U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u
Početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što
Postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo. Ivan 1 :1-4

Dobrodošli u mcreveil.org

PRIRODNA MEDICINA REAGIRA NA CORONAVIRUS

ZAVJERA KORONAVIRUSA

KORONAVIRUS: OTKRIVENJA DAVIDA ICKEA             
             
     
     
       Pristupite web-lokaciji      
     
   
   
     
   
   
             Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa. Psalmi 119 : 89
Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi. Psalmi 119 : 105

upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi." Ivan 8 : 32