Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kulma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Gwanni 1:1-4

Merħba fuq mcreveil.org

REKLUTAĠĠ GĦALL-MULEJ

VAĊĊIN COVID-19: PROĠETT TA' ĠENOĊIDJU PLANETARJU

IL-MAGĦMUDIJA TAL-ILMA             
             
     
     
       Mur fis-sit      
     
   
   
     
   
   
             Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek; hi mwaqqfa fis-sod fis-smewwiet. Salmi 119:89
Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek, u dawl fil-mogħdija tiegħi. Salmi 119:105

u tagħrfu l-verità u l-verità teħliskom. Gwanni 8:32