లార్డ్ కోసం రిక్రూట్మెంట్

 

ఆశీర్వాదాలను కోరుకునే వారందరికీ సందేశం

 

ఆశీర్వాదాలను కోరుకునే వారందరికీ, సైట్ www.mcreveil.org బోధనలను సైట్ లో జాబితా చేయబడిన భాషలలో ఒకటిగా అనువదించడానికి లార్డ్ అనువాదకుల సైన్యాన్ని నియమిస్తున్నాడు.

 

ప్రభువు మనకు ఇచ్చే అద్భుతమైన బోధలన్నింటినీ ప్రపంచమంతటికీ అందుబాటులో ఉంచడమే లక్ష్యం. సైట్ లో అందుబాటులో ఉన్న భాషలలో ఒకదానిలో మీరు నైపుణ్యం కలిగి ఉంటే, మీరు దీనిని ప్రభువు సేవలో ఉంచగలరని తెలుసుకోండి. బోధనలను ప్రతి ప్రజలు, తెగ, జాతి మరియు ఖండప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడానికి మీరు అనువదించాల్సిన అవసరం ఉంది.

 

ఆయన స౦దేశాన్ని ప్రప౦చవ్యాప్త౦గా వ్యాప్తి చేయడానికి మీ ప్రతిభను ప్రభువు సేవలో ఉ౦చడానికి వెనుకాడకు౦డా ఉ౦డ౦డి. మరియు మీరు బోధనలను అనువదించలేకపోతే, కానీ చేయగల వ్యక్తులను తెలుసుకుంటే, మీరు వారిని అలా ప్రోత్సహించవచ్చు.

 

మరియు ఆడియో మరియు/లేదా వీడియోలో బైబిలు బోధనలను చదవడంలో లేదా ప్రభువు పని పురోగతికి దోహదపడే ఏదైనా ఇతర రంగంలో మీకు ప్రతిభ ఉంటే, మమ్మల్ని సంప్రదించడానికి స్వేచ్ఛగా భావించండి.

 

మీ సహకారం స్వాగతించబడుతుంది. ప్రభువు తన పని ముందుకు మీరు అవసరం. యేసుక్రీస్తు మీ గురువుచేత మిమ్మల్ని మీరు ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు పరలోక౦లో మీ ఆశీర్వాదాలను స౦పోది౦చుకోవడానికి ఇదే సమయ౦. మీరు ఈ ఎటర్నల్ సైన్యంలో భాగం కావాలనుకుంటే, మీరు ఏ భాషలో పని చేయాలనుకుంటున్నారో సూచిస్తూ mail@mcreveil.org ఇమెయిల్ చిరునామాలో మమ్మల్ని సంప్రదించడానికి వెనుకాడకండి.

 

మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారికందరికిని కృప కలుగును గాక.

ఈ పుస్తకాన్ని పిడిఎఫ్ లో డౌన్ లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.