I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i Begyndelsen hos Gud.
Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.
I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys. Johannes 1:1-4

Velkommen på mcreveil.org

REKRUTTERING FOR HERREN

COVID-19 VACCINE: PROJEKT AF ET PLANETARISK FOLKEMORD

Coronavirus: Åbenbaringer af David Icke

VAND DÅB (opdateret)

FORMLEN FOR VAND DÅB             
             
     
     
       Få adgang til Webstedet      
     
   
   
     
   
   
             HERRE, dit Ord er evigt, står fast i Himlen. Salme 119:89
Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys på min Sti. Salme 119:105

Og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder. Johannes 8:32