Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Efežanima 6 :10-11

VRACARSTVO

Kako trajno napustiti Sotonin logor

Razne činjenice

Svjedočanstva
Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. Efežanima 6 :13