В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.
Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. Йоан 1:1-4

Добре дошли в mcreveil.org

Предупреждение Свидетелство

Послание към войниците на Христос

Предпоставки за Изучаване на Библията

Набиране на персонал за Господ

Ваксина Covid-19: Планетарен Проект За Геноцид

Кръщение във Вода

Формулата на Водното Кръщение

Кръщението на Светия Дух и Говоренето на Езици

Как да Напусне Лагера на сатана

Реституцията

Естествената Медицина Реагира На Коронавирус

Лекарят Предупреждава Срещу Covid Ваксина

Професор Jean-Bernard Fourtillan В Опасност

Професор Jean-Bernard Fourtillan е освободен

Душата на мъртвец, излизащ от тялото му           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века. Псалми 119:89
Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми. Псалми 119:105

и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8:32