I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till,
som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Johannes 1:1-4

Välkommen på mcreveil.org

EN OLYCKSOFFERS SJÄL KOMMER UT UR KROPPEN           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Evinnerligen, HERRE, står ditt ord fast i himmelen. Psaltaren 119:89
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psaltaren 119:105

Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria. Johannes 8:32