să se regăsească în Biblie, să nu se găsească în cele din urmă acolo. Prin urmare, s-a stabilit că Biblia celor 66 de cărți pe care le avem în prezent este incompletă.

 

Unii dintre voi s-ar putea întreba de ce insist ca învățăturile și studiile noastre biblice să se bazeze doar pe Sfânta Biblie de 66 de lire pe care o avem în prezent, când sunt conștient că este incompletă. Raspunsul este dupa cum urmeaza:

 

În primul rând, dacă ar fi să ne bazăm învățăturile și studiile biblice pe manuscrise care nu sunt disponibile pentru toată lumea și că nici măcar nu suntem siguri că sunt aprobate de Dumnezeu, ar fi practic imposibil pentru noi să fim de acord în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ar fi foarte dificil să știm cine ne învață de fapt adevărul și cine ne învață minciuna sau să știm care învățătură este de fapt adevărată și care alta este falsă.

 

Apoi, Domnul s-a asigurat că, în ciuda absenței învățăturilor și revelațiilor pe care satana și agenții săi le-au extras din Biblie, cea mai mare parte a ceea ce trebuie să știm pentru a fi mântuiți este păstrată. Aceasta înseamnă că absența învățăturilor și revelațiilor pe care satana și agenții săi le-au extras din Biblie nu ne poate face să ratăm Raiul. Domnul, în suveranitatea Sa, este atent să compenseze această lipsă sau absență a revelațiilor, astfel încât să nu le sprijinim și să nu fim cu adevărat dezechilibrați din punct de vedere spiritual.

 

8- Concluzie

 

Deci trebuie, iubiților, să ne mulțumim cu această Biblie de 66 de cărți pe care o avem în prezent, pentru învățăturile și studiile noastre biblice. Această Biblie, deși incompletă, conține esența a ceea ce avem nevoie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și pentru a-L sluji.

 

Lucrarea pe care agenții satanei o fac în crearea propriilor Biblii este doar continuarea războiului pe care tabăra lui satana îl duce de secole, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, făcând tot ce pot, pentru a face adevărul să dispară complet de sub soare. Din păcate pentru agenții Iadului și, din fericire pentru noi, Copiii lui Dumnezeu, orice luptă împotriva cuvântului lui Dumnezeu este o luptă pierdută. Satana și agenții săi nu vor reuși niciodată să distrugă cuvântul lui Dumnezeu sau să facă adevărul să dispară.

 

Așa cum v-am spus în învățătura despre "Discernământ", Adevărul nu va fi niciodată înăbușit. Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul și Dumnezeu a promis să vegheze asupra Cuvântului Său și să-l protejeze. Toți cei care luptă împotriva Adevărului, taie în schimb un baobab cu o lamă de ras. Da, proștii ăștia golesc oceanul cu o ceașcă. Și în prostia lor, ei cred că într-o zi vor reuși. Aleluia!

 

Dacă Domnul va permite acest lucru, voi elabora mai detaliat acest subiect pentru voi, într-o altă învățătură.

 

Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin

 

Invitație

 

Dragi frați și surori,

 

Dacă ai fugit de bisericile false și vrei să știi ce trebuie să faci, iată cele două soluții care ți se oferă:

 

1- Vezi dacă în jurul tău mai sunt și alți copii ai lui Dumnezeu care se tem de Dumnezeu și doresc să trăiască în conformitate cu Sfânta Doctrină. Dacă găsiți vreunul, nu ezitați să vă alăturați lor.

 

2- Dacă nu găsiți niciunul și doriți să vă alăturați nouă, ușile noastre vă sunt deschise. Singurul lucru pe care vă vom cere să îl faceți este să citiți mai întâi toate Învățăturile pe care Domnul ni le-a dat, care pot fi găsite pe site-ul nostru www.mcreveil.org, pentru a vă asigura că acestea sunt în conformitate cu Biblia. Dacă le considerați biblice și sunteți dispuși să vă supuneți lui Iisus Hristos și să trăiți conform cerințelor Cuvântului Său, vă vom primi cu bucurie.

 

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

 

Sursa & Contact:

Site-ul de Internet: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Faceți clic aici pentru a descărca această carte în format PDF