Avertisment

 

Această Carte este gratuită și nu poate fi în niciun caz o sursă de comerț.

 

Sunteți liberi să copiați această Carte pentru predicarea dumneavoastră, sau pentru distribuire, sau de asemenea pentru Evanghelizarea dumneavoastră pe Rețelele de Socializare, cu condiția ca conținutul ei să nu fie modificat sau alterat în vreun fel, iar site-ul mcreveil.org să fie citat ca sursă.

 

Vai vouă, agenți satanici lacomi care vor încerca să comercializeze aceste învățături și mărturii!

 

Vai de voi, fiii satanei care vă place să publicați aceste învățături și mărturii pe Rețelele Sociale în timp ce ascundeți adresa site-ului www.mcreveil.org sau falsificarea conținutului lor!

 

Să știți că puteți scăpa de sistemul de justiție al oamenilor, dar cu siguranță nu veți scăpa de judecata lui Dumnezeu.

 

Şerpi, pui de năpîrci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? Matei 23:33

 

Dragi Cititori,

 

Această Carte este actualizată în mod regulat. Vă sfătuim să descărcați versiunea actualizată de pe Site-ul www.mcreveil.org.

 

Am dori să subliniem că această Invățătură a fost scrisă în limbile Engleză și Franceză. Și pentru a-l face disponibil pentru cât mai mulți oameni posibil, am folosit software de calculator pentru a-l traduce în alte limbi.

 

Dacă detectați erori în textul tradus în limba dvs., vă rugăm să nu ezitați să ne anunțați, astfel încât să le putem corecta. Și dacă doriți să-L onorați pe Dumnezeu și să avansați lucrarea lui Dumnezeu prin traducerea Învățăturilor în limba dvs., nu ezitați să ne contactați.

 

Lectură Plăcută!

 

RESTITUIREA

(Actualizat în 06 06 2024)

 

1- Introducere

 

În învățătura despre Războiul spiritual, am definit furtul ca fiind un dublu păcat: furtul în sine și răutatea. Din această învățătură reiese că atunci când furi lucrul unei persoane, privezi acea persoană de lucrul său și o pui pe acea persoană într-o situație de primejdie, în suferință și în mari probleme. Voi sunteți astfel vinovați înaintea lui Dumnezeu de un păcat de ticăloșie și de un păcat al nedreptății. Dacă păcatul răutății poate fi mărturisit ca și alte păcate, Dumnezeu crede că păcatul nedreptății nu trebuie să se limiteze la simpla spovedanie, ci trebuie reparat. Dumnezeu, pentru a rezolva această problemă a nedreptății, a stabilit ceea ce Biblia numește Restituirea.

 

Potrivit Bibliei, Restituirea este actul de a reveni la adevăratul proprietar, sau la proprietarii de drept, ceva care a fost furat în mod voluntar, sau ceva care este reținut ilegal, sau ceva găsit sau ridicat, dar pe care proprietarul nu l-a aruncat. Domnul, care a ales să se prezinte poporului Său ca Dumnezeu al dreptății, nu a omis să dea instrucțiuni clare cu privire la modul de tratare a lucrurilor furate și/sau găsite. Pentru a fi siguri că nu vom face mai mult și nici mai puțin decât a cerut Dumnezeu, este important să examinăm Biblia.

 

2- Ce spune Vechiul Legământ?

 

În Biblie, în special în Vechiul Legământ, Dumnezeu a cerut restituirea obiectelor furate, precum și a obiectelor pierdute găsite, după cum putem citi în următoarele pasaje:

 

Numeri 5:5-8 "5Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 6Spune copiilor lui Israel: Cînd un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcînd o călcare de lege faţă de Domnul, şi se va face astfel vinovat, 7să-şi mărturisească păcatul, şi să dea înapoi în întregime preţul lucrului cîştigat prin mijloace necinstite, adăugînd a cincea parte; să -l dea aceluia faţă de care s -a făcut vinovat. 8Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul cîştigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot..."

 

Leviticul 5:20-24 sau 6:1-5, în funcție de versiunea ta biblică "1Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 2Cînd va păcătui cineva şi va săvîrşi o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind aproapelui său un lucru încredinţat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înşela pe aproapele lui, 3tăgăduind că a găsit un lucru perdut, sau făcînd un jurămînt strîmb cu privire la un lucru oarecare pe care -l face omul şi păcătuieşte; 4cînd va păcătui astfel şi se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înşelăciune, sau încredinţat lui, sau lucrul perdut pe care l -a găsit, 5sau lucru pentru care a făcut un jurămînt strîmb-ori care ar fi-să -l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din preţul lui, şi să -l dea în mîna stăpînului lui, chiar în ziua cînd îşi va aduce jertfa lui pentru vină."

 

Ieşirea – Exod 22:1-4 "1Dacă un om fură un bou sau o oaie, şi -l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată. …4dacă ceeace a furat, fie bou, fie măgar, sau oaie, se găseşte încă viu în mînile lui, să dea îndoit înapoi."

 

3- Ce spune Noul Legământ?

 

Noul Legământ nu s-a întors la această practică, deși Zaheu a decis în mod voluntar să repare daunele pe care le-a cauzat oamenilor. Aceasta este ceea ce citim în Luca 19:8 "Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului, şi I -a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit."

 

Tocmai am citit ce spune Biblia despre restituirea. Acum că ne purificăm și ne pregătim pentru Răpire, nu trebuie să neglijăm nimic din ceea ce ne poate reține în ultimul moment. De asemenea, este important să nu permitem excesului de zel și ignoranței să ne împingă în multe erori. Din acest motiv, o bună înțelegere a noțiunii de restituire este primordială. Vom formula câteva întrebări esențiale, ale căror răspunsuri ne vor ajuta să înțelegem acest subiect.

 

4- Întrebări esențiale

 

- De ce a cerut Domnul restituirea?

 

- Cine a fost să beneficieze de ea?

 

- Cum urma să se facă restituirea?

 

- Mai trebuie să aplicăm această lege a restituirea?

 

- Ce trebuie făcut acum?

 

Toate aceste întrebări sunt importante pentru noi, iar răspunsurile lor ne vor ajuta să fim în ordine cu Dumnezeu cu privire la această problemă, astfel încât să încetăm să trăim în vinovăție.

 

4.1- De ce a cerut Domnul restituirea?

 

Pentru a restabili dreptatea în rândul poporului, Domnul a instituit restituirea proprietăților furate sau găsite. Preocuparea lui Dumnezeu a fost ca omul să nu sufere pentru că proprietatea sa a fost smulsă de la el prin furt, șmecherie sau doar prin găsirea proprietății și nu returnarea acesteia proprietarului. Aceasta este ceea ce reiese clar din pasajele pe care tocmai le-am citit.

 

4.2- Cine a fost să beneficieze de ea?

 

În legea privind restituirea, Dumnezeu vorbește despre "aproapele" nostru. Este evident că ceea ce Dumnezeu numește aproapele nostru nu este nici o instituție, nici o națiune, nici o organizație, ci un individ.

 

4.3- Cum urma să se facă restituirea?

 

La întrebarea "Cum trebuia să se facă restituirea?", se răspunde în pasajele din Numeri 5:5-8, Leviticul 6:1-5, Ieşirea – Exod 22:1-4, pe care tocmai le-am citit.

 

4.4- Mai trebuie să aplicăm această lege a restituirea?

 

Răspunsul este DA. Încă mai trebuie să ne supunem acestei porunci, chiar dacă aplicarea ei nu ar mai trebui să fie aceeași ca în trecut, unde era necesar să returnăm fie întregul obiect prin adăugarea unei cincimi, fie dublul obiectului furat, fie cvadruplu, sau cvintuplu, în funcție de obiectul furat. Faptul că Domnul a ales să nu o menționeze în Noul Legământ nu anulează această lege, având în vedere că poziția lui Dumnezeu cu privire la dreptate nu s-a schimbat.

 

4.5- Ce trebuie făcut acum?

 

În primul rând: Încearcă să nu mai furi. Nu mai fura. Nu vă puneți într-o poziție jenantă în ceea ce privește această problemă a restituirii. Te știi că restituirea este un act foarte jenant. Evitați să furați pentru a nu face față unei astfel de situații.

 

În al doilea rând: Toate lucrurile pe care le-ai furat în trecut, trebuie să iasă din casa ta. Nu lăsați obiecte furate în casa voastră, eu spun niciun obiect. Orice obiect furat pe care îl păstrezi în casă poate fi întotdeauna o ușă deschisă pentru satana. Prin urmare, trebuie să selectați toate aceste obiecte. Cele care aparțin persoanelor fizice, adică persoanelor fizice pe care le cunoști și care sunt încă în viață, trebuie să le ceri iertare și să le înapoiezi ceea ce este al lor. Dacă aceste persoane nu mai sunt în viață și le cunoașteți copiii, predați-le aceste bunuri sau obiecte copiilor. Cu toate acestea, dacă nu există nici un copil sau rude apropiate cărora să i se poată da obiectele, mergeți și dați-le unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu, care va ști cum să le dispună de ele conform instrucțiunilor pe care le primește de la Domnul.

 

Dacă, de exemplu, dețineți terenuri, case, mașini sau orice alte bunuri, pe care le-ați smuls cu forța din mâinile săracilor și ale celor slabi, sau pe care le-ați confiscat, sau le-ați furat, sau obținute prin falsificarea numelui proprietarului real, sau ați folosit trucuri sau ați abuzat de puterile sau autoritatea dumneavoastră de a le avea, trebuie să returnați totul persoanei, dacă este încă în viață, sau familiei sale, dacă nu este în viață. Amintiți-vă că, dacă rămâneți în posesia acestor bunuri, Iadul vă așteaptă. Și dacă după moartea ta membrii familiei tale nu returnează aceste bunuri proprietarilor adevărați, tot Iadul este cel care îi așteaptă. Deci, înainte de a vă agăța de proprietăți care nu vă aparțin, să știți foarte bine că în Iad vă veți petrece veșnicia.

 

Dar, din nou, dacă nu există nimeni în familia sa care să primească proprietățile, duceți-le la un adevărat slujitor al lui Dumnezeu și el va vedea ce să facă cu ei înaintea Domnului. Nu luați scurta tăietură de a merge la robul lui Dumnezeu cu lucruri atunci când proprietarii de drept sunt accesibile.

 

În cazul în care obiectele pe care le-ai furat de la persoane fizice nu mai sunt disponibile, dar victimele furtului tău sunt încă acolo, trebuie să te întâlnești cu oamenii și să-ți ceri iertare și să te oferi să le faci restituirea. Dacă acceptă restituirea, dar preferă valoarea lucrurilor lor în bani și nu mai este lucrul în sine, trebuie să le oferiți ceea ce cer. Iar dacă acceptă să te ierte, dar refuză restituirea, du-te și dă-I lui Dumnezeu valoarea obiectului furat ca ofrandă. În cazul în care persoanele în cauză nu mai sunt în viață, restituirea se face familiei lor, dacă au avut loc.

 

În general, în timpul retrocedărilor, dacă victimele dumneavoastră solicită despăgubiri pentru că le-ați privat de bunurile lor, trebuie să acceptați această condiție. Iar dacă ei constată că obiectele lor sunt uzate și doresc aceste obiecte în starea lor inițială, trebuie să vă supuneți cererii lor, pentru că acest lucru este normal în fața lui Dumnezeu. Când trebuie să returnați obiectele furate, depinde de voi să vă rugați ca Domnul să înmoaie inimile victimelor voastre.

 

În ceea ce privește obiectele pe care le-ați furat de la instituții, organizații sau companii, de exemplu, nu sunteți obligat să vă întoarceți la acele companii. Du-te la un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, mărturisește acest act și dă-i toate lucrurile furate. El se va ruga pentru voi și va oferi aceste lucruri celor nevoiași.

 

5- Oameni la care să nu meargă pentru restituirea

 

Sunt oameni cărora nu le este sigur să meargă să facă restituire, chiar și atunci când sunt încă în viață. Acesta este în special cazul vrăjitorilor, al marabout-urilor și al oricărui satanist. Dacă ați avut ghinionul de a fura ceva de la un vrăjitor, un marabout, sau orice slujitor al satanei, este periculos să se întoarcă la el pentru a efectua restituirea. În schimb, căutați să contactați un adevărat slujitor al lui Dumnezeu pentru a vă ajuta să vă ocupați de acest lucru. Mai presus de toate, nu vă asumați riscul de a păstra în posesia dumneavoastră orice obiect furat de la un vrăjitor sau ocultist. Dacă o faci, să știi că viața ta este în mare pericol.

 

6- Cine este preocupat de restituirea?

 

Orice hoț sau escroc este preocupat de restituirea. Oricine ai fi, indiferent dacă ești deja creștin născut din nou sau nu, dacă ai fost implicat în acte de furt, escrocherie, șantaj sau corupție, împotriva comercianților unici sau a persoanelor fizice, sunteți preocupat de restituire. Deci această învățătură nu este doar pentru creștinii născuți din nou. Se referă la toată lumea. Și neamurile trebuie să înțeleagă că fiecare act de ticăloșie este un blestem. Furtul, escrocheria, extorcarea, corupția și abuzul de orice fel sunt acte de ticăloșie și, prin urmare, sunt adevărate surse de blesteme în viața tuturor celor care sunt vinovați de ele.

 

Unele profesii îi expun pe cei care le practică la acest tip de păcat al răutății. Este cazul vameșilor, polițiștilor, jandarmilor, perceptorilor, judecătorilor, magistraților, avocaților, politicienilor, administratorilor de fonduri publice și tuturor celor care sunt adesea implicați în corupție și scheme de tot felul. Toți sunt sub blestem și sunt preocupați de restituire și trebuie, dacă vor să fie eliberați de blestemul care atârnă peste ei, să returneze tot ceea ce fie au furat, fie au extorcat, fie au fraudat, fie au delapidat etc.

 

Toți cei care abuzează de puterile lor pentru a se îmbogăți în detrimentul victimelor lor sărace, sunt toți sub blestem, și dacă prin nenorocire mor fără să se pocăiască și fără a restitui victimelor lor bunurile furate sau extorcate, în Iad vor înțelege că Dumnezeul care părea să nu fie un Dumnezeu al dreptății, și care i-a observat făcându-și nebuniile în mod liber, este într-adevăr Dumnezeul dreptății. După moartea lor vor înțelege că dreptatea există.

 

Deci, dacă practicați oricare dintre aceste profesii pe care tocmai le-am menționat, sau dacă practicați orice altă ocupație care vă permite să abuzați de slăbiciunea săracilor și a celor slabi, sau să profitați de ignoranța ignoranților, să știți că vă așteaptă restituirea. Înainte de a vă îmbarca din toată inima în corupția și extorcarea bunurilor săracilor și celor slabi, rețineți că veți returna totul, altfel vă veți petrece veșnicia în Iad. Și dacă sunteți ca Martorii lui Iehova care nu cred în Iad, fiți încăpățânați; când ajungi acolo, o să crezi.

 

În unele cazuri, dacă părinții care au comis furturi, fraude și extorcare nu fac restituire înainte de a muri, copiii lor vor fi obligați să facă acest lucru. Deci, dacă aveți părinți răi și răi care se bucură să se îmbogățească pe sângele oamenilor nevinovați săraci și să vă hrănească și să vă crească cu rodul ticăloșiei lor, să știți că sunteți sub un blestem și că, în unele cazuri, puteți fi forțați să faceți restituirea pentru tot ceea ce părinții voștri au furat sau au escrocat, sau confiscate, sau extorcate.

 

6.1- Funcționari vamali și colectori de taxe

 

Funcționari vamali și colectori de taxe care abuzează de funcțiile lor pentru a-i înșela și ruina pe oamenii săraci cărora ar trebui să le facă un serviciu normal și liber, sunt sub blestem și sunt cu toții preocupați de restituirea. Ei trebuie să se întoarcă la victimele lor tot ceea ce le-au extorcat de la ei; altfel, Iadul îi așteaptă.

 

6.2- Judecători și magistrați nedrepți

 

Judecători și magistrați nedrepți care își permit să fie corupți să dea judecăți nedrepte sunt sub blestem și sunt cu toții preocupați de restituirea. Ei trebuie să se întoarcă la victimele lor tot ceea ce le-au extorcat de la ei; altfel, Iadul îi așteaptă.

 

6.3- Polițiști, jandarmi și alți agenți de securitate

 

Polițiștii, jandarmii și alți agenți de securitate, care își exploatează poziția pe șosele pentru a frauda și ruina taximetriștii, șoferii de autocar sau de camioane și alți șoferi săraci care se luptă să supraviețuiască, se află sub un blestem și sunt cu toții preocupați de restituirea. Ei trebuie să se întoarcă la victimele lor tot ceea ce au extorcat de la ei; altfel, Iadul îi așteaptă.

 

6.4- Avocați trădători și ticăloși

 

Avocații care își permit să fie corupți de oponenții clienților lor pentru a-și face clienții să-și piardă cazul, se fac vinovați de o dublă infracțiune, ticăloșie și înaltă trădare. Acești demoni vor plăti într-un fel sau altul, pentru crimele lor atroce. Toți sunt preocupați de restituirea. Ei trebuie să facă retrocedări victimelor lor pentru tot ceea ce le-au furat de la ei și pentru tot ceea ce le-au făcut.

 

6.5- Cei care abuzează de titlul, puterea sau autoritatea lor

 

Toți cei care abuzează de titlul, puterea, autoritatea sau pozițiile lor înalte pentru a frauda sau a stoarce bunurile oamenilor sunt cu toții preocupați de restituirea. Ei trebuie să se întoarcă la victimele lor tot ceea ce le-au extorcat de la ei, în cazul în care intenționează să fie salvate.

 

6.6- Femeile care inseala si escrocheria barbatii

 

Femeile care inseala si escrocheria barbatii și sunt finanțate de ei promițându-le în mod fals căsătoria și pretinzând că sunt logodnicele lor, sunt sub blestem și sunt toate preocupate de restituirea. Ei trebuie să se întoarcă la victimele lor tot ceea ce le-au extorcat de la ei, în cazul în care intenționează să fie salvate.

 

6.7- Bărbați care inseala si escrocheria Femeile

 

Bărbați care inseala si escrocheria Femeile și sunt finanțați de ele promițându-le în mod fals căsătoria și pretinzând că sunt logodnicele lor, sunt sub blestem și sunt cu toții preocupați de restituirea. Ei trebuie să se întoarcă la victimele lor tot ceea ce le-au extorcat de la ei, în cazul în care intenționează să fie salvate.

 

6.8- Delapidatori de fonduri publice

 

Contrar a ceea ce am explicat mai sus, insistând asupra faptului că doar infracțiunile împotriva persoanelor fizice necesită restituire, ar trebui să știți că există cazuri de furt și deturnare care implică guverne, care necesită, de asemenea, restituire. Atunci când fapta ta are ca rezultat mizeria și suferința multor victime, nu poți scăpa de mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Sunteți sub blestem și sunteți preocupați de restituirea. Trebuie să returnezi absolut toată averea publică furată, altfel te așteaptă Iadul. Și toți copiii voștri pe care îi hrăniți și îi creșteți cu această bogăție furată și delapidată sunt toți sub blestem. Sunteți avertizați!

 

6.9- Politicieni strâmbi, necinstiți și lacomi

 

Toți acești politicieni strâmbi și alți manageri necinstiți și lacomi ai averilor publice, care golesc vistieria guvernelor pentru a se îmbogăți în timp ce milioane de oameni pier în sărăcie abjectă în jurul lor, sunt, prin urmare, toți sub blestem și sunt cu toții preocupați de restituirea. Ei trebuie să se întoarcă la oameni tot ceea ce au furat, altfel Iadul îi așteaptă. Și dacă aveți acest tip de demoni pentru părinți și trăiți o viață bună pe sângele săracilor, nu veți scăpa. De asemenea, sunteți avertizați!

 

7- Ferește-te de Ipocriți

 

Înțelegeți preaiubiților, orice am face, o facem pentru Domnul și nu pentru oameni. Nu ne interesează un eveniment de spectacol; dorința noastră nu este să fim văzuți de oameni. Vrem aprobarea lui Dumnezeu. Din acest motiv, trebuie să acționăm întotdeauna cu bun simț și după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, nu-i imitați pe fariseii care în ipocrizia lor par a fi mai drepți decât toți și care vă cer să faceți ceea ce ei înșiși nu sunt în stare să facă și sfârșesc prin a vă împinge în erori pentru a le satisface ego-ul. Acești fățarnici se dau pe ei înșiși ca fiind prea neprihăniți. Permiteți-mi să vă dau câteva exemple:

 

7.1- Primul Exemplu

 

Primul exemplu este cel al unei tinere care locuia într-o țară europeană și nu-și primise încă actele. Pastorul ei fariseu, care pretindea că este mai neprihănit decât oricine și care credea că este unul dintre puținii care practică învățătura despre restituirea, i-a spus că trebuie să facă restituirea și că Biblia recomandă restituirea. Sora l-a întrebat apoi ce să se întoarcă și cum. Fariseul acela i-a cerut să meargă la autoritățile de imigrație și să le spună că trăiește ilegal în țară.

 

Sora naivă a urmat acest sfat abominabil. În ignoranța ei, ea s-a supus. S-a dus și a făcut ceea ce vrăjitorul i-a cerut să facă, iar ofițerii de imigrație au arestat-o la fața locului și au repatriat-o în țara ei , fără să-i dea posibilitatea de a-și lua vreunul din bunuri. După mai mulți ani petrecuți în străinătate, fusese trimisă ca un hoț, cu mâna goală.

 

Permiteți-mi să vă spun că va fi foarte ușor pentru o femeie ca aceasta să-L blesteme pe Dumnezeu în suferința și neînțelegerea ei. Ea va crede chiar că Dumnezeu a stabilit cu siguranță o capcană pentru ea. Ceea ce ea nu ar înțelege este faptul că ea a fost indusă în eroare de către pastorii ei fariseu. Acesta este dezavantajul de a fi în biserici false și de a urma pastori ignoranți și orbi care sunt în mare parte vrăjitori.

 

7.2- Al doilea Exemplu

 

Al doilea exemplu este cel al unui alt fariseu care a spus că a înșelat să treacă un examen și că atunci când a început să lucreze, Dumnezeu a rugat-o să meargă să facă restituirea. Prin urmare, s-a dus la autorități să renunțe la locul de muncă, spunând că a înșelat la un examen; iar autoritățile i-au spus că nu au găsit niciodată o persoană cinstită ca ea. Feriți-vă de seducție!

 

Această interpretare greșită a conceptului de restituirii este foarte frecventă în unele secte penticostale care, neînțelegând cuvântul lui Dumnezeu și neavând mintea lui Hristos, cred că prin propria lor neprihănire vor intra în Rai. Să examinăm următoarele pasaje: Matei 5:20 "Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor." Ecleziast 7:16 "U fi prea neprihănit şi nu te arăta prea înţelept: pentru ce să te pierzi singur?"

 

Învățăm din aceste fragmente că trebuie să căutăm neprihănirea și să trăim conform neprihănirii. Domnul se așteaptă ca neprihănirea noastră să fie mai mare decât cea a oamenilor din lume. Și El spune în Apocalipsa 22:11 că noi, cei care suntem neprihăniți, trebuie să facem neprihănirea în continuare. Prin urmare, s-a stabilit în mod clar că Domnul este dedicat neprihănirii. Acesta este încă același Domn care ne spune să nu fim prea neprihăniți. În realitate, nici măcar nu este posibil să fii supra-neprihănit. Nici măcar nu suntem neprihăniți, până la punctul de a fi exagerat de neprihăniți. Ceea ce spune Domnul aici este că nu trebuie să credem în mândria noastră de a fi mai neprihăniți decât oricine altcineva și că nu trebuie să-i imităm pe fariseii care caută să-și practice neprihănirea pentru a fi văzuți de oameni. Ei îi încarcă pe oameni cu poveri pe care ei înșiși nu le pot suporta (Luca 11:46).

 

Nu trebuie să-i imităm pe acei ipocriți care nu sunt în stare să facă lucruri mărunte, ci să pretindem că fac lucruri mărețe. Respectarea Cuvântului lui Dumnezeu este dincolo de ei, dar ei dau impresia că sunt prea neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Învățătura despre restituirea nu este greu de înțeles; ipocriții care sunt prea drepți în ochii lor sunt cei care o complică.

 

8- Hoții de Zeciuieli și Ofrande

 

Există două categorii de hoți de zeciuieli și ofrande: Cei pe care Domnul îi numește hoți pentru că nu-și dau zeciuiala și ofrande și cei care pur și simplu își iau libertatea de a fura zeciuielile și ofrande pe care copiii lui Dumnezeu le-au dat. Dacă pentru prima categorie se poate vorbi de un simplu furt sau de lăcomie, a doua categorie depășește păcatele simple pe care le poate comite un copil normal al lui Dumnezeu și dezvăluie mai degrabă un element de discernământ. Să vorbim despre aceste două categorii.

 

Voi toți copiii lui Dumnezeu care sunteți vinovați de furt înaintea lui Dumnezeu alegând să nu dați zeciuială sau ofrande în casa lui Dumnezeu, înțelegeți că furtul ca și alte păcate, vă va duce direct în Iad dacă nu vă pocăiți. Iar a te pocăi aici înseamnă a returna tot ce ai furat deja. Nu te juca cu mântuirea ta. Nu-ți asuma riscul să fii biruit de lăcomie, doar ca să te regăsești în focul Iadului pentru veșnicie. Dacă sunteți unul dintre cei care găsesc întotdeauna un motiv pentru a fura banii lui Dumnezeu, să știți că sunteți în drum spre Iad. Fă un efort pentru a restabili tot ceea ce ai furat deja și nu mai fura de la Dumnezeu.

 

Dacă de fiecare dată când nu-ți dai zeciuiala sau ofrandele lui Dumnezeu, sub pretextul că tocmai ai împrumutat cu intenția de a plăti înapoi, să știi că ești hoți în ochii lui Dumnezeu. Încetați să vă înșelați pe voi înșivă. Nu aveți dreptul să folosiți lucrurile lui Dumnezeu fără permisiune, chiar dacă este să plătiți înapoi. Opriți lăcomia și nu mai aruncați o privire la lacomă la lucrurile destinate lui Dumnezeu. Faceți un efort pentru a returna rapid orice ați furat deja. Dacă te încăpățânezi să nu dai totul înapoi, iar moartea te prinde, Iadul a început pentru tine.

 

Și voi toți agenții satanei, așa-zișii copii ai lui Dumnezeu, care îl sfidează pe Dumnezeu venind în casa lui Dumnezeu pentru a fura, luați acest mesaj în serios. Satana te-a convins cu siguranță că Iadul nu există și că el își va împărtăși domnia cu tine. Vreau să vă reamintesc că satana vă înșeală. El nu are nici o domnie să împartă cu tine. Iadul este cel care îl așteaptă, iar această domnie celebră pe care intenționează să o împărtășească cu voi este focul Iadului. Deci, înainte de a-l urma v-ar gândi mai bine din nou.

 

Amintiți-vă că, pentru a fi iertat, dacă intenționați să fiți iertat, trebuie să plătiți înapoi toți banii pe care i-ați furat, fără un ban mai puțin. Dacă intenționați să scăpați de Iad, fiecare bănuț pe care l-ați furat trebuie rambursat. Și dacă doriți să vedeți înainte de a accepta, continuați să nu plătiți înapoi și o veți înțelege în următoarele câteva zile.

 

Pentru voi, Copii ai lui Dumnezeu, profit de această ocazie pentru a vă oferi un element de discernământ. Să știți că nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu poate lua libertatea de a merge în casa lui Dumnezeu pentru a fura. Nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu-și poate permite să fure din vistieria Domnului. Așadar, toți acești așa-ziși copii ai lui Dumnezeu sau conducători care își permit să se servească în cuferele Domnului pentru că ei cred că nu-i vede nimeni, sunt fie demoni, fie posedați de spirite necurate. Chiar dacă un creștin normal, în momentele sale de slăbiciune, poate fura, nimeni nu-și poate permite să intre în casa lui Dumnezeu, să fure fie ofrandele copiilor lui Dumnezeu, fie orice alt obiect.

 

9- Hoții de obiecte din Casa lui Dumnezeu

 

Fie că este vorba de bani sau de orice alt obiect pe care l-ați furat cândva în casa lui Dumnezeu, amintiți-vă că trebuie să returnați totul și să cereți eliberarea voastră, în cazul în care nu sunteți un demon. Există doar două categorii de oameni care pot fura în casa lui Dumnezeu: Demoni și oameni posedați. Dacă sunteți doar posedați, pocăiți-vă repede, întoarceți tot ceea ce ați furat și cereți izbăvirea voastră.

 

10- Concluzie

 

În concluzie, amintiți-vă că restituirea este diferită de a face reparații pentru toate păcatele din trecut. Restituirea se referă la păcatul furtului și nu trebuie generalizată la alte păcate. Nu mai cădea niciodată în capcana pusă pentru tine de acești agenți ai satanei care îți spun să restituirea diplome vechi obținute prin înșelăciune, locuri de muncă obținute prin corupție, acte de imigrare obținute prin declarații incorecte etc.

 

Înțelegeți foarte bine că este pur și simplu imposibil pentru tine de a pretinde pentru a repara toate defectele din trecu. Prin urmare, încercarea de a răsuci sensul cuvântului lui Dumnezeu și de a generaliza noțiunea de restituire la lucruri pe care Dumnezeu nu le-a propovăduit, este o capcană pentru cei care propovăduiesc aceste minciuni și pentru cei care le urmează. Procedând astfel, în contextul obiectelor furate și ridicate, trebuie să puneți în practică restituirea așa cum tocmai am studiat. Și pentru alte păcate, trebuie să reparați ceea ce mai poate fi reparat sau ceea ce mai este necesar pentru a fi reparat.

 

Deci, dacă există greșeli din trecut pe care le puteți rezolva fără a crea alte probleme, faceți-o. Amintiți-vă că scopul nostru este să scăpăm de probleme și să evităm orice probleme. Astfel, ori de câte ori puteți rezolva o problemă fără a crea o alta, faceți-o. Nu cădeți în mod special în capcana de a dori să rezolvați probleme mici prin crearea unora mai mari.

 

Dacă aveți întrebări despre acest subiect sau dacă sunteți preocupat de restituire și nu știți cum să faceți acest lucru, nu ezitați să ne contactați și vă vom ajuta. Și dacă ești posedat de demoni, dacă trăiești încă sub influența duhurilor necurate, dacă ești încă sub orice fel de blestem și cauți eliberare, asigură-te mai întâi că nu ai un caz de restituire în viața ta, înainte de a le cere fraților să se roage pentru eliberarea ta. Vă recomand învățătura intitulată "Izbăvirea de Spiritele Necurate", pe care o puteți găsi la https://www.mcreveil.org.

 

Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin

 

Invitație

 

Dragi frați și surori,

 

Dacă ai fugit de bisericile false și vrei să știi ce trebuie să faci, iată cele două soluții care ți se oferă:

 

1- Vezi dacă în jurul tău mai sunt și alți copii ai lui Dumnezeu care se tem de Dumnezeu și doresc să trăiască în conformitate cu Sfânta Doctrină. Dacă găsiți vreunul, nu ezitați să vă alăturați lor.

 

2- Dacă nu găsiți niciunul și doriți să vă alăturați nouă, ușile noastre vă sunt deschise. Singurul lucru pe care vă vom cere să îl faceți este să citiți mai întâi toate Învățăturile pe care Domnul ni le-a dat, care pot fi găsite pe site-ul nostru www.mcreveil.org, pentru a vă asigura că acestea sunt în conformitate cu Biblia. Dacă le considerați biblice și sunteți dispuși să vă supuneți lui Iisus Hristos și să trăiți conform cerințelor Cuvântului Său, vă vom primi cu bucurie.

 

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

 

Sursa & Contact:

Site-ul de Internet: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Faceți clic aici pentru a descărca această carte în format PDF