Avertisment

 

Această Carte este gratuită și nu poate fi în niciun caz o sursă de comerț.

 

Sunteți liberi să copiați această Carte pentru predicarea dumneavoastră, sau pentru distribuire, sau de asemenea pentru Evanghelizarea dumneavoastră pe Rețelele de Socializare, cu condiția ca conținutul ei să nu fie modificat sau alterat în vreun fel, iar site-ul mcreveil.org să fie citat ca sursă.

 

Vai vouă, agenți satanici lacomi care vor încerca să comercializeze aceste învățături și mărturii!

 

Vai de voi, fiii satanei care vă place să publicați aceste învățături și mărturii pe Rețelele Sociale în timp ce ascundeți adresa site-ului www.mcreveil.org sau falsificarea conținutului lor!

 

Să știți că puteți scăpa de sistemul de justiție al oamenilor, dar cu siguranță nu veți scăpa de judecata lui Dumnezeu.

 

Şerpi, pui de năpîrci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? Matei 23:33

 

Dragi Cititori,

 

Această Carte este actualizată în mod regulat. Vă sfătuim să descărcați versiunea actualizată de pe Site-ul www.mcreveil.org.

 

Am dori să subliniem că această Invățătură a fost scrisă în limbile Engleză și Franceză. Și pentru a-l face disponibil pentru cât mai mulți oameni posibil, am folosit software de calculator pentru a-l traduce în alte limbi.

 

Dacă detectați erori în textul tradus în limba dvs., vă rugăm să nu ezitați să ne anunțați, astfel încât să le putem corecta. Și dacă doriți să-L onorați pe Dumnezeu și să avansați lucrarea lui Dumnezeu prin traducerea Învățăturilor în limba dvs., nu ezitați să ne contactați.

 

Lectură Plăcută!

 

FORMULA DE BOTEZUL APEI

(Actualizat în 06 06 2024)

 

1- Introducere

 

În Matei 28:18-20, Domnul și Învățătorul Isus Hristos dă instrucțiunile Botezului apei Apostolilor Săi în acești termeni: "Isus S'a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le -a zis: Toată puterea Mi -a fost dată în Cer şi pe pămînt. 19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 20Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin."

 

Deși mesajul Domnului așa cum tocmai l-ați citit mai sus este lipsit de ambiguitate, agenții lui satana au reușit, așa cum știu ei să facă, să creeze un amalgam în jurul acestui subiect, încercând cu rea intenție să demonstreze că ceea ce tocmai ați citit, ar fi mai degrabă o parabolă care ascunde o taină care va fi revelată mai târziu Apostolului Petru. Apoi, ei susțin că instruirea lui Isus din Matei 28:19 ar avea de fapt un sens diferit de mesajul dat. Această confuzie, creată și întreținută inteligent de acești agenți ai Iadului, a creat în cele din urmă ceea ce astăzi se numește Formula de Botezul Apei; ceea ce, cu alte cuvinte, echivalează cu a pune întrebarea de a ști în ce nume trebuie făcut botezul cu apă.

 

2- În ce nume să botezăm?

 

Proliferarea sectelor satanice face ca lucrarea Domnului să fie foarte complicată. Lucruri care nu ar trebui să fie deloc o problemă, sunt astăzi din cauza lucrării distructive pe care agenții Iadului o fac printre oamenii lui Dumnezeu. Acești șerpi au poluat învățăturile lui Isus Hristos cu veninul lor, până la punctul de a pune foarte des în confuzie și îndoială pe mulți Copii ai lui Dumnezeu ignoranți. Este ceea ce se întâmplă în cazul botezului în apă, unde noțiunea de "formulă de botez" a devenit o problemă serioasă. Faptele Apostolilor 20:29-30 spune: "29Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vîrî între voi lupi răpitori, cari nu vor cruţa turma; 30şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, cari vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor." Asta este ceea ce experimentăm acum.

 

Câțiva demoni fizici și nesăbuiți au jurat să reușească acolo unde primii lor colegi au eșuat. Ei au luat pe ei sarcina de a reuși în distrugerea adevărului, și dovedind cu succes că cuvântul lui Dumnezeu este fals, și că Dumnezeu este doar un mincinos vulgar. Blasfemia este singurul motiv adevărat al acestor fii ai răului, ei se angajează în ea cu zel. Șerpii acestei ultime generații sunt mult mai hotărâți decât cei din spatele lui Isus. Ei au jurat să nege botezul lui Ioan și să dovedească faptul că acest botez nu este al lui Dumnezeu. Pentru a realiza acest lucru, ei au creat mai întâi o doctrină că Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt nu ar exista. și pentru a umple golul care ar lăsa neexistența lui Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, ei au făcut un isus care, potrivit lor, ar fi în același timp, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În acest sens vă invităm să citiți învățătura intitulată Isus Hristos este el Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?, dacă nu ați citit-o încă. Veți găsi pe site-ul www.mcreveil.org

 

Această mare manipulare a lumii oculte urmărește să-i ajute să dovedească și să demonstreze că porunca lui Isus în Matei 28:19 nu este decât o blasfemie, pentru că Dumnezeu Tatăl în realitate nu ar exista, iar De fapt, nici Duhul Sfânt nu ar exista. Odată ce cei ignoranți cad în capcana acestor vrăjitori și cred că Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt nu există, este mai ușor să accepte că, cerându-i pe Apostolii Săi să boteze oamenii în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt pentru a le face ucenici, Isus pur și simplu blasfemă și chiar pentru a pune o capcană pentru Apostolii Săi. Să examinăm împreună discursul demonilor.

 

3- Discurs al demonilor

 

Începutul extrasul din discursul demonilor: [De fapt, Biblia declară: Matei 28:19 "Du-te, fă-i pe toți ucenicii Națiunilor, botezându-i în numele tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh." Deci, vedem aici, porunca Domnului (un ordin) pentru a lui apostolii când se întoarce în ceruri. Cu toate acestea, Biblia încă afirmă: Matei 16:17-19 "17Isus a luat din nou cuvîntul, şi i -a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sîngele ţi -a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. 18Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt, va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pămînt, va fi deslegat în ceruri." Din acest pasaj se pare că Petru a primit revelația despre cine este Hristos, a primit cheile Împărăției cerului. Când au fost folosite aceste chei? Faptele Apostolilor 2:38 "Pocăiţi-vă, le -a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh." percepem în acest pasaj, pe de o parte, utilizarea de către Petru a cheilor Împărăției cerului și, pe de altă parte, ascultarea celor din urmă la porunca Domnului Isus Hristos în ceea ce privește botezul. Pentru că Petru nu s-a mulțumit cu simpla recitare sau repetiție a poruncilor Domnului Isus, după ce a înțeles că în spatele numelui Domnului Isus Hristos locuiește toată plinătatea Tatălui Fiului și Sfântului Duh. Această înțelegere a cuvântului este confirmată în continuare în ordinea Domnului însuși atunci când el spune: "... În numele Tatălui Fiului și al Sfântului Duh." "În numele" fiind scris în singular și nu la plural. Această subtilitate în scriptură nu a fost o greșeală, ci mai degrabă o indicație a unui nume comun pentru aceeași persoană a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt: Numele Domnului Isus Hristos.] Sfârșitul fragmentului din discursul demonilor.

 

4- Examinarea raționamentului demonilor

 

Tocmai ați citit raționamentul acestor agenți ai lui satan care cred că pot demonstra că ei cunosc Biblia mai mult decât Dumnezeu, autorul Bibliei. Ei cred că pot explica lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu nu înțelege, potrivit lor. Acum, iubiți, să examinăm împreună prostia raționamentului acestor înșelători. Potrivit lor, Domnul cerându-i ucenicilor să facă ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, ne-a dat o direcție pe care nimeni nu a trebuit să-și asume riscul de ao pune în practică, sub pedeapsa de a fi aruncat în Iad. Doar un minim de bun simț vă permite să înțelegeți că Isus, care a fost împins de marea Sa iubire a venit să moară pentru a ne salva, nu poate, în același timp, să ne dea o asemenea capcană. Potrivit învățăturii acestor demoni, toți cei care sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh vor merge în Iad, iar toți slujitorii lui Dumnezeu care botează oameni în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh vor merge în Iad.

 

Chiar trebuie să fii foarte inteligent să înțelegi că această doctrină este pur satanică? Cum poate actul simplu de a pune o poruncă lui Isus în practică să merite Iadul oricui face? Cum este posibil ca ascultarea față de Isus să devină o ușă a Iadului? Spune-mi cum să mă supun lui Isus și să botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, ar fi un păcat și un păcat atât de mare încât toți cei care îl vor comite vor merge în Iad? Voi, care sunteți puțin spiritual, veți înțelege cu ușurință că dacă Iisus Hristos Mântuitorul nostru ar fi vrut să ne trimită în Iad degeaba, El nu ar fi ales niciodată să vină și să moară pentru noi. Aceasta este condusă de dorința de a ne salva că Isus a venit să sufere pe pământ și să accepte moartea cea mai umilitoare. Acești demoni încearcă să vă dovedească că este de fapt o comedie pe care a jucat-o Isus, dând impresia că vine să ne mântuiască, în timp ce El venea să ne piardă. Amintiți-vă foarte clar că, dacă botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este un păcat, atunci Isus ar fi pus o capcană pentru noi, pentru a avea un pretext pentru a ne trimite în Iad.

 

Potrivit acestor vrăjitori, fiecare botez trebuie să fie în numele lui Isus, pentru că Petru, după ce a primit o cheie care conține secrete pe care Isus însuși nu a avut, ar fi singurul care deține misterul botezului. Un mister de care nici Ioan Botezătorul, nici Isus Hristos nu aveau cunoștințe. Aleluia! Acești demoni pentru a vă dovedi că nu înțeleg nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Ei se lasă să argumenteze că Pavel i-a botezat din nou pe ucenici în Faptele Apostolilor 19 deoarece primul botez pe care acești ucenici l-au luat a fost botezul lui Ioan, care, potrivit lor, este un botez fals, pentru că nu a fost făcut în numele lui Isus. Ce aberație! Prin urmare, Pavel ar fi anulat botezul lui Ioan, pentru a da acestor ucenici adevăratul botez, cel în numele lui Isus.

 

Acum, iubite, permiteți-mi să expun idioția doctrinei acestor demoni. Permiteți-mi să vă arăt că nici un agent al Iadului nu va putea distruge cuvântul lui Dumnezeu. Să presupunem că au dreptate și să vadă cât de departe își vor lua doctrina:

 

5- Consecințele raționamentului demonilor

 

Petru, conform raționamentului acestor demoni, primise de la Isus cheile împărăției cerurilor, iar aceste chei ar fi deschis camera în care era ascuns misterul formulei botezului în apă. Dacă acest lucru ar fi adevărat, dragi frați, ar însemna că până când Petru nu și-a exploatat cheile pentru a avea acces la faimosul mister referitor la formula baptismală, niciun botez nu a fost făcut cu formula corectă; înseamnă că niciun botez nu a fost bun; atunci:

 

1- Toate baptismele făcute înainte de descoperirea de piatră a formulei misterios sunt incorecte.

 

2- Ioan Botezătorul a pierdut tot timpul, pentru că nici unul dintre botezurile pe care le-a făcut nu este valabil.

 

3- Ioan Botezătorul nu ar fi, prin urmare, de la Dumnezeu, deoarece slujirea sa nu ar fi de Dumnezeu.

 

4- Dumnezeu care spune că l-a trimis pe Ioan-Baptiste ar fi un mincinos, deoarece nu l-ar fi trimis.

 

5- Isus Hristos, care mărturisește despre Ioan Botezătorul, ar fi doar un mincinos și un seducător, care conduce oamenii prin viclenie pentru a lua botezul lui Ioan, ceea ce ar fi un botez fals.

 

6- Isus Hristos ar fi doar un comedian care ia înaintea tuturor oamenilor botezul lui Ioan care ar fi un botez fals. Și făcând astfel, El ne dă o mare capcană, toți cei chemați să-I urmăm pașii.

 

6- Examinarea unor pasaje biblice

 

Ioan 3:22 ne spune: "După aceea Isus, şi ucenicii Lui, a venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza."

 

După cum vedeți voi, atunci Isus nu a dat încă cheile lui Petru. Celebra formulă misterioasă a botezului nu a fost încă descoperită. Aici Isus botează fără formula misterioasă a acestor demoni. Întrebare: Ce se va întâmpla cu toate aceste botezuri pe care le-a făcut Isus înainte de descoperirea formulării de către Petru? Răspuns: Potrivit doctrinei acestor demoni, Pavel le va lua pe toți înapoi.

 

Ioan 4:1-2 "1Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decît Ioan. 2Însă Isus nu boteza El însuş, ci ucenicii Lui."

 

După vă vedeți, în acel moment Isus nu i-a dat încă cheile lui Petru. Faimoasa formulă misterioasă de botez nu a fost încă descoperită. Aceștia sunt ucenicii, inclusiv Petru, care boteze fără formula misterioasă a acestor demoni. Întrebare: Ce se va întâmpla cu toate aceste botezuri pe care Petru și ceilalți ucenici le-au făcut înainte de descoperirea formulei de către Petru? Răspundeți: Conform doctrinei acestor demoni, Pavel îi va lua pe toți înapoi.

 

Întrebare: Până când Pavel îi întâlnește pe toți acești ucenici pentru a-i boteza din nou, ce se va întâmpla cu cei care au ghinionul de a muri între timp? Răspundeți: Potrivit acestei doctrine satanice, toți vor merge în Iad, pentru a confirma că Isus a venit să le stabilească o capcană pentru a-i trimite în Iad.

 

Matei 3:13-15 "13Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să -l oprească. Eu, zicea el, am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? 15Drept răspuns, Isus i -a zis: Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan L -a lăsat."

 

Acesta este Isus, care se duce în mod voluntar la Ioan pentru a lua un botez fals, deoarece în conformitate cu doctrina acestor demoni, botezul lui Ioan este fals. Întrebare: Cum a putut Isus Hristos să fie atât de ignorant încât să fie botezat de cineva al cărui botez era fals? Răspundeți: El nu l-a întâlnit încă pe Pavel pentru a-l învăța adevăratul botez, potrivit doctrinei acestor demoni.

 

Întrebare: Acum că Isus a fost botezat din botezul lui Ioan, care este un botez fals, ce va face el? Răspundeți: Potrivit doctrinei acestor demoni, în ziua în care Pavel se va întâlni cu el, Pavel îl va învăța adevăratul botez și îl vor boteza din nou. Aleluia!

 

Apostolul Petru și toți ceilalți Apostoli au fost botezați înaintea descoperirii de către Petru a formulei misterioase de botez. Întrebare: Ce se va întâmpla cu botezurile lui Petru și ale celorlalți Apostoli? Răspundeți: Conform doctrinei acestor demoni, toți vor merge la Pavel pentru a-i boteza din nou.

 

7- Alte consecințe ale raționamentului demonilor

 

Potrivit demonilor, Pavel i-ar fi botezat din nou pe ucenici în Faptele Apostolilor 19 deoarece acești ucenici fuseseră botezați din botezul lui Ioan; Confirmând, prin urmare, conform acelorași demoni, că botezul lui Ioan nu este de la Dumnezeu; De asta a anulat-o Paul. Dacă acest lucru ar fi adevărat, toți cei care au fost botezați din botezul lui Ioan ar fi obligați, să fie mântuiți, să fie botezați din nou de către Pavel sau de către altcineva, cu singura formulă adevărată de botez descoperită de Petru cu ajutorul cheilor sale magice. Din numărul celor care au fost botezați din botezul lui Ioan, există Isus însuși, există apostolul Petru, există toți ceilalți Apostoli, există mii de ucenici, bărbați și femei, pe care Ioan, Isus și ucenicii l-au botezat. Întrebare: Ce vor face toți acești oameni? Răspundeți: Potrivit doctrinei acestor demoni, toți vor fi obligați să fie rebotezați, fie de către Pavel, fie de către cineva care crede ca Pavel, că botezul lui Ioan nu este de la Dumnezeu.

 

De la Matei la Apocalipsa, nu există niciun verset care să spună că Apostolii au fost rebotezați. Dacă nu au fost rebotezați, este pentru că toți au rămas cu botezul lui Ioan, care, după demoni, este un botez fals. Întrebare: Unde sunt toți acești Apostoli acum? Răspuns: În Iad, desigur. Cum ar putea fi altfel, deoarece nu au fost rebotezați prin formula adevărată, în conformitate cu doctrina acestor demoni?

 

Din Matei până în Apocalipsa, nu există un singur verset care să spună că ucenicii care au luat botezul lui Ioan au fost rebotezați. Dacă nu au fost botezați din nou, este pentru că toți au rămas cu botezul lui Ioan, care, după demoni, este un botez fals. Întrebare: Unde sunt toți acești ucenici acum? Răspuns: În Iad, desigur. Cum pot să intre în Rai cu un botez fals potrivit acestor demoni?

 

De la Matei la Apocalipsa, nu există un singur vers care spune că Isus a fost rebotezați după botezul său făcut de Ioan. Dacă nu și-a reluat botezul, el a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu prin aprobarea botezului fals al lui Ioan. Întrebare: Unde ar fi acum? Răspundeți: Potrivit doctrinei demonilor, el ar fi în Iad, pentru că nimeni nu se poate revolta împotriva lui Dumnezeu și să meargă în Ceruri. Acum înțelegeți de ce acești demoni spun că Isus Hristos nu este la "dreapta" a tatălui. Asta pentru că, potrivit lor, Isus Hristos este în Iad.

 

Potrivit doctrinei demonilor, toți ucenicii care au fost botezați de Ioan, toți au trebuit să-și reia botezul, pentru a fi mântuiți, pentru cei care erau încă în viață când Petru a descoperit formula tainică. Și pentru toți cei care au avut ghinionul de a muri înainte ca Petru să-și exploateze cheile, precum și pentru cei care au refuzat să-și reia botezul, Iadul este garantat.

 

Potrivit doctrinei demonilor, Isus nu este nici Dumnezeu, nici Hristos, nici Stăpân. El este doar o simplă ignoranță. El și-a permis să boteze și să lase ucenicii Săi să boteze mii de oameni, fără singura formulă adevărată autorizată de botez. În plus, El Însuși a fost botezat cu un botez care nu este de la Dumnezeu..

 

Matei 3:16-17 "16De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s'au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 17Şi din ceruri s'a auzit un glas, care zicea: Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea."

 

Aici este Isus în apă a lua un botez fals. Între timp, cerul se deschide, iar Duhul Sfânt coboară asupra lui ca un porumbel pentru a aproba botezul său fals, și Dumnezeu Tatăl vorbește din ceruri, și aprobă Fiul Său iubit pentru că a luat un botez fals. Întrebare: Poate Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos și Duhul Sfânt să fie greșite în acest fel despre Ioan Botezătorul? ar putea toți să creadă că botezul lui Ioan a fost un adevărat botez până la punctul de a aproba totul împreună? Răspundeți: Niciunul dintre ei nu l-a întâlnit încă pe Pavel pentru a-i învăța adevăratul botez, potrivit doctrinei acestor demoni.

 

8- Acești demoni contestă autoritatea lui Dumnezeu

 

Ceilalți demoni care au fost în spatele lui Isus au avut deja această misiune de deviere a oamenilor de la botezul lui Ioan, demonstrând că botezul lui Ioan nu a fost de la Dumnezeu. Dar temându-se să fie drogat de mulțime, ei nu au îndrăznit. Ei preferau să spună că nu știau de unde provine botezul lui Ioan. Dar, deoarece demonii acestei generații sunt în siguranță și știu că nu pot fi uciși cu pietre, ei s-au lăsat liber să demonstreze că botezul lui Ioan nu este de la Dumnezeu, o modalitate de a vă spune că Ioan nu nu era de la Dumnezeu. Așadar, acești demoni nu numai că Îl atacă pe Dumnezeu Tatăl, pe Iisus Hristos, Fiul Tatălui, și pe Duhul Sfânt, ci îl atacă chiar și pe Ioan Botezătorul. Ei dispută întreaga Biblie. Este, de fapt, autoritatea lui Dumnezeu că ei dispută.

 

Matei 21:24-27 "24Drept răspuns, Isus le -a zis: ... 25Botezul lui Ioan de unde venea? Din Cer, sau dela oameni? Dar ei vorbeau între ei şi ziceau: Dacă vom răspunde: Din cer, ne va spune: Atunci de ce nu l-aţi crezut? 26Şi dacă vom răspunde: Dela oameni ne temem de norod, pentrucă toţi socotesc pe Ioan drept prooroc. 27Atunci au răspuns lui Isus: Nu ştim! Şi El, la rîndul Lui, le -a zis: Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri."

 

Această întrebare pe care Domnul Isus a adresat-o acestor agenți ai satanei în Matei 21:25 vă revelează ceva foarte important. Domnul știa că una dintre misiunile demonilor era să distrugă și să anuleze total slujirea lui Ioan Botezătorul. Adresându-le această întrebare, Domnul le-a dovedit că le cunoștea foarte bine misiunea. Și acești demoni s-au rușinat să știe că Domnul îi stăpânea. Isus îi încolțise bine, iar ei erau plini de confuzie.

 

Să știți, deci, prea iubiţilor, că slujirea acelor demoni care susțin că botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este fals, nu este o lucrare nouă. Această misiune începuse de când Ioan și-a început slujirea. Demonii de astăzi termină pur și simplu misiunea pe care colegii lor au început-o în timpul lui Ioan Botezătorul și al lui Isus, dar s-au încheiat cu un eșec. Demonii de astăzi sunt încrezători că vor îndeplini această misiune. Ei își spun că Isus nu mai este fizic pe pământ pentru a-și închide complet "gurile". Ceea ce ei nu știu este că, chiar dacă Isus nu mai este fizic pe pământ pentru a închide gura lor, El a încredințat această sarcină slujitorilor Săi că suntem. Vom închide gura acestor agenți ai Iadului și vom face acest lucru la fel de bine ca Însuși Învățătorul.

 

Acești demoni cred că Domnul a făcut din botezul în apă o taină atât de mare, încât este nevoie de o cheie specială pentru a-l accesa, iar această cheie celebră, numai Petru, ar fi primit-o. Prin urmare, Isus ar fi acolo, potrivit acestor demoni, dându-i lui Petru o cheie din care Isus însuși, nu cunoaște conținutul. Potrivit interpretării acestor șerpi, Isus Însuși nu cunoștea învățătura despre botezul în apă. Dacă Isus ar fi cunoscut învățătura despre botezul în apă, El nu s-ar fi dus niciodată să fie botezat de Ioan, deoarece botezul lui Ioan după ei nu este de la Dumnezeu. Acum, că acești demoni încearcă să ne arate că Ioan Botezătorul nu a fost de la Dumnezeu pentru că lucrarea lui nu a fost de la Dumnezeu, să vedem ce spune Biblia despre Ioan Botezătorul.

 

9- Ce spune Biblia despre Ioan Botezătorul

 

Dumnezeu a spus de Ioan Botezătorul că el este mesagerul său: Marcu 1:2 "Dupăcum este scris în proorocul Isaia: Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea."

 

Isus a spus de Ioan Botezătorul că el este un profet, și chiar mai mult decât un profet: Matei 11:7-9 "7Pe cînd se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vînt? 8Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că ceice poartă haine moi sînt în casele împăraţilor. 9Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decît un prooroc."

 

Dumnezeu anunță că Ioan Botezătorul va fi umplut cu Duhul Sfânt de la sânul mamei sale: Luca 1:13-17 "13Dar îngerul i -a zis: Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. 14El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. 15Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umplea de Duhul Sfînt încă din pîntecele maicii sale. 16El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. 17Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El."

 

Ioan Botezătorul este cel care a avut misiunea de a predica botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor: Luca 3:2-3 "2Şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa, -Cuvîntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. 3Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor."

 

Isus ia înapoi pe oameni pentru că nu credea în Ioan Botezătorul: Matei 21:32 "Fiindcă Ioan a venit la voi umblînd în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v'aţi căit în urmă ca să -l credeţi."

 

10- Acești demoni demonstrează că Biblia este falsă

 

Dacă, prin urmare, este în calea dreptății că Ioan a predicat botezul pocăinței către toți oamenii din Israel, chemând la îndoială botezul său ar echivala cu negarea celui care l-a trimis, adică Dumnezeu însuși. Acesta este, de fapt, scopul nedeclarate al acestor demoni. Au jurat să-l renege pe Dumnezeu. Cu ceea ce tocmai ați citit, credeți că dacă Biblia este adevărată, botezul lui Ioan poate fi fals până la punctul în care Pavel se găsește rebotezându-i pe cei care au luat acest botez? Deci demonii îți demonstrează că Biblia este falsă; Pentru ca botezul lui Ioan să fie fals, Biblia însăși trebuie să fie falsă. Acești demoni susțin că nu ar trebui să botezăm în numele Tatălui, al fiului și al Sfântului Duh. Ei vă spun că Apostolii și toți ucenicii au botezat în numele lui Isus și vă citează toate pasajele următoare:

 

Faptele Apostolilor 2:38 "Pocăiţi-vă, le -a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh."

 

Faptele Apostolilor 10:48 "Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămînă cîteva zile la ei."

 

O mică clarificare despre Faptele Apostolilor 10:48. În timp ce în unele versiuni ale Bibliei se spune că Petru a poruncit ca acești oameni să fie botezați în numele Domnului, în alte versiuni se spune mai degrabă că Petru a poruncit ca acești oameni să fie botezați în numele lui Isus Hristos. Acest lucru, în realitate, nu este o problemă, deoarece pentru Apostolul Petru, temător de Dumnezeu, a existat un singur Domn adevărat, Isus Hristos. Acest lucru arată că Petru s-a simțit liber în orice moment, să vorbească fie despre Domnul, fie despre Isus Hristos, să spună același lucru sau să se refere la aceeași persoană.

 

Faptele Apostolilor 19:5 "Cînd au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus."

 

Acum, că ați recitit doar aceste pasaje, Arată-mi unde este formula pe care le-au folosit în apă menționate? Spune-mi unde vezi un singur Apostol sau un singur discipol în apă în procesul de a pronunța orice formulă. Odată ce Apostolii și ucenicii sunt în apă, Arată-mi un singur loc în care formula pe care au folosit-o este menționată.

 

Aș dori să vă reamintesc că a face ceva în numele lui Isus nu este o formulă de orice fel. Tot ce facem pentru slava lui Dumnezeu este în numele lui Isus pe care o facem. Când suntem mai aproape de Dumnezeu, este în numele lui Isus. Când facem lucrarea lui Dumnezeu, este în numele lui Isus. Când Îl lăudăm pe Dumnezeu, este în numele lui Iisus. Tot ceea ce facem ca slujitori ai lui Dumnezeu sau ca copii ai lui Dumnezeu este în numele lui Isus pe care o facem. Care nu face numele lui Isus orice formulă. Coloseni 3:17 spune: "Şi orice faceţi, cu cuvîntul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţămiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl."

 

Dacă expresiile folosite de Apostoli în Faptele Apostolilor ar fi fost formule, am fi ajuns la mai multe formule baptismale, din moment ce au fost menționate mai multe expresii. Exemplu: în Faptele Apostolilor 2:38, Petru a cerut ca oamenii să fie botezați în numele lui Isus Hristos, prin urmare, prima formulă. În Faptele Apostolilor 10:48, potrivit unor versiuni, același Petru a poruncit ca oamenii să fie botezați în numele Domnului, de unde și a doua formulă.În Faptele Apostolilor 19:5, Pavel botezeaza oamenii în numele Domnului Isus, prin urmare, a treia formulă. Deci, veți termina cu două sau trei formule, în funcție de versiunea dvs.

 

Oricum ar fi, ajungi să ai cel puțin două formule, indiferent de versiunea Bibliei pe care o folosești. Deci, ce formulă este adevărată? Cine a primit în cele din urmă cheile reale, astfel încât să ajungem la mai multe formule? Însuși Petru, care ar fi primit cheile dezvăluindu-i singura formulă adevărată, folosește în două locuri diferite, două formule diferite. Nu cumva Peter ar fi un prost? Oare chiar primise faimoasa sa formulă misterioasă prin intermediul cheilor sale? Atunci, de ce și-ar asuma riscul de a schimba formula în funcție de locul în care se află?

 

Demonii ar putea fi tentați să vă spună că în numele lui Isus Hristos și în numele Domnului înseamnă același lucru. Nu e adevărat. Pentru cei care sunt de la Dumnezeu și se tem de Dumnezeu ca Apostolul Petru, aceste două expresii înseamnă același lucru. Dar, potrivit raționamentului agenților lui satana, nu este același lucru. Permiteți-mi să vă demonstrez acest lucru. Dacă vrem să vorbim strict în termeni de formulă, aceste formule diferite nu sunt toate la fel. În numele lui Isus Hristos este diferit de în numele Domnului, și diferit de în numele Domnului Isus.

 

În numele lui Isus Hristos, este în numele lui Isus Hristos, un Isus Hristos care poate să nu fie Domn, deoarece există mulți Isus Hristos. Agenții lui satana au în lumea întunericului, pe isus hristos al lor, care este diferit de al nostru. În numele Domnului Isus, este într-adevăr domnul Isus care este în joc. În numele Domnului, poate fi orice Domn, fără a fi neapărat Isus. Dacă, prin urmare, este necesar să rămânem strict pe noțiunea de formulă, atunci aceste formule sunt diferite și acolo veți înțelege că Apostolii înșiși au folosit mai multe formule și că Petru însuși, deși el însuși a fost cel care ar fi primit cheile formulei misterioase, ar fi încălcat instrucțiunile și secretele acestei revelații misterioase și ar fi folosit mai multe formule.

 

Și dacă acești demoni doresc să aibă dreptate în a argumenta că în numele lui Isus Hristos (Faptele Apostolilor 2:38) este egal cu numele Domnului (Faptele Apostolilor 10:48) și egal cu numele Domnului Isus (Faptele Apostolilor 19:5), ei vor fi obligați să admită că în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh (Matei 28: 19-20), în numele lui Isus Hristos, în numele Domnului, și în numele Domnului Isus, sunt exact același lucru. Este ceea ce susțin ei, fără să-și dea seama, când spun că Petru "a înțeles că în spatele numelui Domnului Isus Hristos stă toată plinătatea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh". Ei sunt în proces de a afirma că numele Domnului Isus Hristos și numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt sunt același lucru. Dar, deoarece nu au inteligență, vor să găsească diferențe.

 

11- Demonii au arta de a răsuci sensul cuvântului lui Dumnezeu

 

Demonii au de fapt arta de a răsuci înțelesul cuvântului lui Dumnezeu. Priviți cu câtă ușurință vă prezintă opusul a ceea ce este scris, opusul a ceea ce citiți, dându-vă impresia că minciuna pe care vă învață este ceea ce este scris. Aici este un exemplu real de manipulare cu care satana seduce și înșeală lumea.

 

Să examinăm această declarație a demonilor: "Noi percepem în acest pasaj, pe de o parte, utilizarea de către Petru a cheilor Împărăției cerului și, pe de altă parte, ascultarea celor din urmă la porunca Domnului Isus Hristos în ceea ce privește botezul."

 

Potrivit doctrinei acestor demoni, Petru a încălcat flagrant instrucțiunile Domnului și el nu l-a ascultat în mod clar pe Isus. Deoarece consignarea lui Isus de a boteza în numele Tatălui, Fiul și Duhul Sfânt este suficient de clar; Dar, conform învățăturilor demonilor, este opusul pe care l-a făcut Petru. Cu toate acestea, aceste șerpi nu sunt reci la ochi atunci când acestea numesc acest nesupunere de Petru, ascultarea, până la punctul de a vă spune despre "ascultarea celor din urmă la porunca Domnului." atunci înțelege foarte bine, că agenții lui satan predau doar opusul adevărului. Concluzie: dacă vrei să știi adevărul, ia de fiecare dată opusul a ceea ce agenții de satana vă spun.

 

Ascultați acești răufăcători încearcă atât de viclenie să-l monteze pe Petru împotriva lui Isus. Să ne uităm la următoarea teză: "căci Petru nu a recitat sau repetat porunca Domnului Isus, după ce a înțeles că în spatele numelui Domnului Isus Hristos se află toată plinătatea Tatălui Fiului și Sfântului Duh."

 

Pentru acești șerpii, Isus a fost atât de nesăbuit încât nu a înțeles că nimeni nu-și permite să trimită persoane adulte la simple recitări sau repetiții ale poruncilor. Pentru ceea ce el ne-a cerut să facem, ar fi în conformitate cu demonii, o simpla recitare sau repetarea de comandă.

 

12- Noțiunea de simplă repetare a poruncii în funcție de demoni

 

Să vorbim puțin despre această noțiune de recitare simplă sau de repetare a comenzii. Formula lui Pierre, ce este? Iubiți, permiteți-mi să vă arăt că agenții lui satan au o inteligență total întunecată, chiar dacă au tupeul să creadă că sunt inteligenți. Ei luptă cu instruirea botezului pe care Domnul ne-a părăsit, deoarece această instrucțiune ar fi o simplă recitare sau repetare a poruncii. Dacă lăsăm această simplă recitare a lui Isus pentru că vrem să corectăm greșelile Sale și începem să botezăm numai în numele lui Isus Hristos conform "formulei" demonilor, care va fi diferența?

 

Fiind mereu în apă spunând: "Eu vă botez în numele lui Isus Hristos", nu ar fi o simplă recitare? Pentru a vorbi în termeni de recitație simplă sau de repetare a poruncii, dă-mi diferența între cel care botează de zece ori repetând "Eu te botez în numele lui Isus Hristos" și cel care botează de zece ori repetând "Eu vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt". Cine este mai puțin recitativă sau mai puțin repetat decât cine intră între aceste două căi de a face? Idioția acestor demoni este foarte mare. Țineți ultima oară pentru toți, că pentru noi, Copii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat înțelepciune și înțelegere. Demonii sunt lipsiți de ea.

 

Petru, care știa că Isus era un nebun conform demonilor, a înțeles că nu trebuie să aibă încredere în ceea ce a spus Isus. Apoi, știind că Isus a fost un ignorant în conformitate cu acești demoni același și care nu știu ce spunea el, Petru a corectat apoi ignoranța lui Isus, înlocuind instrucțiunile pe care Isus a dat, printr-o altă instrucțiune.

 

Aș dori, de asemenea, să vă reamintesc că instrucțiunile lui Isus de a boteza în numele Tatălui, Fiul și Duhul Sfânt nu au fost doar îndreptate către Petru. Această instrucțiune a fost adresată și celorlalți Apostoli, celorlalți ucenici care au putut boteza, și chiar și nouă, care sunt chemați astăzi, să boteze. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă Peter a fost într-adevăr un rebel ca acesti demoni doresc să-l introducă. El ar fi putut schimba instrucțiunile lui Isus la nivelul său, dar fără a face acest lucru la nivelul de toată lumea, deoarece el deja nu are acest drept. Asta înseamnă că dacă Peter ar fi fost rebel, rebeliunea lui l-ar fi comis. și schimbarea formulei l-ar privi doar pe el. Nu i-ar privi pe ceilalți Apostoli care erau cu el sau cu noi.

 

Potrivit blasfemiei acestor agenți ai Iadului, Petru își poate permite să se răzvrătească împotriva lui Isus așa cum dorește, să disprețuiască instrucțiunile lui Isus cum dorește, să schimbe tot ce dorește, sub pretextul că ar avea a primit cheile împărăției lui Dumnezeu. Și după interpretarea lor, de la folosirea cheilor de către Petru în Faptele Apostolilor 2:38, oamenii vor începe să fie mântuiți, deoarece numai de la Petru poporul va lua adevăratul botez, formula reală. Când vă spun că oamenii care au vândut sufletul lor satanului sunt cei mai idioți ai pământului, uneori credeți că este o insultă. Examinați-vă acest raționament. Înțelegi ce înseamnă asta? Pur și simplu înseamnă că nimeni nu a intrat în Rai înainte de descoperirea misterioasă a lui Petru și nimeni nu va intra în Rai fără permisiunea lui Petru. Domnul Isus, care a venit să ne mântuiască, și-ar fi pierdut timpul, pentru că, în ciuda jertfei Sale, toată lumea trebuie să treacă prin formula magică pe care Pierre ar fi descoperit-o datorită folosirii cheilor celebre, pentru a fi mântuită. Depinde de tine să-mi spui dacă crezi că un astfel de lucru este posibil. Aceasta este tot raționamentul acestor fii ai răului care cred, de asemenea, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu.

 

Trebuie remarcat faptul că Biblia nu menționează nicăieri fraza "formula" pentru a fi utilizate pentru botez. Este sectele demonilor care învață doctrina satanică că Isus ar fi în același timp Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt pierduți și confundă pe alții, cu noțiunea de formulă de botez a apei. Acești demoni aceiași au inventat aceste noțiuni de "funcții ale lui Dumnezeu", "atribute ale dumnezeului", "zeu unitar", "dumnezeu trinitar", termeni lipsiți de sens, construiți doar pentru a semăna confuzii în mințile celor ignoranți și cei slabi în spirit

 

Biblia nu arată niciun loc în care ucenicii, în timp ce se aflau în apă, să fi rostit vreo formulă. Când demonii vă spun că ucenicii botezați numai în numele lui Isus, cereți-le să vă arate un singur loc în care un discipol aflat în apă a pronunțat această formulă. Nu vă mai lăsați seduși de demoni. Dacă încă te afli într-una dintre acele secte satanice care susțin blasfemia conform căreia Isus Hristos este în același timp Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pleacă repede de acolo repede dacă vă pasă de mântuirea voastră. Biblia este clară și lipsită de ambiguitate, așa cum tocmai am demonstrat. Nu este nevoie să treci prin interpretări nebunești pentru a înțelege Biblia. Este mult mai ușor de înțeles decât credeți.

 

13- Faptele Apostolilor 18:24-28 și Faptele Apostolilor 19:1-7

 

Faptele Apostolilor 18:24-28 "24La Efes, a venit un Iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi. 25El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat, şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decît botezul lui Ioan. 26A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila şi Priscila, cînd l-au auzit, l-au luat la ei, şi i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu. 27Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă, şi au scris ucenicilor să -l primească bine. Cînd a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe ceice crezuseră; 28căci înfrunta cu putere pe Iudei înaintea norodului, şi le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul."

 

Biblia îl prezintă pe Apolo ca pe un om elocvent versat în Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu specifică faptul că Apolo cunoștea doar botezul lui Ioan. Nicăieri nu-i vezi pe frații din Efes cerându-i lui Apolo să-și reia botezul. Dimpotrivă, o recomandă fraților din Ahaia. Iar când ajunge în Ahaia, frații care-l primesc nu-l roagă să-și reia botezul. Acest exemplu vă ajută să înțelegeți că apostolul Pavel nu a pus la îndoială botezul ucenicilor din Faptele Apostolilor 19, deoarece botezul lor a fost botezul lui Ioan. Demonii a căror misiune este de a răsuci sensul cuvântului lui Dumnezeu, susțin că Pavel i-a rebotezat pe ucenici în Faptele Apostolilor 19 pentru că botezul lor a fost de la Ioan și că acest botez a fost făcut fără adevărata formulă. Domnul le închide gura cu acest exemplu din Faptele Apostolilor 18.

 

Permiteți-mi să vă spun acum diferența dintre Faptele Apostolilor 18 și Faptele Apostolilor 19, adică între cazul lui Apolo și cel al ucenicilor din Efes pe care Pavel i-a întâlnit.

 

Apolo, deși cunoscuse doar botezul lui Ioan, adică, deși nu cunoscuse încă botezul cu Duhul Sfânt, era ucenic versat în Scripturi. El a cunoscut și a înțeles cuvântul lui Dumnezeu, până la punctul de a proclama și de a învăța cu exactitate despre Isus. Pe de altă parte, ucenicii din Efes pe care Pavel i-a întâlnit, cunoscuseră, de asemenea, doar botezul lui Ioan, adică, asemenea lui Apolo, ei nu cunoscuseră încă botezul Duhului Sfânt. Dar, spre deosebire de Apolo, ei nu știau nimic despre cuvântul lui Dumnezeu, până la punctul de a nici măcar nu știa că există un Duh Sfânt. Acest grad de ignoranță al acestor ucenici a dovedit că botezul lor nu a fost făcut în condiții bune. Un ucenic adevărat al lui Isus Hristos, botezat în condiții bune, nu poate să nu știe că Duhul Sfânt există. Această mică demonstrație închide total gurile vrăjitorilor și le anulează definitiv minciuna.

 

Faptele Apostolilor 19:1-7 "1Pe cînd era Apolo în Corint, Pavel, dupăce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici, 2şi le -a zis: Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut? Ei i-au răspuns: Nici n'am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfînt. 3Dar cu ce botez aţi fost botezaţi? le -a zis el. Şi ei au răspuns: Cu botezul lui Ioan. 4Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Celce venea după el, adică în Isus. 5Cînd au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. 6Cînd şi -a pus Pavel mînile peste ei, Duhul Sfînt S'a pogorît peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau. 7Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi."

 

14- În numele meu

 

Când Isus a dorit ca un act să fie făcut în Numele Său sau orice recomandare să fie făcută în numele Său, El nu a făcut ocoluri pentru a o spune acest lucru. Domnul nu a avut niciodată o problemă în a cere ca ceva să fie făcut în numele Său. Iată ce aflați în pasajele de mai jos:

 

Matei 18:5 "Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine."

 

Matei 18:20 "Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor.`` "

 

Marcu 9:37 "Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M'a trimes pe Mine."

 

Marcu 9:39 "Nu -l opriţi, a răspuns Isus, căci nu este nimeni, care să facă minuni în Numele Meu, şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea."

 

Marcu 9:41 "Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentrucă sînteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata."

 

Marcu 16:17 "Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi"

 

Luca 9:48 "Şi le -a zis: Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M'a trimes pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toţi, acela este mare."

 

Luca 21:8 "Isus a răspuns: Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: Eu sînt Hristosul, şi Vremea se apropie. Să nu mergeţi după ei."

 

Ioan 14:13 "Și orice veți cere în numele Meu, eu voi face, pentru ca Tatăl să fie slăvit în Fiul."

 

Ioan 14:14 "şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentruca Tatăl să fie proslăvit în Fiul."

 

Ioan 14:26 "Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v'am spus Eu."

 

Ioan 15:16 "Nuvoi M'aţi ales pe Mine; ci Eu v'am ales pe voi; şi v'am rînduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămînă, pentru ca orice veţi cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea."

 

Ioan 16:23 "În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da."

 

Ioan 16:24 "Pînă acum n'aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentruca bucuria voastră să fie deplină".

 

Ioan 16:26 "În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi."

 

Dacă Domnul s-ar putea simți atât de confortabil să le ceară ucenicilor Săi să facă acest lucru sau acel alt lucru în numele Său, de ce, în cazul botezului în apă, el trebuie să treacă prin insinuări pentru a le da instrucțiuni? Ce ar pierde Isus să le spună ucenicilor Săi: "Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Meu și învățați-i să respecte tot ceea ce v-am poruncit. Și iată, Eu sunt cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul lumii." De ce i-ar fi frică sau i-ar fi rușine să-i roage pe ucenicii Săi să boteze în numele Său? S-ar fi temut deodată că Tatăl Său Îl va acuza că Și-a dat prea multă importanță? Deci înțelegeți, iubiților, că nu este nevoie de prea multe cunoștințe pentru a confunda manipularea foarte mare a agenților Iadului.

 

15- Alte pasaje edificatoare

 

Faptele Apostolilor 1:1-22 "1Teofile, în cea dintîi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2dela început pînă în ziua în care S'a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfînt, dăduse poruncile Sale Apostolilor, pe cari -i alesese. 3După patima Lui, li S'a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 4Pe cînd Se afla cu ei, le -a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, pe care, le -a zis El, aţi auzit -o dela Mine. 5Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt. 6Deci Apostolii, pe cînd erau strînşi laolaltă, L-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gînd să aşezi din nou Împărăţia lui Israel? 7El le -a răspuns: Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le -a păstrat supt stăpînirea Sa. 8Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului. 9După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau ei la El, S'a înălţat la cer, şi un nor L -a ascuns din ochii lor. 10Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe cînd Se suia El, iată că li s'au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, 11şi au zis: Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S'a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergînd la cer. 12Atunci ei s'au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lîngă Ierusalim, departe cît un drum în ziua Sabatului. 13Cînd au ajuns acasă, s'au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov. 14Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. 15În zilele acelea, Petru s'a sculat în mijlocul fraţilor, -numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci, -şi a zis: 16Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfînt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. 17El era din numărul nostru, şi era părtaş al aceleiaşi slujbe. 18Omul acesta a dobîndit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc, şi i s'au vărsat toate măruntaiele. 19Lucrul acesta a ajuns aşa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încît ogorul acela a fost numit în limba lor: Acheldama, adică: Ogorul sîngelui. 20În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: Locuinţa lui să rămînă pustie, şi nimeni să nu locuiască în ea! Şi: Slujba lui s'o ia altul! 21Trebuie deci ca, dintre ceice ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 22cu începere dela botezul lui Ioan pînă în ziua cînd S'a înălţat El dela noi, să fie rînduit, unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui."

 

Numai acest pasaj reduce la tăcere controversa din jurul a ceea ce ar trebui să se numească "Formula Botezului în Apă". Versetul 5 vine să confirme că există doar două tipuri de botezuri: botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt și că există doar doi autori de botezuri: Ioan ca autor al botezului cu apă și Isus ca autor al botezului. botezul Duhului Sfânt, Dumnezeu Tatăl fiind Autorul tuturor, desigur. Când înțelegem că Ioan este singurul autor al botezului în apă, ne devine mai ușor să înțelegem de ce botezul în apă se numește încă botezul lui Ioan.

 

În versetul 5, Isus spune: Căci Ioan a botezat cu apă... recunoscând astfel ca singurul botez valabil, botezul lui Ioan. În versetul 22 Petru spune: cu începere dela botezul lui Ioan... recunoscând, de asemenea, ca singurul botez valabil, botezul lui Ioan. Domnul recunoaște că Ioan a fost cel care a instituit botezul în apă, iar apostolul Său Petru, pe care demonii îl acuză că a primit o cheie care îi descoperă așa-numita formulă adevărată, recunoaște botezul lui Ioan ca fiind singurul botez adevărat. Dar Ioan nu a așteptat celebra formulă a lui Petru pentru a începe botezul apei.

 

Ioan 1:33 "Eu nu -L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi -a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt."

 

Acest pasaj ne arată că Dumnezeu Tatăl recunoaște doar două botezuri, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Iar Dumnezeu Tatăl a desemnat doar doi autori ai acestor două botezuri: Ioan ca autor al botezului apei și Isus ca autor al botezului Duhului Sfânt.

 

Luca 7:29-30 "29Şi tot norodul care l -a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; 30dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui."

 

Potrivit lui Isus, cei care refuză botezul lui Ioan sunt cei care vor merge în Iad, pentru că au făcut ca planul lui Dumnezeu să fie nul și neavenit pentru ei. Dar, potrivit agenților Iadului, cei care sunt botezați cu botezul lui Ioan, sunt cei care vor merge în Iad, pentru că au acceptat un botez care nu a fost făcut după o formulă care nu exista în timpul lui Ioan și care ar fi fost descoperită de Petru mult timp după Ioan Botezătorul și după Isus. Depinde de voi să desemnați care dintre Isus Hristos sau agenții satanei au dreptate. Dacă crezi că Isus Hristos este cel care are dreptate, pocăiește-te repede și ieși din toate sectele demonilor care spun că botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este greșit.Și dacăcredeți că fiii diavolului sunt cei care au dreptate, re-estez în sectele lor, și să continue blasfemia ta.

 

Faptele Apostolilor 13:24 ."Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel."

 

Tocmai am citit că, înainte de venirea lui Isus, Ioan a predicat botezul pocăinței tuturor oamenilor lui Israel. Dacă, prin urmare, botezul lui Ioan este fals, ar însemna că ceea ce Biblia numește aici botezul pocăinței, este mai degrabă botezul condamnării. Potrivit agenților lui satana, a fost mai degrabă un botez fals, un botez al condamnării și al morții, pe care Ioan l-a predicat întregului popor Israel înainte de venirea lui Isus. Ioan Botezătorul trimis de Dumnezeu Tatăl pentru a pregăti Calea Mântuitorului lumii ar fi avut, prin urmare, misiunea de a conduce tot poporul Israel în Iad înainte de venirea lui Isus, potrivit doctrinei demonilor. Lăsați acest lucru să nu vă surprindă. Demonii sunt într-o misiune de a lupta împotriva lui Dumnezeu, iar blasfemia face parte din armele lor.

 

Ioan 1:19-36 "19Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să -l întrebe: Tu cine eşti? 20El a mărturisit şi n'a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. 21Şi ei l-au întrebat: Dar cine eşti? Eşti Ilie? Şi el a zis: Nu sînt! Eşti proorocul? Şi el a răspuns: Nu! 22Atunci i-au zis: Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuţi? 23Eu, a zis el, sînt glasul celuice strigă în pustie: Neteziţi calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia. 24Trimeşii erau din partea Fariseilor. 25Ei i-au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi, dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul? 26Drept răspuns, Ioan le -a zis: Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu -L cunoaşteţi. 27El este Acela care vine după mine, -şi care este înaintea mea; eu nu sînt vrednic să -I desleg cureaua încălţămintelor Lui. 28Aceste lucruri s'au petrecut în Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. 29A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! 30El este Acela despre care ziceam: După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine. 31Eu nu -L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel. 32Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. 33Eu nu -L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi -a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt. 34Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. 35A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui. 36Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu!".

 

Din meditația acestui pasaj, este clar că, pentru a boteza, Ioan nu a folosit "formula" "În numele lui Isus" sau "În numele Domnului Isus" sau "În numele lui Isus Hristos", deoarece la începutul slujirii lui Ioan, Isus nu a fost încă revelat oamenilor ca Hristos. Înainte de a-L cunoaște pe Isus ca fiind Hristosul, Ioan boteza deja. Acest lucru este confirmat de Faptele Apostolilor 13:24, pe care le citim mai sus. Chiar dacă Duhul Sfânt din Ioan l-ar putea ajuta să-L recunoască pe Hristos și, într-adevăr, aceasta este ceea ce s-a întâmplat, așa cum este descris în Ioan 1:29, Ioan însuși ne spune în versetele 31 și 33 că el nu L-a cunoscut încă pe Isus ca fiind Hristosul. Chiar dacă știa că Hristos era deja prezent în mijlocul poporului, el însuși nu știa încă cine dintre oameni era Hristos. Pe lângă Duhul Sfânt care l-a ajutat să-L identifice pe Hristos, Dumnezeu Tatăl i-a dat și semnul revelat în versetul 33. Prin urmare, este de înțeles că din acest moment Ioan a știut cine dintre oameni era Hristos, adică de la botezul lui Isus. Totuși, înainte de botezul lui Isus, Ioan botezase deja mulți oameni, după cum arată și pasajul din Luca 3:21: "După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; ..." și capitolul 3 din Matei.

 

Este clar că, din moment ce Ioan nu L-a identificat încă pe Hristos, el nu a putut folosi numele Său în nicio formulă de botez. Deci, Ioan a botezat fără celebra formulă "În numele lui Isus Hristos". Dacă Dumnezeu Tatăl care l-a trimis pe Ioan să boteze a validat acest botez, atunci doctrina demonilor (care refuză orice botez care nu se face cu o așa-zisă formulă pe care Apostolul Petru ar fi descoperit-o mult timp după moartea lui Ioan Botezătorul), este nefondată, așa cum am demonstrat deja.

 

Ioan 8:14-18 "14Drept răspuns, Isus le -a zis: Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuş mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin nici unde Mă duc. 15Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni. 16Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentrucă nu sînt singur, ci Tatăl, care M'a trimes, este cu Mine. 17În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: 18deci despre Mine însumi, mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M'a trimes."

 

Vă puteți întreba de ce citez acest pasaj din Ioan 8:14-18 în această învățătură care se referă la formula botezului în apă. Permiteți-mi să vă dau motivul. Demonii care susțin că botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este fals, sunt aceiași care susțin că Dumnezeu Tatăl nu există și că Duhul Sfânt nu există. Aceștia sunt aceiași demoni care spun că Isus Hristos nu are tată și este propriul Său Tată. Prin urmare, din această doctrină diabolică care neagă pe Dumnezeu Tatăl și pe Duhul Sfânt că această blasfemie cu privire la botezul lui Ioan derivă. Prin urmare, aceste două doctrine satanice sunt legate.

 

Astfel, dacă una dintre aceste două învățături este falsă, a doua este automat falsă. În acest fragment din Ioan 8:14-18, Domnul confirmă scripturile, spunând că mărturia a doi bărbați este adevărată. Și El continuă să spună că mărturia Sa și cea a Tatălui Său constituie mărturia a doi bărbați. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune aici, fără îndoială, că El și Tatăl Său sunt două persoane distincte. Numai la acest nivel, se stabilește clar că Isus Hristos nu este Dumnezeu Tatăl și că Isus Hristos este diferit de Dumnezeu Tatăl. Acest lucru demonstrează celor care încă se îndoiau de ea, că Isus Hristos nu este nici Dumnezeu Tatăl, nici Duhul Sfânt; El este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Numai acest pasaj este suficient pentru a închide definitiv gura tuturor demonilor care susțin această doctrină satanică. Dacă, atunci, doctrina demonilor că Isus Hristos însuși este Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt este falsă, atunci chiar și doctrina lor care contestă botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este, de asemenea, falsă.

 

16- Apocalipsa

 

Un alt element în spatele căruia acești vrăjitori încearcă să se ascundă atunci când sunt blocați, este pasajul din Matei 11:27 care spune, "Toate lucrurile Mi-au fost date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i -L descopere." Acești oameni ticăloși încearcă să-i impresioneze pe cei naivi spunându-le că Apostolul Petru a fost singurul care a cunoscut secretul cu privire la formula botezului în apă, pentru că era ceva ascuns, pe care Fiul i l-a revelat cu amabilitate. Prea iubiţilor, chiar dacă ar fi cu adevărat necesar să vorbim despre revelație, ar fi imposibil ca Apostolul Petru să primească o revelație cu privire la slujirea lui Ioan Botezătorul, pe care Însuși Ioan Botezătorul nu l-a cunoscut. Sper că din acel moment nimeni nu va cădea în capcana acestor fii ai diavolului.

 

17- Vrăjitorii cred că sunt mai deștepți decât Isus

 

Aveți alți demoni mici care vă spun să botezați numai în numele lui Isus Hristos, pentru că toți Apostolii ar fi botezat în acest nume. Rugați acești șerpi să vă arate un singur loc din Biblie unde se aude un apostol sau orice alt ucenic, rostind o formulă fiind în apă. Rugați-i să vă numească numele unui singur Apostol sau al oricărui alt ucenic, care se afla în apele botezului botezând, a spus : "Vă botez în numele lui Isus sau în numele lui Isus Hristos sau în numele Domnului Isus". Lăsați-i să vă dea numele ucenicului care a folosit această formulă și să vă dea versetul biblic care vorbește despre ea. Dacă acești șerpi vă dau un astfel de verset, nu ezitați să-i urmați și să ne scrieți pentru a ne putea pocăi.

 

Alți șerpi vă spun că "În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt" este o trinitate pur catolică și satanică. Ei sunt acolo, spunându-vă că Isus Hristos, care le-a cerut ucenicilor Săi să boteze înnumele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, este catolic și satanic. Când acești șerpi sunt confundați cu matei versetul 28:19, unii spun că versetul spune "În nume" la singular, iar alții spun că "Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt" nu sunt nume proprii. O modalitate de a vă spune că ei sunt mai deștepți decât Isus. Pentru acești ticăloși, Isus nu știa nimic despre sintaxă, nivelul gramatical al lui Isus era foarte scăzut.

 

Totuși, alți demoni vă vorbesc fie despre funcțiile lui Dumnezeu, fie despre atributele lui Dumnezeu. Cei care vorbesc despre funcții spun că Dumnezeu este unic și se schimbă în funcție de ceea ce vrea să facă. Și ei explică faptul că "Dumnezeu Tatăl" este o funcție, "Dumnezeu Fiul" este o altă funcție și "Dumnezeu Duhul Sfânt" este încă o funcție, și toate acestea constituie una și aceeași persoană care metamorfozează în funcție de circumstanțe.

 

Cei care vorbesc despre atribute spun că "singurul Dumnezeu Etern își manifestă atributele diferite în funcție de sarcina pe care o îndeplinește Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, căci Dumnezeu a devenit Tatăl nostru prin Isus Hristos, omul, Domnul nostru, care locuiește în noi prin Duhul Său cel Sfânt, care este pur și simplu Isus Hristos Duhul". Aceasta este urâciunea pe care acești fii ai celui rău o susțin, făcând astfel pe Dumnezeu mincinos și declarând Biblia falsă.

 

Nu lăsați acești demoni să vă distragă atenția cu ceea ce ei numesc "funcții" sau "atribute". Cere-le doar un verset. Dacă nu vreți ca acești demoni să vă irosească timpul cu raționamentele lor care vă vor irita și vă vor revolta prin josnicia lor, rugați-i pur și simplu să vă citeze numele unui singur Apostol sau al vreunui alt ucenic care, aflându-se în apele botezului, în procesul botezului, a pronunțat formula "Te botez în numele lui Iisus, sau în numele lui Iisus Hristos, sau în numele Domnului Iisus", și să vă dea versetul biblic care spune acest lucru.

 

18- O chestiune de bun simț

 

Dacă ar exista o formulă de botez în apă fără de care nici un botez nu ar fi valabil, această formulă ar fi folosită în mod natural din introducerea botezului, iar această formulă ar fi revelată inițiatorului botezului în apă, care este Ioan Botezătorul. Este o chestiune de bun simț. Ioan Botezătorul, a cărui slujire era botezul în apă, nu și-a putut termina slujirea până la moarte, fără formula acestei slujiri, astfel încât această așa-zisă formulă a slujirii sale să fie mai degrabă revelată celor care urmau doar să-și continue slujirea. Dacă ideea acestei faimoase revelații pe care Ar fi avut-o Petru ar fi fost adevărată, întreaga slujire a lui Ioan ar fi fost inutilă, deoarece el ar fi lucrat de la început până la sfârșit, fără revelația a ceea ce era însăși esența slujirii sale. Credeți că un astfel de lucru este posibil?

 

Amintiți-vă că Ioan a fost umplut cu Duhul Sfânt din pântecele mamei sale. Credeți că Domnul ar putea să îl trimită pe slujitorul Său Ioan, să îl umple cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale, să îi încredințeze o misiune importantă, cum ar fi pregătirea drumului pentru Hristos, Mântuitorul omenirii, dar să ascundă însăși secretul acestei misiuni? Există doar demoni care să hulească în acest fel și, din fericire, există doar alți demoni, care să creadă în o astfel de nebunie. Fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu este locuit de Duhul Sfânt și, ca atare, se bucură de un minim de discernământ care îl ajută să folosească bunul simț ori de câte ori este necesar.

 

Slujirea Botezului în Apă nu a fost nici slujirea lui Isus, nici cea a Apostolilor lui Isus. Aceasta a fost slujirea lui Ioan Botezătorul. Acesta este motivul pentru care toți oamenii, inclusiv Isus și Apostolii Săi, au fost botezați de Ioan. Și nici unul dintre ei nu poate pune la îndoială slujirea lui Ioan, pe care toți au recunoscut-o cu adevărat. Deci, nu vă lăsați distrași de acești demoni care încearcă să vă îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu. Acești șerpi sunt agenți ai Iadului, în misiunea de a seduce și de a deturna cât mai mulți oameni de pe calea lui Dumnezeu, așa cum făcuse maestrul lor Lucifer cu Adam și Eva în Grădina Edenului. Dacă le urmați, veți arde cu ei în Iad.

 

19- Marturie

 

M-am trezit odată în conferință cu bătrânii bisericii, adică acei oameni care poartă de obicei titlurile de Apostoli, Profeți, Doctori, Pastori și Evangheliști. Acești slujitori ai lui Dumnezeu au aparținut în cea mai mare parte acelor secte satanice care susțin că Isus Hristos este în același timp Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În timp ce îi învățam învățătura despre Botezul în Apă, am atins acest punct despre formula botezului în apă. Și printre alte pasaje biblice pe care le-am citit pentru a-i ajuta să înțeleagă pe deplin învățătura, a existat acest pasaj din Matei 28:18-20 care spune, "Isus S'a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le -a zis: Toată puterea Mi -a fost dată în Cer şi pe pămînt. 19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 20Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin."

 

De îndată ce am terminat de citit acest pasaj, unul dintre participanți, un așa-zis evanghelist, a declarat în plină adunare, cu glas tare și inteligibil, că este alergic la acest verset 19 din Matei 28 pe care tocmai îl citisem și că acest verset l-a îmbolnăvit. Tocmai provocasem, iubit, fără să-mi dau seama, greața unui așa-zis slujitor al lui Dumnezeu, un mare evanghelist de altfel, doar citind un verset biblic. Vă puteți imagina jena mea în fața acestui spectacol. A trebuit să mă trezesc făcând ceea ce de multe ori evit să fac, adică să expun demonii în fața tuturor. Acest demon tocmai se expunese și nu-l mai puteam acoperi. Am fost forțat să întrerup învățătura despre botezul în apă pe care le dădeam, să le dau mai întâi o bucată din învățătura despre Discernământ, care a fost planificată mai degrabă pentru următoarele câteva zile.

 

I-am spus acestui mare evanghelist în fața întregii Adunări că este un demon. Și în timp ce ceilalți colegi ai săi păreau uimiți și erau atât de mulți, i-am rugat să fie calmi și răbdători și să asculte învățătura pe care trebuia să i-o dau. Le-am spus că, dacă după învățătura pe care trebuie să le-o dau, părea că judecata pe care tocmai o făcusem despre colegul lor era falsă, ar trebui să mă pocăiesc și să închei seminarul. Toți au fost încă foarte surprinși. Au fost deja foarte calmi de la început, foarte politicoși și foarte responsabili.

 

Așa că mi-am făcut timp să le explic că îi consider frați și prieteni și că nu mă credeam superior lor. I-am făcut să înțeleagă că sunt atent la limba mea atunci când sunt în fața poporului lui Dumnezeu și că nu mă iau niciodată pentru ceea ce nu sunt. Le-am spus că încă mai am mult respect pentru slujitorii lui Dumnezeu, chiar și atunci când sunt în ignoranță totală, așa cum au fost, și că pentru asta nu mi-aș asuma niciodată riscul de a numi un slujitor al lui Dumnezeu un demon, doar din dispreț, sau de a-l insulta. Toți deveniseră și mai calmi și mai atenți.

 

Le-am dat o bucată din învățătura despre Discernământ, promițându-le că această învățătură în întregime a fost în program pentru restul seminarului nostru. Le-am arătat prin cuvântul lui Dumnezeu că nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu se poate simți rău citind pur și simplu un verset biblic. Mi-am făcut timp să intru în toate detaliile care să le permită să înțeleagă învățătura. În câteva ore, am parcurs întreaga Biblie. Când am terminat de predat, toți erau înghețați. Le-am dezvăluit apoi că în mijlocul poporului lui Dumnezeu există mai mulți demoni decât copii ai lui Dumnezeu; le-am demonstrat, de asemenea, că un număr foarte mare dintre cei care sunt numiți pe nedrept slujitori ai lui Dumnezeu nici măcar nu sunt de la Dumnezeu. Urmând explicațiile pe care tocmai le-am dat prin Biblie, toți au înțeles și așteptau cu nerăbdare ziua programată pentru învățătura despre Discernământ.

 

Am făcut efortul de a rezuma această mărturie cât mai mult posibil, pentru a nu face această învățătură prea lungă. Aceasta este, iubiților, o povestioară care vă arată în ce măsură agenții satanei, pe care voi îi considerați, din ignoranță, copii ai lui Dumnezeu sau slujitori ai lui Dumnezeu, se simt inconfortabil în adevăr. Cei mai zeloși simt un dezgust total față de adevăr și le este greață. Asemenea acestui demon despre care tocmai v-am dat mărturia, agenții lui satana sunt alergici la adevăr. De aceea, ei sunt foarte zeloși în predicarea minciunilor și susținerea doctrinei false. Acest aspect este bine explicat în învățătura despre "Discernământ", pe care o veți găsi pe site-ul www.mcreveil.org.

 

20- Avertismente

 

Pentru a evita ca această învățătură să fie inutil de lungă, nu voi detalia aici toate avertizările care au fost deja făcute în alte învățături, la care vă voi referi. Ceea ce trebuie să vă amintiți este că atunci când pur și simplu rămâneți pe ceea ce este scris în alb-negru în cuvântul lui Dumnezeu, vă închideți foarte ușor gura tuturor agenților satanei. Căci pentru a reuși să vă îndepărteze de calea lui Dumnezeu, acești șerpi sunt întotdeauna obligați să iasă din cuvântul lui Dumnezeu.

 

Simțiți-vă liber să citiți învățătura intitulată " Este Isus Hristos Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?" pe care vi l-am recomandat mai sus. Citiți, de asemenea, condițiile prealabile pe care le-am recomandat Copiilor lui Dumnezeu să le respecte ori de câte ori trebuie să se angajeze în orice studiu biblic, sau în orice discuție sau dezbatere despre Biblie cu agenți ai satanei. Veți găsi acest text scurt pe site-ul mcreveil.org. Se intitulează "Precondiții pentru Studiile Biblice".

 

Prea iubiţilor, acest studiu pe care tocmai l-am făcut, vă oferă o altă ocazie de a detecta alți demoni care pândesc printre poporul lui Dumnezeu. Vă dau aici un alt element de discernământ care vă va ajuta să recunoașteți unii demoni în mijlocul Copiilor lui Dumnezeu. Dar înainte de a exercita acest discernământ, trebuie să dai dovadă de o mare flexibilitate și toleranță în judecată, așa cum suntem obișnuiți să facem.

 

Pentru aceasta, deși este bine stabilit că orice copil adevărat al lui Dumnezeu consideră că este ușor să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu, deși este bine stabilit că nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu poate huli în așa fel argumentând cu forța că Biblia este falsă, să presupunem totuși că toți acești oameni religioși care susțin această doctrină satanică, sunt fie în ignoranță, fie pur și simplu posedați. Dați-le această învățătură, care este bine elaborată și suficient de clară pentru a le deschide ochii.

 

Cei dintre ei care erau mai degrabă ignoranți vor fi eliberați de tot adevărul prezentat în această învățătură. Iar cei care au fost pur și simplu posedați de duhuri necurate vor fi, de asemenea, eliberați de tot adevărul prezentat în mod clar în această învățătură, pentru că, după cum bine știți, adevărul eliberează. Ioan 8:32. Dar cei care, după ce vor citi toată demonstrația făcută în această învățătură, vor alege să nu se pocăiască și vor prefera să se agațe de blasfemia lor, vă vor da dovada că sunt demoni. Cu alte cuvinte, să știți că orice așa-zis creștin, care după ce a citit această învățătură continuă să susțină că botezul lui Ioan este fals, este un demon. Amintiți-vă că demonii nu se pocăiesc niciodată, de teama de a nu fi mântuiți. "... Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor." 1Timotei 4:1.

 

Fac aici un apel la pocăință pentru toți cei care sunt încă în această doctrină satanică. Voi toți cei care transmiteți și propagați această doctrină a demonilor și voi, cei care credeți în această blasfemie, înțelegeți această mână întinsă a Domnului și pocăiți-vă. Abandonați această doctrină satanică și fugiți de calea Iadului cât mai este timp. Ieșiți din toate acele secte satanice care hulesc împotriva lui Dumnezeu. Dacă alegeți să ieșiți din aceste cluburi satanice și decideți să umblați în doctrina sănătoasă a lui Hristos, nu ezitați să ne contactați.

 

21- Concluzie

 

Prin această concluzie, vă vom arăta că nici măcar nu am avut nevoie de toate analizele pe care tocmai le-am făcut, pentru a demonta doctrina demonilor și pentru a închide pentru totdeauna gura acestor agenți ai Iadului care hulesc spunând că Botezul lui Ioan este un Botez fals. Să analizăm următoarele pasaje din Matei 3:11 și Fapte 1:5:

 

Matei 3:11 "Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Celce vine după mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu sînt vrednic să -I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc."

 

Faptele Apostolilor 1:5 "Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt."

 

Ioan Botezătorul se prezintă în Matei 3:11 ca fiind cel a cărui misiune este Botezul apei și îl prezintă pe Isus Hristos ca fiind cel care are puterea de a boteza cu Duhul Sfânt. Prin urmare, din aceasta reiese că există doar două tipuri de Botezuri, și anume Botezul Apei cu Ioan Botezătorul ca autor al său, și Botezul Duhului Sfânt, cu Isus Hristos ca autor al său.

 

Isus Hristos Se prezintă în Faptele Apostolilor 1:5 ca fiind Cel care are puterea de a boteza cu Duhul Sfânt și îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca fiind Cel trimis să boteze cu apă. De asemenea, din aceasta reiese că există doar două tipuri de Botezuri, și anume Botezul Apei cu Ioan Botezătorul ca autor al său și Botezul cu Duhul Sfânt, cu Isus Hristos ca autor al său.

 

Ioan Botezătorul în timpul slujirii sale a botezat mii de oameni, inclusiv Pe Isus și pe Apostolii Săi. Potrivit învățăturii demonilor, după moartea lui Ioan Botezătorul și plecarea lui Isus Hristos, adevărata formulă a botezului a fost descoperită de Petru. Prin urmare, acești agenți ai Iadului vă spun că orice botez făcut în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt ar fi fals și ar duce la Iad pe toți cei care botează cu această "formulă" și pe toți cei care sunt botezați cu această "formulă". Ei vă spun că botezul lui Ioan este fals și că Ioan nu a fost trimis de Dumnezeu. Aceste mii de oameni pe care Ioan i-a botezat, inclusiv Domnul Isus Hristos, Apostolul Petru și ceilalți Apostoli, vor merge cu toții în Iad. Și doar cei care au fost botezați după formula presupus descoperită după plecarea lui Ioan Botezătorul și a lui Isus Hristos, vor fi mântuiți.

 

Potrivit doctrinei demonilor, însuși Apostolul Petru, care ar fi primit cheile care i-au revelat taina singurei formule adevărate de botez în apă care mântuiește, se află în Iad. De ce Apostolul Petru este și el în Iad, când tocmai lui i s-a descoperit taina singurei formule mântuitoare? Aceasta pentru că Petru a folosit adevărata formulă pentru a-i boteza pe ceilalți ucenici, dar a uitat să fie rebotezat cu aceeași formulă nouă. Și cum orice botez făcut fără singura formulă adevărată duce mai degrabă la Iad, Apostolul Petru care a rămas cu botezul lui Ioan făcut fără formula corectă, este în Iad. Aleluia! Acest lucru vă ajută să înțelegeți, prea iubiţilor, că idioțenia agenților satanei este foarte mare. Agenții Iadului sunt mari idioți.

 

În cele din urmă, amintiți-vă pentru ultima oară că Apostolul Petru nu a descoperit niciodată vreo formulă de botez, că nu a pus niciodată la îndoială botezul lui Ioan și că el însuși nu a fost botezat din nou pentru că a fost botezat de Ioan fără formula demonilor. Teoria oricărui botez, care trebuie făcută numai în numele lui Isus, este o doctrină pur satanică, venită direct din abis. Dacă după toate demonstrațiile pe care tocmai le-am făcut, continuați să credeți că doctrina demonilor este adevărată, nu veți avea nicio scuză.

 

Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin

 

Invitație

 

Dragi frați și surori,

 

Dacă ai fugit de bisericile false și vrei să știi ce trebuie să faci, iată cele două soluții care ți se oferă:

 

1- Vezi dacă în jurul tău mai sunt și alți copii ai lui Dumnezeu care se tem de Dumnezeu și doresc să trăiască în conformitate cu Sfânta Doctrină. Dacă găsiți vreunul, nu ezitați să vă alăturați lor.

 

2- Dacă nu găsiți niciunul și doriți să vă alăturați nouă, ușile noastre vă sunt deschise. Singurul lucru pe care vă vom cere să îl faceți este să citiți mai întâi toate Învățăturile pe care Domnul ni le-a dat, care pot fi găsite pe site-ul nostru www.mcreveil.org, pentru a vă asigura că acestea sunt în conformitate cu Biblia. Dacă le considerați biblice și sunteți dispuși să vă supuneți lui Iisus Hristos și să trăiți conform cerințelor Cuvântului Său, vă vom primi cu bucurie.

 

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

 

Sursa & Contact:

Site-ul de Internet: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Faceți clic aici pentru a descărca această carte în format PDF