Beidzot, topiet stipri savā Kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Efeziešiem 6:10-11

Maģija


Kā atstāt sātana nometni par labu

Dažādi fakti

LiecībaTāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā, un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt. Efeziešiem 6:13