Avertisment

 

Această Carte este gratuită și nu poate fi în niciun caz o sursă de comerț.

 

Sunteți liberi să copiați această Carte pentru predicarea dumneavoastră, sau pentru distribuire, sau de asemenea pentru Evanghelizarea dumneavoastră pe Rețelele de Socializare, cu condiția ca conținutul ei să nu fie modificat sau alterat în vreun fel, iar site-ul mcreveil.org să fie citat ca sursă.

 

Vai vouă, agenți satanici lacomi care vor încerca să comercializeze aceste învățături și mărturii!

 

Vai de voi, fiii satanei care vă place să publicați aceste învățături și mărturii pe Rețelele Sociale în timp ce ascundeți adresa site-ului www.mcreveil.org sau falsificarea conținutului lor!

 

Să știți că puteți scăpa de sistemul de justiție al oamenilor, dar cu siguranță nu veți scăpa de judecata lui Dumnezeu.

 

Şerpi, pui de năpîrci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei? Matei 23:33

 

Dragi Cititori,

 

Această Carte este actualizată în mod regulat. Vă sfătuim să descărcați versiunea actualizată de pe Site-ul www.mcreveil.org.

 

Am dori să subliniem că această Invățătură a fost scrisă în limbile Engleză și Franceză. Și pentru a-l face disponibil pentru cât mai mulți oameni posibil, am folosit software de calculator pentru a-l traduce în alte limbi.

 

Dacă detectați erori în textul tradus în limba dvs., vă rugăm să nu ezitați să ne anunțați, astfel încât să le putem corecta. Și dacă doriți să-L onorați pe Dumnezeu și să avansați lucrarea lui Dumnezeu prin traducerea Învățăturilor în limba dvs., nu ezitați să ne contactați.

 

Lectură Plăcută!

 

BOTEZUL APEI

(Actualizat în 06 06 2024)

 

1- Introducere

 

Preaiubiților în Domnul și toți cei care citiți această învățătură, pacea să fie cu voi! Îl binecuvântez pe Domnul Dumnezeul nostru, Tatăl Stăpânului și Domnului nostru Iisus Hristos, care în credincioșia Sa îmi dă harul de a vă pune la dispoziție această învățătură despre Botezul în apă, pe care Biblia îl mai numește și botezul lui Ioan sau botezul pocăinței.

 

În cartea Ioan, capitolul 1, Biblia ne învață că toți oamenii sunt creaturi ale lui Dumnezeu, dar nu toți sunt copii ai lui Dumnezeu. Biblia ne învață, de asemenea, că depinde de fiecare persoană să aleagă în mod voluntar să devină un copil al lui Dumnezeu. Iar condiția pentru a deveni un copil al lui Dumnezeu, conform Bibliei, este să Îl primești pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal și să crezi în Numele Lui. Aceasta este ceea ce citim în Ioan 1:12-13 "12Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu." Condiția pentru a deveni copil al lui Dumnezeu este, așadar, o condiție la îndemâna tuturor. Astfel, fiecare om poate, dacă dorește, să părăsească statutul de simplă creatură a lui Dumnezeu pentru cel de copil al lui Dumnezeu. Tot ce trebuie să facă este să-L primească pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal.

 

Și pentru a-L primi pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal conform Bibliei, trebuie să credem în El și să fim botezați. Marcu 16:16 spune "Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit." Botezul în apă este, prin urmare, strâns legat de mântuire; și având în vedere marea sa importanță, am găsit cel mai bine să-l studiem în cel mai complet mod posibil, răspunzând la toate întrebările pe care vi le puneți foarte des.

 

2- Ce este Botezul Apei?

 

2.1 Mântuirea

 

Înainte de a defini ce este botezul în apă, să vorbim puțin despre mântuire. Biblia ne învață că, la creație, Dumnezeu l-a avertizat pe om că neascultarea va duce la moarte. Facerea - Geneza 2:16-17 "16Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină; 17dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit." Satana, care pierduse deja slava lui Dumnezeu din cauza mândriei și rebeliunii sale, era gelos că a văzut un om care beneficia de această slavă a lui Dumnezeu. Iar satana, care știa că Dumnezeu nu tolerează păcatul, a știut, de asemenea, că este suficient pentru el să-l aducă pe om la păcat, astfel încât omul, la rândul său, să fie respins de Dumnezeu și să-și piardă locul privilegiat înaintea lui Dumnezeu. El a pus o capcană pentru om și l-a condus prin viclenie în păcat. Și păcatul a deschis ușa morții în viața omului. Romani 5:12 "De aceea, după cum printr'un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit."

 

Biblia ne învață că Dumnezeu, datorită dragostei Sale pentru om, a ales să nu-l abandoneze pe om fără să-i dea ocazia de pocăință. Prin urmare, i-a dat omului posibilitatea de a i se ierta păcatele, astfel încât să se poată apropia de Dumnezeu. Așa cum în ochii lui Dumnezeu numai sângele poate șterge păcatele, Dumnezeu a îngăduit omului să facă sacrificii animale, (Levitic 4), astfel încât sângele acestor animale să-i acopere păcatele. Aceasta este ceea ce omul a practicat în trecut, în ceea ce Dumnezeu a numit vechiul legământ. Evrei 9:22 "Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sînge; şi fără vărsare de sînge, nu este iertare."

 

Dumnezeu, pentru a-și arăta dragostea față de omul pe care alesese să-l facă după chipul Său, a ales din nou să facă mântuirea mai accesibilă pentru om, permițând ca o singură jertfă perpetuă să înlocuiască numeroasele jertfe diferite pe care omul trebuia să le facă în funcție de tipul de păcat pe care îl comitea și pe care trebuia să le reînnoiască de fiecare dată. Pentru a obține această soluție supremă, Dumnezeu a găsit-o mai bine pentru a-și transforma propriul Fiu, unicul său Fiu, în sacrificiu. El a decis să-L facă pe Singurul Său Fiu Născut Mielul ispășitor. De aceea, el a trimis pe Isus Hristos să moară pentru păcatele oamenilor, în scopul de a deveni sacrificiu pentru toate păcatele tuturor oamenilor.

 

Evrei 9:11-14 "11Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit, care nu este făcut de mîni, adică nu este din zidirea aceasta; 12şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei, ci cu însuş sîngele Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică. 13Căci dacă sîngele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, 14cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S'a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!"

 

Apocalipsa 5:9 "Şi cîntau o cîntare nouă, şi ziceau: Vrednic eşti tu să iei cartea şi să -i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam".

 

Din acel moment, omul, pentru a se apropia de Dumnezeu, nu mai trebuie să facă sacrificii; el trebuie doar să accepte acest sacrificiu pe care Dumnezeu l-a oferit deja. Acest sacrificiu este numit Isus Hristos. Deci, în realitate, nici un om nu ar trebui să meargă în Iad pentru că a păcătuit, pentru sacrificiul pentru păcatele oamenilor a fost deja făcut. Ioan 19:30 spune: "când Isus a luat oțet, el a spus: totul este îndeplinită. ..." Prin sacrificiul lui Isus Hristos Mielul lui Dumnezeu, omul nu mai este văzut ca un păcătos în ochii lui Dumnezeu. Hristos a murit pe cruce cu toate păcatele tuturor oamenilor. Fiecare om care se află în Iad se va afla acolo nu pentru că a păcătuit, ci pentru că a respins planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru viața sa, pentru că a refuzat jertfa pe care Dumnezeu i-a acordat-o pentru păcatele sale. Mântuirea omului prin urmare, nu depinde nici de numărul de păcate, nici de tipul de păcate pe care le-a comis, mântuirea omului depinde exclusiv de sacrificiul lui Isus Hristos.

 

În ochii lui Dumnezeu, cel care a comis un singur păcat nu este diferit de cel care a comis o mie. Și cel care tocmai a mințit, nu este diferit de cel care a comis mai degrabă un jaf sau o crimă. Fiecare păcat merită moartea. Este în ignoranța sa că omul crede că există păcate mici, fără consecințe reale în fața lui Dumnezeu, și păcatele mari. E o greseala. Un singur păcat, mic în ochii omului sau nu, este suficient pentru a duce omul în Iad. Romani 6:23 "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru."

 

De aceea, mântuirea omului nu depinde nici de numărul de păcate pe care omul le comite, nici de tipul de păcate pe care el le comite, nici de natura acelui păcat. Fiecare păcat, "mare" sau "mici", pentru a fi șterse, are nevoie de sânge. Acest lucru înseamnă că, dacă faci un păcat, și vrei să Vezi acest păcat fiind iertat și nimicit de Dumnezeu, veți avea nevoie de sânge. Și singurul sânge capabil să șteargă păcatele este sângele lui Isus Hristos care a fost sacrificat de Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Înțelegeți atunci de ce mântuirea fiecărui om depinde exclusiv de Isus Hristos, și nu de un alt om, sau de un alt zeu, sau chiar de orice fel de tradiție. Faptele Apostolilor 4:12 spune: "În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt Cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi."

 

În afară de Isus Hristos, nici un alt om nu a murit pentru a salva oamenii de păcatele lor. Nici un om nu a avut această posibilitate de a muri pentru a salva oameni de păcatele lor, pentru că, în scopul de a salva oameni, el a avut nevoie de un om care nu a păcătuit. Și după vă cunoașteți pe voi înșivă, fiecare om născut dintr-un bărbat și o femeie, se naște în păcat și, ca atare, nu mai poate salva pe alții de păcat. Deci, amintiți-vă foarte bine, dragi prieteni, că mântuirea nu are nimic de-a face cu religiile, că mântuirea nu are nimic de-a face cu tradițiile, și că mântuirea nu are nimic de-a face cu obiceiurile oamenilor. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu acordat în mod liber oricui acceptă jertfa sângelui lui Isus Hristos, singurul sânge care purifică și șterge păcatele.

 

Așadar, fie că te definești drept creștin, fie că te definești drept musulman, fie că te definești drept catolic, fie că te definești drept budist, fie că te definești drept ateu, fie că te definești drept animist, să știi că nicio religie nu salvează, niciun alt om în afară de Iisus Hristos nu salvează, nicio filosofie nu salvează, nicio tradiție nu salvează, niciun strămoș nu salvează. Isus Hristos este singurul care și-a dat viața pentru a salva omenirea. Ioan 3:16 "Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică."

 

Să aparții sau nu unei biserici nu este cea importantă, pentru că nici o biserică nu poate salva. Fiind un membru al familiei unui preot sau pastor, sau orice alt slujitor al lui Dumnezeu, nu conteaza, pentru nici un om nu poate salva, și nici o relație umană nu poate salva. Titlul mai mult sau mai puțin înșelător pe care îl avem în societate nu va conta pentru judecata lui Dumnezeu. Nivelul intelectual mai mult sau mai puțin onorarea pe care le avem nu va fi de nici o contribuție în ziua judecății. Isus Hristos este, și rămâne singura poarta spre paradis. Ioan 10:9 spune: "Eu sînt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mîntuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune.". Ioan 14:6 spune: "Isus i -a zis: Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.".

 

De ce Isus Hristos și nu altcineva? Pentru că Isus Hristos s-a sacrificat singur pentru păcatele omenirii. Nici un alt om, nici măcar un profet, nu a murit pentru păcatele noastre; Și nici o femeie, nici măcar mama lui Isus, nu a murit pentru păcatele noastre. 1Timotei 2:5-6 spune:"5Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, 6care S'a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi. ..."

 

Toți acei catolici ignoranți care cred că sunt botezați și chiar confirmați trebuie să înțeleagă acum că nu L-au cunoscut niciodată pe adevăratul Mântuitor Isus Hristos. Dacă moartea îi surprinde, ei vor ateriza direct în Iad. Ei au un interes să se pocăiască în timp ce mai este timp. Dacă vor alege să rămână cu încăpățânare în această sectă abominabilă, în focul Iadului vor înțelege că doctrina confirmării, doctrina primei comuniuni și doctrina celei de-a doua comuniuni au fost diavolul.

 

Așa am citit în Ioan 1:12-13, Dumnezeu a lăsat fiecare persoană alegerea de a deveni un copil al lui Dumnezeu. Nimeni nu este exclus din mântuire și nimeni nu este obligat să accepte mântuirea pe care Dumnezeu o dă liberă. Fiecare trebuie să accepte acest lucru în mod liber, voluntar și conștient. Cu toate acestea, este important să ne amintim că numai copiii lui Dumnezeu vor intra în Rai. Iar Raiul, ca și Iadul, este etern. Prin urmare, totul nu se termină după moarte, așa cum cred unii oameni. De fapt, după moarte începe viața adevărată, viața veșnică.

 

Biblia ne spune în Evrei 9:27 "Şi, după cum oamenilor le este rînduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata." După această hotărâre va exista o separare: unii și-ar petrece eternitatea cu Dumnezeu, în fericirea perfectă, iar alții și-ar petrece eternitatea în foc. Matei 25:31-41, 46 "31Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 33şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui. 34Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v'a fost pregătită dela întemeierea lumii. ... 41Apoi va zice celor dela stînga Lui: Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! … 46Şi aceştia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică." Aceasta este alegerea pe care o veți face pe acest pământ care va determina locul unde vă petreceți eternitatea.

 

Dumnezeu ne spune în Ioan 3:18 "... Dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu." Și în Marcu 16:16 citim: "... Dar cel care nu crede va fi condamnat." Astfel, toți cei care nu vor crede în Isus Hristos vor fi condamnați! Nu are nimic de-a face cu binele sau răul pe care l-ai fi făcut pe pământ. Nu are nimic de-a face cu faptele bune. Nu are nimic de-a face cu religia ta. Nu are nimic de-a face cu originile tale, nu are nimic de-a face cu obiceiurile tale, și nu are nimic de-a face cu culoarea pielii tale. Doar faptul de a nu crede în Isus te condamnă, chiar dacă ești cel mai generos om din lume.

 

2.2 Noua Nastere

 

Acum, că noțiunea de mântuire este bine explicat, să ne examineze modul în care omul ar trebui să meargă despre el, pentru a fi salvate. Ce spune Biblia? Marcu 16:16 spune: "Cel care va crede și care vor fi botezați va fi mântuit. ..." Atunci reiese că, pentru a fi mântuit, trebuie să crezi și să fii botezat. Acest pasaj ne arată că Dumnezeu a legat botezul mântuirii, făcând botezul o condiție care trebuie îndeplinită pentru a intra în Ceruri. Ioan 3:1-5 spune: "... 3…Drept răspuns, Isus i -a zis: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. 4icodim I -a zis: Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască? 5Isus i -a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu." După cum tocmai am citit, nimeni nu va intra în Rai fără să fie născut din apă și din Duh.

 

2.2.1- Ce înseamnă să te naști din Apă și Duh?

 

Când credem în Isus și suntem botezați în apă, ne-am născut din apă. Domnul, la rândul său, ne dăruiește Duhul Sfânt, care este gajul mântuirii, iar prezența Duhului Sfânt în noi face din noi o persoană născută din Duh. Noi devenim prin acest lucru, un loc locuit de Duhul lui Dumnezeu: Acesta este motivul pentru care Biblia spune că noi suntem Templul Duhului Sfânt. Din acel moment vom lăsa statutul de o persoană născut numai din carne, la statutul de o persoană care, în afară de a fi născut din carne, este, de asemenea, născut din apă și spirit. Devenim astfel o persoană născută din nou.

 

2.2.2- De ce este botezul în apă indispensabil?

 

Poate vă întrebați de ce este absolut necesar să fiți botezați în apă pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cel mai simplu răspuns este acest lucru: Dumnezeu a vrut-o în acest fel. Să știi foarte bine, tu omule, că nu ești aici ca să te cerți cu Dumnezeu, ci ca să te supui Lui. Dumnezeu este mai presus de toate creatorul tău, și nu un simplu personaj cu care puteți provocare în mod liber. Prin urmare, Dumnezeu, în suveranitatea Sa, a ales să facă botezul cu apă pe care Biblia îl numește, de asemenea, botezul pocăinței, un element al mântuirii. Dacă botezul este acolo pentru a ne aduce la pocăință și, ca fără pocăință, nimeni nu poate fi mântuit, înțelegem de ce este absolut necesar să fim botezați în apă pentru a fi mântuiți, pentru cel care vrea să fie mântuit.

 

2.3 Identificarea la moartea și învierea lui Hristos

 

Biblia ne introduce, de asemenea, la botezul apei ca identificare la moartea și învierea lui Isus Hristos. Aceasta înseamnă că, fiind botezați, murim în legătură cu viața noastră trecută pentru a trăi de acum înainte numai pentru Isus Hristos. În realitate, când suntem scufundate în apa botezului, suntem îngropați cu Hristos și când ieșim din apă, noi reînvii cu El. Aceasta este ceea ce citim în următoarele pasaje:

 

Romani 6:3-4 "3U ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 4oi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă."

 

Coloseni 2:12 "Fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L -a înviat din morţi."

 

Coloseni 3:1-3 "1Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 2Gîndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt. 3Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu."

 

În concluzie, a fi botezat este de a muri în legătură cu păcatul, pentru a deveni o creatură nouă. 2Corinteni 5:17 "Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi."

 

2.4 Angajamentul de a trăi viața lui Isus Hristos

 

Pentru voi, cei care doriți să vă faceți botezul, este important să înțelegeți că botezul în apă nu este doar un angajament, ci este și jurământul de a renunța la vechea voastră viață. A fi botezat înseamnă a te naște din nou. Când ești botezat, îți iei angajamentul de a începe o viață nouă, urmând modelul lui Hristos, adică umblând așa cum a umblat Hristos Însuși. 1Ioan 2:6 "Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus." Botezul în apă este, prin urmare, jurământul de a asculta de Dumnezeu și de a trăi pentru El în Isus Hristos.

 

3- Botezul lui Ioan, Botezul în Apă și Botezul Pocăinței

 

Există vreo diferență între botezul cu apă, botezul lui Ioan și botezul pocăinței? Categoric nu! Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, nu există nici o diferență între termenii "botezul apei", "botezul pocăinței" și "botezul lui Ioan". Toate înseamnă același lucru.

 

3.1- De ce termenul Botezul Apei?

 

Pur și simplu pentru că acest botez se face în apă, spre deosebire de botezul Duhului Sfânt, care se face în Duhul Sfânt.

 

3.2- De ce termenul Botezul lui Ioan?

 

Pur și simplu pentru că a fost Ioan, care a fost trimis să facă acest botez. Slujba botezului cu apă a fost încredințată de Dumnezeu lui Ioan. Acesta este motivul pentru care el este numit Ioan-Baptiste. În același mod în care numim botezul apei, botezul lui Ioan, în același mod putem numi botezul Duhului Sfânt, botezul lui Isus, pentru că Isus este cel care botează în Duhul Sfânt.

 

3.3- De ce termenul botezul pocăinței?

 

Pur și simplu pentru că acest botez duce omul la pocăință, așa spune Ioan-Baptiste în Matei 3:11: "Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; ..."

 

Este demonii sectelor care susțin că Isus Hristos este el însuși Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care încearcă să sprijine nebunia lor, pentru a demonstra că ar exista o diferență între acești trei termeni. Nu urmați aceste vrăjitori, dacă nu doriți să-și petreacă eternitatea în Iad. Ei sunt oameni care au ales Iadul, ei recrutează acum pe cei care îi vor însoți. Fugiți de acești demoni dacă vă prețuiți mântuirea, sau rămâneți cu ei dacă preferați Iadul. În orice caz, sunteți avertizat!

 

În concluzie, amintiți-vă că botezul lui Ioan = botezul apei = botezul pocăinței. Acest lucru este confirmat de următoarele pasaje: Matei 3:11 "Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; ..." Luca 3:3 "Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor." Faptele Apostolilor 1:5 "Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt." Faptele Apostolilor 13:24 "Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel." Luca 7:29 "Şi tot norodul care l -a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan."

 

4- Ce să fac înainte de Botezul Apei?

 

Pentru ca un botez să fie valid înaintea lui Dumnezeu, trebuie îndeplinit un anumit număr de condiții. În mod normal, cel care se angajează la botez trebuie să creadă și să-și mărturisească păcatele.

 

4.1 Crezând: O Condiție Prealabilă la Botez

 

Biblia ne spune în Marcu 16:16 că "Cel care va crede și va fi botezat vor fi mântuiți, dar cel care nu va crede va fi condamnat." Prin urmare, înțelegem că trebuie să credem înainte de a fi botezați. La acest nivel este necesară o mică precizie. În Iacob 2:19 se spune: "Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred... şi se înfioară". Crezând nu înseamnă doar recunoscând existența lui Dumnezeu așa este cazul pentru mulți oameni în această lume. Credința presupune recunoașterea faptului că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acceptați sacrificiul Său pe cruce, adică acceptați-L pe Isus Hristos ca Mântuitor al Său și adoptați-L ca pe noul Său Învățător, cu toată supunerea pe care o presupune acest lucru. Aceasta este ceea ce înseamnă a "da viața cuiva la Isus".

 

Următoarele versete confirmă faptul că, înainte de a fi botezat, trebuie mai întâi să credem:

 

Faptele Apostolilor 2:37-41 "37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: Fraţilor, ce să facem? 38Pocăiţi-vă, le -a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. … 41Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s'au adaus aproape trei mii de suflete."

 

Faptele Apostolilor 8:12 "Dar cînd au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atît bărbaţi cît şi femei."

 

Faptele Apostolilor 8:13 "Chiar Simon a crezut; şi dupăce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip, şi privea cu uimire minunile şi semnele mari cari se făceau."

 

Faptele Apostolilor 8:36-38 "36Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat? 37Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 38A poruncit să stea carul, s'au pogorît amîndoi în apă, şi Filip a botezat pe famen."

 

Faptele Apostolilor 16:31-34 "31Pavel şi Sila i-au răspuns: Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta. 32Şi i-au vestit Cuvîntul Domnului, atît lui cît şi tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i -a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le -a spălat rănile, şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. 34După ce i -a dus în casă, le -a pus masa, şi s'a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu."

 

Faptele Apostolilor 18:8 "Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre Corinteni, cari auziseră pe Pavel, au crezut şi ei, şi au fost botezaţi."

 

4.2 Mărturisind păcatele tale: O Condiție Prealabilă pentru Botez

 

Oricine crede în Isus Hristos trebuie să-și mărturisească păcatele; Și mărturisirea păcatelor trebuie făcută înainte de imersiune în apa botezului, așa citim în următoarele pasaje:

 

Matei 3:5-6 "5Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el; 6şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan."

 

Marcu 1:5 "Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan."

 

Acum, că este clar că mărturisirea este o condiție prealabilă pentru botezul apei, am putea cere modul în care mărturisirea păcatelor se face.

 

4.2.1 Cum să-ți mărturisești păcatele?

 

Proverbe 28:13 "Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare." Dacă vrei să fii iertat și mântuit, trebuie să-ți mărturisești toate păcatele, cu onestitate și sinceritate, cu angajamentul ferm de a renunța la ele permanent.

 

Este important să ne amintim că mărturisirea păcatelor nu poate fi făcută în inimă, sau cu voce joasă, sau în gât. Mărturisirea păcatelor trebuie făcută cu voce tare, în fața slujitorului lui Dumnezeu care te botează. Matei 3:5-6 "5Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el; 6şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan."

 

Mic avertisment: Nu cădeți în capcana pastorilor mincinoși care vă obligă să stați în fața unei mulțimi de oameni pentru a vă mărturisi păcatele. Nici în fața unei mulțimi de oameni, nici în fața vreunei adunări, nu trebuie să-ți mărturisești păcatele. Mărturisirea păcatelor cu voce tare nu înseamnă mărturisirea păcatelor în fața întregii biserici.

 

În cele din urmă, nu uitați că orice mărturisire trebuie făcută cu voce tare, fie că este vorba de mărturisirea păcatelor atunci când ați păcătuit, fie că este vorba de mărturisirea lui Iisus Hristos, adică de recunoașterea lui Iisus Hristos ca Domn, Mântuitor și Dumnezeu. Romani 10:9-10 "9Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L -a înviat din morţi, vei fi mîntuit. 10Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire"

 

4.2.2 Ce păcate mărturisesc absolut?

 

Să știți că, odată cu botezul în apă, se presupune că cineva trebuie să obțină nu numai mântuirea în Isus Hristos, adică viața veșnică, ci și eliberarea de toate duhurile necurate și de toate legăturile cu lumea întunericului. Pentru aceasta, este necesară o mărturisire cinstită și sinceră a tuturor păcatelor. Pentru a înțelege mai bine acest subiect, vă rugăm să citiți învățătura despre "Izbăvirea de Spiritele Necurate", pe care o veți găsi pe site-ul https://www.mcreveil.org.

 

Chiar dacă, în ansamblu, putem uita cu bună credință unele păcate comise în trecut, mai ales în trecutul îndepărtat, nu ar trebui în niciun caz să omitem să mărturisim păcatele care dau mare acces satanei în viața noastră. Printre acele păcate care trebuie mărturisite în mod absolut se numără:

 

- Vrăjitoria în toate formele sale (magie, ocultism, secte, homosexualitate);

- Crimă, (inclusiv avortul voluntar), tentativă de sinucidere, tentativă de omor (inclusiv tentativă de avort);

- Păcatele sexuale (adulter, curvie, masturbare, toate celelalte forme de impurități și imoralitate);

- Violul, furtul, ura, ranchiuna, lipsa de iertare, refuzul de a restitui și răutatea.

 

Toate aceste păcate deschid uși largi demonilor și oferă un acces foarte mare la satana în viața noastră. Acesta este motivul pentru care este absolut necesar să le mărturisim înainte de a lua botezul. În timp ce unele dintre aceste păcate au nevoie doar de spovedanie, altele, pe lângă spovedanie, necesită reparație. Acest lucru ne aduce înapoi la noțiunea de restituire. De asemenea, trebuie să-I ceri iertare lui Dumnezeu pentru păcatele strămoșilor tăi, pentru a fi eliberați de legăturile eredității.

 

Vrăjitoria în toate formele sale implică vrăjitorie activă, vrăjitorie pasivă, și tot ce se referă la vrăjitorie. Adică prin vrăjitorie activă însăși practica vrăjitoriei, și toate formele de inițiere la vrăjitorie, consultarea morților, yoga și alte tehnici de meditație și relaxare. Vrăjitoria pasivă include toate formele de practici indirecte de vrăjitorie, ar fi vizitarea Oracolele, consultarea divinilor și a altor văzători, văzând văzătorii pentru a-i face pe morți să vorbească, să citească horoscoape, numerologie, trage cărțile, practicați artele marțiale etc. Dacă doriți să știți cum să mărturisiți vrăjitoria, există o învățătură pe această temă pe site-ul https://www.mcreveil.org. Această învățătură se intitulează: "Cum să Părăsești tabăra lui satana".

 

Toate formele de vrăjitorie, magie și ocultism, îi pun pe cei care le practică în contact direct cu lumea ocultă și stabilesc automat pactele cu lumea întunericului. Pentru ca aceste pacte să fie rupte la momentul botezului, trebuie neapărat să fie o pocăință sinceră și o mărturisire. Din păcate, în cele mai multe cazuri, un spirit de minciună convinge pe cei botezați să tăcere anumite aspecte, în special vrăjitorie, sau să rămână vagi și evazive în mărturisirea lor; care previne eliberarea lor.

 

De fapt, alegând să nu mărturisească vrăjitoria lor, îi permit lui satana să-și păstreze toate drepturile asupra lor. Căci cel care practică vrăjitoria nu poate spera să fie iertat de Dumnezeu și să fie livrat dacă nu face o pocăință cinstită și completă. Dacă el face o aparență de pocăință, sau dacă el mărturisește unele dintre lucrările sale prin ascunderea altora, sau dacă el mărturisește pactele sale într-un mod neclare și voalate, care este de a spune cu viclean, este o pierdere de timp. Faptele Apostolilor 19:18-19 "18Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. 19Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, şi-au adus cărţile, şi le-au ars, înaintea tuturor: preţul lor s'a socotit la cincizeci de mii de arginţi."

 

După am văzut mai sus, botezul cu apă este, de fapt, angajamentul de a umbla cu Isus Hristos. Angajamentul de a-l face pe Isus Hristos Stăpânul tău. De îndată ce dorim să facem acest angajament, trebuie să ne eliberăm în prealabil și obligatoriu de angajamentele asumate anterior cu satana și cu lumea întunericului, pentru că, după citim în Matei 6:24 "Imeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt…"

 

În ceea ce privește păcatele care necesită reparație, recomand învățătura intitulată "Restituirea", care explică în detaliu acest subiect. Îl veți găsi pe site-ul www.mcreveil.org.

 

5- Cum se face Botezul Apei?

 

Nu trebuie să folosim dicționarul sau să căutăm originea cuvintelor, să înțelegem ce este botezul apei și cum ar trebui făcut. Domnul ne-a dat mulțumiri pentru cercetări inutile, permițând cuvântul Său să vorbească pentru el însuși; Trebuie doar să studiem Biblia bine, și vom înțelege, și fără ambiguitate, tot ceea ce vrem să înțelegem. Biblia conține propriul dicționar. De fapt, cel mai bun dicționar biblic este încă Biblia. Pentru a afla ar trebui să cum se facă botezul în apă, simpla lectură, fără a fi nevoie de interpretare, a câtorva versete biblice este suficientă.

 

Matei 3:5-6 spune: "5Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el; 6şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan."

 

Matei 3:16 spune: "De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. ..."

 

Faptele Apostolilor 8:38-39 spune: "38A poruncit să stea carul, s'au pogorît amîndoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. 39Cînd au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l -a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie."

 

Coloseni 2:12 "Fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L -a înviat din morţi."

 

Romani 6:3-4 "3U ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 4oi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă."

 

Aceste versete puține ne permit să înțelegem fără nici o dificultate, că botezul se face în apă, și niciodată în afara apei. Și chiar dacă ar fi să recurgem la etimologia cuvântului botez, nu am avea nicio problemă în a înțelege cum trebuie să se facă botezul cu apă. Cuvântul botez provine din grecescul "baptizein", care înseamnă a se scufunda într-un lichid, a se cufunda.

 

Ceea ce tocmai ați citit, vă conduce să înțelegeți, Dragi frați și dragi prieteni, că nu există multe modalități de a face botezul apei. Există o singură cale, prin imersiune. Du-te și întreabă-i pe toți agenții Iadului care au pus câteva picături de apă pe capetele oamenilor ca pe un botez. De unde provine doctrina lor de botez. Amintiți-vă că aceste picături de apă pe care acești demoni le pun pe capetele voastre, sunt blesteme pe care le toarnă asupra voastră. În același timp ei fac incantații pe tine să vă țineți în obligațiuni de satana și vă leagă de Iad. Dacă îți pasă de mântuirea ta, fugi de toate sectele satanice care pun câteva picături de apă pe capetele oamenilor ca pe un botez. Fie că rămâneți în aceste secte abominabile prin încăpățânare sau concediu, nu se încadrează în capcana de a lua acele picături de blesteme pe care le-ați primit pe cap, pentru botez. Acest lucru nu a fost niciodată botezul, și nu va fi niciodată botezul. Ai nevoie ca adevăratul botez să fie salvat.

 

Citiți și meditați acest pasaj din Ioan 3:22-23 care spune: "După aceea Isus, şi ucenicii Lui, a venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza. Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi." În cazul în care botezul a constat în a pune câteva picături de apă pe capetele oamenilor, spune-mi de ce Ioan-Baptiste pentru botez a fost doar în căutarea de locuri în care există o mulțime de apă. De ce nu a fost el doar de mers pe jos în jurul cu o tărtăcuș umplut cu apă dacă el a trebuit doar să stropească capetele oamenilor cu câteva picături de apă? Nu vă mai seduce. Predarea este foarte clar pentru fiecare dintre voi de acum încolo. Niciunul dintre voi care nu stați cu încăpățânare în sectele satanice care fac așa-numitele "botezuri cu stropire", nu va avea nici o scuză. Dumnezeu a ales să vi se dezvăluie prin această învățătură. Prin urmare, nu mai sunteți ignoranți. Să știți că această învățătură este acolo fie pentru a vă salva, fie pentru a vă condamna.

 

6- Unde trebuie făcut Botezul cu Apă?

 

Acum, că știm să facă botezul apei, putem răspunde cu ușurință la întrebarea, "unde?" botezul apei trebuie să fie făcut oriunde există suficientă apă pentru imersiune. Acesta poate fi o cale navigabilă, un râu, pentru cei care o au în apropiere, sau o piscină pentru cei care au unul, sau o cadă de baie pentru cei care au doar asta. Nu vă lăsați distrași de acei agenți ai satanei care vă spun că botezul cu apă ar trebui făcut doar în ceea ce ei numesc "apă curgătoare".

 

Am întâlnit secte satanice care fac ceea ce ei numesc "apă de alergat", singura condiție pentru a valida un botez. Și din acest motiv, în unele orașe și în unele țări, acești demoni țin oamenii luni întregi fără botez, căutând "apa lor de alergare". În Europa și în țările care sunt familiarizați cu iarna, ei aduna toți candidații pentru botez, să aștepte pentru vara. Și chiar și în timpul verii, ei încă mai au de a gestiona pentru a găsi faimosul lor "apă de rulare". Când acești agenți ai lui satana fac prostia asta, veți avea impresia că sunt ignoranți, când știu foarte bine ce vor. Este o capcană pe care o întind oamenilor, pentru a-i împiedica să fie salvați. Ai grijă să nu cazi din nou în capcanele lor. Ceea ce este nevoie pentru botezul cu apă este suficientă apă pentru imersiune. Aceasta este ceea ce confirmăm acest verset al lui Ioan 3:23 pe care tocmai l-am citit și care încă poate fi recitit: "Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi."

 

7- Când ar trebui să se facă Botezul Apei?

 

De îndată ce înțelegem semnificația botezului, întrebarea "Când?" devine inutilă. Dar, ca lumea cu teologia sa a părăsit deja pe Dumnezeu, ne aflăm obligați să explice ceea ce este încă foarte simplu de înțeles.

 

Când ar trebui să fim botezați? Isus în Marcu 16:16 ne spune că "Cine crede și cine va fi botezat va fi mântuit ..." Aceasta înseamnă că, pentru a fi numit mântuit, trebuie să credem și să fim botezați. Prin urmare, botezul trebuie făcut imediat de îndată ce cineva Îl acceptă pe Isus Hristos. Ioan 1:12 ne reamintește că suntem cu toții creaturi ale lui Dumnezeu, dar nu toți copiii lui Dumnezeu și că oricine poate alege să devină un copil al lui Dumnezeu, primind pe Isus Hristos și crezând în numele său. Ioan 3:3 spune: "Drept răspuns, Isus i -a zis: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu." Si Isus spune în Ioan 3:5 că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Și dacă noi trebuie să se nască din apă și spirit pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, acest lucru ar trebui să fie primul lucru de făcut.

 

Matei 3:6 a spus că oamenii au venit, și-au mărturisit păcatele și au fost botezați în râul Iordan; Fără întârziere, fără școală de botez, fără pregătire pentru botez.

 

Faptele Apostolilor 2:37-41 "37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: Fraţilor, ce să facem? 38Pocăiţi-vă, le -a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. … 41Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s'au adaus aproape trei mii de suflete." Cuvântul lui Dumnezeu ne spune "în ziua aceea" și nu la o zi după, nici la trei luni după un curs de botez, nici măcar la șase luni după un curs de formare.

 

Faptele Apostolilor 8:12 "Dar cînd au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atît bărbaţi cît şi femei."

 

Faptele Apostolilor 8:26-39 "… 35Atunci Filip a luat cuvîntul, a început dela Scriptura aceasta, şi i -a propovăduit pe Isus. 36Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat? 37Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 38A poruncit să stea carul, s'au pogorît amîndoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. 39Cînd au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l -a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie."

 

Philip ar fi putut cere eunucului etiopian să meargă și să revină două săptămâni mai târziu, ca niște predicatori ignoranți fac astăzi. Ar fi putut să se teamă de acest mare ministru al lui Candace, așa cum se tem astăzi unii predicatori corupți. El ar putea căuta niște scuze false, așa cum știm astăzi, de exemplu menționând problema hainelor de schimb; el ar putea impune, de asemenea, câteva săptămâni de cursuri de botez, așa cum fac proștii astăzi. Dar Biblia ne spune că Filip a aparținut lui Dumnezeu, și pentru că el ar putea pune doar cuvântul lui Dumnezeu în practică, fără a crea alte metode lumesc, și fără a trece prin teorii de teologie, care sunt doar teorii satanice.

 

Faptele Apostolilor 9:17-18 "17Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mînile peste Saul, şi a zis: Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S'a arătat pe drumul pe care veneai, m'a trimes ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfînt. 18Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi -a căpătat iarăş vederea. Apoi s'a sculat, şi a fost botezat."

 

Dacă Anania ar fi fost un fel de apostol, evanghelist sau pastor al acestei generații, el i-ar fi impus lui Saul cel puțin șase luni de cursuri de botez și observare, pentru a vedea dacă convertirea sa a fost reală. El a trebuit să spună că pentru cineva ca Saul care a contribuit la uciderea creștinilor, nu se poate asuma riscul de a-l boteza fără a se asigura că a fost cu adevărat convertit.

 

Faptele Apostolilor 10:44-48 "… 47Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, cari au primit Duhul Sfînt ca şi noi? 48Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. ..."

 

Faptele Apostolilor 16:14-15 "14Una din ele, numită Lidia, vînzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, şi asculta. Domnul i -a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15După ce a fost botezată, ea şi casa ei…"

 

Faptele Apostolilor 16:25-33 "25Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cîntau cîntări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau… 32Şi i-au vestit Cuvîntul Domnului, atît lui cît şi tuturor celor din casa lui.33Temnicerul i -a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le -a spălat rănile, şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui."

 

Profesorii orbi de astăzi, își petrec timpul transmițând teorii umane pe care le-au învățat în putrezesc pe care le numesc Institute biblice

 

Faptele Apostolilor 18:8 "Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre Corinteni, cari auziseră pe Pavel, au crezut şi ei, şi au fost botezaţi."

 

Nu găsiți în Biblie niciun exemplu despre cineva care și-a dat viața lui Isus și ale cărui ucenici au ales să amâne botezul până mai târziu. Toți cei care l-au acceptat pe Isus Hristos au fost botezați imediat. Deci, să fie conștienți de faptul că toți acești așa-numitele slujitori ai lui Dumnezeu care impun pe tine ceea ce ei numesc "clase de botez", "traininguri de botez", etc sunt agenți de satana. Învățăturile lor provin din lumea întunericului. Am auzit chiar și câțiva slujitori ai bisericilor care sunt numiți în mod eronat păstori, spunând că preferă să-i învețe pe oameni înainte de a-i boteza, ca nu cumva acești oameni să păcătuiască după botezul lor. Ce raționament stupid! Acești așa-numiți pastori sunt aici, în procesul confirmării că nu au fost chemați niciodată. Pentru fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu știe că rolul botezului de apă nu este de a ne împiedica să păcătuim. Botezul cu apă nu va împiedica pe nimeni să păcătuim.

 

În toată istoria bisericii, nu veți găsi un singur exemplu de cineva care a fost botezat, și care nu a comis niciodată păcatul din nou. Nu veți găsi nici un exemplu de ea oriunde. Du-te și cere acestor ciobani să-ți dea un alt motiv pentru a justifica viclean lor. Spune-le că acest motiv este atât de grotesc încât nu poate trece. În general, pentru a confunda acești agenți ai lui satana, le cer pur și simplu dacă ei încă comis un păcat după botezul lor. La această întrebare, ei au întotdeauna gura închisă, era de așteptat. În cele din urmă, amintiți-vă, iubit, că, atâta timp cât aveți posibilitatea de a găsi suficientă apă pentru imersiune, botezul apei trebuie să fie făcut imediat de îndată ce o acceptă pe Isus Hristos.

 

8- La ce vârstă putem fi botezați?

 

Iată câteva lucruri care au nevoie pentru a vă ajuta să rezolve această problemă de vârstă pentru botezul apei. Unul nu ar trebui să vorbească în mod normal, în termeni de vârstă pentru a fi botezat în apă, ar trebui să vorbim mai degrabă în termeni de maturitate a minții. Nu trebuie stabilită nici o vârstă pentru botez. Odată ce cineva înțelege ce este botezul în apă, devine mai ușor pentru cei care au puterea de a boteza să decidă pe cine să accepte pentru botez și pe cine să nu accepte încă. Să încercăm să trecem prin Biblie pentru a vedea ce se spune despre botezul apei și despre cei care au fost botezați și vom înțelege mai ușor la ce vârstă ar trebui să fie acceptată cineva la botezul apei.

 

Biblia ne spune în Marcu 16:15-16: "15Apoi le -a zis: Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.16Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit."

 

Numai acest verset răspunde la întrebarea despre vârsta botezului în apă și pune capăt oricărei controverse legate de acest subiect. Mai întâi, Domnul ne cere să predicăm vestea cea bună. Aceasta înseamnă că oricine dorește să fie botezat trebuie să asculte vestea bună predicată. Atunci cel care va crede ... Aceasta înseamnă că, după ce ai ascultat, trebuie să crezi. În cele din urmă, și care va fi botezat. Aceasta înseamnă mai întâi să asculți vestea bună predicată, apoi să alegi să crezi acea veste bună și, în cele din urmă, să accepți de bunăvoie să fii botezat. Când cuvântul lui Dumnezeu este atât de clar, de unde poate veni această dezbatere sterilă care există întotdeauna în jurul epocii botezului în apă?

 

Deși acest verset a răspuns deja clar la întrebarea noastră, să vedem ce alte versete biblice spun despre asta:

 

Faptele Apostolilor 2:37-38 "37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: Fraţilor, ce să facem? 38Pocăiţi-vă, le -a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh."

 

Faptele Apostolilor 2:41 "Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s'au adaus aproape trei mii de suflete."

 

Faptele Apostolilor 8:12 "Dar cînd au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atît bărbaţi cît şi femei."

 

Faptele Apostolilor 8:13 "Chiar Simon a crezut; şi dupăce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip, ..."

 

Faptele Apostolilor 8:36-37 "36Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat? 37Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu."

 

Faptele Apostolilor 10:44-48 "44Pe cînd rostea Petru cuvintele acestea, S'a pogorît Duhul Sfînt peste toţi cei ce ascultau Cuvîntul. 45Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, cari veniseră cu Petru, au rămas uimiţi cînd au văzut că darul Duhului Sfînt s'a vărsat şi peste Neamuri. 46Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: 47Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, cari au primit Duhul Sfînt ca şi noi? 48Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos..."

 

Faptele Apostolilor 16:14-15 "14Una din ele, numită Lidia, vînzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, şi asculta. Domnul i -a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne -a rugat şi ne -a zis: ..."

 

Faptele Apostolilor 16:30-33 "30I -a scos afară, şi le -a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mîntuit? 31Pavel şi Sila i-au răspuns: Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta. 32Şi i-au vestit Cuvîntul Domnului, atît lui cît şi tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i -a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le -a spălat rănile, şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui."

 

Faptele Apostolilor 18:8 "Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre Corinteni, cari auziseră pe Pavel, au crezut şi ei, şi au fost botezaţi."

 

Biblia, există doar oameni care ascultă Evanghelia lui Isus Hristos, și care cred în El și să accepte ei înșiși pentru a fi botezat, care sunt botezate. Deci nicăieri nu găsiți botezul oamenilor care nici nu au ascultat Evanghelia, nici nu au acceptat Evanghelia, nici nu și-au cerut propriul botez. Cu aceasta, înțelegeți clar că doctrina sectei catolice este o doctrină pur satanică. Deci, amintiți-vă o dată pentru totdeauna, că atunci când vă vom spune că catolicismul este cea mai mare sectă satanică din lume, nu este nici o insultă, nici o calomnie, nici o acuzație falsă. Catolicismul nu a fost niciodată o biserică, este cea mai mare religie a lui Lucifer de pe pământ. Termenul "Biserica Catolică" este de fapt o aberație. Ar trebui să vorbim despre o sectă catolică, nu o biserică catolică. Veți face mai bine chiar acum pentru a nu mai face acest alunecare care induce mai multe persoane în eroare.

 

În concluzie, nu uitați că, în întreaga Biblie, oamenii sunt botezați doar după ce au crezut în Domnul Isus. Și este fiecare persoană care acceptă în mod liber și voluntar să fie botezată, după ce a auzit vestea cea bună, adică Evanghelia care mântuiește, și după ce a crezut.

 

9- Cine poate boteza?

 

Instrucțiunea de a ieși afară și de a face ucenici din toate neamurile, botezându-le în apă, ne-a fost dată de către Domnul în Matei 28: 16-20. "Cei unsprezece ucenici s'au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. 17Cînd L-au văzut ei, I s'au închinat, dar unii s'au îndoit. 18Isus S'a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le -a zis: Toată puterea Mi -a fost dată în Cer şi pe pămînt. 19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 20Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin".

 

Această instrucțiune a fost dată apostolilor. Apostolilor îi revine sarcina de a boteza. Dar știm că apostolii nu pot face singuri lucrarea Domnului. Pentru aceasta formează alți ucenici cărora le pot da ungerea pentru a face și această lucrare. Așa sa întâmplat în întreaga istorie a Bisericii. Acestea fiind spuse, pe lângă apostoli, ucenicii care primesc autorizarea și ungerea apostolilor pot boteza.

 

Să știți că botezul cu apă nu este nici un act banal, nici un act carnal. Botezul este un act spiritual de mare importanță în ochii lui Dumnezeu. Din acest motiv, niciun copil al lui Dumnezeu nu ar trebui să-și asume vreodată riscul de a se ridica și de a boteza oamenii fără a primi permisiunea bătrânilor. Niciodată nu imita agenți ai satană. Deoarece sunt mereu animați de un spirit de mândrie, revoltă și chiar rivalitate, ei se lasă, fără permisiunea bătrânilor adevărați, să se îmbarce pe botez. Ai chiar și niște vrăjitoare, care de asemenea își permit să boteze oameni. Pentru voi, care sunteți de la Dumnezeu, amintiți-vă odată pentru totdeauna că nici un frate nu poate boteza fără permisiunea unui bătrân al bisericii și că nici o femeie, sub nici un pretext, nu poate boteza. În plus, dacă vezi o femeie botezând oameni, să știi că ea este o vrăjitoare. Și dacă vedeți un așa-zis vârstnic al Bisericii care dă permisiunea unei femei să boteze, să știți că ea este un demon. Nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu-l va ispiti pe Dumnezeu în acest punct.

 

10- În ce nume ar trebui să ne botezăm?

 

În Matei 28:18-20, Domnul și Învățătorul Isus Hristos dă instrucțiunile Botezului apei apostolilor Săi în acești termeni: "Isus S'a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le -a zis: Toată puterea Mi -a fost dată în Cer şi pe pămînt. 19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 20Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin."

 

Deși mesajul Domnului așa cum tocmai l-ați citit mai sus este lipsit de ambiguitate, agenții lui satana au reușit, așa cum știu ei să facă, să creeze un amalgam în jurul acestui subiect, încercând cu rea intenție să demonstreze că ceea ce tocmai ați citit, ar fi mai degrabă o parabolă care ascunde o taină care va fi revelată mai târziu apostolului Petru. Apoi, ei susțin că instruirea Domnului din Matei 28:19 ar avea de fapt un înțeles diferit de mesajul dat. Această confuzie creată și întreținută inteligent de acești agenți ai Iadului a ajuns să creeze ceea ce astăzi se numește Formula de Botezul Apei.

 

Având în vedere importanța acestui subiect și mai ales amploarea daunelor pe care această doctrină a demonilor le provoacă în mijlocul poporului lui Dumnezeu, m-am gândit că este mai bine să fac din acest subiect o învățătură separată și să o tratez într-un mod complet într-o învățătură intitulată "Formula de Botezul Apei", pe care o veți găsi pe site-ul web www.mcreveil.org. Îl recomand.

 

11- Putem să fim botezați din nou?

 

După am studiat deja, botezul apei este valabil înaintea lui Dumnezeu numai dacă a fost făcut în standarde. Dacă, dintr-un motiv sau altul, botezul nu a îndeplinit criteriile lui Dumnezeu, aceasta nu este valabilă și trebuie refăcută. Iată câteva exemple care pot fi întâlnite:

 

11.1 Mesajul Evangheliei nu a fost deloc înțeles

 

Avem un exemplu în Faptele Apostolilor 19:1-5: "1Pe cînd era Apolo în Corint, Pavel, dupăce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici, 2şi le -a zis: Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut? Ei i-au răspuns: Nici n'am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfînt. 3Dar cu ce botez aţi fost botezaţi? le -a zis el. Şi ei au răspuns: Cu botezul lui Ioan. 4Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Celce venea după el, adică în Isus. 5Cînd au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus."

 

Aici, apostolul Pavel, vrând să verifice dacă ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt, își dă seama că aceștia nu cunoșteau existența acestuia, de unde și uimirea pe care o exprimă Pavel punând la îndoială condițiile intrării lor în Domnul: Cum poți fi copil al lui Dumnezeu și să ignori existența Duhului Sfânt? Apostolul Pavel a înțeles atunci că acești ucenici fuseseră botezați fără să cunoască elementele de bază ale credinței. Le-a explicat adevăratul mesaj al lui Isus, i-a botezat și s-a rugat pentru ca ei să primească botezul Duhului Sfânt.

 

11.2 Alegerea de a fi botezat nu a fost voluntară

 

Dumnezeu nu impune nimic pe om, este ceea ce se găsește în întreaga Biblie. Oricine crede, alege în mod liber să fie botezat. Cine nu crede este, de asemenea, liber să refuze botezul. Deci, dacă o persoană este botezat prin a fi constrâns, acest botez nu este valabil și trebuie să fie Redone. Poate fi o presiune din partea părinților, a mediului, a societății etc. Alegerea botezului trebuie să fie voluntară, făcută în mod liber și fără nicio constrângere.

 

11.3 Botezul nu a fost făcut de un slujitor adevărat al lui Dumnezeu

 

Isus ne-a avertizat în mod repetat împotriva apostolilor mincinoși, a lucrătorilor răi, a lupilor răpitori, a lupilor cruzi și a altor agenți ai satanei. Și sunt multe dintre ele în aceste zile. Mulți dintre cei pe care îi numiți apostoli, profeți, doctori, pastori și evangheliști sunt vrăjitori, agenți ai lumii întunericului. Aveți, de asemenea, niște demoni care nu au găsit titluri printre titlurile pe care Dumnezeu le-a creat, și-au creat propriile titluri. Unii dintre acești demoni se numesc "generali ai lui dumnezeu". Dacă botezul a fost făcut de unul dintre acești șerpi, este pentru că este absolut necesar să-l luăm înapoi. În mod similar, atunci când botezul este făcut de orice alt om care nu îndeplinește criteriile lui Dumnezeu, acel botez este nul și trebuie repetat. Și în acest caz, este necesar ca slujitorul lui Dumnezeu care reia acest botez să se roage pentru izbăvirea creștinului. Căci acești lucrători răi, așa cum este scris în Ioan 10:10, au o misiune de distrugere, ei sunt agenți ai diavolului, care profită de ocaziile botezurilor, pentru a-i iniția pe noii convertiți, pentru vrăjitorie.

 

11.4 Botezul a fost făcut într-o sectă

 

Nu numai pentru că ați fost botezați prin scufundare încât trebuie să credeți că botezul vostru este valabil. Valabilitatea botezului vostru depinde și de mediul în care ați făcut-o. Există multe secte satanice cu o fațadă creștină care botează în apă. Dar fiind înecați în ocultism, tot ceea ce fac ei este total controlat de satan. "Botezurile" făcute în aceste secte satanice nu sunt botezuri în ochii lui Dumnezeu. Cei care au harul de a scăpa din aceste medii și care vin la adevăratul botez al lui Dumnezeu, trebuie să mărturisească acest botez fals, să-și mărturisească apartenența la aceste secte și să mărturisească toate celelalte practici în care au fost implicați. Trecerea în aceste secte trebuie privită ca un punct separat pentru a fi tratat în pocăință. Exemple de astfel de secte sunt Martorii lui Iehova, Creștinismul Ceresc, Mormonii, toate sectele penticostale conduse de aceste vrăjitoare Jezebel numite "păstori femei" și alte secte penticostale conduse de sataniști. pe care noi în mod greșit îl considerăm slujitori ai lui Dumnezeu.

 

11.5 Botezul a fost făcut de o femeie

 

După cum știți deja, trăim "sfârșitul timpului". Satana, care vede sfârșitul timpului, a intensificat războiul. Pentru a spera la victorie, el și-a înmulțit agenții în lume și a trimis mulți agenți să atace Biserica. Astfel, în ziua de azi, mai multe sirene de apă și alte vrăjitoare ale împărăției oculte s-au stabilit în fruntea bisericilor și s-au numit evangheliști, pastori, învățători, profeți și chiar apostoli. Dacă ați fost botezat de unul dintre acești viperi, știți că ați fost inițiați spre vrăjitorie și aveți nevoie de o eliberare serioasă. Așa-numitul botez pe care l-ați luat este de fapt un pact pe care l-ați semnat cu lumea lui satan. Nu este un botez deloc.

 

După ați citit în predarea pe "Discernământ", pe care le puteți consulta pe site-ul www.mcreveil.org, toate acele femei care se numesc bătrâni de biserici, adică care poartă titlul de evanghelisti, pastori, învățători, profeți cu un minister independent al unei adunări locale, și chiar apostoli, sau pur și simplu exercitarea unui minister având autoritate asupra bărbaților în biserică, sunt vrăjitoare. Ei sunt demoni trimiși în lume să lupte împotriva lui Dumnezeu, să seducă și să inducă în eroare cât mai mulți oameni posibil. Dacă erați încă ignoranți și urmați astfel de vrăjitoare, luându-le pentru slujitorii lui Dumnezeu, Pocăiți-vă acum și stai departe de ei. Ei nu sunt slujitori ai lui Dumnezeu, ci mai degrabă agenți ai Iadului. Fugi de vrăjitoarele astea dacă ai fi în ignoranță. Atâta timp cât știi adevărul, nu mai ai scuze. Dumnezeu i-a interzis în mod oficial femeii să învețe și să preia autoritatea asupra bărbatului. Acest mesaj este clar în cuvântul lui Dumnezeu. Nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu poate îndrăzni să-l sfideze pe Dumnezeu așa fac acești vipere. Ei fac acest lucru pentru că sunt într-o misiune în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Acestea sunt trimise din lumea întunecată. Dacă vrei să mergi în Iad, continuă să-i urmărești. Sunteți bine informați!

 

11.6 Botezul nu a fost făcut prin imersiune

 

După cum înțelegeți din citirea acestei învățături, toate așa-numitele biserici creștine care nu botează prin imersiune sunt secte satanice care nu trebuie în niciun caz să fie considerate biserici. Este pentru că nu vă citiți Biblia că luați aceste secte pentru Biserici. Nu au fost niciodată. Tocmai ați realizat acest lucru descoperind ceea ce spune Biblia despre botezul apei. Așa că trebuie să ieșiți repede din toate aceste cutii de gunoi și să vă dați viața lui Isus și să cereți botezul adevărat prin imersiune în numele lui Isus Hristos ca tocmai ați citit-o. Ca exemple ale acestui tip de secte satanice, aveți catolici, metodiști, protestanți, prezbiterieni și toate celelalte așa-numitele biserici care practică ceea ce ei numesc botezul prin stropire. Cele câteva picături de apă pe care le-ați primit pe cap în aceste secte abominabile nu constituie nici un fel botezul; este de fapt incantații pe care acești vrăjitori le fac asupra voastră, pentru a vă ține captivi, astfel încât să vă petreceți veșnicia în Iad. Ieșiți din aceste putregai fără ezitare și pocăiți-vă pentru a fugi din Iad.

 

12- Poate cuiva să i se refuze Botezul în Apă?

 

Această întrebare la prima vedere pare contradictorie având în vedere tot ceea ce tocmai am studiat. Nu putem, pe de o parte, să spunem că botezul în apă este o cerință pentru a intra în Rai și, pe de altă parte, să reflectăm asupra posibilității de a refuza acest botez cuiva. Căci dacă se stabilește așa cum ne învață Biblia, că, pentru a intra în Rai, oricine trebuie să creadă și să fie botezat, atunci a nega botezul în apă cuiva ar însemna să negi accesul unei astfel de persoane la mântuire. Putem să ne riscăm? Avem acest drept? Avem autoritatea de a lua astfel de decizii în fața Domnului? Acestea sunt toate întrebările pe care avem dreptul să ne întrebăm, pentru a înțelege mai bine acest subiect și pentru a-i ajuta pe toți să înțeleagă mai bine.

 

Deja, dragi frați și prieteni dragi, este important să specificăm că nu ar trebui să vorbim în termeni de asumare a riscurilor sau de a avea dreptul de a închide Raiul în fața celor care doresc să intre în el sau chiar de a avea vreo autoritate care ne-ar permite să agresăm sau să intimidăm oamenii care doresc să-și dea viața lui Isus. Suntem slujitori ai lui Dumnezeu, ucenici ai lui Isus Hristos, animați de același spirit ca Isus Hristos, stăpânul nostru, salvatorul lumii. Prin urmare, nu se pune problema să-i scoatem de la mântuire pe cei pentru care Isus Mielul lui Dumnezeu a venit să moară. De ce apoi întreb despre posibilitatea de a refuza botezul apei la cineva?

 

Când medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu, înțelegem că printre cei care spun că doresc mântuirea în Isus Hristos, există unii care nu doresc de fapt acest lucru. În timp ce unii doresc cu toată inima să-și dea viața lui Isus pentru a fi mântuiți, alții dau doar impresia că doresc mântuire. Aceasta este ceea ce justifică reacțiile atât ale lui Ioan Botezătorul, cât și ale lui Isus, în fața oamenilor care par să dorească să devină ucenici ai lui Isus Hristos. Să mediteze asupra următoarelor pasaje:

 

Matei 3:7-9 "7Dar cînd a văzut pe mulţi din Farisei şi din Saduchei că vin să primească botezul lui, le -a zis: Pui de năpîrci, cine v'a învăţat să fugiţi de mînia viitoare? 8Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. 9Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Avem ca tată pe Avraam! Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam."

 

Această reacție rece a lui Ioan Botezătorul la vederea oamenilor care se adună la botezul său, ne lasă un pic de perplexes. Cum a putut Ioan, a cărui misiune a fost să-i aducă pe oameni la pocăință, să respingă în același timp pe unii oameni care au venit la el?

 

Ioan 8:30-31 "Pe cînd vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El. 31Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei."

 

De asemenea, îl vedem pe Domnul Isus, care nu arată entuziasm în ochii oamenilor care par să fi crezut în El. În loc să strige "Aleluia" cu voce tare, așa cum am fi făcut noi, el salută cu o răceală uluitoare ceea ce pare a fi o veste foarte bună. Și când citim restul acestui pasaj înțelegem entuziasmul mic al lui Isus în fața a ceea ce noi, în lipsa discernământ, am fi sărbătorit.

 

Ioan 8:32-59 "32Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. 33Ei I-au răspuns: Noi sîntem sămînţa lui Avraam, şi n'am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: Veţi fi slobozi! 34Adevărat, adevărat, vă spun, le -a răspuns Isus, că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului. 35Şi robul nu rămîne pururea în casă; fiul însă rămîne pururea. 36Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

 

37Ştiu că sînteţi sămînţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorîţi, pentrucă nu pătrunde în voi cuvîntul Meu. 38Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit dela tatăl vostru. 39Tatăl nostru, I-au răspuns ei, este Avraam. Isus le -a zis: Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 40Dar acum căutaţi să Mă omorîţi, pe Mine, un om, care v'am spus adevărul, pe care l-am auzit dela Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n'a făcut. 41Voi faceţi faptele tatălui vostru. Ei I-au zis: Noi nu sîntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.

 

42Isus le -a zis: Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M'aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin dela Dumnezeu: n'am venit dela Mine însumi, ci El M'a trimes. 43Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvîntul Meu. 44Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

 

45Iar pe Mine, pentrucă spun adevărul, nu Mă credeţi. 46Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? 47Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n'ascultaţi, pentrucă nu sînteţi din Dumnezeu. 48Iudeii I-au răspuns: Nu zicem noi bine că eşti Samaritean, şi că ai drac? 49N'am drac le -a răspuns Isus; ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi. 50Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă. 51Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă păzeşte cineva cuvîntul Meu, în veac nu va vedea moartea. 52Acum, I-au zis Iudeii, vedem bine că ai drac; ... 59La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S'a ascuns, şi a ieşit din Templu, trecînd prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu."

 

Ceea ce tocmai ați citit, reflectă realitatea a ceea ce ne confruntăm în fiecare zi. Aceștia sunt oameni care au pretins că au crezut în Isus și care au fost portretizați ca atare. Câteva minute mai târziu, ei spun că Isus are un demon. Asta înseamnă că au ales să creadă în cineva care are un demon. Și încă câteva minute mai târziu, vor să-l piatră. Asta înseamnă că au ales să creadă în cineva care merită să fie ucis cu pietre. Nu e ciudat? Și după puteți vedea, Isus nici măcar nu i-a lăsat să aibă ocazia să vină la botez. Pentru ce? Pentru că botezul ar fi fost inutil pentru ei.

 

Concluzie: Pe baza discernământului sau a revelațiilor pe care ni le dă Domnul, putem fi îndemnați să refuzăm botezul unora dintre cei care pretind că vor să-și dea viața lui Isus.

 

Iată câteva cazuri care pot justifica decizia noastră de a nega botezul cuiva:

 

1- Dacă persoana nu dorește să înțeleagă mesajul salvării și dorește să-l urmeze pe Dumnezeu conform propriei sale filosofii, botezul trebuie refuzat. Aveți cazul celor care vă spun că vor botezul, dar că nu sunt dispuși să renunțe la viața lor rea.

 

2- Dacă persoana nu este sinceră în abordarea sa. Există oameni care vin la botez mai degrabă pentru motive de interese diferite și nu conduse de dorința de mântuire. Aveți cazul celor care, prin botez, caută mai degrabă soluția la problemele lor carnale.

 

3- Dacă este un agent al diavolului care caută să se infiltreze în mijlocul fraților, acesta trebuie să fie blocat. Dincolo de faptul că intrarea agenților satanei în adunare este un pericol, însuși faptul de a se ruga pentru ei constituie un alt pericol pentru însuși slujitorul lui Dumnezeu.

 

Prin urmare, se poate concluziona că un botez poate și ar trebui refuzat, dacă slujitorul lui Dumnezeu consideră că acesta nu este un adevărat caz de pocăință.

 

13- Poate cineva să refuze să fie botezat în apă și să fie mântuit?

 

Răspunsul este în mod clar NU. Cei care au posibilitatea de a fi botezați, și care aleg să nu facă acest lucru, ispinindu-se cu raționamente false, nu-l vor vedea pe Dumnezeu. Vă invit să meditați asupra acestui pasaj din Luca 7:29-30: "29Şi tot norodul care l -a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; 30dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui." Toți cei care resping botezul apei, resping mântuirea. Ei fac pur și simplu nul și neavenit planul lui Dumnezeu pentru ei. Din acest număr sunt cei care spun că au fost deja botezați și chiar confirmați, și cei care spun că vor lua mai mult timp să se gândească. Să le reamintim celor care pretind că sunt botezați și confirmați, că teoria confirmării vine de la demonii care conduc marea sectă a satanei. Să ne reamintim, de asemenea, celor care iau timp să se gândească, că ei sunt pur și simplu de gândire pentru a vedea dacă îl vor accepta pe Isus. Că ei nu cred pentru un moment că și-au dat deja viața lui Isus Hristos.

 

Oricine are oportunitatea de a fi botezat în apă, dar care alege să refuze botezul, își va petrece eternitatea în Iad. Sunteți liberi să acceptați acest cuvânt sau să-l respingeți. Când te vei afla în focul Iadului, vei înțelege. Pentru ca voi să scăpați de Iad după refuzul de a fi botezați în apă, Biblia trebuie să fie falsă. Dumnezeu trebuie să se nege. Pentru toți cei care refuză botezul în apă și care, în seducția voastră, pretind că sunteți mântuiți, continuați să încăpățânați. Când vă aflați în focul Iadului arzând și fiind chinuit pentru eternitate, atunci va fi mai ușor pentru tine să accepte că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat.

 

14- Poate cineva să intre în Rai fără botez?

 

Pentru voi care ați ales paradisul, vă voi spune înainte să ajungeți, că ne vom întâlni în paradis cu oameni care nu au fost botezați în apă. Nu fi surprins de acest lucru, pentru Dumnezeu este neprihănit. Există oameni care dintr-un motiv sau altul nu au posibilitatea de a fi botezați. Să luăm exemplul acestui vechi frate bandit, care l-a acceptat pe Iisus pe cruce. Domnul nu-l va trimite în Iad pentru că nu a fost botezat. El nu a refuzat să fie botezat, pur și simplu nu a avut ocazia. Luca 23:39-43, "39Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: Nu eşti Tu Hristosul? Mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mîntuieşte-ne şi pe noi! 40Dar celalt l -a înfruntat, şi i -a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti supt aceeaş osîndă? 41Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n'a făcut nici un rău. 42Şi a zis lui Isus: Doamne, adu-Ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta! 43Isus a răspuns: Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai."

 

Gândiți-vă la cazul celor care Îl primesc pe Domnul pe un pat de spital și mor ceva timp mai târziu. Dumnezeu nu-i va respinge. Ei nu au refuzat botezul, nu au avut ocazia să-l ia. Să ne gândim, de asemenea, la cazul celor care Îl primesc pe Isus și sunt de acord să fie botezați. În cazul în care, în timp ce caută un flux sau un loc cu suficientă apă pentru a le boteza, se întâmplă să moară, pentru că se poate întâmpla, Domnul nu le va respinge. Ei nu au refuzat botezul, ei au acceptat botezul bine, dar nu au avut ocazia să-l ia.

 

15- Poate o persoană botezată în apă să meargă în Iad?

 

După putem citi în 1Corinteni 10:1-12 citat mai jos, nu toți cei care au fost botezați în Moise în nor și în mare au fost salvate. Să nu-l fi ascultat pe Dumnezeu, mulți au fost loviți de Dumnezeu și au pierit în pustiu, în ciuda faptului că toți au fost botezați în Moise. Prin urmare, înțelegeți că nu este botezul de apă în sine, care salvează. Botezul apei este mai degrabă angajamentul pe care îl luăm pentru a fi mântuit. Dacă vrei să fii salvată, trebuie să respecți și să onorezi acest angajament până la sfârșit. Și dacă la un moment dat nu mai vrei acest angajament, ești liber să-l rupă. Și dacă o rupi, nu te aștepta să intri în Rai. Este într-adevăr Iadul care te așteaptă.

 

La fel două persoane căsătorite sunt numite mirese, atâta timp cât acestea mențin relația de căsătorie, și să ia brusc numele divorțat dacă această relație este rupt, de asemenea, un discipol, în cazul în care el renunță la credința lui în Isus Hristos încetează să mai fie un Discipol. Că toți cei care se consolează pentru că sunt botezați cu apă prin imersiune, înțeleg că trebuie să pună în practică cuvântul lui Dumnezeu. Mi-ar place să vă reamintesc că există în prezent în Iad oameni care, pe pamant, au fost botezați în apă. Unele neîncrezător mă va întreba dacă am fost în Iad a le vedea; Dacă sunteți de cei care văd înainte de a accepta, continua să calomnieze Evanghelia lui Isus Hristos și crucifica pentru partea ta Fiul lui Dumnezeu. Când ajungeți în Iad, vă veți întâlni tovarășii voștri care, ca și voi, au fost botezați în apă.

 

16- Ce nu este Botezul în Apă

 

În cazul în care a fost necesar pentru a explica ceea ce este botezul apei, va fi la fel de mult necesar pentru a clarifica ceea ce este în special nu. Botezul apei nu este mântuirea, adică botezul apei în sine nu salvează. Mai degrabă, este angajamentul de a fi mântuit, sau angajamentul unei conștiințe bune față de Dumnezeu, după cum putem citi în pasajul din 1Petru 3:21-22 "21Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, 22care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la Cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpînirile şi puterile."

 

Botezul apei este un angajament, acesta poate fi rupt în orice moment ca orice alt angajament. Meditează 1Corinteni 10:1-12. "1Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost supt nor, toţi au trecut prin mare, 2toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; 3toţi au mîncat aceeaş mîncare duhovnicească, 4şi toţi au băut aceeaş băutură duhovnicească, pentrucă beau dintr'o stîncă duhovnicească ce venea după ei; şi stînca era Hristos. 5Totuş cei mai mulţi dintre ei, n'au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. 6Şi aceste lucruri s'au întîmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentruca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. 7Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: Poporul a şezut să mănînce şi să bea; şi s'au sculat să joace. 8Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într -o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii. 9Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, cari au pierit prin şerpi. 10Să nu cîrtiţi, cum au cîrtit unii din ei, cari au fost nimiciţi de Nimicitorul. 11Aceste lucruri li s'au întîmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste cari au venit sfîrşiturile veacurilor. 12Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă."

 

17- Este Botezul Apei o opțiune?

 

Pentru a face această învățătură cât mai completă, așa cum a fost anunțată în introducere, am găsit mai bine să nu o punem capăt, fără a observa celelalte câteva puncte pe care agenții satanei le exploatează pentru a-și susține învățăturile false. Acești pastori demoni care contestă importanța botezului în apă, au sucit, ca de obicei, sensul unui verset din Biblie, pentru a-și justifica nebunia. Știți deja foarte bine că agenții Iadului excelează în arta răsucirii sensului versetelor biblice, pentru a obține tipul de interpretare care poate justifica direcționarea lor greșită. Deoarece nu există niciun verset în Biblie care să justifice în mod clar nebunia lor, acești demoni sunt întotdeauna forțați să denatureze sensul cuvântului lui Dumnezeu, pentru a-și atinge scopurile. Iar versetul pe care ei se agață pentru a spune că botezul în apă ar fi o opțiune este declarația lui Pavel din 1Corinteni 1:17.

 

1Corintieni 1:17 spune, "De fapt, Hristos m'a trimes nu să botez, ..." Acești oameni ticăloși răsucesc înțelesul cuvântului lui Pavel, pentru a-l acuza că a banalizat botezul cu apă. Pentru acești șerpi, Pavel ar spune că botezul în apă nu este atât de important și ar putea fi chiar o opțiune. Îl binecuvântez pe Domnul că El a construit Cuvântul Său într-un mod atât de minunat încât cei care doresc să-l interpreteze în felul lor sunt întotdeauna confuzi. De aceea, niciunul dintre cei care răsucesc sensul Cuvântului lui Dumnezeu nu va avea o scuză înaintea lui Dumnezeu. Nu numai că același verset pe care acești vrăjitori încearcă să-l exploateze suficient pentru a-i confunda, dar, în plus, există multe alte pasaje care închid gurile acestor ipocriți, așa cum vă vom demonstra mai jos.

 

Să începem demonstrația noastră cu aceeași declarație a lui Pavel pe care acești vrăjitori cred că o pot exploata. În 1Corinteni 1:17 Pavel afirmă: "De fapt, Hristos m'a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică."

 

Întrebare: De ce declară Pavel că nu Hristos nu l-a trimis să boteze? Răspundeți: Pentru că nu a fost de a boteza că Hristos l-a trimis. Hristos l-a trimis pe Pavel să proclame Evanghelia, nu să boteze. Chiar dacă în proclamarea Evangheliei el trebuie să boteze, este clar că lucrarea sa nu este botezul în apă. El o recunoaște și o recunoaștem cu toții. Dumnezeu nu l-a trimis niciodată pe Pavel să boteze. Ioan Botezătorul a fost cel care a fost trimis să boteze. Deci Pavel nu spune nimic nou în a-și face afirmația. Ea nu face decât să afirme ceea ce s-a stabilit.

 

Întrebare: Este Pavel singurul care recunoaște că slujirea botezului în apă este cea a lui Ioan Botezătorul? Răspundeți: Nu, Pavel nu este singur. Dumnezeu Tatăl l-a recunoscut; Isus Hristos, Fiul Tatălui, l-a recunoscut; Apostolii au recunoscut acest lucru; și chiar preoții cei mai de seamă și bătrânii poporului au recunoscut-o, după cum puteți descoperi în următoarele versete:

 

Ioan 1:33 "Eu nu -L cunoşteam; dar Celce m'a trimes să botez cu apă, mi -a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt."

 

Faptele Apostolilor 1:4-5 "4Pe cînd Se afla cu ei, le -a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, pe care, le -a zis El, aţi auzit -o dela Mine. 5Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt."

 

Faptele Apostolilor 1:21-22 "21Trebuie deci ca, dintre ceice ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 22cu începere dela botezul lui Ioan pînă în ziua cînd S'a înălţat El dela noi, să fie rînduit, unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui."

 

Matei 21:23-27 "23Isus S'a dus în Templu; şi, pe cînd învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă şi bătrînii norodului, şi I-au zis: Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, şi cine Ţi -a dat puterea aceasta? 24Drept răspuns, Isus le -a zis: Vă voi pune şi Eu o întrebare; şi dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri. 25Botezul lui Ioan de unde venea? Din Cer, sau dela oameni? Dar ei vorbeau între ei şi ziceau: Dacă vom răspunde: Din Cer, ne va spune: Atunci de ce nu l-aţi crezut? 26Şi dacă vom răspunde: Dela oameni, ne temem de norod, pentrucă toţi socotesc pe Ioan drept prooroc. 27Atunci au răspuns lui Isus: Nu ştim! Şi El, la rîndul Lui, le -a zis: Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri."

 

După cum tocmai ați citit, de la Dumnezeu Tatăl la agenții lui satan, Isus și apostolii săi, toți au recunoscut că lucrarea botezului a fost încredințată lui Ioan Botezătorul. Dacă Pavel ar fi declarat că Hristos l-a trimis pentru a boteza, ar fi mințit. Prin urmare, nu a fost pentru a boteza faptul că Hristos l-a trimis pe Pavel.

 

Să continuăm demonstrația noastră cu alte două pasaje din Biblie, Faptele Apostolilor 19:1-5 și Marcu 16:15-16. Acei demoni care îl acuză pe Pavel că a banalizat botezul în apă și l-a făcut o opțiune, nu pot fi încurcați decât prin reacția lui Pavel din Faptele apostolilor 19:1-5, citate mai jos.

 

"1Pe cînd era Apolo în Corint, Pavel, dupăce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici, 2şi le -a zis: Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut? Ei i-au răspuns: Nici n'am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfînt. 3Dar cu ce botez aţi fost botezaţi? le -a zis el. Şi ei au răspuns: Cu botezul lui Ioan. 4Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Celce venea după el, adică în Isus. 5Cînd au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus."

 

După cum puteți vedea, prima reacție a lui Pavel când îi întâlnește pe ucenici este să-i întrebe dacă sunt botezați cu Duhul Sfânt. Pavel nu-i întreabă dacă sunt botezați cu apă. Pentru ce? Pentru că știe că sunt deja botezați în apă. Pavel știe că, pentru a purta numele ucenicului, trebuie să fi fost deja botezat în apă. Nimeni nu poate fi considerat ucenic al lui Isus Hristos fără a fi botezat în apă. Botezul în apă nu este, prin urmare, o opțiune; aceasta este ceea ce pavel demonstrează aici. El închide astfel gura tuturor acelor agenți ai satanei care îl acuză.

 

Marcu 16:15-16 spune, "15Apoi le -a zis: Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.16Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit..."

 

Dacăbotezul în apă ar fi fost o opțiune, Salvatorul Isus nu ar fi făcut din aceasta o condiție pentru mântuire. Totuși, după cum tocmai ați citit, botezul în apă este într-adevăr o condiție pentru a fi mântuit. Botezul în apă nu este, prin urmare, o opțiune; aceasta este ceea ce Isus Hristos, Salvatorul omenirii, demonstrează aici. El închide astfel gura tuturor acelor demoni care îi îndepărtează pe oameni de botezul în apă, afirmând că botezul nu este atât de important. Pentru toți cei care ați fost prinși în capcană de toți acei pastori vrăjitori care învață că puteți face fără botezul în apă și intrați în Cer, adevărul v-a fost învățat acum. Nu vei mai avea scuze. Iesi repede din toate acele cosuri de gunoi pe care le numesti abuziv biserici, care dispretuiesc botezul in apa.

 

18- Importanța Botezului de Apă

 

Pentru a arăta cât de important este botezul în apă pentru El, Dumnezeu a ales să treacă chiar și oamenii vechiului Legământ prin botezul în apă, așa cum citim în 1Corintieni 10:1-2 "1Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost supt nor, toţi au trecut prin mare, 2toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise."

 

Botezul în apă nu a început cu Ioan, ci mai degrabă cu Moise, așa cum tocmai am citit. Diferența de remarcat este că botezul Vechiului Legământ în Moise a fost colectiv, în timp ce botezul Noului Legământ de către Ioan Botezătorul este individual. Cu alte cuvinte, în Vechiul Legământ, poporul trecea prin botezul colectiv, iar în Noul Legământ, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să treacă prin botezul individual. De la Ioan Botezătorul încoace, cei care vor să fie mântuiți trebuie să fie botezați individual în apă.

 

Botezul în apă are, prin urmare, o mare importanță în ochii lui Dumnezeu și nimeni nu ar trebui să ia acest lucru cu ușurință. Cei care cred că pot disprețui, neglija sau trivializa botezul în apă și pot intra în Rai, se înșeală. Nu se poate juca cu ceva care este valoros în ochii lui Dumnezeu, și să scape de pedeapsa Iadului. Să știți că toți acei așa-ziși pastori care spun că Botezul în apă nu este important, sunt demoni. Misiunea lor este să te recruteze pentru Iad. Fiecare slujitor adevărat al lui Dumnezeu știe că, dacă botezul în apă nu ar fi fost important, Isus Hristos, Stăpânul nostru, nu ar fi fost botezat.

 

19- Ce să fac după Botezul cu Apă?

 

Matei 28:19-20 spune: "19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 20Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v'am poruncit ..."

 

Isus Hristos a spus să facă ucenici și să-i învețe. Dar unii agenți ai satanei, care sunt acolo doar pentru a-L contrazice pe Isus, la fel ca și stăpânul lor satan, spun mai degrabă că trebuie mai întâi să-i învățăm pe oameni, înainte de a-i face ucenici. Întrebarea mea este: "Cine dintre Slujitorii lui Isus sau ai lui satana știe mai bine?" Dacă credeți că Isus știe mai bine ce spune El, puneți Cuvântul Său în practică. Și dacă credeți că agenții lui satan știu mai mult decât Isus, continuați să-i urmați. Vine ziua când o înțelegi

 

Faptele Apostolilor 2:42 spune: "Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni."

 

Adevărații apostoli ai lui Iisus Hristos sunt cei care pun în practică Cuvântul lui Iisus Hristos. Au făcut aproape 3000 de discipoli într-o singură zi, botezându-i în apă. după aceea ei i-au învățat să se teamă de Dumnezeu și să practice Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii lui satan, care conduc biserici astăzi, fac în fiecare zi voința stăpânului lor, neascultând pe Hristos. Ei țin oamenii în biserici care nu sunt botezați pentru că îi învață. Și nu vedem nici un rod bun al așa-numitelor lor învățături despre viețile celor care le ascultă.

 

Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi după botez este să rămânem în învățăturile Sale și să ne aplicăm pentru a le respecta în fiecare zi, pentru că botezul nu este un scop în sine. Lucrul esențial nu este să spui: "Alleluia, eu sunt botezat!" Oricine vrea să intre în Rai trebuie să persevereze până la capăt.

 

Matei 10:22 ne spune: "Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit."

 

Deci, nu cădeți în capcana de a crede că "mântuit este mântuit", așa cum spun unii seducători care se bazează pe pasajul din Marcu 16:16 pentru a vă face să credeți că, după botez, mântuirea voastră este garantată. Aș dori să vă reamintesc că în acest moment în Iad sunt mulți dintre cei care în timpul vieții lor au fost botezați în apă. Fii atent!

 

Evrei 10:35-36 spune: "35Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 36Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v'a fost făgăduit."

 

Acest pasaj ne confirmă din nou faptul că trebuie să perseverăm până la sfârșit pentru a obține mântuirea lui Dumnezeu.

 

1Timotei 6:12 "Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa vecinică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi."

 

Vedem în acest pasaj cum Dumnezeu îi cere Pastorului Timotei să pună stăpânire pe viața veșnică, un mod de a spune că, dacă nu o ține cum se cuvine, o va pierde. Dacă acest îndemn de a pune mâna pe viața veșnică este dat unui pastor, atunci putem înțelege cu ușurință că este cu atât mai mult pentru un creștin "simplu".

 

Filipeni 2:12 "Astfel dar, prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi pînă la capăt mîntuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai cînd sînt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea."

 

În acest pasaj, Domnul îi cere preaiubiților Săi, adică celor care sunt deja botezați în apă, să lucreze pentru mântuirea lor cu frică și cutremur. Dacă "mântuit este mântuit", așa cum spun agenții satanei, de ce le mai cere Domnul copiilor Săi să lucreze la mântuirea lor cu frică și cutremur? Prin urmare, este necesar să continuăm să muncim din greu după botezul în apă pentru a câștiga mântuirea.

 

Evrei 3:12-13 spune:"12Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n'aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: Astăzi, pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului."

 

Evrei 10:24 "Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune."

 

Înțelegem din aceste pasaje importanța ca un ucenic adevărat al lui Hristos după botezul în apă să rămână în mijlocul celor care Îl caută pe Dumnezeu în spirit și în adevăr, pentru că îndemnurile zilnice ne îndeamnă să-L iubim mai mult pe Dumnezeu și să ne împiedice să cădem în împietrirea păcatului. Prin urmare, este necesar ca după botez să rămânem în comuniune fraternă și să perseverăm cu cei care Îl caută pe Dumnezeu cu o inimă curată, așa cum ne recomandă Domnul în 2Timotei.

 

2Timotei 2:22 "Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr'o inimă curată."

 

Cu cât petreci mai mult timp cu cei care se tem sincer de Dumnezeu, cu atât mai mult ești incitat să te temi și tu de Domnul, asta înțelegem prin pasajul din Proverbe 13:20, care spune: "Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău."

 

Dar când ești înconjurat de cei care râd de Dumnezeu, vă veți sfârși batjocorind pe Dumnezeu prin a vă întări treptat în păcat, Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune, așa am citit în următoarele pasaje:

 

1Corinteni 15:33 "U vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune."

 

Proverbe 22:24-25 "24U te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie, 25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet."

 

Prin urmare, este important după botezul apei, să rămână într-o adevărată adunare a copiilor lui Dumnezeu, unde doctrina sonoră a lui Isus Hristos este predicată, și nu în acele biserici prostituate care abundă astăzi. Vă invităm să meditați la învățătura despre "Biserică", disponibilă pe site-ul www.mcreveil.org, pentru a nu cădea în capcana acestor adunări apostate.

 

19.1 - Ferește-te de seducție

 

O altă capcană de evitat este izolarea și credința că numai tu poți crește cu Domnul; este o seducție. Trebuie să vă asociați cu alți frați și surori care trăiesc conform doctrinei sănătoase, pentru a crește spiritual. Psalmul 133 spune, "1O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David. Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! 2Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veşmintelor lui. 3Este ca roua Hermonului, care se pogoară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvîntarea, viaţa, pentru vecinicie."

 

În concluzie, amintiți-vă , după botezul în apă, trebuie să rămâneți într-o Biserică vie, în mijlocul altor copii ai lui Dumnezeu care caută adevărul. După botezul în apă, este necesar să perseverăm în învățătura apostolilor, în comuniunea fraternă, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Numai în acest fel veți crește în credința în Isus Hristos.

 

19.2- Elemente de discernământ

 

Nu imitați agenții satanei care pretind că își pot trăi viața creștină singuri și pot intra în Rai. Există mulți seducători care spun că nu au nevoie de un Apostol, de un Pastor sau de orice alt Vârstnic al Bisericii, sub pretextul că isus lor este singurul lor pastor. Unii dintre acești demoni pentru a-și justifica nebunia, spun că în Biblie Isus a spus: "Voi toți sunteți frați". Acești fii ai diavolului care excelează în arta de a răsuci sensul cuvântului lui Dumnezeu, scot cuvântul Domnului din context în Matei 23. Să privim acest pasaj împreună:

 

Matei 23:1-10 "1Atunci Isus, pe cînd cuvînta gloatelor şi ucenicilor Săi, 2a zis: Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise. 3Deci toate lucrurile, pe cari vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac. 4Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 5Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veştmintelor cu ciucuri lungi; 6umblă după locurile dintîi la ospeţe, şi după scaunele dintîi în sinagogi; 7le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: Rabi! Rabi!` 8Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sînteţi fraţi. 9Şi Tată` să nu numiţi pe nimeni pe pămînt; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. 10Să nu vă numiţi Dascăli; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul."

 

Acesta, preaiubiților, este pasajul pe care unii demoni îl folosesc pentru a încerca să ne demonstreze că, pentru a merge în Rai, nu au nevoie nici de un Apostol, nici de un Pastor, nici de un alt Vârstnic al Bisericii. Acești șerpi vă spun că isus lor este cel care le cere să disprețuiască autoritatea Slujitorilor lui Dumnezeu și să anuleze utilitatea și slujirea lor. Potrivit acestor agenți ai satanei, Slujitorii lui Dumnezeu sunt inutili. Pentru ei, lumea nu are nevoie de nici un slujitor de la Dumnezeu.

 

Pe măsură ce parcurgeți acest pasaj din Matei 23, înțelegeți fără dificultate în ce context a vorbit Domnul. Mesajul lui Isus aici nu este greu de înțeles. Totuși, vedeți ce sunt dispuși să facă fiii satanei cu ea. Ori de câte ori ne aflăm în fața demonilor care neagă slujirea slujitorilor lui Dumnezeu în acest fel, le punem câteva întrebări mici care le închid total gura. Iată câteva dintre aceste întrebări:

 

Întrebarea 1: Aveți nevoie de botezul în apă pentru a fi mântuiți? Răspunsul lor este de obicei da.

 

Întrebarea 2: Din moment ce nu recunoașteți autoritatea niciunui Slujitor al lui Dumnezeu, cui să vă adresați pentru botezul vostru? Răspunsul acestor demoni este că ei se botează pe ei înșiși.

 

Întrebarea 3: Aveți un exemplu în Biblie despre cineva care s-a botezat singur? La această întrebare, acești vrăjitori sunt blocați și nu au niciun răspuns de dat.

 

Mesaj important: Preaiubiților, dacă se întâmplă să întâlniți câțiva nebuni care, în nebunia lor, s-au botezat de ei înșiși, spuneți-le că așa-zisul lor botez nu contează înaintea lui Dumnezeu. Dacă doresc să intre în Rai, ei trebuie să caute rapid un adevărat slujitor al lui Dumnezeu pentru a obține un botez adevărat.

 

Chemare la pocăință: Voi toți nebunii care ați ales să fiți botezați de voi înșivă, pocăiți-vă dacă doriți să fiți mântuiți și căutați repede un om adevărat al lui Dumnezeu pentru a obține botezul adevărat în apă, în conformitate cu această învățătură pe care tocmai ați citit-o.

 

Întrebarea 4: Din moment ce Apostolii, Profeții, Evangheliștii, Pastorii și Doctorii sunt inutili, ce spuneți despre pasajul din Efeseni 4? Și de îndată ce le cităm acest pasaj, acești șerpi au gura închisă, dar nu se pocăiesc. Dacă s-ar pocăi, a-i numi demoni ar fi o insultă. Să citim împreună acest fragment din Efeseni 4:10-16.

 

"10Cel ce S'a pogorît, este acelaş cu cel ce s'a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. 11Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 16Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste."

 

Pe măsură ce învățați din acest pasaj, pentru ca Biserica lui Isus Hristos să ajungă la perfecțiune, Slujitorii lui Dumnezeu sunt necesari și Isus Însuși este Cel care dorește acest lucru în acest fel. Dar agenții lui satana, care știu întotdeauna mai mult decât Isus, sunt convinși că Isus, chemându-i pe Slujitorii Săi pentru slujire, a fost pur și simplu greșit.

 

Întrebarea 5: Îl suni des pe tatăl tău carnal, tată? Odată ce le punem acestor ipocriți această întrebare, ei sunt jenați și nu răspund. Ei își spun: "Dacă spunem nu, ar fi foarte flagrant, deoarece în fiecare zi îi numim părinților noștri carnal, tată. Și dacă spunem da, ne vor cita continuarea aceluiași vers pe care îl folosim pentru a ne înșela."

 

Ceea ce îi împiedică pe acești fățarnici să răspundă la această întrebare este faptul că restul pasajului lui Matei 23:8-9 din care derivă expresia "voi toți sunteți frați", spune: "Nu chemați pe nimeni pe pământ pe tatăl vostru." Acum, dacă nici un slujitor al lui Dumnezeu nu trebuie respectat și dacă nici un slujitor al lui Dumnezeu nu trebuie recunoscut ca având titlul de slujitor al lui Dumnezeu sub pretextul că Dumnezeu a spus că "toți sunteți frați", atunci nu trebuie să-l numiți nici pe tatăl vostru carnal, tată, pentru că Dumnezeul care a spus "toți sunteți frați", este același care a spus "nu chemați pe nimeni pe pământ tată". Și a spus-o în același timp și în același context. Acesta este ceea ce îi încurcă pe acești vrăjitori.

 

Acești agenți ai satanei sunt întotdeauna foarte aroganți față de slujitorii lui Dumnezeu. Acești agenți ai satanei cu greu le dau respect și cu greu îi numesc după titlurile lor. În realitate, spiritul care este în ei este cel care luptă împotriva autorității lui Dumnezeu. Ei sunt adevărați rebeli, care nu sunt gata să se supună lui Dumnezeu sau celor pe care Dumnezeu i-a stabilit.

 

19.3- Dumnezeu mi-a cerut să mă pun deoparte pentru El

 

Iată un alt element de discernământ cu care recunoști alți agenți ai satanei. De îndată ce le este foarte flagrant să declare, ca unii dintre colegii lor de vrăjitorie, că nu au nevoie de un apostol, de un pastor sau de orice alt Bătrân al Bisericii, ei spun mai degrabă că Dumnezeul lor le-a cerut să se pună deoparte pentru El, fie pentru o pregătire personală, fie pentru un moment de refacere spirituală, fie pentru un moment de vindecare etc. Și ei vă spun că în această perioadă de a pune deoparte pentru dumnezeul lor, acesta din urmă este cel care va avea grijă de ei. Aceasta este ceea ce spun ei justifică faptul că se retrag din Adunările copiilor lui Dumnezeu pentru a rămâne singuri.

 

Agenții satanei nu duc niciodată lipsă de pretexte pentru a se înșela și a-i înșela pe alții. Când nu pot rezista și persevera în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, ei fug spunându-le oricui vrea să-i asculte, că dumnezeul lor este cel care le-a dat ordinul de a se despărți, fie pentru a se descoperi mai bine lor, fie pentru a le da directive și instrucțiuni cu privire la ceea ce așteaptă de la ei. Și pentru a umple măsura seducției lor, ei spun că, în funcție de instrucțiunile pe care le vor primi de la dumnezeul lor, s-ar putea întoarce în mijlocul copiilor lui Dumnezeu.

 

Preaiubiților, nu aveți nevoie de un mare discernământ pentru a înțelege că agenții lumii întunericului sunt cei care fac astfel de afirmații. Nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu poate deține acest tip de limbaj și nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu poate fi înșelat de acest tip de minciună. O astfel de instrucțiune nu poate veni de la Isus Hristos, Dumnezeul nostru; pentru simplul motiv că aceasta contrazice total viziunea sa asupra Bisericii sale. Biserica pentru care Isus Hristos a murit trebuie să atingă perfecțiunea și să atingă unitatea de credință și cunoaștere a Fiului lui Dumnezeu înainte de răpirea Bisericii. Pentru a atinge acest obiectiv, Isus Hristos a considerat că este imperativ să-i ridice pe slujitorii Săi apostolii, profeții, evangheliștii, pastorii și învăţători Săi.

 

Dumnezeu nu poate înființa această organizație fără de care Biserica Sa nu va atinge perfecțiunea și, în același timp, să-i roage pe unii dintre copiii Săi adevărați să-i lase pe ceilalți copii adevărați ai Săi, pentru că El ar dori să le vorbească în ascuns, să-i restaureze în ascuns și le vindecă pe furiș. Preaiubiților, nu credeți acest tip de minciună fabricată de agenții lui satana din lumea lor. Dumnezeul nostru nu lucrează în acest fel.

 

Domnul este Cel care ne spune în Iacov 5:14: "Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau: bătrîni.). Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce -l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului." Domnul nu poate, după ce a dat această învățătură poporului Său, să mai ceară unor copii ai Săi care sunt bolnavi sau posedați de duhuri necurate să se retragă din mijlocul copiilor lui Dumnezeu, pentru a-i vindeca în secret în afara Bisericii, sau pentru a-i restaura în secret departe de prezența celorlalți copii ai lui Dumnezeu, sau pentru a le da instrucțiuni și alte așa-zise directive. Aceasta este seducția satanică pură. Isus Hristos Dumnezeul nostru nu poate fi în nici un fel în spatele acestui tip de minciună. Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, nu poate în nici un fel să ceară cuiva să fugă de copiii lui Dumnezeu și să se izoleze ani de zile, așteptând o așa-zisă vindecare.

 

Această seducție nu se deosebește de cea care îi animă pe ceilalți agenți ai satanei care spun de fiecare dată că atâta timp cât un spirit nu le descoperă acest lucru sau acel lucru, ei nu se vor supune și nu vor pune cuvântul lui Dumnezeu în practică. V-am avertizat deja împotriva acestor agenți ai Iadului. De îndată ce auzi pe cineva care se confruntă cu cuvântul lui Dumnezeu spunându-ți că un duh trebuie să vină în continuare și să-i spună să se supună pentru ca el să se supună, să știi că el este un agent al satanei. Aceasta este aceeași seducție care îi animă pe ipocriții care pretind că sunt mereu în căutarea voinței lui Dumnezeu; acei seducători care își petrec timpul fără să facă nimic, sub pretextul că așteaptă voia lui Dumnezeu, chiar și pentru lucruri în care voia lui Dumnezeu este deja clar precizată în Biblie.

 

Iar acei așa-ziși creștini care, deși au întâlnit deja o doctrină sănătoasă, fug de copiii lui Dumnezeu și pretind că Dumnezeu este Cel care le cere să se retragă și să rămână singuri, sunt vrăjitori. Când acești vrăjitori vă spun că Dumnezeu le-a cerut să fugă de ceilalți copii ai lui Dumnezeu și să se izoleze, ei vorbesc despre zeul lor, satana, și nu despre Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Mai degrabă, Dumnezeul nostru Isus Hristos ne învață opusul acestei minciuni în cuvântul Său. Fugiți de seducția demonilor!

 

Iar acei oameni care îți spun că Dumnezeu i-ar fi pus deoparte pentru a-i restaura și vindeca, merg ani de zile fără să fie restaurați sau vindecați. O modalitate de a vă spune că dumnezeul lor are nevoie de o veșnicie pentru a-i vindeca și a-i restaura. Acest lucru este jalnic! Satana știe cu adevărat cum să-și înșele agenții și să-i facă ridicoli. O Evanghelie a lui Dumnezeu, diferită de cea pe care Dumnezeu ne-a dat-o deja în Biblie, nu există. Iată ce spune Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu Isus Hristos:

 

Galateni 1:6-9 "6Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v'a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. 7Nudoar că este o altă Evanghelie; dar sînt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. 8Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din Cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v'am propovăduit -o noi, să fie anatema! 9Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit -o, să fie anatema!."

 

Toți înșelătorii să înțeleagă foarte bine acum, că adevăratul Dumnezeu nu se va ascunde niciodată pentru a le da o evanghelie diferită de cea pe care ne-a dat-o deja în cuvântul Său, care este Sfânta Biblie. Amintiți-vă, prin urmare, preaiubiților, că nici un copil adevărat al lui Dumnezeu nu poate pretinde că poate trăi singur viața creștină. Copiii satanei sunt cei care au această afirmație. Nu-i imita, altfel vei pieri în Iad.

 

După botezul în apă, fiecare ucenic adevărat al lui Hristos trebuie să locuiască într-o adevărată adunare a Copiilor lui Dumnezeu, unde este predată doctrina sănătoasă a lui Isus Hristos.

 

20- Practici Neortodoxe

 

20.1 Taxe care trebuie plătite pentru un botez

 

Există câteva secte satanice care fac ca botezul în apă să plătească. Demonii care conduc aceste secte au instituit ceea ce ei numesc "taxe de botez". Ei impun tuturor celor care doresc să fie botezați, o sumă care trebuie plătită înainte ca botezul să le fie acordat. Dacă sunteți într-un astfel de sectă abominabilă, ieșiți repede de acolo dacă vă țineți de mântuire. Biblia ne învață de la început până la sfârșit că mântuirea este liberă, iar botezul apei care însoțește mântuirea este, de asemenea, liber. Nu veți găsi nicăieri în Biblie un singur botez care a fost cumpărat, sau pentru care cineva a plătit cel mai mic Penny. Deci, amintiți-vă foarte bine că toți cei care vă fac să plătiți așa-numitele "taxe de botez", sunt demoni. Sunt agenți ai Iadului care au ales Iadul și care vor să meargă acolo cu numărul maxim de oameni. Stai departe de ei.

 

Iată ce a spus Domnul despre acești șerpi: "Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu -i lăsaţi să intre." Matei 23:13

 

Ei sunt slujitorii lui satana a căror condamnare a fost mult timp scrisă. "Căci s'au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioşi, cari schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpîn şi Domn Isus Hristos." Iuda 1:4.

 

Ei fac ceea ce Domnul nu a rânduit. "... Lucru, pe care nici nu -l poruncisem, nici nu -l rînduisem, şi nici nu-Mi trecuse prin minte." Ieremia 19:5.

 

După cum am studiat deja, botezul în apă este o condiție pentru a fi mântuit, așa cum este scris în Marcu 16:16 "Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit..." Mai mult, este scris: "Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică." Ioan 3:16. Mântuirea este complet gratuit după puteți vedea Citind versetele de mai jos:

 

Matei 10:8 "... Fără plată aţi primit, fără plată să daţi."

 

Romani 3:23-24 "23Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus."

 

Romani 6:23 "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru."

 

1Corinteni 9:18 "Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia, pe care o vestesc, şi să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie."

 

Apocalipsa 21:6 "Apoi mi -a zis: S'a isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii."

 

Apocalipsa 22:17 "Şi Duhul şi Mireasa zic: Vino! Şi cine aude, să zică: Vino! Şi celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!"

 

Faptele Apostolilor 8:18-20 "Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mînilor apostolilor, le -a dat bani, şi a zis: Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mînile, să primească Duhul Sfînt. Dar Petru i -a zis: Banii tăi să piară împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s'ar putea căpăta cu bani!" Apostolul Petru nu s-a grăbit să ia banii care i-au fost oferiți, dar el a reluat-o serios pe cea care chiar s-a gândit să creadă că darul lui Dumnezeu ar putea fi dobândit la costul banilor.

 

După unele investigații la aceste temple satanice care se taxează pentru botez, găsim că suma variază în funcție de regiuni, localități, țări și chiar în funcție de persoana care dorește să fie botezată. În unele sate avem nevoie de un cocoș, o capră, o oaie, sau cele mai bune produse din recolta ta. În alte regiuni, este o sumă de bani care este necesară. Pentru alte secte botezul se face într-o țară unică și este necesar să se petreacă mai multe mii de euro pentru transport și costurile de botez.

 

20.2 Cursuri de botez și formare pentru botez

 

Există alți vrăjitori care au instituit ceea ce ei numesc "cursuri de botez" sau de "formare pentru botez". Unii chiar dau examene la sfârșitul acestor așa-zise cursuri de botez, iar dacă nu reușești, conform lor, nu te vor mai boteza. Dacă sunteți într-un astfel de sectă abominabilă, ieșiți repede de acolo dacă vă țineți de mântuire. Niciunul dintre acești vrăjitori nu te poate duce la adevărata mântuire. Demonii ăștia sunt agenți ai Iadului care te duc în Iad. După ați citit în această învățătură, Domnul a cerut ca copiii săi să fie botezați pentru a-i aduce la mântuire și să-i învețe după botez și nu înainte.

 

De ce cere Dumnezeu ca copiii Săi să fie botezați înainte de a putea fi învățați? Motivul este clar și simplu de înțeles. Este după botezul în apă că unul este salvat. Acest lucru înseamnă că, atâta timp cât nu sunteți botezat, nu sunteți încă salvate. Acești vrăjitori care te țin luni de zile într-un așa-zis curs de botez, de fapt te țin în Iad pentru tot timpul așa-zisului lor antrenament. Dacă moartea te surprinde în timpul așa-zisului tău curs de botez, te vei găsi în Iad în secunda următoare. Ce folos ți-a fost tot acest timp petrecut într-o așa-zisă biserică? Totuși, dacă sunteți deja botezați și mântuiți, dacă moartea vă surprinde în timp ce sunteți învățați cuvântul lui Dumnezeu, este în ceruri că vă veți înălța și veți fi imediat între brațele îngerilor. Această logică simplă a lui Dumnezeu este atât de complicată pentru a înțelege?

 

20.3- Îmbrăcăminte specială pentru botez

 

Ei Există, de asemenea, pastori vrăjitori care au instituit ceea ce ei numesc "Îmbrăcăminte de botez". Ei cer ca toți cei care vor să fie botezați, să se îmbrace în tot albul. Prin urmare, numai în haine albe, orice candidat la botez trebuie să intre în apa botezului. Să știți că toate aceste cereri pe care acești agenți ai satanei vi le impun, sunt prescripții ale lumii întunericului. Iar aceste prescripții satanice sunt menite să vă prezinte vrăjitoria. Când te supui acestor cereri, semnezi pacte cu lumea ocultă fără să știi. Dumnezeu nu a cerut niciodată îmbrăcăminte specială pentru botez și nu găsiți în Biblie niciun Apostol sau ucenic care să ceară astfel de lucruri. Dacă nu vrei să ajungi în Iad cu acești pastori vrăjitori, fugi repede de ei.

 

20.4- Botezuri colective

 

Agenții lui satana își petrec timpul gândindu-se la noi metode de a-i îndepărta pe oameni de Dumnezeu. Astfel, unii pastori vrăjitori au creat deja sesiuni colective de botez, în timpul cărora îi aduc în apă pe toți candidații la Botez, în același timp, și fiecare se cufundă pe sine singur în apă. Cu alte cuvinte, ori de câte ori există noi convertiți, acești pastori vrăjitori așteaptă până când există suficienți oameni pentru a organiza o sesiune de botez. Au stabilit o zi pentru asta. De îndată ce sosește acea zi, ei iau toți candidații pentru botez la apă. De îndată ce ajung acolo, intră în apă și invită toți candidații la botez să intre în apă și fiecare se botează el însuși, scufundându-se în apă.

 

Pentru voi, cei care aveți privilegiul de a citi această învățătură, luați acest mesaj în serios. Dacă ați avut ghinionul să vă botezați în acest fel de ritual satanic, pocăiți-vă și ieșiți repede din această sectă satanică dacă tot ați fi acolo. Cereți botezul adevărat cât mai este timp. În cele din urmă, amintiți-vă că un botez care a fost făcut în apă nu este neapărat un botez bun. Un botez bun este unul care se face în apă conform standardelor biblice, așa cum am explicat în această învățătură. Prin urmare, fiecare persoană care este deja botezată în apă trebuie să verifice dacă botezul său corespunde standardelor biblice așa cum tocmai le-am studiat.

 

21- Concluzie

 

Domnul tocmai a pus la dispoziția dumneavoastră o predare despre botezul de apă destul de complet și destul de detaliat. Seducătorii nu vor mai avea nici cel mai mic motiv pentru a-și justifica încăpățânarea. Domnul tocmai i-a privat de orice argument de seducție și de orice pretext. Această predare va închide gura o dată pentru totdeauna. Așa-numiții creștini catolici, creștini metodiști, creștini presbiteriani, aceia dintre toate celelalte secte satanice care au pus câteva picături de apă pe capetele oamenilor ca botez, și cele ale acelor alte secte abominabile care spun că botezul cu apă este doar un simbol sau o opțiune, trebuie să înțeleagă acum că acestea sunt pe cale de a Iadului. Botezul în apă este într-adevăr o cerință de a fi salvat.

 

21.1- Cine este un creștin?

 

Să știți odată pentru totdeauna că nu a existat niciodată, potrivit lui Dumnezeu și conform Bibliei, ”creștini catolici”, sau ”creștini metodiști”, sau ”creștini presbiteriani”, sau ”creștini reformați”. , sau ”creștini evanghelici”, sau ”creştini baptişti”, sau ”creştini adventişti”, sau ”creştini apostolici”, sau ”creştini penticostali”, sau "creștini treziți". Există pur și simplu creștinul. Iar conform Bibliei, creștinul este ucenicul. Aceasta este ceea ce am citit în Faptele Apostolilor 11:26 "... Pentru întîiaş dată, ucenicilor li s'a dat numele de creştini în Antiohia." Iar ucenicul este cel care L-a făcut pe Isus Hristos Stăpânul său, el este cel care L-a primit pe Isus Hristos și L-a acceptat ca Domn al său și Mântuitorul său personal, care și-a mărturisit păcatele, care a fost botezat în apă, adică prin scufundare, pentru iertarea păcatelor sale și care acum trăiește pentru Isus Hristos. Aceasta este ceea ce Dumnezeu consideră creștin. Termenul de "creștin catolic" sau "creștin metodist" etc. este, prin urmare, o aberație. Un catolic nu este un creștin, iar un creștin nu este un catolic. Nu se poate fi catolic și creștin în același timp. Este o absurditate.

 

Pentru a fi considerat un discipol al lui Isus Hristos, trebuie să treacă prin apele botezului. Acest mesaj este absolut clar în cuvântul lui Dumnezeu. Aici este ceea ce spune Biblia: Matei 28:19, "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh." Se stabilește în conformitate cu instrucțiunile lui Isus, că este prin botez oamenii pe care îi facem din ei ucenici. Deci nu pot exista ucenici care să nu fie botezați în apă.

 

Faptele Apostolilor 2:37-41 "37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: Fraţilor, ce să facem? 38Pocăiţi-vă, le -a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. 39Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. 40Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, şi zicea: Mîntuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos. 41Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s'au adaus aproape trei mii de suflete."

 

Au fost mii de oameni care nu au fost convertiți și care, după ce au ascultat Evanghelia, i-au cerut lui Petru și celorlalți apostoli ceea ce trebuiau să facă pentru a fi mântuiți. De îndată ce au fost botezați, ei au primit imediat titlul de ucenici. Din nou, se stabilește că titlul de discipol ia fost dat numai după botezul lor. Deci, nu poate fi nici un ucenic al lui Isus Hristos care să nu fie botezat în apă. Nu veți găsi în Biblie.

 

Această predare este acum clar pentru toți de tine, și nimeni nu poate pretinde a fi ignorant. Fără pocăință și fără botez prin imersiune, este Iadul care vă așteaptă. Ești avertizat! Cei care vor Raiul acum știu ce să facă pentru a intra în el, iar cei care preferă Iadul, se vor găsi acolo și nu vor fi surprinși să se găsească acolo.

 

21.2- Ce este Iadul?

 

Pentru a vă ajuta să faceți o alegere mai bună cu o cunoaștere completă a faptelor, mi se pare important să vă explic ce este cu adevărat Iadul:

 

Matei 25:41 "Apoi va zice celor dela stînga Lui: Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!."

 

Matei 13:40-43 "40Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfîrşitul veacului. 41Fiul omului va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărădelegea, 42şi -i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor 43Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. ..."

 

Domnul Isus Hristos însuși ne spune că Iadul este focul etern, că Iadul este cuptorul de foc, și el ne introduce în Iad ca locul unde vor fi lacrimi și scârțâind de dinți. Dacă este Isus Hristos Însuși, care spune că Iadul este focul etern, este că Iadul este cu adevărat foc etern. Și dacă este Isus Hristos Însuși, care spune că Iadul este cuptorul de foc, este că Iadul este într-adevăr cuptorul de foc. Și dacă este încă Isus Hristos Însuși, care spune că Iadul este locul unde vor fi lacrimi și scârțâit de dinți, este că el știe, ca Dumnezeu, că un fel de tortură și chin că nu există în Iad nu există în altă parte. Dacă credeți că Isus Dumnezeul nostru poate fi confundat, continuă să fie încăpățânat. Și dacă credeți că Isus salvatorul lumii nu se poate înșela, luați acest mesaj în serios

 

21.3- Câteva elemente de discernământ

 

Vă dau un element de discernământ aici. Din moment ce Biblia ne-a revelat că Iadul este veșnic și că este locul unde vor fi lacrimi și scrâșniri de dinți, toată lumea înțelege cu ușurință că chinul Iadului este atroce și insuportabile. Este de asemenea indescripbabil. Asta fiind, fiecare om normal se teme de Iad. Fiecare persoană sănătoasă se teme de Iad. Dacă mulți oameni trăiesc departe de teama de Dumnezeu, fără a fi jenat, este pentru că satana a reușit în făcându-i să creadă că Iadul nu există. Nu veți vedea o singură persoană normală știind că Iadul există ca Biblia ne învață, și în mod voluntar alege să meargă acolo. Oamenii pentru care nu se tem de Iad, sunt agenți ai Iadului.

 

Așadar, dacă întâlniți oameni care, după ce citesc o învățătură clară ca aceasta, o învățătură care îi convinge de existența Iadului, oferindu-le în același timp mântuirea pe gratis, vă spun că preferă să rămână în secta lor catolică, sau metodistă, sau prezbiteriană, să știți că sunt agenți ai Iadului. Raiul nu e pentru ei. Ei au rezervat deja locul lor în Iad, și nu doresc pentru nimic în lume să-și piardă acest loc. Când ei vor arde în Iad pentru eternitate, cei care l-au acceptat pe Isus Hristos, care au fost botezați în apă și care au trăit pentru Isus Hristos, vor străluci ca soarele în fericirea perfectă, în împărăția tatălui lor, și acest lucru pentru orice Eternitate.

 

Matei 13:41-43 "41Fiul omului va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărădelegea, 42şi -i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor 43Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă."

 

Unii după citirea acestui mesaj cu simplitate și claritate neobosit, vă va spune că acestea sunt deja salvate, în timp ce acestea sunt încă în secte care se presara capetele oamenilor cu apă blestemată, ca un botez. Pentru a le auzi, vă veți întreba cu siguranță dacă au citit de fapt, de predare. Da, au citit-o. Deci, care este problema? Problema, dacă trebuie să se numească așa, este că poporul lui satan nu va accepta niciodată Evanghelia lui Isus Hristos de teamă să nu fie mântuiți.

 

Matei 13:14-15 "14Şi cu privire la ei se împlineşte proorocia lui Isaia, care zice: Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi vedea. 15Căci inima acestui popor s'a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să -i vindec."

 

De asemenea, știu că toți acești oameni care, deși convinși că catolicismul este o sectă satanică, totuși aleg să rămână acolo spunându-vă că nici măcar un buldozer nu va putea să le elimine de acolo, sunt vrăjitori. Toți sunt agenți ai lui satan. Ei preferă în mod conștient acest mediu, deoarece este un loc bine adaptate pentru ei să practice vrăjitorie. Și din moment ce ei nu sunt dispuși să renunțe la vrăjitorie, ei nu pot părăsi acest Milieu. Ei știu foarte bine că să părăsească acest mediu și să accepte pe Isus, ei trebuie să renunțe la vrăjitorie, ceva ce nu sunt pregătite să facă. Ei au făcut alegerea conștientă și voluntară a slujindu-l pe satana.

 

În cele din urmă, aș dori să le reamintesc tuturor celor care vor opta pentru încăpățânare, că Iadul este real și că este etern. Nu există nici o îndoială cu privire la acest lucru. Iadul nu este o închisoare care va dura aproximativ zece sau douăzeci de ani; Iadul va dura pentru totdeauna. "Va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor, cînd veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi scoşi afară." Luca 13:28. Iată ce le spun de obicei oamenilor care cred că Iadul nu există. Întotdeauna le spun ca răspuns că dacă Iadul nu ar exista, și dacă acest Iad nu ar fi etern, Isus Hristos nu ar fi venit să moară pe cruce. Cine are urechi de auzit, să audă.

 

21.4- Avertisment

 

Considerăm că este important să încheiem această învățătură cu un avertisment. Nu ne îndoim de hotărârea agenților lui satan de a lupta împotriva adevărului și de a face totul pentru a vă ține în religia falsă, pentru a vă duce în Iad. Nu vom fi surprinsi de faptul că unii vrăjitori încearcă să vă dovedească contrariul acestei învățături. Suntem siguri că acest lucru va fi cazul. Agenții lui satana vor încerca prin toate mijloacele să conteste ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și să vă distragă atenția

 

Am ales să abordăm acest subiect cât mai cuprinzător posibil, pentru a închide gura tuturor adversarilor. Dar acest lucru nu va împiedica demonii nesăbuiți să facă tot posibilul pentru a vă îndepărta de pocăință. Unii agenți ai satanei vor încerca să vă arate că Biblia este falsă. Alții vor încerca să vă dovedească că există contradicții în Biblie. Alții vor încerca să vă convingă că Biblia este incompletă. Ei vor face toate acestea pentru a vă face să acceptați învățăturile false pe care le trag din cărțile satanice care nu au nimic de-a face cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Din acest motiv, dorim să facem acest avertisment care să vă permită să nu cădeți în capcana acestor oameni răi care au jurat să vă conducă în Iad.

 

Iată ce ar trebui să faceți atunci când vă confruntați cu acești blasfemiatori. Nu pierdeți timpul certându-vă cu cei care încearcă să vă arate că Biblia este greșită. Ei vor să-L contrazică absolut pe Dumnezeu, care a spus că cuvântul Său este adevărat. Iar pentru cei care îți spun că există contradicții în Biblie, spune-le că ești conștient de ele și că acest lucru nu schimbă faptul că Dumnezeu este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu. Cât despre cei care cred că te îndepărtează de Dumnezeu amintindu-ți că Biblia este incompletă, spune-le că o știi. Spuneți-le că, deși Biblia este incompletă, Dumnezeu a ales să o accepte așa cum este și acesta este cel mai important lucru.

 

Amintiți-vă că acei demoni care blasfemiază susținând genul de limbaj pe care tocmai l-am dezvoltat, o fac pentru că știu că, dacă ieșiți din spiritualitate pentru a argumenta conform cărnii, ei vor avea mai bine de voi. Trebuie să știi asta. Cei care spun că Biblia este falsă vor intra în filosofie, sperând să te ducă în rătăcire. Cei a căror misiune este de a detecta contradicțiile din Biblie vă vor cita câteva versete pentru a se justifica, deoarece astfel de versete există. Iar cei care vă spun că Biblia este incompletă, vor folosi întotdeauna Biblia pentru a vă dovedi acest lucru.

 

Fiți conștienți de faptul că nu este greșit să spunem că Biblia este incompletă, pentru că este într-adevăr incompletă. Dar Dumnezeu a ales să zădărnicească planurile ticăloase ale agenților lui satana, permițând ca învățăturile pe care le avem în Biblie să fie suficiente pentru a ne conduce să-L urmăm pe Dumnezeu și să facem voia Lui. Dumnezeu îngăduie, voi detalia mai detaliat acest subiect pentru voi, într-o altă învățătură.

 

Amintiți-vă, iubiților, că dacă Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu, așa cum credem noi, dacă Dumnezeu este mare, așa cum credem noi, dacă Dumnezeu este atotputernic, așa cum credem noi, acele elemente din Biblie care constituie contradicții pentru unii și neadevăruri sau falsuri pentru alții, nu pot să fi scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. De ce poate Dumnezeu, Atotputernicul, Creatorul, să lase atunci în cuvântul Său acele elemente care pot fi interpretate fie ca contradicții, fie ca neadevăruri? Răspunsul este simplu: Dumnezeu a făcut din Biblie un creuzet al științei, înțelepciunii, credințelor, filosofiei etc. Cei care vor să fie mântuiți găsesc în Biblie ce îi va ajuta să fie mântuiți. Iar cei care vor să meargă în Iad, găsesc în aceeași Biblie ce îi va ajuta să se piardă. Dumnezeu a vrut ca toată lumea să poată găsi în Biblie ceea ce caută în funcție de dorințele inimii lor.

 

Pentru a vă ajuta să închideți gura acestor agenți ai satanei a căror misiune este să vă îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu, v-am pregătit o învățătură intitulată "Precondiții pentru Studiile Biblice", pe care o veți găsi pe site-ul www.mcreveil.org. Faceți efortul de a-l citi. Această învățătură explică cele șapte condiții prealabile pe care ar trebui să ți le impui înainte de fiecare dezbatere sau discuție, atunci când crezi că această dezbatere sau discuție va da roade. Nu acceptați niciodată dezbateri sau discuții cu demonii care au schimbat Biblia. Și dacă vreți să dezbateți cu ei, cereți-le să lase deoparte biblia lor falsă și să accepte să folosească adevărata Biblie în timpul dezbaterii.

 

Există secte satanice care, convinși că nu vor putea să-și justifice Doctrina falsă prin Sfânta Biblie, au fost obligate să-și facă propriile Biblii. Acesta este cazul catolicilor, martorii lui Iehova, mormoni și alte câteva grupuri satanice. Catolicii au fabricat ceea ce ei numesc "Biblia Ierusalimului", și "TOB Biblie". În plus, ei au unele manuscrise și alte documente pe care le folosesc pentru a păcăli urmașii lor. Martorii lui Iehova au fabricat ceea ce ei numesc "Traducerea lumii noi". Ei folosesc, de asemenea, multe broșuri pentru a induce în eroare turma lor. Acesta este și cazul Mormonilor, care au fabricat ceea ce ei numesc "cartea mormonilor".

 

Am citat mai sus Biblia catolică TOB. Este important să se clarifice faptul că TOB înseamnă Traducerea Ecumenică a Bibliei, o traducere făcută în scopul de a vă rugăm să toate religiile; o traducere făcută pentru a reconcilia toate credințele posibile. Deci ai acolo, adevărata prostituție a Bibliei, o prostituție nerușinată. Și acești demoni își permit să dea această carte satanică numele Bibliei. Voi care ați folosit aceste versete satanice gândindu-vă că aveți de-a face cu o Biblie, aruncați-o repede în coșul de gunoi.

 

21.5- Mesaj adresat preoților și altor așa-ziși pastori care conduc poporul lui Dumnezeu în rătăcire

 

Voi, oameni răi care ați semnat pacte cu lucifer pentru a-i consacra lui satana pe oamenii ignoranți care vin la voi crezând că îl urmează pe Dumnezeu, acest mesaj vă este adresat vouă: După ce ați citit această învățătură, spuneți-ne de unde vine doctrina dumneavoastră și de la cine ați luat-o. Dacă doriți să contestați sau să luptați cu învățătura noastră, trimiteți-ne pe ale voastre. Fiți siguri că vă limitați doar la Sfânta Biblie așa am făcut-o noi. Am avut grijă să vă explicăm ce este Sfânta Biblie. Nu dorim nicio învățătură bazată pe Biblii sectare și alte cărți satanice, sau bazate pe manuscrise care nu au fost aprobate de Dumnezeu.

 

Fiți conștienți, totuși, că nu este încă prea târziu pentru pocăință. Puteți oricând să renunțați la satana și să-L faceți pe Isus Hristos noul vostru Învățător. Isus este gata să vă primească și să vă ierte, dacă veniți la El cu o inimă cinstită. Dacă doriți să renunțați la satana și să-L acceptați pe Isus Hristos, nu ezitați să ne contactați.

 

Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin

 

Invitație

 

Dragi frați și surori,

 

Dacă ai fugit de bisericile false și vrei să știi ce trebuie să faci, iată cele două soluții care ți se oferă:

 

1- Vezi dacă în jurul tău mai sunt și alți copii ai lui Dumnezeu care se tem de Dumnezeu și doresc să trăiască în conformitate cu Sfânta Doctrină. Dacă găsiți vreunul, nu ezitați să vă alăturați lor.

 

2- Dacă nu găsiți niciunul și doriți să vă alăturați nouă, ușile noastre vă sunt deschise. Singurul lucru pe care vă vom cere să îl faceți este să citiți mai întâi toate Învățăturile pe care Domnul ni le-a dat, care pot fi găsite pe site-ul nostru www.mcreveil.org, pentru a vă asigura că acestea sunt în conformitate cu Biblia. Dacă le considerați biblice și sunteți dispuși să vă supuneți lui Iisus Hristos și să trăiți conform cerințelor Cuvântului Său, vă vom primi cu bucurie.

 

Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

 

Sursa & Contact:

Site-ul de Internet: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Faceți clic aici pentru a descărca această carte în format PDF