Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac - Bog - opečati. Ivan 6:27

Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu. 1Korinčanima 15:58


Gospodinu su potrebni prevoditelji za ovo Učenje.


Obratite nam se ako želite biti korisni Isusu Kristu i raditi ovaj posao.

Ne zaboravi to: "Tada reče svojim učenicima: Žetve je mnogo, a radnika malo." Matej 9:37

 

Ako imate talente potrebne za ovaj posao, a odlučite ga ne raditi, znajte da ste odabrali status opakog sluge koji Isus opisuje u prispodobi o talentima u Matej 25. U nastavku pročitajte što ih očekuje. opake sluge:

 

"24A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. 25Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje! 26A gospodar mu reče: Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! 27Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. 28Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 29Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. 30A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi." Matej 25:24-30

 

Neka Gospodin stvori u vama revnost za svoje djelo!Kontakt: mail@mcreveil.org


             Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Otkrivenje 22:12

Ta Bog nije nepravedan da bi zaboravio vaše djelo i ljubav što je iskazaste njegovu imenu posluživši i poslužujući svetima. Jevrejima 6:10