Nábor Pre Pána

 

Posolstvo všetkým, ktorí túžia po požehnaní

 

Pre všetkých, ktorí chcú požehnanie, Pán najíma armádu prekladateľov, aby preložili učenie Stránky www.mcreveil.org do jedného z jazykov uvedených na stránke.

 

Cieľom je sprístupniť všetky nádherné učenia, ktoré nám Pán dáva, všetkým na celom svete. Ak ovládate jeden z jazykov dostupných na stránke, vedzte, že to môžete dať do služby Pánovi. Potrebuje, aby ste preložili toto učenie do ich sprístupnenia ľuďom každého národa, kmeňa, rasy a kontinentu.

 

Neváhajte dať svoj talent do služby Hospodinove, aby ste šírili Jeho posolstvo celému svetu. A ak nemôžete preložiť učenie, ale poznáte ľudí, ktorí môžu, povzbuďte ich, aby tak urobili.

 

A ak máte talent čítať učenie v zvuku a/alebo videu, alebo v akejkoľvek inej oblasti, ktorá môže prispieť k pokroku Pánovej práce, neváhajte nás kontaktovať.

 

Váš príspevok bude vítaný. Pán potrebuje, aby ste pokročili v Jeho diele. Teraz je čas, aby ste sa urobili užitočnými pre Ježiša Krista, svojho Majstra, a nahromadili vaše požehnania v Nebi. Ak chcete byť súčasťou tejto Pánovej armády, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese mail@mcreveil.org s uvedením jazyka, v ktorom jazyku chcete pracovať.

 

Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. [Amen.]

Kliknite sem a stiahnite si túto Knihu v PDF