Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na
Początku u Boga.
Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało,
Co się stało.
W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. Jana 1:1-4

Witamy na mcreveil.org

OSTRZEŻENIE ZEZNANIA

PRZESŁANIE DO ŻOŁNIERZY CHRYSTUSA

WARUNKI WSTĘPNE DO STUDIOWANIA BIBLII

REKRUTACJA DLA PANA

SZCZEPIONKA COVID-19: PROJEKT LUDOBÓJSTWA PLANETARNEGO

CHRZEST WODNY

FORMULA CHRZTU WODNEGO

CHRZEST DUCHA ŚWIĘTEGO I MÓWIENIE W JĘZYKACH

JAK OPUŚCIĆ OBÓZ SZATANA

RESTYTUCJA

OSTATNIE PRZEBUDZENIE KOŚCIOŁA: WIZJA TOMMY HICKS

UWOLNIENIE OD DUCHÓW NIECZYSTYCH

OSOBISTE DUCHOWE UWOLNIENIE

WLOZENIEM RAK

ROZEZNAWANIE

BLUZNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIETEMU

1000 LAT W MROCZNYM ŚWIECIE

WOJNA DUCHOWA

OGIEN BOGA

ZEZNANIA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

PRZESLANIE DO KOSCIOLOW

ZEZNANIA ANGELICA ZAMBRANO

ZEZNANIA MLODEGO MADAGASKARU

ZEZNANIA BERNARDA FERNANDEZ

ZEZNANIA LAURY WANMA

ZEZNANIA MARY K. BAXTERA

ZEZNANIA 7 KOLUMBIJCZYKOW

ŚLUB

CZY JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM?

CZY JEZUS CHRYSTUS RÓWNOCZEŚNIE JEST BOGIEM OJCEM, SYNEM I DUCHEM ŚWIĘTYM?

CHOROBA I DIETA

SZCZEPIONKA-TRUCIZNA COVID OSTRZEŻENIE

MEDYCYNA NATURALNA REAGUJE NA KORONAWIRUSA

DYREKTOR ZAKŁADU POGRZEBOWEGO UJAWNIA KŁAMSTWA NA TEMAT COVID

PRAWDĘ O AIDS

SZCZEPIONKI COVID-19: BROŃ MASOWEGO RAŻENIA

JAK SZATAN BLOKUJE NASZE MODLITWY

DUSZA OFIARY WYPADKU WYCHODZĄCA Z JEGO CIAŁA


           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             O Panie! słowo twoje trwa na wieki na niebie. Psalmów 119:89
Słowo twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieszce mojej. Psalmów 119:105

Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jana 8:32