Yesu-Klisto ajali Nzambe
ya Solo mpe Bomoi na SekoBoyei malamu na site na biso!


Liboso ya Kokita na Lokasa, Manyolá mwa Miniti na Motuna oyo Elandi:Okolekisa Bomoi na Seko na Yo Wapi?Na Likoló ?


Na Likoló ?

To


Na Lifelo?


Na Lifelo?

Lifelo Ejali Solo, mpe ezali Seko.


Kanisá naino!
Sik’oyo, pema! Botangi malamu! Tika ‘té Ngolu na Nkolo Yezu edjala na bino !


Mateya mpe matatoli ezali na version PDF. Soki olingi kodjwa yango na lolenge to format Buku, finá kaka na elembo PDF, mpe okoki kodjwa yango.


Ojali na bonsomi yonso ya kosalela mateya mpe matatoli ya Site oyo, ezala mpo na Kosakola Nsango Malamu, mpona Mateya na yo to mpo na kosakola na yo, kasi nde kobongola malakisi ata moke té, mpe kotanga ete euti na site mcreveil.org