Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho
nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl, a život byl světlo lidí. Jan 1:1-4

Vítejte na mcreveil.org

PŘÍRODNÍ MEDICÍNA REAGUJE NA KORONAVIRUS

KORONAVIRUS KONSPIRACE

KORONAVIRUS: ZJEVENÍ DAVIDA ICKEHO             
             
     
     
       Jít na stránky      
     
   
   
     
   
   
             Lamed Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích. Žalmy 119:89
Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé. Žalmy 119:105

A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. Jan 8:32